«Працюй Вільно!»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211220-2616
Бюджет
2422584.92 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
8. Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими, доступу до підприємницької діяльності та самозайнятості осіб з інвалідністю.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння створенню безперешкодного середовища для людей з інвалідністю та надання їм конкретної допомоги в реалізації гарантованих Конституцією та законами України соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод шляхом проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед роботодавців України для виявлення їх упереджень та підвищення рівня правової грамотності і управлінських навичок щодо подальшого працевлаштування вразливих категорій населення.
Актуальність програми
За даними Міністерства соціальної політики станом на 01 січня 2020 року, в Україні 2,7 млн людей мають інвалідність. Право на працю людям з інвалідністю гарантує Конституція України, а також ратифіковані Україною міжнародні акти. Протягом 2013-2018 років службою зайнятості України працевлаштовано 13 000 осіб, що становить усього 1,5% від чисельності людей з інвалідністю, які можуть працювати. Рівень бідності серед людей з інвалідністю зростає з кожним роком через неможливість досягти гідного рівня оплати праці. Значна кількість людей з обмеженими фізичними можливостями в Україні зустрічається з труднощами щодо реалізації свого права на працю, оскільки на їхньому шляху постають комунікаційні, інформаційні, нормативні, організаційні та психологічні бар’єри. Працевлаштування громадян з інвалідністю важливе для них самих і для держави, оскільки підвищується життєвий рівень людей з інвалідністю, збільшується платоспроможність та з’являються можливості для самореалізації. Існуючий механізм реалізації права людини із інвалідністю на працю не здатний залучити їх до реальної праці та соціального життя, а роботодавців змусити працевлаштовувати людей з інвалідністю. Тому, проведення інформаційно-просвітницьких кампаній серед роботодавців для підвищення їх рівня правової грамотності та управлінських навичок щодо працевлаштування людей з інвалідністю, а також подолання невпевненості і психологічних бар’єрів перед вибором роботи у пошукачів з інвалідністю - це пріоритетне завдання.
Очікувані результати
Короткострокові
Учасники інформаційно-просвітницької кампанії здобули: роботодавці – теоретичні знання та практичні рекомендації стосовно подолання упереджень щодо працевлаштування людей з інвалідністю; люди з інвалідністю - знання та вміння щодо подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором майбутньої професії чи роботи.
Показати повний опис
Довгострокові
Передбачається, що роботодавці підвищили рівень правової грамотності і управлінських навичок та не мають перепон і упереджень щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Рівень працевлаштування та зайнятості людей з інвалідністю збільшено, що підвищило їх життєвий рівень, збільшило платоспроможність, а також можливість успішної соціалізації на рівні з іншими громадянами країни.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Проведено опитування роботодавців (до 50 суб’єктів господарювання) та виявлено їх упередження щодо працевлаштування людей з різними формами інвалідності. Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію «Працевлаштування без бар’єрів», а саме: 1 круглий стіл (онлайн); 1 онлайн-тренінг серед потенційних роботодавців людей з інвалідністю (до 30 суб’єктів господарювання); випущено 1000 брошур за матеріалами тренінгів для потенційних роботодавців людей з інвалідністю; знято 1 відеоролик, який переведено на жестову мову; 1 онлайн-конференція для не менш ніж 30 людей з інвалідністю. Програма розрахована на суб’єктів господарювання та людей з інвалідністю з не менш ніж 9 областей України.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Програма сприятиме зміні підходів до ролі та місця 2,7 млн. людей з різними формами інвалідності, з яких 48,9% жінок в економічному та соціальному житті суспільства, що дозволить підвищити рівень їх матеріального забезпечення та створить умови для їх послідовного та легшого залучення до суспільного життя країни.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Залучити та провести опитування серед суб’єктів господарювання України
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення круглого столу (онлайн) серед роботодавців
Всього учасників (з них жінок)
50 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення онлайн-тренінгу для роботодавців
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Випуск брошур для роботодавців за матеріалами тренінгу
Всього учасників (з них жінок)
1000 (450) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (5) осіб
Захід
Проведення онлайн-конференції для людей з інвалідністю
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Розміщення відеозаписів на Національному соціальному порталі «Вільно» та інших інформаційних ресурсах ГО
Всього учасників (з них жінок)
3000 (1500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
3000 (1500) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
до 50 роботодавців з не менш ніж 9 областей України; не менш 30 людей з інвалідністю з 9 або більше областей України.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
1. Підготовка до реалізації програми 2. Поширити інформацію про дослідження (опитування) серед роботодавців 3. Залучити та провести опитування серед суб’єктів господарювання 4. Обробити результати опитування та виявити основні упередження роботодавців
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Кадрова підготовка для початку реалізації програми 2.1. Підготовка інформаційних матеріалів для рекламної кампанії 2.2. Організація рекламної кампанії 3.1. Створити анкету опитування 3.2. Створити базу даних опитування 3.3. Провести розсилку анкети 3.4. Ведення моніторингу опитування та збір даних анкетування 4.1. Обробка та аналіз даних анкетування. 4.2. Підготовка матеріалів звіту про основні упередження роботодавців
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 березня 2022
Відповідальний виконавець
Жилінська Людмила Олександрівна, керівник програми
Етапи реалізації
Основний - Інформаційно-просвітницька кампанія «Працевлаштування без бар’єрів»
Завдання
1. Підготовка до інформаційно-просвітницької кампанії «Працевлаштування без бар’єрів» 2. Проведення круглого столу (онлайн) серед роботодавців щодо шляхів подолання виявлених упереджень та виправлення ситуації, яка склалася на ринку праці щодо працевлаштування людей з інвалідністю 3. Проведення онлайн-тренінгу для роботодавців «Правові аспекти працевлаштування людей з інвалідністю» 4. Випуск 1000 брошур для роботодавців «Правовий гід: працевлаштування людей з інвалідністю» 5. Зняти відеоролик «Правові аспекти працевлаштування людей з інвалідністю» 6. Проведення онлайн конференції «Подолання невпевненості та психологічних бар’єрів перед вибором роботи» для людей з інвалідністю
Опис заходів для здійснення етапу
1.1.Закупівля передбаченого програмою обладнання, меблів, матеріалів. 1.2.Підготовка інформаційних матеріалів для рекламної кампанії 1.3. Встановлення плану проведення основних заходів кампанії 2.1. Організація рекламної кампанії 2.2. Вибір спікерів для круглого столу. Узгодження тем виступів зі спікерами 2.3. Розробка програми круглого столу 2.4. Підготовка інформаційних матеріалів 2.5. Створити ZOOM- посилання. Провести круглий стіл 2.6. Складання звіту за підсумками круглого столу 2.7. Розсилка матеріалів учасникам круглого столу 2.8. Розміщення відеозапису на порталі та на інших інформаційних ресурсах ГО 3.1.Розробка програми тренінгу 3.2. Вибір спікерів для тренінгу. Узгодження тем виступів зі спікерами 3.3. Підготовка інформаційних матеріалів 3.4. Створити ZOOM- посилання. Провести тренінг 3.5. Складання звіту за підсумками тренінгу 3.6. Розсилка матеріалів учасникам тренінгу. 3.7. Розміщення відеозапису на порталі та на інших інформаційних ресурсах ГО 4.1. Проведення консультацій з спікерами та юристом щодо тексту брошури 4.2. Розробка тексту брошури 4.3. Розробка дизайну та друк брошури 4.4. Поширення брошури серед роботодавців України 5.1. Проведення консультацій з спікером та юристом щодо технічного завдання ролику 5.2. Розробка тексту технічного завдання ролику 5.3. Зйомка, монтаж, звук 5.4. Переведення відеоролику на жестову мову 5.5. Розміщення відеозапису на порталі та на інших інформаційних ресурсах ГО 6.1.Розробка програми конференції 6.2. Вибір спікерів для онлайн-конференції. Узгодження тем виступів зі спікерами 6.3. Проведення консультацій з психологом щодо основних питань конференції 6.4. Підготовка інформаційних матеріалів конференції 6.5. Створити ZOOM- посилання. Провести онлайн-конференцію 6.6. Складання звіту за підсумками конференції 6.7. Розсилка матеріалів учасникам онлайн-конференції. 6.8. Розміщення відеозапису на порталі та на інших інформаційних ресурсах ГО
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Жилінська Людмила Олександрівна, керівник програми
Етапи реалізації
Завершальний
Завдання
Скласти звіт про результати програми
Опис заходів для здійснення етапу
1. Скласти фінансовий та підсумковий звіт щодо реалізації етапів програми 2. Подати на адресу Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Жилінська Людмила Олександрівна, керівник програми
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

-                    через діючий портал «Вільно», який використовують люди з інвалідністю https://vilno.org/ - впродовж реалізації програми;

-                    офіційний веб-сайт Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» https://se.org.ua/ - впродовж реалізації програми;

-                    офіційний канал Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» у соціальної мережі Фейсбук  https://www.facebook.com/vilno.ua- впродовж реалізації програми;

-                    офіційний канал Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» у соціальної мережі Інстаграм https://instagram.com/vilno_ua?utm_medium=copy_link - впродовж реалізації програми;

-                    у соціальної мережі Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCA4xjoiaa_hY-zMANOYWcoA - впродовж реалізації програми.

 

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Відеоролики, які розроблено для людей з різними формами інвалідності, в тому числі адаптовано на жестову мову, а також для суб’єктів господарювання України розміщено на Національному соціальному порталі «Вільно» та інших ресурсах ГО (Ютуб, Фейсбук, Інстаграм) вони постійно знаходяться у відкритому доступі та надають можливість постійного перегляду широкому колу аудиторії. Продовження програми та розширення цільової аудиторії можливо за умови підписання договорів на подальшу співпрацю та фінансування.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux