«Комплексний підхід до реабілітації дітей та дорослих з кохлеарними імплантами»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
24 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 січня 2022 - 30 грудня 2022
Номер проєкту
20211224-2703
Бюджет
1804109.23 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
5. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
надання комплексної допомоги носіям кохлеарних імплантів (своєчасне налаштування мовних процесорів, проведення корекційно-розвиткової роботи, навчання фахівців та батьків, створення методичного забезпечення, обговорення нагальних питань та проблем під час конференції, створення та накладання титрів на записи навчальних вебінарів).
Актуальність програми
Близько 5% дітей в Україні мають порушення слуху, на кожну тисячу новонароджених є 1-2 дитини з повною втратою слуху (глухі) та 2-4 з тяжкими порушеннями слуху (слабочуючі). Слухопротезування для повністю нечуючих людей проводиться за допомогою кохлеарної імпланатції (КІ). В середньому щороку системи КІ отримують 200 дітей та 100 дорослих. Головна проблема людей з порушеннями слуху - у них не розвивається або погано розвивається розуміння мови та власна мова. Без належної допомоги фахівців користувачі КІ мають проблеми з розвитком мислення, пам’яті, уваги, емоційно-вольових якостей, мови і слуху. Якщо ми зможемо навчити глуху дитину або дитину з тяжким порушенням слуху (IV ступінь), дорослу особу розуміти мову, думати, говорити так, як це відбувається у людей з нормальною слуховою функцією, то вони матимуть змогу жити повноцінним життям. Діти і дорослі з кохлеарними імплантами в Україні не отримують підтримки держави у розвиткові слуху і мовлення. Проведення слухопротезування потребує подальшоої реабілітації у фахівця та систематичного налаштування мовних процесорів. Проект передбачає проведення навчання батьків дітей з кохлеарними імплантами (КІ), самих дітей з КІ і дорослих з КІ основам розвитку слуху і мовлення, навчання відповідних фахівців роботі з такими людьми, налаштування мовних процесорів.
Очікувані результати
Короткострокові
Своєчасне налаштування мовних процесорів кохлеарних імплантів впливатиме на якість слухо-мовленнєвого розвитку дітей та дорослих. Корекційно-розвиткові заняття з дітьми та дорослими сприятимуть їх кращому слухомовленнєвому розвитку. Отримані фахівцями та батьками знання будуть використані під час роботи з носіями кохлеарних імплантів. Методичний посібник для фахівців та батьків і Методичні рекомендації для фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів будуть надіслані у заклади та будуть використовуватись у практичній діяльності педагогів та батьків під час роботи з носіями кохлеарних імплантів. Під час науково-практичної конференції відбудеться обговорення актуальних питань і проблем реабілітації, навчання, розвитку та соціалізації осіб з кохлеарними імплантами в Україні. Створення та накладання титрів на записи навчальних вебінарів допоможе сприймати інформацію під час перегляду особам зі значними або глибокими порушеннями слуху, або тим, хто перебуває на початковому етапі реабілітації.
Показати повний опис
Довгострокові
Своєчасне налаштування мовних процесорів кохлеарних імплантів сприятиме покращенню розвитку дітей та дорослих. Проведені корекційно-розвиткові заняття сприятимуть розвитку та соціалізації дітей і дорослих з кохлеарними імплантами. Використання педагогами та батьками отриманих знань сприятиме покращенню реабілітації осіб з кохлеарними імплантами в Україні. Надісланий у заклади методичний посібник буде слугувати “настільною книгою” для всіх, хто зацікавлений темою порушення слуху, слухопротезування кохлеарної імплантації й реабілітації, а надіслані Методичні рекомендації будуть використовуватись фахівцям Інклюзивно-ресурсних центрів для ефективного процесу діагностування та розвитку дітей з кохлеарними імплантами. Створення та накладання титрів на записи навчальних вебінарів допоможе отримувати інформацію в будь який час перегляду особам зі значними або глибокими порушеннями слуху, або тим, хто перебуває на початковому етапі реабілітації.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Налаштування мовних процесорів проведено для 100 дітей та дорослих. Навчання навикам розвитку слуху і мовлення у дітей проведено для 60 батьків дітей, 100 фахівців установ, які працюють з дітьми. Сайт та сторінку у Фейсбуці, відеоуроки відвідало і переглянуло до 2000 осіб для пошуку необхідної інформації. Надруковано та роздано 200 посібників-методичних рекомендацій.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Близько 300 осіб отримають знання та навики у роботі з дітьми і дорослими, які мають втрату слуху, користуються імплантами. Методичний посібник та методичні рекомендації будуть розміщені у вільному доступі на сайті та сторінці Фейсбук спілки, відео з вебінарів доступне до необмеженого перегляду.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проведення науково-практичної конференції з фахівцями, батьками, представниками громадських організацій які опікуються дітьми з порушеннями слуху та кохлеарними імплантами щодо реабілітації, навчання та розвитку дітей з кохлеарними імплантами
Всього учасників (з них жінок)
300 (200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (50) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (10) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
1-60 років. Проект спрямовано на дітей та дорослих носіїв кохлеарних імплантів, фахівців, які працюють в закладах інклюзивної та спеціальної освіти, інклюзивно-ресурсних центрах, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, у яких перебувають на навчанні або отримують соціально-психологічну допомогу діти з кохлеарними імплантами, а також на батьків таких дітей. Безпосередню участь у проекті візьмуть до 400 осіб (учасників) з усієї України, з них близько 100 людей з інвалідністю. Жінок -
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Організація відбору фахівців для реалізації проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Пошук виконавців для налаштування мовних процесорів Cochlear, Med-El, Advanced Bionics та Oticon Mediсal, проведення корекційно-розвиткових занять, навчальних вебінарів, розроблення методичного забезпечення (посібника та рекомендацій), написання наукової статті та створення і накладання титрів.
Строк реалізації етапу
17 січня 2022 — 21 лютого 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О., голова спілки
Етапи реалізації
Реалізація
Завдання
Проведення двох семінарів (ввідного та заключного) за участі фахівців з корекційно-розвиткової роботи з батьками дітей та дорослими носіями кохлеарних імплантів.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення ввідного семінару за участі фахівців з корекційно-розвиткової роботи з батьками дітей та дорослими носіями кохлеарних імплантів буде сприяти кращому налаштуванню мовних процесорів.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О., голова спілки
Етапи реалізації
Реалізація
Завдання
Здійснити налаштування мовних процесорів носіїв кохлеарних імплантів Cochlear, Med-El, Advanced Bionics та Oticon Mediсal
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення виїзного налаштування мовних процесорів в містах: Київ Львів, Харків, Дніпро, Маріуполь, Одеса
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О., голова спілки
Етапи реалізації
Реалізація
Завдання
Провести корекційно-розвиткову роботу з носіями кохлеарних імплантів
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над розвитком слуху та мовлення у дітей та дорослих через онлайн платформу
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О., голова спілки
Етапи реалізації
Реалізація
Завдання
Розробити методичний посібник та методичні рекомендації
Опис заходів для здійснення етапу
Написання методичного посібника для фахівців та батьків, методичних рекомендацій для фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів. Поширення таких посібників
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О., голова спілки
Етапи реалізації
Реалізація
Завдання
Провести навчальні вебінари для фахівців та батьків
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення навчальних вебінарів для фахівців та батьків дітей з кохлеарними імплантами щодо вироблення у дітей навиків розвитку слуху і мовлення. Навчання основам корекційної роботи.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О., голова спілки
Етапи реалізації
Реалізація
Завдання
Провести науково-практичну конференцію з фахівцями, батьками, представниками громадських організацій які опікуються дітьми з порушеннями слуху та кохлеарними імплантами щодо реабілітації, навчання та розвитку дітей з кохлеарними імплантами
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення науково-практичної конференції з фахівцями, батьками, представниками громадських організацій які опікуються дітьми з порушеннями слуху та кохлеарними імплантами щодо реабілітації, навчання та розвитку дітей з кохлеарними імплантами
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О.
Етапи реалізації
Реалізація
Завдання
Створити та накласти титри на відео вебінарів, семінарів
Опис заходів для здійснення етапу
Створення та накладання титрів на записи навчальних вебінарів, семінарів
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О., голова спілки
Етапи реалізації
Реалізація
Завдання
Написати наукову статтю
Опис заходів для здійснення етапу
Написання наукової статті «Модель комплексного підходу до реабілітації осіб з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)»
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О., голова спілки
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Публікація відео, посібника, наукової статті на сторінках у соціальних мережаж, ю туб каналі спілки, сайті спілки
Опис заходів для здійснення етапу
розміщення статті на тему «Модель комплексного підходу до реабілітації осіб з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)», Розміщення на каналі спілки в YouTube відеозаписів корекційно-розвиткової роботи та навчальних вебінарів, Методичного посібника для фахівців і батьків, Методичних рекомендацій для фахівців Інклюзивно-ресурсних центрів
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 01 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О., голова спілки
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
1. Підрахунок і підведення підсумків та результатів проекту. 2. Висвітлення результатів проекту. 3. Оцінка ефективності проекту. 4. Підготовка звітів проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
1. Проведення підрахунку кількості переглядів і відвідування сторінки у Фейсбуці та сайту за весь період. 2. Методичний посібник, методичні рекомендації та записи корекційно-розвиткової роботи і навчальних вебінарів будуть розміщені у вільному доступі на сторінці спілки у Фейсбуці, на сайті та Youtobe-каналі, передано зацікавленим особам, організаціям 3. Проведено оцінку ефективності. 4. Підготовлено і подано звіти.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 30 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Терьошин М.О., голова спілки
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

До висвітлення проекту буде залучено телебачення, друковані та електронні ЗМІ. Проект активно буде висвітлюватись в мережі Internet, на офіційній веб-сторінці спілки, у відповідних сторінках спілки у соціальних мережах протягом всього часу під час та після завершення проекту. 

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Методичний посібник та Методичні рекомендації будуть перебувати на сайті та сторінці Фейсбуку спілки, набуде поширення в інтернеті. Отримання знання фахівцям практично використовуються у роботі, передається досвід іншим фахівцям. Відеоуроки доступні для перегляду необмеженому колу осіб.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux