«Віднови свої сили, віднови себе»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
04 квітня 2022 - 28 грудня 2022
Номер проєкту
20211223-2658
Бюджет
3529259 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
6. Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Сприяти соціалізації та відновленню психологічного стану та рівноваги жінок з інвалідністю за різними нозологіями і жінок, які мають дітей з інвалідністю, за різними нозологіями. Надання кваліфікованої, консультативної та предметної допомоги через проведення взаємопов’язаних тренінгів з з особистіного розвитку для жінок, курсу соціально - психологічного супроводу та комплексу фізичної реабілітації для жінок і дітей з інвалідністю.
Актуальність програми
Станом на перше січня 2021 року в Україні налічується 2 мільйони 703 тисячі людей з інвалідністю. За даними Держстату, серед осіб з інвалідністю – 163,9 тисячі дітей. Протягом виховання дитини з інвалідністю сім’ї стикаються з цілим рядом проблем: - порушення психологічного здоров’я сім’ї, коли один з батькив є неготовим до “нової реальності”, і як наслідок психологічне травмування що в деяких випадках призводить до розлучення, і вихованням дитини займається один з батьків; - низький потенційний рівень психологічного прийняття в сім’ї дитини з функціональними обмеженнями, емоційне відторгнення дитини, гіперопіка, надмірне акцентування на вадах дитини тощо; - недостатній рівень інформування щодо можливостей лікування, реабілітації дітей з інвалідністю, державних програм допомоги сім’ям, що їх виховують. Низька мотивація до самодопомоги та пошуків шляхів подолання психологічної кризи, як наслідок життя в хронічному стресі. - проблеми правової сфери, пов’язані не стільки із недоліками у самих документах, скільки із виконанням законів на належному рівні усіма ланками державного управління і фахівцям; - недостатній або низький рівень пристосування інфраструктури до потреб сімей, що виховують дітей з інвалідністю. Карантинні події Ковід-19 додали в цей перелік ще один психологічний бар’єр, адже вже існуюча “мимовільна” ізоляція таких сімей отримала ще один пандемічний виклик, що безумовно вплинуло на крихку структуру психоемоційної рівноваги .
Очікувані результати
Короткострокові
Отримання навичок по досягненню психоемоційної рівноваги Методичні рекомендацій від фахівців психологічного супроводу,стосовно сімейної терапії Створення груп психологічної самодопомоги Проходження комплексу заходів з фізичної реабілітації Отримання навичок з підтримки належного фізичного стану та розвитку дітей (базові знання)
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові Сформовано високий рівень впевненості та мотивацію до якісних змін в житті; Сформовано навички спілкування; Сформовані базові функціональні навички; Часткове відновлення фізичного стану здоров’я.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
45 осіб в тому числі жінки, дівчата з інвалідністю за різними нозологіями, жінки, які мають дітей з інвалідністю за різними нозологіями, (діти з інвалідністю віком від 7 до 12 років), представники не менше 9 областей України отримали послуги з психологічного супроводу та комплекс заходів з фізичної реабілітації протягом 46 днів.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Сформовані навички дадуть жінкам впевненості, психологічної рівноваги та стійкості, бо жінки є фундаментом міцного сімейного інституту.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Консультації з правових аспектів
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Студія з неформальної освіти та організації змістовного дозвілля “Розвивайка”
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Освітній курс”Школа подружнього життя”
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Соціокультурні заходи
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Арт-терапія
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Психологічне консультування
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Психологічні тренінги для підтримки психоемоційного стану
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Психологічна диагностика
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Акватерапія
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Акватерапія
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Спелеотерапія
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Лікувальний масаж
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
ЛФК
Всього учасників (з них жінок)
45 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
45 осіб в тому числі жінки, дівчата з інвалідністю за різними нозологіями, жінки, які мають дітей з інвалідністю за різними нозологіями, (діти з інвалідністю віком від 7 до 12 років), представники не менше 9 областей України
План реалізації програми
Етапи реалізації
Етап підготовки до реалізації програми
Завдання
Організувати процеси спрямовані на реалізацію всього курсу програми
Опис заходів для здійснення етапу
Відбір учасників. Розробка гул форм та анкет. Обробка отриманих даних Набір учасників Формування груп Співпраця з громадськими об’єднаннями, органами, установами та закладами державного і місцевого самоврядування. Місцевими та регіональними ЗМІ. Проведення закупівель товарів, робіт і послуг з дотриманням всіх законодавчих норм. Складання та підписання договорів і меморандумів про співпрацю.
Строк реалізації етапу
04 квітня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Голова ГО Інеса Вікторівна Альмендерова
Етапи реалізації
Етап реалізації програми
Завдання
Проведення заходів для забезпечення поліпшення психоемоційного та фізичного становища учасників програми
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення просвітницької, консультативної та семінарсько-тренінгової роботи з особистісного росту Соціально - психологічний супровід та комплекс заходів з фізичної реабілітації для учасників проєкту включає в себе: ● Методичний супровід ● Арт-терапія, ● ЛФК ● Акватерапія ● Масаж ● Ванни ● Йога для осіб з інвалідністю ● Юридичні консультації Організація соціально-культурних заходів. Освітній курс “Школа подружнього життя” Студія з неформальної освіти та організації змістовного дозвілля “Розвивайка”
Строк реалізації етапу
04 липня 2022 — 28 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Голова ГО Інеса Вікторівна Альмендерова
Етапи реалізації
Моніторинг та оцінка
Завдання
Аналіз діяльності за програмою
Опис заходів для здійснення етапу
Аналіз діяльності за програмою
Строк реалізації етапу
04 квітня 2022 — 28 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Голова ГО Інеса Вікторівна Альмендерова
Етапи реалізації
Етап звітності
Завдання
Складання підсумкового та фінансового звітів
Опис заходів для здійснення етапу
Описовий звіт містить аналітичні висновки щодо реалізації програми. Фінансовий звіт відображає показники виконання кошторису
Строк реалізації етапу
03 жовтня 2022 — 28 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Голова ГО Інеса Вікторівна Альмендерова
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми
 1. Донецька облдержадміністраця: https://dn.gov.ua/ua .
 2. Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання у Донецькій області: https://donmolod.gov.ua/,  
 3. Управління соціального захисту населення: https://upszn.gov.ua/ .
 4. Донецького обласного дитячо-молодіжного центру: https://dodmc.dn.ua/.
 5. Офіційна сторінка в Facebook “Громадська організація “Торецька міська організація жінок - інвалідів “Лаванда””:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015166861899

Інформація буде розміщуватися протягом реалізації проєкту.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Розповсюдження інформації позитивного досвіду після реалізації програми. Поширення та розміщення фото-звітів на сайтах інформування. Написання листів з позитивними відгуками для обміну досвіду в громадах. Поширення дописів у соціальних мережах на сторінках груп для осіб з інвалідністю. Поширення дописів на сайтах органів місцевого самоврядування, все це допоможе залучити меценатів для подальшої реалізації програми у майбутньому
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux