«Навчайся Вільно!»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
23 грудня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211220-2614
Бюджет
2808944.24 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1. Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.
Формат проведення проєкту
Програма
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння підвищенню рівня конкурентоспроможності людей з інвалідністю та збільшення їх активності у реалізації своїх прав та форм суспільного життя на рівні з іншими громадянами держави шляхом створення трьох інформаційно-просвітницьких онлайн-курсів з навчання, підвищення кваліфікації, перенавчання, які будуть розроблені для людей з різними формами інвалідності, в тому числі адаптовані на жестову мову, та розміщені на Національному соціальному порталі «Вільно».
Актуальність програми
За даними Міністерства соціальної політики станом на 01 січня 2020 року, в Україні 2,7 млн людей мають інвалідність. Близько 400 тисяч людей з порушенням слуху, з яких 40 тисяч спілкуються виключно жестовою мовою, 300 тис. людей з порушеннями зору, з яких близько 40 тис. повністю втратили зір. Люди з інвалідністю все ще мають обмежений доступ до навчання, підвищення кваліфікації, перенавчання, стикаються з труднощами при працевлаштуванні та отримують мінімальну заробітну плату. Сфера праці для людей з інвалідністю здебільшого обмежується вакансіями у сфері послуг та робітничими. Сьогодні в Україні бракує освітніх програм, адаптованих для людей з особливими потребами, які в ході навчання формували б навички, необхідні для подальшого працевлаштування згідно новітніх тенденцій ринку праці. Через наявність проблем зі здоров’ям люди з інвалідністю потребують спеціальних заходів з боку державних та громадських інституцій, спрямованих на забезпечення повноцінної участі в житті соціуму на рівні з іншими. Національним законодавством встановлені гарантії, які стосуються усіх сфер життєдіяльності суспільства, у тому числі охорони здоров’я, освіти, зайнятості, дозвілля, відпочинку, спорту тощо. Тому усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають людям з вадами слуху, зору тощо, в реалізації своїх прав і задоволенні потреб в навчанні та працевлаштуванні відповідно до вимог про права людей з інвалідністю - пріоритетне завдання, яке необхідно вирішити.
Очікувані результати
Короткострокові
Створено три інформаційно-просвітницькі онлайн-курси з навчання, підвищення кваліфікації, перенавчання, адаптовані для людей з різними формами інвалідності, в тому числі з перекладом на жестову мову. Курси розміщені на інформаційних ресурсах, у тому числі на Національному соціальному порталі «Вільно», що надає можливість безкоштовно, в будь який час усім бажаючим пройти навчання.
Показати повний опис
Довгострокові
Підвищено рівень професійності людей з різними формами інвалідності – до 60 осіб, сформовано навички, необхідні для подальшого працевлаштування, що сприяє забезпеченню їх повноцінної участі в житті соціуму на рівні з іншими.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
До 60 осіб з різними формами інвалідності пройшли навчання та підвищили свою кваліфікацію на онлайн – курсах: «Жестова мова для всіх», «Підприємництво: ФОП», «SMM-маркетолог» з не менше ніж 9 областей України.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Програма сприятиме зміні підходів до ролі та місця людей з різними формами інвалідності (всього близько 2,7 млн.), з яких 48,9% жінок в економічному та соціальному житті суспільства, що дозволить підвищити рівень їх матеріального забезпечення та створить умови для їх послідовної та легкої інтеграції до суспільного життя країни.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Відео-курс «Жестова мова для всіх»
Всього учасників (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Відео-курс «Підприємництво: ФОП»
Всього учасників (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Відео-курс «SMM-маркетолог»
Всього учасників (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
люди з різними формами інвалідності, що мають потребу у навчанні з метою отримання додаткових знань та/або перекваліфікації, підвищення професійного рівня - орієнтовно 60 осіб по всій території України, з яких 48% жінок з не менше ніж 9 областей України.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
1. Підготовка до реалізації програми 2. Створення організаційного плану програми
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Кадрова підготовка для початку реалізації програми 2.1. Пошук тренерів-викладачів відеокурсів 2.2. Створення програм відеокурсів з викладачами 2.3. Складання сценарію відеокурсів
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 березня 2022
Відповідальний виконавець
Гулідін Антон Олексійович, секретар Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність»
Етапи реалізації
Основний
Завдання
1. Підготовка до інформаційно-просвітницьких онлайн-курсів 2. Створення відео-курсу «Жестова мова для всіх» 3. Створення відео-курсу «Підприємництво: ФОП» 4. Створення відео-курсу «SMM-маркетолог»
Опис заходів для здійснення етапу
1.1.Закупівля передбаченого програмою обладнання, меблів, матеріалів. 1.2.Підготовка інформаційних матеріалів для рекламної кампанії 1.3. Встановлення плану проведення основних заходів 2.1. Найм викладача відеокурсу, узгодження з ним програми, сценарію курсу. 2.2. Розробка тексту технічного завдання відеокурсу. 2.3. Запис відеокурсу. 2.4. Переклад відеокурсу на жестову мову 2.5. Розміщення відеокурсу на Національному соціальному порталі «Вільно» в розділі «Навчайся» та на інших інформаційних ресурсах ГО. 2.6. Проведення рекламної кампанії з метою залучення людей з різними формами інвалідності до навчання. 3.1. Найм викладача відео курсу, узгодження з ним програми, сценарію курсу. 3.2. Розробка тексту технічного завдання відеокурсу. 3.3. Запис відеокурсу 3.4. Переклад відеокурсу на жестову мову 3.5. Розміщення відеокурсу на Національному соціальному порталі «Вільно» в розділі «Навчайся» та на інших інформаційних ресурсах ГО. 3.6. Проведення рекламної кампанії з метою залучення людей з різними формами інвалідності до навчання. 4.1. Найм викладача відеокурсу, узгодження з ним програми, сценарію курсу. 4.2. Розробка тексту технічного завдання відеокурсу. 4.3. Запис відеокурсу 4.4. Переклад відеокурсу на жестову мову 4.5. Розміщення відеокурсу на Національному соціальному порталі «Вільно» в розділі «Навчайся» та на інших інформаційних ресурсах ГО. 4.6. Проведення рекламної кампанії з метою залучення людей з різними формами інвалідності до навчання
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Гулідін Антон Олексійович, секретар Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність»
Етапи реалізації
Завершальний
Завдання
Скласти звіт про результати програми
Опис заходів для здійснення етапу
1.1. Скласти фінансовий та підсумковий звіт щодо реалізації етапів програми 1.2. Подати на адресу Фонду соціального захисту людей з інвалідністю в Україні
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Гулідін Антон Олексійович, секретар Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність»
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

-                    через діючий портал «Вільно», який використовують люди з інвалідністю https://vilno.org/ - впродовж реалізації програми;

-                    офіційний веб-сайт Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» https://se.org.ua/ - впродовж реалізації програми;

-                    офіційний канал Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» у соціальної мережі Фейсбук  https://www.facebook.com/vilno.ua- впродовж реалізації програми;

-                    офіційний канал Громадської організації «Громадський рух «Соціальна єдність» у соціальної мережі Інстаграм https://instagram.com/vilno_ua?utm_medium=copy_link - впродовж реалізації програми;

-                    у соціальної мережі Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCA4xjoiaa_hY-zMANOYWcoA - впродовж реалізації програми.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Відеокурси, які розроблено для людей з різними формами інвалідності, в тому числі адаптовано на жестову мову, та розміщено на Національному соціальному порталі «Вільно» та інших ресурсах ГО (Ютуб, Фейсбук, Інстаграм) постійно знаходяться у відкритому доступі та надають можливість безкоштовно в будь який час усім бажаючим пройти навчання.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux