Попередження інституціалізації українців з інтелектуальними порушеннями: денний догляд у громаді
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
10. Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Створення умов для забезпечення державних гарантій щодо надання базової соціальної послуги денного догляду повнолітнім особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, залежним від сторонньої допомоги, та попередження їхньої інституціалізації завдяки розвантаженню матерів-доглядальниць
Актуальність програми
За останні роки активізовано діяльність держави з метою включення дітей з інвалідністю до місцевих громад, зокрема, розвивається інклюзивна освіта, запроваджуються комунальні відділення денного догляду - навіть на базі дитячих інтернатних закладів. Проте, у 18 років особа з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (далі – ІП) втрачає інклюзивні можливості. Більшість повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок ІП регулярних послуг не отримує, тобто, родина сама несе тягар догляду. А через відсутність занятості, спілкування, емоційних вражень у дорослої людини з інвалідністю внаслідок ІП посилюються поведінкові розлади, які найчастіше мають форму нападів агресії проти доглядальниці. Для попередження інституціалізації дорослих осіб з психіатричними діагнозами необхідно запроваджувати послугу денного догляду, яка повинна надаватися у громаді. Із введенням в дію 01.01.2020 р. ЗУ «Про соціальні послуги» послуга денного догляду стала базовою, що передбачає її фінансується з місцевого бюджету. Але на практиці денний догляд дорослого з інвалідністю внаслідок ІП у громаді є скоріше винятком, аніж повсюдною практикою. 7 останніх років поспіль місцеві ГОІ, колективи яких є членами ВГО «Коаліція», звертаються до органів місцевого самоврядування про фінансову підтримку денного догляду для повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок ІП. Місцева влада відповідає, що розуміє важливість такої послуги, але не має коштів у місцевих бюджетах.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Виявлення умов для забезпечення державних гарантій на денний догляд для повнолітніх осіб з ІП. 2. Підвищення спроможності місцевих ГОІ забезпечувати денний догляд у громаді. 3. Виявлення та опис соціальних ефектів денного догляду у ході його надання на базі 20 ГОІ з 14 регіонів, для вирішення питання на загальнодержавному рівні. 4. Розроблені і надані МСПУ пропозиції щодо 10 нормативних актів. 5. Інформування суспільства для подолання стигми щодо невідворотності інституціалізації.
Показати повний опис
Довгострокові
1.Виконання Україною зобов’язань за статтею 19 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю через поетапне повсюдне впровадження денного догляду і зайнятості для повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, залежних від сторонньої допомоги 2. Реалізація потенціалу соціальної сфери України щодо поетапного скорочення інституалізації представників цільової групи завдяки їх денній зайнятості як складової підтриманого проживання.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1)160 повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок ІП; 2)Законні представники та сім’ї (ще понад 320 осіб); 3) лідерки /лідери та активістки 20 ГОІ з 14 регіонів України, які надають денний догляд (до 160 осіб); 4)керівники та фахівці органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади з 20 спільнот з 14 регіонів (до 100 осіб); 5) 350 активістів та активісток мережі ще 90 місцевих профільних НДО; 6) біля 5 тис. платниківі податків інформовані через мережу Інтернет
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Підвищення рівня готовності окремих громад і держави щодо виконання ст. 19 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю завдяки розвитку підтримуючих послуг у громаді. 2. Зміцнення курсу соціальної політики на попередження інституціалізації повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок ІП. 3. Підвищення якості життя осіб з інвалідністю, які отримують послугу денного догляду за рахунок покращення рівня їхнього включення до місцевої спільноти, забезпечення денної зайнятості інше.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
1. Виявлення умов для забезпечення державних гарантій на денний догляд
Всього учасників (з них жінок)
120 (90) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (4) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
2. Підвищення спроможності місцевих ГОІ забезпечувати денний догляд у громаді (внесення до реєстру надавачів соціальних послуг, навчання).
Всього учасників (з них жінок)
150 (130) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (8) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
3. Демонстрація послуги денного догляду для повнолітніх осіб з інтелектуальними порушеннями та її соціальних ефектів
Всього учасників (з них жінок)
200 (115) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
160 (80) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
4. Інформування суспільства для подолання стигми і упередження щодо неодмінної інституалізації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень
Всього учасників (з них жінок)
5000 (4500) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
500 (400) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Прямі бенефіціари: (1) 160 повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, їхні законні представники та сім’ї (ще понад 320 осіб); (2) лідерки і лідери та активістки 20 громадських організацій осіб з інвалідністю з 14 регіонів України, які надають послуги людям з інвалідністю внаслідок ІП (усього близько 100 осіб), які підвищать рівень компетенції щодо адвокатування права на денний догляд повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень. Непрямі бенефіціари: (1) керівники та фахівці органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, які будуть поінформовані про пріоритетність соціальної послуги денного догляду для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, залежних від сторонньої допомоги з 20 спільнот з 14 регіонів (усього близько 160 осіб), (2) активісти та активістки мережі 90 місцевих профільних НДО, колективи яких є членами ВГО «Коаліція» і які не будуть прямими бенефіціарами програми, але вивчатимуть досвід адвокатування денного догляду на державному і місцевому рівнях (понад 350 осіб), (3) активні громадяни і платники податків, які прагнуть суспільних змін та розбудови інклюзивного суспільства, котрі будуть поінформовані про денний догляд як запоруку інклюзії повнолітніх осіб з ІП через Інтернет мережі (зокрема, Фейсбук та веб сторінки ВГО «Коаліції» та 118 місцевих НДО і сервісних агенцій) – понад 5 тисяч осіб.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
1. Виявлення умов для забезпечення державних гарантій на денний догляд
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Опитування ГОІ про готовність надавати послугу та перешкоди
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 01 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Майорова Надія, керівник проєкту
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
2. Підвищення спроможності місцевих ГОІ забезпечувати денний догляд у громаді (внесення до реєстру надавачів соціальних послуг, навчання).
Опис заходів для здійснення етапу
2.1. Підготовка типового пакету документів для включення до реєстру надавачів соціальних послуг, перемовини з місцевими органами влади та Мінсоцполітики про включення до реєстру, 2 ZOOM навчальних семінарів для керівництва ГОІ щодо участі в наданні та адвокації соціальних послуг, консультування ГОІ щодо документів для включення до реєстру надавачів соц. послуг
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Майорова Надія, керівник проєкту
Етапи реалізації
Основний
Завдання
3. Виявлення та опис соціальних ефектів денного догляду у ході його надання на базі 20 ГОІ з 14 регіонів упродовж 7 місяців, для вирішення питання на загальнодержавному рівні.
Опис заходів для здійснення етапу
3.1.Моніторинг соціальних ефектів від послуги 3.2. Організація послуги і надання послуги денного догляду на базі 20 ГОІ 3.3. Вебінар щодо моніторингу ефектів та інформування суспільства 3.4. щомісячні робочі онлайн наради виконавців програми
Строк реалізації етапу
02 травня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Клепець Юлія, виконавча директорка
Етапи реалізації
Основний
Завдання
4. Розроблення і подання МСПУ пропозиції щодо 10 нормативних актів, які можуть вплинути на включення цільової групи до місцевої спільноти, оприлюднених для громадського обговорення), а також щодо уточнення державного стандарту соціальної послуги денного догляду для повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень.
Опис заходів для здійснення етапу
4.1. Проведення перемовини з МСПУ щодо спільного удосконалення державного стандарту ДД для повнолітніх осіб з ІП. Аналіз чинного стандарту, розробка та апробація пропозицій 4.2. Моніторинг та аналіз проектів нормативних актів Мінсоцполітики та МОЗ, що підлягають громадському обговоренню 4.3. Формування і подання пропозицій до МСПУ та МОЗ
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Кравченко Раїса, експертка
Етапи реалізації
Весь час реалізації проєкту
Завдання
5. Інформування суспільства для подолання стигми і упередження щодо неодмінної інституалізації осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (моніторинг виконання статті 19 КПІ виявив, що понад 90% опитаних переконані у невідворотності інституалізації)
Опис заходів для здійснення етапу
5.1. Розроблення уніфікованої форми інформаційних повідомлень для всіх виконавців програми. 5.2. Щотижневі пости кожною ГО – учасницею програми на своїх сторінках у ФБ (інших видах соціальних мереж) про хід виконання програми, а також пости на сторінці ВГО «Коаліція». 5.3. Підготовка і розміщення кожною ГО – учасницею програми 25 публікацій у місцевих ЗМІ про проєкт. 5.4.Підготовка і оприлюднення підсумкової статті (на сайті ВГО «Коаліція», інформаційних порталах НАІУ, Міжнародної асоціації «Child.UA» тощо)
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Майорова Надія, керівник проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування буде відбуватися у вигляді щотижневих постів кожною ГО – учасницею програми на своїх сторінках у ФБ (інших видах соціальних мереж) про хід виконання програми, а також постів на сторінці ВГО «Коаліція».

Буде здійснено 20 публікацій у місцевих ЗМІ про проєкт. Крім того, за результатами проєкту буде підготовлено підсумкову статтю, яка буде розміщена на сайті ВГО «Коаліція», інформаційних порталах НАІУ, Міжнародної асоціації «Child.UA».

Хід виконання програми буде висвітлюватися на веб-ресурсах ВГО «Коаліція» та громадських організацій партнерів. Результати програми будуть представлені на всеукраїнських заходах ВГО «Коаліція». Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази будуть розміщенні на веб-сторінках ВГО «Коаліція» та партнерів.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
ВГО «Коаліція» та громадські організації-партнери проєкту будуть консультувати за запитом представників органів місцевого самоврядування та ГО, які матимуть намір впровадити послугу денного догляду для повнолітніх осіб з інтелектуальними порушеннями у своїй громаді. Виконавцями проєкту буде продовжуватися інформування про послуги денного догляду на свої сторінках у соціальних мережах з метою її популяризації. Буде продовжено співпрацю з МСПУ щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення послуги.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux