«Комп’ютерна грамотність чорнобильців з інвалідністю – шлях до безбар’єрного простору»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 червня 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211221-2619
Бюджет
1491894.33 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
3. Сприяння створенню безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю відповідно до визначених завдань для досягнення стратегічних цілей Національної стратегії із створення безперешкодного простору в Україні на період до 2030 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р).* *При визначенні цього пріоритетного завдання необхідно додатково зазначити назву стратегічної цілі та завдання.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Надати можливість максимальній кількості чорнобильців з інвалідністю отримати комп’ютерну грамотність, що створить умови для цифрової, економічної, суспільної та громадянської безбар’єрності. Роз'яснення до пріоритетного завдання: Статегічною ціллю до пріоритетного завдання є -доступність усіх громадян до здобуття цифрової освіти. Завданням, спрямованим на досягнення стратегічної цілі є - ініціювання інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію цифрових навичок серед населення інститутами громадянського суспільства; - запровадження обов’язкового навчання соціальних робітників, членів громадських організацій осіб з інвалідністю, базовим цифровим навичкам для надання підтримки особам похилого віку та особам з інвалідністю.
Актуальність програми
Cтрімке запроваження цифрових технологій в усі сфери нашого життя, низький рівень комп’ютерної грамотності осіб з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС, реалізований в жовтні місяці 2021 року нашою організацією захід: «Навчальний курс комп’ютерної грамотності жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС» виявили розуміння чорнобильцями необхідності користування комп’ютером, електронними сервісами, додатками, інтернетом, бути на рівні з іншими та продовження і розвиток цієї теми з можливістю отримання більш професійного рівня знань – програми 1С, Фотошоп, інші. Запропонований проект доповнює зусилля держави по розширенню середовища рівних можливостей, та сприяє реалізацїі Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.
Очікувані результати
Короткострокові
Отримання кваліфікаційного рівня комп’ютерної грамотності з отриманням сертифікатів 120 особами з інвалідністю, з них – 90 осіб, жінок з інвалідністю.
Показати повний опис
Довгострокові
Збільшення кількості осіб з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС , які підвищать рівень комп’ютерної грамотності з отриманням сертифікатів, для збільшення спроможності працевлаштування, в тому числі на дому, інтеграції в суспільне життя, полегшення свого повсякденного життя через вміння користування електронними сервісами, додатками, в умовах стрімкого запровадження їх в повсякденне життя, що стане умовами для цифрової, економічноі, суспільноі та громадянської безбар’єрності.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
120 осіб з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС з них – 90 осіб, жінок з інвалідністю.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Отримані знання володіння комп’ютером, електронними сервісами, додатками, інтернетом, спеціалізованими програмами(1С, Фотошоп) нададуть можливість 120 особам з інвалідністю, постраждалим від аварії на ЧАЕС з них – 90 осіб, жінок з інвалідністю, в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій відчувати себе повноцінними громадянами нарівні з іншими, отримати рівні умови та можливості у сфері зайнятості, в тому числі на дому, доступу до цифровізованих та аналогових державних та соціальних послуг, вільно і впевнено почуватись в ситуаціях та місцях, де застосовуються електронні сервіси, підвищити добробут. Специфіка запропонованого проекту та цього напрямку надає рівні можливості жінкам і чоловікам. Реалізація таких проектів в подальшому, посприяє більш ефективній реалізацїі Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Навчальний курс комп’ютерної грамотності: «Перший крок до безбар’єрності»
Всього учасників (з них жінок)
40 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Навчальний курс комп’ютерної грамотності: «Більше можливостей до безбар’єрності»
Всього учасників (з них жінок)
40 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Навчальний курс комп’ютерної грамотності: «Професійність - запорука безбар’єрності»
Всього учасників (з них жінок)
40 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Особи з інвалідністю, постраждалі від аварії на ЧАЕС.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Розробити проект та виконати підготовчі діі для реалізаціі безпосереднього етапу виконання проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Розробка проекту, який складається з трьох(заходів) навчальних курсів комп’ютерної грамотності з різними програмами та рівнями складності: 1. «Перший крок до безбар’єрності» - ПК для початківців. 2. «Більше можливостей до безбар’єрності» - впевнений користувач. 3. «Професійність запорука безбар’єрності» -програми 1С, Фотошоп. Діяльність з визначення можливих надавачів послуг з навчальння, готельних послуг, авто перевізника, інших послуг, постачальників товарів. Організаційні заходи щодо залучення обласних підрозділів до виконання проекту, діяльність з визначення учасників проекту, складання списків.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 31 липня 2022
Відповідальний виконавець
Аміров Вадим Олексійович Член правління
Етапи реалізації
Етап безпосереднього виконання проекту
Завдання
Укласти угоди з надавачами послуг, виконати організаційні дії та провести три навчальні курси
Опис заходів для здійснення етапу
Укладання угод з надавачами послуг, Облаштування навчальних місць за місцем проведення навчальних курсів проекту. Проведення навчальних курсів комп’ютерної грамотності (виконання заходів): 1.Навчальний курс комп’ютерної грамотності: «Перший крок до безбар’єрності» 2.Навчальний курс комп’ютерної грамотності: «Більше можливостей до безбар’єрності» 3.Навчальний курс комп’ютерної грамотності: «Професійність запорука безбар’єрності»
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Ющенко Олександр Степанович Голова правління
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Завершити проект проведенням необхідних платежів, виконанням звітності, опитуванням осіб з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення необхідних платежів; Виконання звітності. Опитування осіб, за допомогою ZOOM, які пройшли курси навчання та отримали сертифікати, щодо практичного використання отриманих знань, працевлаштування, доступу до цифровізованих та аналогових державних та соціальних послуг, чи вільно і впевнено почуваються в ситуаціях та місцях, де застосовуються електронні сервіси
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Куницька Тетяна Володимирівна Бухгалтер Ющенко Олександр Степанович Голова правління
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування про початок, безпосереднє виконання проекту та результати проекту буде відбуватись шляхом розміщення повідомлень, фото, відео матеріалів на власному сайті «Прип’ять-Центр», на Facebook в групі «Припять- мой город родной», на сторінці ГО«Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля «Прип’ять-Центр», шляхом взаємодії з іншими громадськими організаціями, з моменту подачі на конкурс та після можливої перемоги на конкурсі проектів при ФСЗІ України до кінця 2022 року.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Результати виконання (реалізації) проекту: «Комп’ютерна грамотність чорнобильців з інвалідністю – шлях до безбар’єрного простору» як після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, так і після продовження, є корисна справа, та мають гарну перспективу використання. В усякому разі, отримані знання володіння комп’ютером, електронними сервісами, додатками, інтернетом, спеціалізованими програмами(1С, Фотошоп) нададуть можливість 120 особам з інвалідністю, постраждалим від аварії на ЧАЕС з них – 90 осіб, жінок з інвалідністю, в умовах стрімкого розвитку цифрових технологій відчувати себе повноцінними громадянами нарівні з іншими, отримати рівні умови та можливості у сфері зайнятості, в тому числі на дому, доступу до електронних сервісів, підвищення добробуту. ГО ВОІЧ«Прип’ять-Центр» має намір взаємодіяти, співпрацювати з роботодавцями, щоби результати нашої роботи по наданню особам з інвалідністю, постраждалим від аварії на ЧАЕС знань з комп’ютерної грамотності конвертувати в працевлаштування чорнобильців з інвалідністю. В разі завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, реалізація проектів буде відбуватись через пошук інших джерел фінансування.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux