Участь громадських об’єднань людей з інвалідністю у розбудові інклюзивної , доступної та сталої країни в умовах пандемії СOVID-19
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1. Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння забезпеченню залучення та участі людей з інвалідністю та організацій в процесах моніторингу та оцінки виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, прийняття рішень при формуванні політик та стратегій на національному та місцевому рівнях в умовах пандемії СOVID-19
Актуальність програми
Участь людей з інвалідністю та їх організацій в моніторингу та оцінці виконання Конвенціїї ООН про права осіб з інвалідністю (далі – КПІ), міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства України; залучення та включення їх до процесів прийняття рішень у всіх сферах суспільного життя і на всіх рівнях державного управління є одними з пріоритетних завдань держави. Це сприяє розбудові демократичного, інклюзивного, сталого, доступного суспільства. Про важливість забезпечення участі осіб з інвалідністю в процесах прийняття рішень, наголошено Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю (Зауваження загального порядку №7 (2018) та передбачено Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки (Указ Президента України № 487/2021). Активна участь людей з інвалідністю в процессах прийняття рішень, які стосуються їх життя є актуальною, особливо в період пандемії СOVID-19. Така участь не забезпечується в повній мірі через фізичні, економічні, соціальні, комунікаційні бар’єри. Занепокоєння викликає те, що під час одночасного впровадження реформ в різних галузях, формальний та декларативний підхід до залучення та включення осіб з інвалідністю до процесів прийняття рішень призводить до виключення, дискримінації, сегрегації даної групи громадян. Процес участі є багатоетапним і потребує доступу до достовірної інформації, системного підходу на всіх етапах, як зі сторони ГОІ так і посадових осіб, підвищення спроможності усіх зацікавлених сторін.
Очікувані результати
Короткострокові
• min 100 ГОІ залучено до процесів прийняття рішень; • забезпечено участь представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органів, нарадах тощо на центральному та регіональному рівнях. Проведено: • моніторинг та громадську експертизу нормативно-правових актів (НПА) на відповідність КПІ; адвокатування врахування пропозицій ГОІ; • каскадні тренінги з питань врядування з метою підвищення їх спроможності в умовах пандемії СOVID-19; • круглі столи щодо реалізації КПІ і стратегій на рівні громади; • інформаційні сесії з новин законодавства у сфері інвалідності; • підвищено кваліфікацію у сфері захисту ОЗІ учасників заходів; • підготовлено електронне видання «Рекомендації громадам щодо врахування питань інвалідності в умовах децентралізації та впровадження реформ»; • надано юридично-правові консультації ОЗІ та ГОІ; • розроблено контент, брендінг інформаційної кампанії; • інформаційні матеріали/статті з питань інвалідності розміщено на веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та у соцмережах.
Показати повний опис
Довгострокові
• збільшено кількість ГОІ, що залучені до процесів прийняття рішень; • підвищено їх інституційну спроможність та активність у адвокатуванні змін; • розроблені та прийняті зміни у законодавстві сприяють покращенню становища ОЗІ; • участь представників ГОІ у роботі консультативно-дорадчих органів, інших на всіх рівнях та у різних сферах сприятиме врахуванню питань інвалідності; • підвищено професійний рівень та інформованість ОЗІ, представників ГОІ, представників громад та інших зацікавлених щодо питань інвалідності; • здійснюється координація та узгодження дій ГОІ на центральному та місцевому рівнях, активізовано їх роботу; • розповсюджено електронне видання «Рекомендації громадам щодо врахування питань інвалідності в умовах децентралізації та впровадження реформ»; • підвищено поінформованість суспільства у питаннях інвалідності, змінюється ставлення суспільства до ОЗІ, зростає повага до їх прав та гідності.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
• min 100 ГОІ з 20 областей залучені до процесів прийняття рішень; • проведено громадську експертизу min 150 проектів НПА; • 100 учасників взяли участь у 5 онлайн обговореннях НПА; • 130 учасників з min 15 областей підвищили свій професійний рівень на 3 каскадних тренінгах та 3 семінарах; • 125 осіб з 5 областей взяли участь в 5 круглих столах щодо позитивних практик реалізації КПІ та стратегій на рівні громади; • min 180 осіб взяли участь у 5 інформаційних сесіях з новин законодавства у сфері інвалідності; • проведено 5 фокус-груп з представниками ГОІ, 10 інтервю з представниками місцевих органів влади та місцевого самоврядування; анкетування 30 ГОІ з метою підготовки електронного видання; • взято участь у понад 50 заходів - консультативно-дорадчих органів, нарадах та робочих групах; • min 80 ОЗІ, ГОІ отримали юридично-правові консультації; • min 600 тис. користувачів інформаційних ресурсів НАІУ отримали інформацію.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
• Сприяння забезпеченю виконання Україною КПІ, зокрема п.3 статті 4 та пункту 3 статті 33; • ГОІ здійснюють моніторинг виконання КПІ на центральному та місцевому рівнях; • ОЗІ, ГОІ залучаються органами державної влади до процесів розробки політик програм, стратегій центральному та місцевому рівнях; • Підвищено правову спроможність ГОІ щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ; • Питання інвалідності враховуються під час формування та реалізації державної політики на національному та місцевому рівнях, в тому числі під час проведення реформ в галузі освіти, медицини, соціального захисту, децентралізації; • Запобігання проявам дискримінації ОЗІ в процесах прийняття рішень; • Зменшено негативний вплив ризиків впровадження реформ для ОЗІ; • Підвищено освіченість суспільства з питань інвалідності, внеску осіб з інвалідністю в розвиток громади.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проведення 5 онлайн обговорень проектів нормативно правових актів (по мірі надходження до секретаріату НАІУ)
Всього учасників (з них жінок)
100 (70) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
60 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (4) осіб
Захід
Серія із 3-х каскадних офлайн-тренінгів: 1-«Врядування неприбуткової організації осіб з інвалідністю с сучасних умовах» 2-«Гібридний режим роботи ГОІ: управління людьми та управління змінами» 3-«Управління проєктами: від стратегічного планування до стратегічного менеджменту та контролю виконання. Перехід на цифрові інструменти»
Всього учасників (з них жінок)
90 (60) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (4) осіб
Захід
3 семінари з підвищення спроможності ГОІ в реалізації та моніторингу Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю (КПІ)
Всього учасників (з них жінок)
40 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (15) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (4) осіб
Захід
Проведення в регіонах 5-ти круглих столів «Інклюзія в громадах» (Київська, Житомирська, Івано-Франківська, Вінницька та Запорізька області)
Всього учасників (з них жінок)
125 (75) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
75 (50) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (8) осіб
Захід
Проведення 5 інформаційних онлайн сесій з новин законодавства у сфері інвалідності
Всього учасників (з них жінок)
180 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
125 (80) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (8) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
1. Особи з інвалідністю, їх сім’ї (далі ОЗІ); 2. Громадські об’єднання осіб з інвалідністю, батьківські організації (далі ГОІ); 3. Правозахисні, професійні об’єднання, що працюють в інтересах осіб з інвалідністю; 4. Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування (громади) ; 5. Організації/ установи/заклади, що надають послуги особам з інвалідністю та їх сім’ям у різних сферах життєдіяльності.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Поширення інформації про програму. Відбір постачальників товарів та послуг, підготовка договорів. Налагодження співпраці між усіма заінтересованими інституціями.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Підбір команди: експерти, консультанти, представники в областях (не менше 15 областей). Проведення установчої зустрічі. 2. Налагодження співпраці між усіма зацікавленими інституціями. 3. Створення електронного реєстру ГОІ (не менше 100 організацій різного рівня) учасників програми. 4. Підготовка та заключення договорів. 5.Поширення інформації про програму на сайті НАІУ та сайтах партнерів, в т.ч. на місцевому рівні. 6. Визначення плану заходів та відповідальних осіб.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Вікторія НАЗАРЕНКО, Генеральний секретар-управитель проєкту
Етапи реалізації
Основний
Завдання
1. Забезпечити участь представників ГОІ різного рівня у процесах прийняття рішень, що їх стосуються (громадська експертиза проектів нормативно-правових актів (НПА), що надходять до НАІУ від ЦОВВ, комітетів ВРУ тощо та/або розміщені на офіційних сайтах для громадського обговорення, експертної оцінки, моніторингу політик, програм)
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Проведення моніторингу виконання КПІ, громадської експертизи min 150 проектів НПА щодо врахування питань інвалідності. 1.2. Електронна розсилка НПА для обговорення ГОІ та надання пропозицій; 1.3. Розміщення на сайті НАІУ проектів НПА для широкого обговорення; 1.4. Отримання пропозицій та зауважень ГОІ до проектів НПА, їх обробка; 1.5. Проведення 5 громадських обговорень найбільш актуальних проектів НПА на платформі ZOOM; Всього не менше 100 учасників; 1.6. Опрацювання експертами та консультантами отриманих пропозицій ГОІ, а також за результатами ZOOM-обговорення та направлення узагальнюючих пропозицій до розробників НПА. 1.7. Аналіз чинного законодавства щодо відповідності та виконання КПІ. 1.8. Забезпечення участі представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органів, нарадах та робочих групах на центральному рівні та регіональному рівні з питань, що стосуються прав осіб з інвалідністю (понад 50 заходів); 1.9. Адвокатування змін та врахування позиції ГОІ.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 23 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Вікторія НАЗАРЕНКО, Генеральний секретар-управитель проєкту
Етапи реалізації
Основний
Завдання
2. Підвищити інституційну спроможність ГОІ, зокрема шляхом навчання лідерів, осіб з інвалідністю; обмін досвідом у питаннях моніторингу КПІ щодо забезпечення прав ОЗІ.
Опис заходів для здійснення етапу
2.1. Організація в робочому порядку постійної комунікації представників програми на місцевому рівні (ZOOM наради, телефонний зв'язок, вайбер тощо) 2.2. Проведення 3 офлайн каскадних тренінгів протягом 4 днів кожний для 30/30/30 учасників - громадських активістів ГОІ. Всього залучено 90 представників ГОІ з 15-18 областей України. Тренінг 1: «Врядування неприбуткової організації осіб з інвалідністю в сучасних умовах». Під час тренінгу відбудуться теоретичні та практичні завдання за темами: поняття врядування; розподіл влади в організації; статут організації; політики та процедури; прозорість діяльності організації. За результатами кожна організація розробить індивідуальний план розвитку врядування. Тренінг 2: «Гібридний режим роботи ГОІ: управління людьми та управління змінами» (people management), зокрема в умовах «гібридного» режиму роботи. Методи і способи результативного та успішного делегування; сучасного інструментарію побудови комунікації в команді (зокрема, в умовах віддаленої роботи); інструментів мотивації та залучення; надання зворотного зв’язку тощо. Тренінг 3: «Управління проєктами: від стратегічного планування до стратегічного менеджменту та контролю виконання. Перехід на цифрові інструменти » - (project management у широкому сенсі): від стратегічного планування до стратегічного менеджменту та контролю виконання стратегії; RBM; проєктний дизайн; моніторинг та оцінка виконання стратегії та окремих проєктів; цифрові інструменти у проєктному менеджменті. 2.3. Проведення 3-х офлайн семінарів (внесок НАІУ у проєкт) з підвищення спроможності ГОІ в реалізації та моніторингу Конвенції КПІ протягом 1-2 дні кожний для 15/15/10 учасників - громадських активістів ГОІ. Всього залучено 40 представників ГОІ з min 10 областей України. 2.4. Проведення 5 інформаційних сесій на платформі ZOOM з новин законодавства у сфері інвалідності для цільової аудиторії проекту для підвищення спроможності у сфері захисту прав та представництва інтересів (min 180 осіб) ; Тематика (згідно статей Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю): доступність, праця та зайнятість, реабілітація, соціальні послуги, доступ осіб з інвалідністю до медичних послуг в мовах Ковід-19.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 23 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Вікторія НАЗАРЕНКО, Генеральний секретар-управитель проєктів
Етапи реалізації
Основний
Завдання
3. Підвищити професійний рівень представників місцевої влади, самоврядування та громадських активістів з реалізації КПІ, питань інвалідності, розробки інклюзивних рішень, формування відповідної політики
Опис заходів для здійснення етапу
3.1. Проведення 5-ти круглих столів офлайн «Інклюзія в громадах» в 5 областях (Вінницька, Івано-Франківська, Київська, Житомирська, Черкаська) за участю по 25 осіб у кожному заході (всього не менше 125 осіб) - представників органів місцевої влади, самоврядування та громадських активістів щодо позитивних практик реалізації КПІ та стратегій на рівні громади. 3.2. Розроблення та розповсюдження електронного видання «Рекомендації громадам щодо врахування питань інвалідності в умовах децентралізації та впровадження реформ». В рамках підготовки збірника: проведення 5 фокус-груп з представниками місцевої влади, самоврядування та громадських активістів за участю ГОІ, 10 інтерв’ю з представниками місцевих органів влади та місцевого самоврядування; анкетування 30 ГОІ, що працюють у різних сферах та об’єднують різні категорії осіб з інвалідністю.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 21 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Вікторія НАЗАРЕНКО, Генеральний секретар-управитель проєктів
Етапи реалізації
Основний
Завдання
4. Захист прав та представництво інтересів осіб з інвалідністю та їх родин, ГОІ за їх зверненням
Опис заходів для здійснення етапу
4.1. Надання усних та письмових консультацій юриста під час особистого прийому, звернення, через веб-портал НАІУ, соцмережі. 4.2. Здійснення правового орієнтування. 4.3. Введення сторінки «юридична консультація» в форматі питання-відповіді на сайті НАІУ. 4.4. Постійне оновлення «Довідника деяких видів гарантій, пільг і послуг встановлених законодавством для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та члені їхніх сімей», що підготовлений НАІУ у 2021 році за рахунок коштів державного бюджету ФСЗІ та випуск його й форматі електронних книг еPub для читання особами з порушеннями зору.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 23 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Вікторія НАЗАРЕНКО, Генеральний секретар-управитель проєктів
Етапи реалізації
Основний
Завдання
5. Інформування широкого кола громадськості щодо потенціалу та внеску людей з інвалідністю в розвиток суспільства
Опис заходів для здійснення етапу
5.1. Розміщення та постійне оновлення інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та у соцмережах; 5.2. Створення на сайті НАІУ сторінки «Юридична консультація» з щотижневим оновленням; 5.3.Поширення інформації щодо реалізації проекту; 5.4. Розроблено контент, брендінг інформаційної кампанії щодо підвищення статусу та ролі ГОІ; 5.5. Забезпечення доступу до відповідної інформації понад 600 тис. осіб.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Вікторія НАЗАРЕНКО, Генеральний секретар-управитель проєктів
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Підготовка фінансового та описового звітів
Опис заходів для здійснення етапу
1. Узагальнення матеріалів програми, підрахунок кількісних та якісних показників, оцінка досягнення поставлених завдань. 2. Підготовка описового звіту. 3. Здійснення остаточних проплат, формування фінансового звіту. 4. Підготовка та поширення інформації про реалізацію програми в мережі Інтернет.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Вікторія НАЗАРЕНКО, Генеральний секретар-управитель проєктів
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

·        Веб-портал НАІУ (www.naiu.org.ua) (на постійній основі);

·        поширення інформації на офіційній сторінці НАІУ у Facebook (https://www.facebook.com/vgonaiu);

·        Сайти ГО - членів та партнерів НАІУ (під відповідні активності);

·        місцеві ЗМІ пілотних регіонів (під відповідні активності);

·        поширення інформації у соцмережах, в т.ч. таргетінг (під відповідні активності).

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
• Продовження роботи на волонтерських засадах; • участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux