Забезпечення інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти в Україні
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
22 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211208-2453
Бюджет
1491764.71 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
5. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Визначення актуальних проблем інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти в Україні; напрацювання методичних рекомендацій щодо покращення забезпечення доступу до вищої освіти для осіб з інвалідністю.
Актуальність програми
Актуальність тематики проекту пов’язана з потребою покращення забезпечення доступу до якісної вищої освіти для осіб з інвалідністю в Україні. Практика залучення осіб з інвалідністю на освітні програми бакалаврату, магістратури, аспірантури на сьогоднішній день не є розповсюдженої попри обраний курс держави на забезпечення інклюзивної освіти на всіх рівнях. Вища освіта у повноцінному вигляді залишається у багатьох вимірах недоступною для людей з інвалідністю. Проблема в цьому контексті включає у себе відсутність забезпечення якісної інклюзивної шкільної освіти, яка спостерігалася довгий час до останніх років, і наразі продовжує впливати на спроможності осіб з інвалідністю вступати до закладів вищої освіти. Через брак якісної середньої освіти особи з інвалідністю не мають змоги повноцінно скласти високий бал із ЗНО і повноцінно навчатися за обраним фахом, аби в майбутньому здобути необхідну кваліфікацію і бути конкурентним на ринку праці. Інша проблема пов’язана з обмеженістю вибору вищого навчального закладу (ВНЗ) для людей з інвалідністю, передусім – через питання доступності. Люди з інвалідністю обирають ті заклади вищої освіти, які знаходяться недалеко від їх місця проживання, мають мінімальну доступність, пропонують вільні місця на бюджеті. Таким чином, звужується вибір актуальних спеціальностей для навчання чи перекваліфікації, що негативно відображується на можливостях працювати за фахом у майбутньому.
Очікувані результати
Короткострокові
− Отримання комплексної картини існуючих системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в контексті здобуття вищої освіти; − Висвітлення в публічному просторі актуальних проблем інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти в Україні; − Вироблення експертних (методичних) рекомендацій щодо покращення забезпечення доступу до вищої освіти для осіб з інвалідністю з урахуванням наявного стану проблем.
Показати повний опис
Довгострокові
− Сприяння безперешкодній інтеграції та доступності осіб з інвалідністю у навчальний процес; − Вдосконалення державної політики у сфері забезпечення гарантій для людей з інвалідністю щодо їхнього безперешкодного доступу до якісної вищої освіти; − Сприяння розширенню можливостей для здобуття перспективної кваліфікації або перекваліфікації особам з інвалідністю з їхнім подальшим працевлаштуванням за фахом; − Формування інклюзивного і толерантного середовища для людей з особливими освітніми потребами в Україні.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
− Проведення анкетного опитування щодо з’ясування проблематики інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти (у кількості 2100 респондентів); − Проведення фокус-групового опитування щодо з’ясування проблематики інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти: 10 фокус-груп з особами з інвалідністю та представниками 10 різних ВНЗ України (по 8-12 учасників у кожній фокус-групі); − Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 500 екземплярів публікації (збірника) з матеріалами дослідження; − Розробка на основі аналізу зібраних даних методичних рекомендацій щодо сприяння інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти для Міністерства освіти і науки України, закладів вищої освіти, органів місцевої влади та самоврядування, а також громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні (як складова частина збірника з матеріалами дослідження); − Створення та поширення соціального ролика щодо тематики проекту
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
− Підвищення рівня обізнаності держави і суспільства щодо існуючих актуальних проблем і потреб осіб з інвалідністю у контексті їхньої інтеграції в систему вищої освіти в Україні; − Донесення до центральних органів виконавчої влади, місцевої влади, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти в Україні, а також громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні рекомендацій щодо сприяння безперешкодному доступу до якісної вищої освіти для осіб з інвалідністю; − Популяризація в суспільстві, зокрема в освітній сфері, позитивного, толерантного та інклюзивного ставлення до осіб з інвалідністю.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проведення анкетного опитування щодо з’ясування проблематики інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти (у кількості 2100 респондентів); географія дослідження: вся Україна (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово неконтрольованої території України), а саме: Західний регіон, Північний регіон, Центральний регіон, Південний регіон та Східний регіон, окремо – звільнені території Луганської та Донецької областей
Всього учасників (з них жінок)
2100 (1100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення фокус-групового опитування щодо з’ясування проблематики інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти: 10 фокус-груп з особами з інвалідністю та представниками 10 різних ВНЗ в Україні (по 8-12 учасників у кожній фокус-групі).
Всього учасників (з них жінок)
120 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Розміщення аудіовізуальної продукції (соціального ролика щодо тематики проекту) в мережі Facebook (з охопленням на рівні 1 млн) із застосуванням таргетингу.
Всього учасників (з них жінок)
1000000 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Проведення круглого столу у м. Сєвєродонецьк із залученням цільової аудиторії для презентації результатів дослідження (50 осіб); у разі карантинних обмежень проведення онлайн (жовтень 2022 р.).
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
− Особи з інвалідністю; − Представники закладів вищої освіти (викладачі, асистенти, управлінський та адміністративний склад та ін.); − Представники центральних органів виконавчої влади (зокрема, Міністерство освіти і науки України), місцевої влади, органів місцевого самоврядування; − Представники громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні. Крім того, у рамках реалізації проекту заплановане охоплення до 1 млн у Facebook
План реалізації програми
Етапи реалізації
Проведення комплексного соціологічного дослідження за участю цільових груп
Завдання
Формування комплексної картини існуючих системних проблем і потреб осіб з інвалідністю в контексті здобуття вищої освіти
Опис заходів для здійснення етапу
1. Проведення анкетного опитування щодо з’ясування інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти в Україні (у кількості 2100 респондентів); географія дослідження: вся Україна (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово неконтрольованої території України), а саме: Західний регіон, Північний регіон, Центральний регіон, Південний регіон та Східний регіон, окремо – звільнені території Луганської та Донецької областей. 2. Проведення фокус-групового опитування щодо з’ясування проблематики інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти: 10 фокус-груп з особами з інвалідністю та представниками 10 різних ВНЗ в Україні (по 8-12 учасників у кожній фокус-групі)
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Надулічний Микола, керівник громадської спілки “Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю”
Етапи реалізації
Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації проекту
Завдання
Актуалізація в публічному просторі питання щодо існуючих проблем інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти в Україні
Опис заходів для здійснення етапу
1. Виготовлення аудіовізуальної продукції (соціального ролика щодо тематики проекту). 2. Розміщення аудіовізуальної продукції (соціального ролика щодо тематики проекту) в мережі Facebook (з охопленням на рівні 1 млн) із застосуванням таргетингу.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Надулічний Микола, керівник громадської спілки “Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю”
Етапи реалізації
Представлення і розповсюдження фінальної версії матеріалів дослідження з напрацьованими методичними рекомендаціями щодо тематики проекту
Завдання
Підвищення рівня обізнаності держави і суспільства щодо існуючих актуальних проблем і потреб осіб з інвалідністю у контексті їхньої інтеграції в систему вищої освіти в Україні; Донесення до центральних органів виконавчої влади, місцевої влади, органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти в Україні, а також громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні рекомендацій щодо сприяння безперешкодному доступу до якісної вищої освіти для осіб з інвалідністю. Популяризація в суспільстві, зокрема в освітній сфері, позитивного, толерантного та інклюзивного ставлення до осіб з інвалідністю.
Опис заходів для здійснення етапу
Розробка на основі аналізу зібраних даних методичних рекомендацій щодо сприяння інтеграції осіб з інвалідністю у систему вищої освіти для Міністерства освіти і науки України, закладів вищої освіти, органів місцевої влади та самоврядування, а також громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю в Україні (як складова частина збірника з матеріалами дослідження). Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 500 екземплярів публікації (збірника) з матеріалами дослідження. Проведення круглого столу у м. Сєвєродонецьк із залученням цільової аудиторії для презентації результатів дослідження (50 осіб); у разі карантинних обмежень проведення онлайн (жовтень 2022 р.).
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Надулічний Микола, керівник громадської спілки “Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю”
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Facebook https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/

Інформаційна платформа Громадськість Донецької,Луганської,Запорізької,Днепропетровської,Херсонської областей.https://ndo.lg.ua/places/news/272

Веб платформа IncNet https://incnet.org.ua
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux