Права жінок з інвалідністю: доступні медичні послуги в громадах
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
11. Сприяння формуванню інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я, в тому числі з питань репродуктивного здоров’я, забезпечення доступності до якісних медичних послуг осіб з інвалідністю; врахування потреб осіб з інвалідністю та в реабілітації та абілітації при розробленні та проведенні заходів у межах медичної реформи.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння розширенню прав і можливостей жінок з інвалідністю та забезпечення інклюзивноcті та рівності в наданні послуг у сфері охорони здоров’я
Актуальність програми
Україна, як держава-учасниця, підписант Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю «визнає, що жінки та дівчата з інвалідністю піддаються множинній дискримінації» і що потрібно вжити всі належні заходи для забезпечення повного і рівного здійснення прав та можливостей жінок, щоб вони могли вільно реалізовувати свої права, гарантовані даною міжнародною угодою (Ст.6) Основні сфери дискримінації, що перетинаються, за визначенням Комітету ООН з прав людей з інвалідністю CRPD, включають «збереження насильства щодо жінок та дівчат з інвалідністю, включаючи сексуальне насильство та домашнє насильство; відсутність включення гендерної перспективи в політику щодо інвалідності; не відображення прав осіб з інвалідністю в політиці, недоступність медичних, освітніх послуг, працевлаштування та ін.». Наразі, жінки з інвалідністю стикаються з множинними формами дискримінації в контексті децентралізації. Дана програма буде спрямована на адвокацію виконання міжнародних зобов’язань України в сфері захисту прав жінок з інвалідністю, Національного Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні та чинного законодавства в частині доступу до якісних медичних послуг. Це сприятиме: -активному включенню жінок з інвалідністю до процесів прийняття рішень в сфері охорони здоров’я, доступності гінекологічних послуг; -впровадженні пріоритетів ґендерної рівності в рамках реформи децентралізації.
Очікувані результати
Короткострокові
• min 50 жінок – лідерок, в тому числі з інвалідністю залучені до процесів прийняття рішень в питаннях доступу до медичних послуг на місцевому рівні; • підвищено компетентність представників місцевих органів влади, фахівців медичних закладів, ГОІ щодо надання доступних медичних послуг жінкам з інвалідністю; • здійснено аналіз доступності гінекологічних кабінетів в 15 областях в 30 медичних закладах; • забезпечено участь в заходах не менше 100 жінок/ осіб з інвалідністю, представників ГОІ, з різних областей України; • Проведено адвокаційну кампанію щодо доступності медичних закладів на місцевому рівні; взято участь в адвокації Стамбульської Конвенції; • підготовлено та розповсюджено тематичні бюлетені; • min 600 тис. користувачів інформаційних ресурсів НАІУ отримають інформацію про заходи програми, позитивні практики програми.
Показати повний опис
Довгострокові
• min 15 областей забезпечили доступність до гінекологічних кабінетів, медичних закладів жінок з інвалідністю (обласні, міські, опорні лікарні); • підвищено компетентність фахівців місцевих органів влади, сфери охорони здоров’я, жінок з інвалідністю, жіночих/ феміністичних організацій з питань формування інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я min з 15 областей); • принципи універсального дизайну, доступності застосовуються в медичних закладах при формуванні політики, послуг; • впроваджено національні пріоритети щодо ґендерної рівності в рамках реформи децентралізації; • покращено доступ до послуг жінок з інвалідністю в сфері охорони здоров’я на рівні громад; • розширено можливості в реалізації прав лідерок громадських організацій осіб / жінок з інвалідністю через діалог з міжнародними організаціями жінок з інвалідністю; • підвищено освіченість суспільства з питань захисту прав жінок з інвалідністю.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
• min 100 представників/ць ГОІ підвищили професійний рівень з питань захисту прав жінок з інвалідністю; • min 15 областей долучились до проведення адвокаційних заходів з питань захисту прав жінок з інвалідністю, в тому числі ратифікації Стамбульської Конвенції; • проведено 2 онлайн круглі столи з жінками лідерками з інвалідністю, в т.ч. з 10 інших країн; • проведено 3 інформаційні сесії; • проведено офлайн семінар з питань надання якісних медичних послуг для жінок з інвалідністю, втому числі впровадження МКФ; • проведено онлайн семінар з питань доступності медичних закладів, надання якісних гінекологічних послуг жінкам з інвалідністю; • min 10 областей включили в місцеві програми фінансування забезпечення доступності гінекологічних кабінетів; • підготовлено 2 тематичні бюлетні; • підготовлено інфографіку щодо доступності гінекологічних кабінетів; • min 600 тис. користувачів інформаційних ресурсів НАІУ отримали інформацію.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
• жінки лідерки з інвалідністю, представниці жіночих/ феміністичних організацій підвищили свою компетентність в питаннях захисту прав жінок з інвалідністю у доступі до якісних медичних послуг; • min у 15 областях підвищено компетентність фахівців місцевих органів влади, сфери охорони здоров’я, жінок з інвалідністю з питань формування інклюзивної політики в сфері охорони здоров’я; • принципи універсального дизайну, доступності застосовуються в медичних закладах при формуванні політики, надання послуг; • врахування чинників інвалідності при формуванні гендерної політики на місцевому та національному рівнях в умовах децентралізації; • покращено надання послуг в медичних закладах для жінок з інвалідністю на рівні громад; • налагоджено співпрацю ГОІ з місцевими органами влади у виконанні Конвенції ООН з прав осіб з інвалідністю, Національного Плану дій з реалізації Конвенції ООН з прав осіб з інвалідністю, Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проведення 3-х інформаційних онлайн сесії
Всього учасників (з них жінок)
150 (120) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (90) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (9) осіб
Захід
Проведення 4-денного офлайн семінару для жінок з інвалідністю, представниць жіночих/ феміністичних організацій, фахівців громад з питань доступності медичних послуг, впровадження МКФ
Всього учасників (з них жінок)
30 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (1) осіб
Захід
Проведення 2-х круглих столів з питань захисту прав жінок та обміну досвідом між організаціями жінок з інвалідністю з міжнародних країн
Всього учасників (з них жінок)
100 (70) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (4) осіб
Захід
Проведення одноденного онлайн семінару для організацій жінок з інвалідністю, фахівців з громад з питань доступності медичних послуг, захисту прав жінок
Всього учасників (з них жінок)
40 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (2) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
1. Жінки з інвалідністю різних нозологій та вікових груп, їх сім’ї; 2. Жінки, які виховують дітей з інвалідністю; 3. Громадські об’єднання осіб/ жінок з інвалідністю; 4. Жіночі/ феміністичні організації; 5.Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування; 6. Фахівці медичних закладів;
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Поширення інформації про програму. Відбір постачальників товарів та послуг, підготовка договорів. Налагодження співпраці між усіма заінтересованими інституціями.
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Підбір команди: експерти, консультанти, фахівці в областях (не менше 15 областей). 1.2. Проведення інформаційної онлайн сесії для інформування про цілі та завдання програми, виявлення потенційних учасників/ць програми. 1.3.Підготовка та заключення договорів. 1.4.Поширення інформації про програму на сайті НАІУ та сайтах партнерів, в т.ч. на місцевому рівні. 1.5. Логістика проведення заходів з визначенням відповідальних осіб.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Байда Лариса, управитель проекту
Етапи реалізації
Основний
Завдання
1. Сприяння участі жінок з інвалідністю в процесах прийняття рішень на місцевому та національному рівнях. 2. Підвищення рівня компетентності представників/ ць громадських організацій осіб з інвалідністю, посадових осіб, фахівців з питань забезпечення прав жінок з інвалідністю, гендерної рівності та інвалідності 3. Проведення адвокаційних заходів з питань захисту прав жінок з інвалідністю, доступності якісних медичних послуг
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Проведення інформаційної онлайн сесії щодо проведення моніторингу гінекологічних кабінетів/ медичних закладів. 1.2. Проведення інформаційної сесії за результатами моніторингу. 1.3. Проведення обстеження гінекологічних кабінетів/медичних закладів в 15 областях. 1.4. Участь лідерок з інвалідністю, представниць жіночих організацій осіб з інвалідністю в робочих групах на місцевому, національному рівнях з питань формування гендерної політики, охорони здоров’я, розвитку громад та ін. 1.5 Участь в адвокаційних заходах щодо ратифікації Стамбульської Конвенції, які здійснюють жіночі / феміністичні організації, Урядова Уповноважена з гендерної політики. 1.6 Аналіз законодавчо-нормативних актів з питань захисту прав жінок з інвалідністю, доступності до послуг в сфері охорони здоров’я. 2.1.Проведення 4-денного офлайн семінару для жінок з інвалідністю, представниць жіночих/ феміністичних організацій, фахівців громад з питань доступності медичних послуг, впровадження МКФ 2.2 Проведення 2-х круглих столів з питань захисту прав жінок та обміну досвідом між організаціями жінок з інвалідністю з міжнародних країн 2.3.Проведення одноденного онлайн семінару для організацій жінок з інвалідністю, фахівців з громад з питань доступності медичних послуг, захисту прав жінок 3.1. Проведення адвокаціної кампанії щодо покращення доступу жінок з інвалідністю до гінекологічних послуг/ медичних закладів (вклад НАІУ в програму). 3.2. Закупівля гінекологічних крісел для медичних закладів (вклад НАІУ в програму). 3.3.Підготовка та розміщення інформаційних матеріалів на інформаційному веб-порталі НАІУ (www.naiu.org.ua) 3.4.Створення одного графічного малюнку (інфографіка) щодо доступності медичних послуг для жінок з інвалідністю. 3.5. Підготовка 2-х тематичних бюлетенів з питань захисту прав жінок, доступності надання якісних медичних послуг, міжнародного досвіду. 3.6.Поширення відповідних матеріалів у соцмережах.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 20 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Байда Лариса, управитель проекту
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Підготовка фінансового та описового звітів
Опис заходів для здійснення етапу
1. Узагальнення матеріалів програми, підрахунок кількісних та якісних показників, оцінка досягнення поставлених завдань. 2. Підготовка описового звіту. 3. Здійснення остаточних проплат, формування фінансового звіту. 4. Підготовка та поширення інформації про реалізацію програми в мережі Інтернет.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Байда Лариса, управитель проекту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми
 • Веб-портал НАІУ (www.naiu.org.ua) (на постійній основі);
 • поширення інформації на офіційній сторінці НАІУ у Facebook (https://www.facebook.com/vgonaiu);
 • місцеві ЗМІ пілотних регіонів;
 • поширення інформації у соцмережах, в т.ч. таргетінг (під відповідні активності).
Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
• Продовження роботи на волонтерських засадах; • фінансування доступності гінекологічних послуг за рахунок видатків місцевих бюджетів; • участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux