Мета.Можливості.Працевлаштування.
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
8. Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими, доступу до підприємницької діяльності та самозайнятості осіб з інвалідністю.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими, доступу до підприємницької діяльності та самозайнятості осіб з інвалідністю.
Актуальність програми
Актуальною проблемою у людей з інвалідністю є недостатній рівень знань своїх можливостей, методів самопрезентаціі, навичок ведення діалогу, відстоювання своїх пропозицій та прав. Бракує досвіду працевлаштування. Залишається потреба у визначенні професії, потреба у правильному сприйнятті особливостей та толерантності на співбесіді у роботодавця майбутнього працівника. На сьогодні мало навчальних належних програм, інструкцій та прикладів інклюзії та толерантного ставлення до людей з інвалідністю на робочому місці. Мало програм для навчання людей з інвалідністю по само презентації роботодавцю та вміння вести конструктивний діалог. Обмаль інформації про помилки та успіхи на співбесіді людей з інвалідністю, як поетапно знайомитися та адаптуватися в колективі, як можна уникнути стресових ситуацій. Роботодавці досі не достатньо обізнані про спроможності людей з інвалідністю працювати на різніх видах діяльності. Досі є дивом, що люди з іналідністю можуть мати професійну освіту і бути корисними працівниками в різних відділах. Проект надає психологічну допомогу, коучінг, знання, як правильно самопрезентуватися, подати резюме,працевлаштуватися, пройти процес адаптації до роботи та в колективі.Надає власні та існуючі приклади успішного працевлаштування.
Очікувані результати
Короткострокові
Програма «Мета.Можливості.Працевлаштування.» є інструментом зрозумілого пояснення батькам, роботодавцям, слухачам курсу, яку роботу людина з інвалідністю може виконувати, виходячи зі своїх можливостей. Програма сприятиме підвищенню рівня толерантності та розуміння як проводити інтеграцію і адаптацію людини з інвалідністю в суспільстві та на робочому місці. Допоможе уникнути дискримінації, образ, підвищити культуру спілкування, толерантність та доброзичливу взаємодію між людьми. Реалізуючи проект, ми збільшуємо кількість програм з особистого розвитку, самомотивації людини з інвалідністю . Об`єднуємо потреби людей з інвалідністю з потребами суспільства. Люди з інвалідністю розширять коло видів робіт, які вони можуть виконувати та створять власний образ успішного працівника.
Показати повний опис
Довгострокові
Масштабування на регіони програми «Мета. Можливості. Працевлаштування.» , як пояснення спільної моделі адаптації людей з інвалідністю в колективі та на робочому місці. Це спричинить підвищення рівня соціальної згуртованості при вирішенні проблеми адаптації людей з інвалідністю в суспільстві. Збільшиться кількість людей з інвалідністю, які реалізують свій потенціал в соціально- культурному житті та на робочому місці. Отримають нові робочі місця, стануть культурними, само реалізованими особистостями тощо. Створення нових напрямків, розвиток та промоція інклюзії в регіонах України та акцентування інклюзії як наскрізного пріоритету розвитку суспільства. Створення широкого кола прихильників програми підготовки до працевлаштування людей з інвалідністю серед людей з інвалідністю, роботодавців, членів колективу. У людей з інвалідністю поступово буде формуватися більш зрозуміла і конкретна власна модель прояву своїх сильних якостей виходячи з їх можливостей.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
В онлайн програмі «Мета.Можливості.Працевлаштування.» візьмуть участь від 20 учасників людей з інвалідністю. Проведено 2 презентації, 28 тренінгів, 80 годин індивідуальних психологічних консультацій. 60 годин індивідуальних коучінгових сесій. Працевлаштування від 2 до 10 осіб з інвалідністю на підприємствах громадських організацій людей з інвалідністю та на вільному ринку праці у 2022-2023 роках. За рахунок СММ просування проєкту буде охоплено до 500 осіб потенційної цільової аудиторії, які отримають додаткові знання про проблеми осіб з інвалідністю та шляхи їх вирішення.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Кожний учасник групи опанував власний стиль само презентації та поведінки на робочому місті виходячи зі своїх здібностей та можливостей. Група людей з інвалідністю пройшла всі кроки до працевлаштування за програмою. Отримала практичний досвід. Відпрацювала навички. Виконала практичні завдання. Провела роботу над помилками.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Презентація проекту
Всього учасників (з них жінок)
40 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
30 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Серія з 28 тренінгів травень-листопад 2022р.
Всього учасників (з них жінок)
20 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Завершення проекту
Всього учасників (з них жінок)
20 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Люди з інвалідністю, члени їх сімей, Громадські організації людей з інвалідністю. Керівники та спеціалісти по кадрах підприємств, установ,організацій.
План реалізації програми
Етапи реалізації
підготовчий етап
Завдання
презентація проекту ознайомлення цільової аудіторії з проєктом. Знайомство з майбутніми учасниками
Опис заходів для здійснення етапу
Онлайн презентація проекту
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Губанов Марат Керівник проекту
Етапи реалізації
Реалізація проекту
Завдання
Знайомство та взаємодія в групі при виконанні завдань Огляд потреб, можливостей,цілей,надій,планів. Тренування навичок спілкування з роботодавцем за телефоном. Аналіз домашніх завдань. Надання порад.Робота над помилками. Робота над мовою, зовнішнім виглядом, подоланням страху через прийоми акторської майстерності,техніки самомотивації. Рольові ігри з проходження співбесіди . Відігравання ситуації. Навички спокійного реагування на згоду або відмову. Подолання внутрішнів конфліктів та бар’єрів які заважають працевлаштуванню. Вдосконалення навичок подачі резюме . Підготовка та оформлення самопрезентації та папки досягнень. Вдосконалення навчок вибору серед декількох згод.Виявлення та вдосконалення інших необхідних навичок при працевлаштуванні. Консультації з правових питань.
Опис заходів для здійснення етапу
Серія з 28 онлайн тренінгів які складаються з теорії та практики.(навички взаємодії, акторска майстерність, ораторська майстерність,мистецтво само презентації за телефоном. Навички працевлаштування,вирішення внутрішніх конфліктів, аналіз домашнього завдання, робота над помилками, правова допомога).
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Губанов Марат Керівник проекту
Етапи реалізації
Реалізація проекту
Завдання
Усунення емоційних ,психологічних бар`єрів та перешкод у учасників проекту, під час підготовки до працевлаштування, проходження співбесіди, виконання робочих обовязків.
Опис заходів для здійснення етапу
індивідуальні консультації психолога онлайн для учасників проекту по потребі за домовленістю
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Губанов Марат Керівник проекту
Етапи реалізації
Реалізація проекту
Завдання
Створення індивідуальних програм та планів реалізації учасниками по досягненню цілей з працевлаштування. Мотивування писати резюме, дзвонити роботодавцю, проходити співбесіди.
Опис заходів для здійснення етапу
Індивідуальний коучінг участників групи за домовленістю.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Губанов Марат Керівник проекту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Розміщення інформації про програму на сторінці Facebook організації. Проведення прямих ефірів, розміщення фото про хід реалізації проєкту, поширення інформації на сторінці Facebook організації. Кампанії по просуваню постів про хід виконання проєкту в соціальних мережах, Розміщення анонсів, прес-релізів, розповідей про етапи виконання проєкту, відгуків про проєкт на сторінці Facebook .  Онлайн презентації на початку та онлайн презентація звіту про виконану роботу в кінці проєкту. Розповсюдження інформації про проект серед громадських організацій людей з інвалідністю та їх підприемств -партнерів Організації..

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Передбачена подальша діяльність для подовження довгострокового впливу проєкту: Після закінчення проєкту буде продовжене SMM—просування в соціальних мережах. Пошук партнерів, фінансових інструментів, інших джерел для проведення та розвитку програми та розповсюдження її в регіонах. Співпраці з громадськими організаціями людей з інвалідністю. Організація планує ділитися здобутим досвідом з іншими організаціями для створення нових програм, для людей з інвалідністю, удосконалення якості виконання робіт на взаємовигідних умовах. Організація мережуватиме цей проєкт. Вільний доступ до продуктів проєкту онлайн та офлайн, вільний доступ до інформації про проєкт та його результати. Поширимо інформацію про проєкт через різні канали комунікації..
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux