Імплементація положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211222-2651
Бюджет
1693307 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1. Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Визначення стану та підвищення ефективності реалізації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю
Актуальність програми
Однією із стратегічних цілей державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю згідно взятих Україною зобов’язань є створення суспільного середовища рівних можливостей для таких осіб та їх інтеграція у суспільне життя, переосмислення поточних соціальних послуг для створення системи підтримки, що забезпечить суспільну активність та незалежність людей з інвалідністю. Адже люди з інвалідністю мають подібні, як і решта людей, потреби в охороні здоров’я, освіті, розвитку свого творчого і професійного потенціалу, участі у політичному та суспільному житті тощо. Проте, на їх шляху існує чимало бар’єрів: архітектурні, психологічні, економічні, соціальні й інші. У 2009 році Законом України від 30.09.2009 №1767-VI «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» наша держава фактично взяла на себе зобов’язання виконувати положення даної Конвенції. Для реалізації Національних планів та стратегій передбачено залучення громадських об’єднань, що представляють та захищають інтереси осіб з інвалідністю. Наразі є об’єктивна необхідність у системному дослідженні стану та ефективності виконання в Україні положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Це дозволить органам виконавчої влади вчасно відреагувати на пропозиції громадськості щодо питань забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.
Очікувані результати
Короткострокові
Вивчення кращих зарубіжних практик з реалізації положень Конвенції. Проведення панельної дискусії «Стан та перспективи виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні» та науково-практичної конференції «Роль міжвідомчої взаємодії у виконанні Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні» із залученням громадських об’єднань, що представляють та захищають інтереси осіб з інвалідністю. Моніторинг чинного законодавства, державних програм та планів на предмет виконання положень Конвенції. Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності виконання положень Конвенції.
Показати повний опис
Довгострокові
Інформування через ЗМІ громадськості регіонів про забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю відповідно до норм Конвенції. Започаткування постійно діючого круглого столу «Життя без бар’єрів» з обговорення нагальних питань забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.Підготовка серії телевізійних передач, присвячених виконанню статей Конвенції. Створення проекту спеціалізованого інформаційного хабу «Міжнародна та регіональна безбар’єрність»
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Показник кількості поінформованих про кращий зарубіжний досвід забезпечення прав осіб з інвалідністю збільшено на 30% шляхом опитувань та зібрання даних. За період реалізації проекту до обговорення проблемних питань осіб з інвалідністю залучено більш ніж 130 осіб з інвалідністю. Підготовлено 10 інформаційних повідомлень та наукових публікацій, проведено 5 теле- та радіопередач, присвячених виконанню статей Конвенції. Залучено більше 50 осіб до створення проекту спеціалізованого інформаційного хабу «Міжнародна та регіональна безбар’єрність».
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Підвищено показник різноплановості та якості інформації для осіб з інвалідністю щодо їхніх прав та механізмів вирішення проблемних питань. Налагоджено міжвідомчу взаємодію органів виконавчої влади з вирішення питань у сфері прав осіб з інвалідністю. Здійснено підготовку спеціалізованого інформаційного хабу «Міжнародна та регіональна безбар’єрність», що забезпечуватиме: - міжнародне співробітництво, зокрема залучення осіб з інвалідністю до міжнародних програм розвитку; - розширення можливостей для обміну інформацією, досвідом, програмами та передовими напрацюваннями; - сприяння співробітництву в галузі досліджень і доступу до науково-технічних знань; - надання, де це є доречним, техніко-економічної допомоги, зокрема шляхом полегшення доступу до доступних і допоміжних технологій і шляхом взаємного обміну ними, а також через передачу технологій.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Панельна дискусія «Стан та перспективи виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні». Учасники - громадські організації осіб з інвалідністю та дотичні організації
Всього учасників (з них жінок)
40 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Науково-практична конференція «Роль міжвідомчої взаємодії у виконанні Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні». Учасники - громадські організації осіб з інвалідністю та дотичні організації
Всього учасників (з них жінок)
70 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Круглий стіл «Життя без бар’єрів». Учасники - громадські організації осіб з інвалідністю та дотичні організації
Всього учасників (з них жінок)
50 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільову аудиторію становлять особи з інвалідністю та особи, діяльність яких прямо або опосередковано пов’язана з особами з інвалідністю, представники органів виконавчої влади. 160 осіб, планується охопити виконанням проекту, в тому числі 130 осіб з інвалідністю.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду з питання реалізації положень Конвенції
Опис заходів для здійснення етапу
Аналіз кращих зарубіжних практик з реалізації положень Конвенції Моніторинг чинного законодавства, державних програм та планів на предмет виконання положень Конвенції. Підготовка та проведення панельної дискусії «Стан та перспективи виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні. Підготовка інформаційних повідомлень та наукових публікацій з питань виконання статей Конвенції.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Бабій Сергій Васильович, керівник проекту
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Визначення стану та підвищення ефективності виконання положень Конвенції
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та проведення: науково-практичної конференції «Роль міжвідомчої взаємодії у виконанні Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні» із залученням громадських об’єднань, що представляють та захищають інтереси осіб з інвалідністю; першого засідання постійно діючого круглого столу «Життя без бар’єрів»; створення проекту спеціалізованого інформаційного хабу «Міжнародна та регіональна безбар’єрність».
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Бабій Сергій Васильович, керівник проекту
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Поширення інформаційного матеріалу по результатам реалізації проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка аналітичних матеріалів, пропозицій та рекомендацій щодо підвищення ефективності виконання положень Конвенції
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Бібій Сергій Васильович, керівник проекту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Проміжні та остаточні результати реалізації проекту будуть періодично висвітлені через інформаційні повідомлення та наукові публікації, теле- та радіоефіри, веб-сайт організації, соціальні мережі (офіційні сторінки та сторінки партнерів), Telegram, Viber, WhatsApp, зовнішні рекламні ресурси.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Результати реалізації проекту в подальшому сприятимуть: - ґрунтовній підготовці завдань та заходів з виконання положень Конвенції, відображених у державних нормативно-правових актах; - посиленню міжвідомчої взаємодії органів виконавчої влади у вирішенні питань щодо забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю; - поліпшенню інформування громадськості через проведення постійно діючого круглого столу «Життя без бар’єрів» про забезпечення прав осіб з інвалідністю; - запуску та роботі спеціалізованого інформаційного хабу «Міжнародна та регіональна безбар’єрність».
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux