забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення якісними технічними та іншими засобами реабілітації
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
10. Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення якісними технічними та іншими засобами реабілітації. Проведення моніторингу підприємств державної та приватної форм власності - виробників ТЗР на предмет реалізації державної політики у сфері забезпечення ТЗР людей з обмеженими фізичними можливостями, виявлення наявних проблем із виготовленням, ремонту та забезпеченням ТЗР, а також визначення шляхів їх вирішення, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо змін, які усунуть виявлені системні помилки, що перешкоджають процесам формування якісного та доступного забезпечення ТЗР в Україні, встановлення прямого діалогу між виробниками ТЗР та представниками громадського сектору щодо забезпечення ТЗР осіб з інвалідністю.
Актуальність програми
Питання забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації із року в рік стає все більш актуальним, а кількісна потреба в таких засобах і обсяги видатків на її задоволення зростають. Загальна чисельність осіб, які перебували на обліку в органах соціального захисту населення для забезпечення ТЗР збільшується з кожним роком. В той же час існує проблема ефективного управління коштами державного бюджету, виділених на забезпечення окремих категорій населення, а також належного внутрішнього контролю за їх використанням, формування граничних цін на вироби, технічні та конструктивні особливості ТЗР. Як наслідок такої проблематики, можливе створення умов для зростання граничних цін на більшість видів ТЗР, що призводить до збільшення бюджетних видатків. Необхідно також зазначити про сертифікацію виробів ТЗР, яка направлена на контроль за якістю виробів. Державний контроль безпеки та функціональних властивостей ТЗР, які є медичними виробами, здійснюється Держлікслужбою. Окремим питанням залишається неузгодженість нормативно-правової бази, яка покликана регулювати питання забезпечення ТЗР. Всі ці фактори можуть призвести до ризиків втрат бюджетних коштів, знижує ефективність їх використання, а також негативно впливає на повноту, своєчасність та якість забезпечення ТЗР окремих категорій населення, отже, порушення їх законних прав та інтересів.
Очікувані результати
Короткострокові
1)Проведено моніторинг та оцінку якості забезпечення ТЗР осіб з інвалідністю; 2) Виявлено проблемні питання забезпечення ТЗР осіб з інвалідністю в Україні; 3) Окреслено реальний стан забезпечення ТЗР осіб з інвалідністю; 4) Проведено публічні обговорення існуючих проблем та привернуто до них увагу компетентних органів та громадськості. 5) Вивчено досвід забезпечення ТЗР в країнах Євросоюзу, налагодження довгострокових контактів, отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань на заходах проекту. 6) Привернуто увагу компетентних державних органів та громадськості до проблем забезпечення ТЗР осіб з інвалідністю в Україні
Показати повний опис
Довгострокові
1)Виявлені у результаті провадження проектної діяльності проблеми в більшості подолані; 2) Виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення ТЗР осіб з інвалідністю; 3) Реалізація прав людей з інвалідністю на якісне та своєчасне забезпечення, ремонт ТЗР. 4) Враховано досвід країн Євросоюзу під час формування загальнодержавної та місцевої політики щодо забезпечення ТЗР осіб з інвалідністю. 5) Підвищено рівень обізнаності про права осіб з інвалідністю в Україні. 6) Посилено правовий захист осіб з інвалідністю в Україні.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1) Проектна діяльність охопила не менше 9 обл України; 2) Кількість представників цільової аудиторії , яку планується охопити-1000 осіб, з яких не менше 20% - особи з інвалідністю 3) Інформаційною кампанією планується охопити 3000 осіб, з яких не менше 20% є особами з інвалідністю. 4) В заходах проекту взяли участь 100 осіб (з яких не менше 20% є особами з інвалідністю) 5) Проведено 5 передбачених проектом заходів (4-онлайн, 1 офлайн)
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1) Проведено моніторинг щодо оцінки виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення ТЗР осіб з інвалідністю в Україні. 2) Проведено дослідження щодо реального стану забезпечення прав і законних інтересів осіб з інвалідністю за напрямками зазначеними у проектній пропозиції 3) За результатами моніторингу та дослідження укладено рекомендації для органів державної влади, виробників ТЗР щодо шляхів подолання виявлених під час реалізації проекту проблем осіб з інвалідністю. Рекомендації будуть укладені у формі інформаційної брошури та будуть розповсюджені між представниками цільової аудиторії. Також зазначені рекомендації будуть розміщені в мережі Інтернет для того, щоб якомога більша кількість зацікавлених осіб могла скористатися ними за потреби. 4) На заходах в межах проекту обговорено актуальні проблеми щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю; 5) Проведено публічне обговорення щодо стану дотримання та оцінки виконання якісного та своєчасного забезпечення, ремонту ТЗР
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Здійснення моніторингу пропозицій виробників ТЗР
Всього учасників (з них жінок)
1000 (700) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (52) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (26) осіб
Захід
Проведення онлайн та офлайн-опитування цільової аудиторії у сфері забезпечення ТЗР
Всього учасників (з них жінок)
3500 (1700) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2800 (1200) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
45 (25) осіб
Захід
Проведення заключного круглого столу
Всього учасників (з них жінок)
100 (75) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
64 (45) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
21 (17) осіб
Завантажити ще
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Підготовка до реалізації проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення переговорів і укладання договори для виконання програми. Визначений перелік підприємств виробників, державних органів (установ, організацій) до яких будуть направлені інформаційні запити Розробка інструментарію моніторингу. Складення переліку питань для опитування. Моніторинг відкритих даних. Моніторинг діючих механізмів забезпечення ТЗР.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Прохоров Олег, Голова
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Проведення опитування, моніторингу, направлення запитів
Опис заходів для здійснення етапу
Направлення інформаційних запитів Аналітика одержаних результатів. Проведено онлайн-опитування цільової аудиторії та здійснено аналіз результатів Підготовка до проведення заходів щодо результатів моніторингу у відповідному регіоні з представниками виробників ТЗР, державної влади, та особами з інвалідністю користувачами ТЗР. проведення онлайн заходів. Проведення заходів щодо результатів здійснення моніторингу у відповідному регіоні з представниками виробників ТЗР, державної влади, та особами з інвалідністю користувачами ТЗР.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Прохоров Олег, Голова
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
проведення заходу оф-лайн, звітність за проєктом
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заходу, круглого столу щодо результатів моніторингу з представниками цільової аудиторії, виробниками ТЗР, представниками державної влади. Підведення підсумків, аналіз результатів. Позитивна здача підсумкового та фінансового звітів.
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Прохоров Олег, Голова
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Всі заходи заплановані в рамках реалізації програми будуть висвітлені на офіційному веб-сайті та сторінці Facebook організації, на заплановані програмою активності (заходи та зустрічі), окрім цільової аудиторії, будуть запрошені представники органів державної влади та представники громадянського суспільства, також на заходи в межах програми будуть запрошуватись місцеві засоби масової інформації.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Удосконалення Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – ТЗР); орієнтування послуг на індивідуальні потреби людей з інвалідністю та рівень задоволення цих потреб; покращення якості процесу забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації, зменшення часу відпрацювання документів усіма задіяними сторонами процесу. Головною метою запропонованих змін є впровадження нової системи забезпечення ТЗР, яка чітко направлена на задоволення інтересів і потреб особи з інвалідністю. Результатом запровадження такої системи стане: зміна порядку перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальні заявки осіб з інвалідністю; покращення процесу забезпечення особи ТЗР шляхом реалізації визначеного законом права на вибір виробу, отримання виробу в чітко встановлений термін та забезпечення соціального супроводу людини, що користується ТЗР; компенсація за бажанням особи деяких засобів реабілітації; зменшення часу в процесі забезпечення ТЗР особи. Прийняття змін до нормативно-правових актів у сфері забезпечення ТЗР, надасть системності політики соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб та посилить індивідуальний підхід до забезпечення засобами, що відповідає їх потребам та дозволить вести максимально незалежний спосіб життя.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux