Соціально-інтерактивний театр, як інноваційний інструмент інформування суспільства щодо можливостей розв’язання проблем осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та розширення уявлень стосовно представленої соціальної групи.
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
14. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою проєкту є поширення в національному масштабі досвіду створення та діяльності соціально-інтерактивного театру БТ «Джерела» за участі людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, що може стати інноваційним та унікальним інструментом в роботі громадських організацій та майбутніх фахівців, який сприятиме інформуванню громади щодо проблеми порушення прав людей з інвалідністю та можливостей їх розв’язання, а також подоланню стигми щодо людей з інтелектуальними порушеннями та формуванню позитивного ставлення суспільства до представників цієї соціальної групи. Мета проекту буде досягнута шляхом організації та проведення навчальних семінарів «Можливості соціально-інтерактивного театру щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та розширення уявлень стосовно представленої соціальної групи» та практикумів «Інформаційні, корекційно-розвивальні та психотерапевтичні можливості соціально-інтерактивного театру в роботі з людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» для 14 ГО та 3 ВНЗ із залученням людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.
Актуальність програми
У 2009 Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права людей з інвалідністю, тим самим взяла на себе зобов’язання забезпечувати і заохочувати повну реалізацію всіх прав людини і розширення участі осіб з інвалідністю в громадському, політичному,економічному, соціальному та культурному житті за рівних можливостей. Однак, і через 11 років після ратифікації Конвенції особи з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень не мають змоги приймати рішення про власне життя, а догляд зосереджено здебільшого в інтернатах. Причому переважна більшість суспільства вважає їх меншовартісними. Постановки соціально-інтерактивного театру для людини з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень власним прикладом демонструють потенціал людини з інтелектуальними порушеннями, її здатність впливати на громадську думку і хибність стигми та переконання суспільства про нездатність людини з інтелектуальними порушеннями приймати виважені рішення і бути цінним членом суспільства. Крім того, театр створює умови для розвитку творчої особистості, забезпечує зайнятість, включення до місцевої спільноти, реалізацію у суспільно – корисній діяльності, а також соціалізацію. Постановки та перформанси інформують громаду щодо проблеми порушення прав людей з інвалідністю та можливостей їх розв’язання, сприяють подоланню стигми щодо людей з інтелектуальними порушеннями та формуванню позитивного ставлення суспільства до представників даної соціальної групи.
Очікувані результати
Короткострокові
14 громадських організацій та 3 ВНЗ за участі людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень підвищать рівень готовності долучитися до довгострокової діяльності із протидії стигмі психіатричного діагнозу у своєму регіоні за допомогою інноваційного методу соціально-інтерактивного театру. Під час навчального семінару та практикуму учасники з 14 ГОІ дізнаються про досвід створення, діяльності соціально-інтерактивного театру БТ «Джерела» та отримають методичні рекомендації, що може стати інноваційним та унікальним інструментом в роботі громадських організацій та майбутніх фахівців, який сприятиме інформуванню громади щодо проблеми порушення прав людей з інвалідністю та можливостей їх розв’язання, а також подоланню стигми щодо людей з інтелектуальними порушеннями та формуванню позитивного ставлення суспільства до представників цієї соціальної групи.
Показати повний опис
Довгострокові
14 громадських організацій та 3 ВНЗ можуть ініціювати створення соціально-інтерактивного театру з участі людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, діяльність якого в майбутньому може сприяти регулярному інформуванню громади щодо проблем порушення прав людей з інвалідністю та можливостей їх розв’язання, а також подоланню стигми щодо людей з інтелектуальними порушеннями та формуванню позитивного ставлення суспільства до представників цієї соціальної групи.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Близько 140 осіб з них 70 осіб з інвалідністю, представники 14 громадських організацій, а також 55 осіб представників ВНЗ та із 15 особами з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень відвідають навчальний семінар «Можливості соціально-інтерактивного театру щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та розширення уявлень стосовно представленої соціальної групи» та практикум «Інформаційні, корекційно-розвивальні та психотерапевтичні можливості соціально-інтерактивного театру в роботі з людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» та отримають методичні рекомендації щодо створення та діяльності соціально-інтерактивного театру за участі людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (офлайн і онлайн формати роботи).
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Представники 14 громадських організацій та студенти 3 ВНЗ зможуть використовувати соціально-інтерактивний театр, як інструмент в роботі громадських організацій та майбутніх фахівців, який сприятиме інформуванню громади щодо проблеми порушення прав людей з інвалідністю та можливостей їх розв’язання, а також подоланню стигми щодо людей з інтелектуальними порушеннями та формуванню позитивного ставлення суспільства до представників цієї соціальної групи. Оскільки інформація про проєкт буде регулярно оприлюднюватися в мережі Інтернет – на сайті та Фейсбук сторінці БТ «Джерела» та ГОІ-партнерів, близько 5 тисяч фоловерів будуть поінформовані про ідеї театру та стануть послідовниками ідеї рівних прав людей з інтелектуальними порушеннями.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Навчальний семінар «Можливості соціально-інтерактивного театру щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та розширення уявлень стосовно представленої соціальної групи» та практикум «Інформаційні,корекційно-розвивальні та психотерапевтичні можливості соціально-інтерактивного театру в роботі з людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»
Всього учасників (з них жінок)
210 (170) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
85 (45) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільові аудиторії: активісти з числа людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, фахівці з 14 ГОІ, потенційні волонтери – студенти профільних ВНЗ. Низка заходів буде спрямована на три цільові аудиторії, при поширенні методу. Навчальний семінар та практикум для 14 громадських організацій, що об’єднують фахівців та людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (близько 140 осіб з них 70 осіб з інвалідністю). Навчальний семінар та практикум для 3 ВНЗ, студентської молоді та залученням молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (близько 70 осіб з них 15 осіб з інвалідністю)
План реалізації програми
Етапи реалізації
Етап підготовчий
Завдання
1. Відбір громадських організацій та ВНЗ для участі у навчальному семінарі та практикумі 2. Розробка методичних рекомендацій щодо створення та діяльності соціально-інтерактивного театру за участі людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. 3. Розробка програми навчального семінару «Можливості соціально-інтерактивного театру щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та розширення уявлень стосовно представленої соціальної групи» 4. Розробка програми практикуму «Інформаційні, корекційно-розвивальні та психотерапевтичні можливості соціально-інтерактивного театру в роботі з людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»
Опис заходів для здійснення етапу
1. Створити гугл форму з анкетою для потенційних учасників проекту 2. Розповсюдити інформацію про набір ГО та ВНЗ для участі у проекті в соціальних мережах, через сайт організації, серед 100 організацій – партнерів (члени ВГО «Коаліція») та серед ВНЗ, що є партнерами організації 3. Затвердити перелік відібраних ГОІ та ВНЗ 4. Розробити методичні рекомендації щодо створення та діяльності соціально-інтерактивного театру за участі людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (офлайн и онлайн формати) 5. Розробити презентацію навчального семінару підготувати роздаткові та інформаційні матеріали 6. Підготувати практикум та роздаткові матеріали
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 березня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник проектуМаруда О.Г. Психолог Паламарчук М.Е Фахівець з комунікації Кущ О.Б. Тренер з навчальних семінарів та практикумів Наук Т.В.
Етапи реалізації
Проведення семінарів та практикумів
Завдання
1. Провести навчальний семінар «Можливості соціально-інтерактивного театру щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та розширення уявлень стосовно представленої соціальної групи» та практикум «Інформаційні,корекційно-розвивальні та психотерапевтичні можливості соціально-інтерактивного театру в роботі з людьми з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» для 14 ГОІ та 3 ВНЗ 2. Провести анкетування учасників-членів ГОІ щодо цінності набутого досвіду та можливостей його використання
Опис заходів для здійснення етапу
1. Проведення перемовин з ГО про зручний час семінарів та практикумів 2. Створенння ZOOM посилання та розпосюдження його серед учасників семінарів та практикумів. 3. Розсилка учасникам семінарів та пракикумів електроної версії роздаткових та інформаційних матеріалів 4. Забезпечення участі акторів соціально - інтерактивного театру БТ "Джерела" у практикумах на платформі ZOOM. 5. Проведення 17 семінарів і практикумів на платформі ZOOM серед ГО та ВНЗ. 6. Проведення анкетування після проведених заходів.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник прєкту Маруда О.Г Тренер з навчальних семінарів та практикумів Наук Т.В. Фахівець з комунікації Кущ О.Б. Психолог Паламарчук М.Е.
Етапи реалізації
Завершальний
Завдання
1. Підготувати звіт з проведеного моніторингу 2. Поширити методичні рекомендації серед 100 організацій – партнерів (члени ВГО «Коаліція») та серед ВНЗ (патрнерів БТ "Джерела") 3. Звітування за проектом перед ФЗІ
Опис заходів для здійснення етапу
1. Аналіз анкет учасників навчальних семінарів та практикумів, підготувати звіт з проведеного моніторингу 2. Поширення електроної версії методичних рекомендацій серед 100 організацій – партнерів (члени ВГО «Коаліція») та серед ВНЗ (патрнерів БТ "Джерела") 3. Підготовка фінального звіту за проектом
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Керівник проєкту Маруда О.Г Тренер з навчальних семінарів та практикумів Наук Т.В. Фахівець з комунікації Кущ О.Б. Психолог Паламарчук М.Е. Бухгалтер Соловйова Л.Я
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформація про проект буде регулярно оприлюднюватися в мережі Інтернет:

на сайті http://www.djerela.org/index.php/uk інформація на початку реалізації проекту, кожного місяця про проведені заходи та в кінці реалізації проекту.

Фейсбук сторінці БТ «Джерела» https://www.facebook.com/raisa.djerela пости в фейсбуці на початку реалізації проекту, після кожного семінару та практикуму, в кінці реалізації проекту.

на стрінках ГОІ-партнерів та ВГО Коаліція.

Близько 5 тисяч фоловерів будуть поінформовані про ідеї театру та стануть послідовниками ідеї рівних прав людей з інтелектуальними порушеннями.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Підвищено рівень готовності до інформування громади про стигму: 14 ГОІ та 3 ВНЗ можуть ініціювати створення соціально-інтерактивного театру з участі людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, діяльність якого в майбутньому може сприяти інформуванню громади щодо проблем порушення прав людей з інвалідністю та можливостей їх розв’язання, а також подоланню стигми щодо людей з інтелектуальними порушеннями та формуванню позитивного ставлення суспільства до представників цієї соціальної групи.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux