Артспорт - нові грані
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
10. Сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Підвищення соціалізації та інтеграції в громадське життя осіб з інвалідністю (ОзІ) завдяки скоординованим діям громадських організацій ОзІ та міжнародній співпраці.
Актуальність програми
ОзІ різних нозологій, особливо на візках, гостро потерпають від недоступності території проживання, не можливості повноцінно соціалізуватися. Як результат – ці люди нікому не потрібні і не мають мотивації для подальшого розвитку. Однак, вони можуть і мають потребу займатися рекреаційними видами спорту а також займатися творчою реабілітацією. У них є таланти створювати оригінальні вироби, виступати на сцені із різножанровими номерами, що дає шалений терапевтичний ефект, та така практика поки що не має достойного розповсюдження в Україні. Ніде не створюються спеціальні заклади для занять рекреаційними видами спорту, а наявні спортивні споруди не мають доступних пристосувань та часових можливостей для заняття ОзІ. Створюється зачароване коло – ОзІ не виходять займатися спортом і не займаються творчою реабілітацією, бо немає умов, а владні структури не бачать необхідності вкладати кошти у створення безбар’єрності, спортивних та культурних закладів, бо начеб-то на даній території немає ОзІ. Широке системне застосування артспорту для ОзІ в Україні не розвинуто. А без цього не можливо справжнього виконання положень Конвенції «Про права осіб з інвалідністю», вимог Законів України, Указів Президента України, Постанов КМУ, наказів Мінрегіонбуду та ін.. Постанова КМУ №1188 від 17 листопада 2021 року затвердила норми, що на цей час можуть виконуватися тільки на одній базі на всю Україну. Це замало для більш як півмільйона людей. Необхідне розширення таких баз.
Очікувані результати
Короткострокові
Кардинальна зміна в підході до розвитку рекреаційного спорту. Розпочнеться активне впровадження гасла: «Кожна ОзІ, не залежно від ступені втрати здоров’я, повинна мати умови для участі в улюбленому виді фізичної культури чи спорту». Буде розвиватися ініціатива щорічного проведення всеукраїнського тижня рекреаційного спорту та місячника інклюзивних фестивалів. В Полтавській області розпочнеться освоєння бази з рекреаційних видів спорту – нового загальнодоступного об’єкта для ОзІ, ветеранів воєн та їх сімей. Продовжить свою роботу постійна виставка мистецьких творів ОзІ. Відбудуться два міжнародних заходи – один за участю української делегації в Німеччині і один за участю німецької делегації в Україні.
Показати повний опис
Довгострокові
Досягнуті результати дозволять краще виконувати Конвенцію про права осіб з інвалідністю (ст. 5, 8, 30, 32) і ставити завдання перед владою про створення сприятливого законодавчого поля для роботи в даному напрямку. Виконання проекту дозволить більш масово залучити до нього, крім ОзІ, ветеранів воєн та їх сімей. Розшириться кількість спеціалізованих баз для надання послуг ОзІ та ветеранів воєн. Проєкт буде чітко й не двозначно відповідати принципу: «Не робіть для нас без нас», бо всі без виключення головні ролі у виконанні проекту будуть грати ОзІ.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
У період проекту будуть активно задіяні близько 2,0 тисячі осіб в т.ч. 1600 ОзІ. В більшості областей відбудуться заходи артспорту про які будуть публікації в ЗМІ (більш як 180 публікацій). Проєкт дозволить розвинути і навчити потужну команду ОзІ по розвитку артспорту (не менше 25 осіб) із більшості областей України. Буде випущено 37 номерів всеукраїнської газети «Сила духу» із репортажами про виконання проекту «Артспорт – нові грані».
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Проект дозволить змінити відношення суспільства до ОзІ; взаємодію відповідно до компетенції суб'єктів сфери фізкультурно-спортивної та творчої реабілітації, державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань у забезпеченні належних і безпечних умов реабілітації, ресоціалізації ОзІ, пріоритетності державно-приватного партнерства у цій сфері; ефективність та скоординованість системи фізкультурно-спортивної та творчої реабілітації ОзІ, що реалізується через своєчасність, безперервність та комплексність відновлювальних заходів, їх належного фінансового забезпечення; стимулювання широкого залучення ОзІ до заходів фізкультурно-¬спортивної та творчої реабілітації, ресоціалізації, здобуття нових знань та компетентностей для забезпечення власної економічної самостійності, перетворення здорового способу життя у повсякденну практику. Проєкт буде впливати позитивно як на чоловіків, так і на жінок. Буде забезпечений гендерний підхід.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Навчальний семінар «Спартакіада з рекреаційних видів спорту»
Всього учасників (з них жінок)
155 (80) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
146 (75) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
4 (3) осіб
Захід
Виставка творчих робіт ОзІ
Всього учасників (з них жінок)
720 (290) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
386 (155) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (20) осіб
Захід
Творчий захід "Інклюзивний фестиваль "Надворсклянські вечорниці"
Всього учасників (з них жінок)
550 (330) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
140 (80) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
18 (12) осіб
Захід
Творчий захід "Інклюзивний фестиваль "На крилах віри"
Всього учасників (з них жінок)
200 (123) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
72 (48) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
4 (3) осіб
Захід
Творчий захід "Інклюзивний фестиваль "Сузір'я мрій"
Всього учасників (з них жінок)
280 (130) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
72 (48) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (16) осіб
Захід
Практичний семінар «Змагання по спортивному орієнтуванню»
Всього учасників (з них жінок)
150 (80) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (55) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (2) осіб
Захід
Практичний семінар "Змагання з корнхолу"
Всього учасників (з них жінок)
130 (65) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
110 (50) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
3 (2) осіб
Захід
Практичний семінар «Спартакіада з рекреаційних видів спорту»
Всього учасників (з них жінок)
180 (90) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
155 (80) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
6 (4) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
ОзІ, їх близькі та родичі.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Пошук і відбір партнерів
Опис заходів для здійснення етапу
Оголошення в електронних ЗМІ, друкованій газеті "Сила духу"
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 10 березня 2022
Відповідальний виконавець
Чумак Сергій, голова ПОО ВОІ СОІУ
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Створення умов для соціалізації та інтеграції в громадське життя ОзІ
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення навчальних та практичних семінарів, виставки творчих робіт, 6 вебінарів. Участь у міжнародному заході в Німеччині.
Строк реалізації етапу
10 березня 2022 — 15 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Чумак Сергій, голова ПОО ВОІ СОІУ
Етапи реалізації
Завершальний
Завдання
Опис результатів для подальшого розвитку реабілітації ОзІ.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка описового та бухгалтерського звітів.
Строк реалізації етапу
15 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Чумак Сергій, голова ПОО ВОІ СОІУ
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Головним інформаційним спонсором проекту буде всеукраїнська газета «Сила духу». На час виконання проекту та підведення підсумків про нього буде випущено 36 номерів газети "Сила духу". Всі доступні Інтернет ресурси будуть також задіяні. Інформація про виконання проєкту буде надаватися щотижнево.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Подальша реалізація проекту буде здійснюватися на основі стабільної багаторічної роботи громадських організацій ОзІ із підключенням крім бюджетних та місцевих коштів спонсорських коштів та коштів від соціального підприємництва.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux