Впровадження інноваційних методик арт-терапії в позашкільний освітній простір для психолого-педагогічної корекції дітей з інвалідністю
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
5. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Вивчення вітчизняного і міжнародного досвіду та узагальнення новітніх методик арт-терапії, які використовуються в інклюзивній освіті для засвоєння системи знань й формування практичних умінь і навичок у дитини з інвалідністю, необхідних для її подальшої соціалізації. Відпрацювання проблемних питань взаємодії державних підприємств, установ та організацій з метою уніфікації впровадження арт-терапевтичних методик в позашкільний освітній простір.
Актуальність програми
На шляху розвитку української державності, активна інтеграція у світовий освітній простір чи не найголовніше завдання на шляху демократизації та процвітання нашої держави. На сьогодні в Україні існують досить широкі можливості для обміну передовим освітнім досвідом, розвитку системи учбового волонтерства, запровадження спільних наукових і творчих навчальних проектів, що дозволяє нам говорити про розширення інтелектуальних та соціальних кордонів. Поряд з цим, європейський та світовий досвід в системі освіти привносить і сприяє розвитку в Україні нових підходів в тих сферах, що раніше були практично закритими для обговорення. Мова йде про інклюзивну освіту дітей з інвалідністю. Саме міжнародні програми допомоги суспільства в реалізації потенційних можливостей кожної дитини і сприяння процесу становлення її як активної особистості, повноцінного члена власної країни, що повинен реалізувати себе в житті, стали новим етапом, що допоможе інтегруватися Україні не лише в європейський освітній, але й політичний, економічний і соціальний простір. Тому вивчення та впровадження новітніх методик арт-терапії у позашкільний освітній простір є актуальним для наукового аналізу та вивчення в рамках проекту. І саме висвітлення практичних навиків і теоретичних підходів до питань використання нових методів психотерапії в інклюзивній освіті ми визначаємо як мету нашої роботи в рамках зазначеного проекту.
Очікувані результати
Короткострокові
Вивчення кращих зарубіжних методик арт-терапії як методу психотерапії. Узагальнення найбільш дієвих методів арт-терапії, які можуть використовуватись в сучасному позашкільному освітньому просторі. Моніторинг чинного законодавства, освітніх програм та планів, що регулюють навчальні та психокорекційні процеси.
Показати повний опис
Довгострокові
Започаткування постійно діючого круглого столу «Арт-терапія - дітям з особливими потребами» .Доведення до представників педколективів початкових мистецьких навчальних закладів та батьків дітей з інвалідністю форм та методів практичного застосування арт-терапії в лікуванні дитячих невротичних розладів та кризових станів.Проведення панельних дискусій з залученням вузькопрофільних спеціалістів, з метою відпрацювання єдиних стандартів і чіткої стратегії застосування лікувально-профілактичних та психокорекційних методик арт-терапії.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Мінімальний запланований показник поінформованості цільової аудиторії по темі програми заплановано на рівні 1500 осіб. За період реалізації проекту до обговорення проблемних питань дітей з особливими потребами залучено не менше 500 осіб з різних регіонів України. Залучення більш як 70 спеціалістів, ініціативних осіб, волонтерів до створення спеціалізованого дискусійного майданчика «Арт-терапія - дітям з особливими потребами».
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
З метою розвитку творчих здібностей дітей з інвалідністю, їх соціальної адаптації, формування толерантного ставлення до них суспільства, узагальнення та систематизації ефективного досвіду застосування арт-терапевтичних методик проведено багатожанровий освітньо-мистецький фестиваль «Перший крок». Шляхом проведення анкетування осіб, задіяних на громадських слуханнях, круглих столах, дискусійних майданчиках та ін. визначено чіткі пріоритетні напрями застосування арт-терапевтичних методик, зокрема: формування і корекція психологічних функцій в ході занять, розвиваючий характер навчання, включення батьків в корекційно-педагогічний процес, аналіз соціальної ситуації розвитку дитини в сім’ї, єдність діагностики та психолого-педагогічний супровід дитини з інвалідністю.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Круглий стіл «Арт-терапія - дітям з особливими потребами»
Всього учасників (з них жінок)
60 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Багатожанровий освітньо-мистецький фестиваль «Перший крок»
Всього учасників (з них жінок)
250 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
120 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення панельних дискусій з залученням вузькопрофільних спеціалістів
Всього учасників (з них жінок)
70 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
15 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільову аудиторію становлять діти з інвалідністю та особи, діяльність яких прямо або опосередковано пов’язана з такими дітьми, батьки, опікуни, представники навчальних закладів, посадові особи органів державної влади та управління.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Вивчення зарубіжних методик арт-терапії для лікування і психокорекції
Опис заходів для здійснення етапу
Узагальнення найбільш дієвих методів арт-терапії, які можуть використовуватись в сучасному позашкільному освітньому просторі. Вивчення можливості включення вказаних методик в діючі навчальні програми позашкільних закладів освіти. Започаткування постійно діючого круглого столу «Арт-терапія - дітям з особливими потребами» Підготовка серії публікацій з поширення інформації, отриманої в ході реалізації програмних заходів.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Грибкова Ольга Олександрівна, керівник проекту
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Розвиток творчих здібностей дітей з інвалідністю, їх соціальна адаптація, формування толерантного ставлення до них суспільства, узагальнення та систематизація ефективного досвіду застосування арт-терапевтичних методик.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та проведення: Першого засідання постійно діючого круглого столу «Арт-терапія - дітям з особливими потребами» Розробка та доведення до уповноважених органів влади та управління комплексу заходів, спрямованих на стимулювання та заохочення педколективів та окремих викладачів щодо застосування арт-терапії в роботі з дітьми з ООП. Організація та проведення навчально-методичної конференції з висвітлення проблемних питань забезпечення культурних прав дітей з ООП, включення їх до суспільного життя та соціальної адаптації за допомогою мистецтва. Проведення багатожанрового освітньо-мистецького фестивалю «Перший крок» для розвитку творчих здібностей дітей з ООП, їх соціальної адаптації, формування толерантного ставлення до них суспільства
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Грибкова Ольга Олександрівна, керівник проекту
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Інформування стейкхолдерів про результати реалізації проекту з метою подальшого поширеня
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка аналітичних матеріалів, пропозицій та рекомендацій уповноваженим органам щодо підвищення ефективності впровадження методів арт-терапії в позашкільний освітній простір
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Грибкова Ольга Олександрівна, керівник проекту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

 Проміжні та остаточні результати реалізації проекту будуть періодично висвітлюватися протягом реалізації проекту через інформаційні повідомлення, телеефіри (ТВ 7+, суспільне і т.д.), соціальні мережі.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Результати реалізації проекту в подальшому сприятимуть: - залученню більшої кількості дітей з інвалідністю до навчання в закладах початкової мистецької освіти; - впровадження інноваційних методик арт-терапії в позашкільний освітній простір для психолого-педагогічної корекції дітей з особливими потребами; - розширенню можливостей для обміну інформацією, досвідом, новітніми програмами та передовими напрацюваннями і методиками в сфері застосування арт-терапії для лікування психічних розладів, неврозів та комплексів; - впровадженню методик арт-терапії в інклюзивні освітні процеси, що суттєво підвищить рівень соціальної адаптації дітей з особливими потребами та створить їм оптимальні умови для розвитку, виховання у них естетичних почуттів і смаку; - посиленню міжвідомчої взаємодії державних органів влади та управління у вирішенні питань щодо уніфікації застосування методів арт-терапії в позашкільних навчальних закладах та установах, сприятиме забезпеченню та дотриманню прав дітей з інвалідністю.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux