"Захист прав дітей з інвалідністю"
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
30 січня 2022 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 31 жовтня 2022
Номер проєкту
20220126-2963
Бюджет
235400 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства України, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю; сприяння розвитку безбар’єрного простору осіб з інвалідністю в регіоні; сприяння забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспорту, інформаційно-комунікаційних систем, технологій та послуг; інформаційно-просвітницькі компанії, направлені на формування розуміння позитивного економічного ефекту від впровадження принципів універсального дизайну при плануванні інфраструктурних об’єктів на всіх рівнях; проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних ситуацій; соціальний захист дітей до 18 років з діагнозом цукровий діабет І типу; забезпечення ефективних просвітницько-навчальних компаній, спрямованих на створення умов для відвідування дитячих садків і загальних шкіл з метою отримання дошкільної та шкільної освіти дітьми з цукровим діабетом І типу (інсулінозалежним); соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг; сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими; сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
1) Просвітництво та інформування батьків дітей з інвалідністю щодо існуючих видів соціальної допомоги з урахуванням останніх змін та доповнень до ЗУ. 2) Навчання батьків дітей з інвалідністю можливостям реалізації та способам захисту прав своїх дітей. Зокрема судовому механізму захисту прав і свобод, що є невід'ємним показником демократичності держави. 3) Консультування батьків дітей, хворих на ЦД 1 типу, щодо критеріїв встановлення інвалідності дітям відповідно до Постанови КМУ №917 від 21.112013 року. Аналіз виконання Порядку встановлення ЛКК інвалідності дітям в Дніпропетровській області. 4) Правова консультативна допомога батькам дітей, хворих на діабет 1 типу, щодо порушення статті 25 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю “Дискримінація за ознакою інвалідності”; 5) Консультування батьків дітей, хворих на ЦД 1 типу, щодо видів медичної реабілітації та умов отримання передбачених законодавством реабілітаційних послуг. Аналіз виконання медичної реабілітації для дітей з ЦД 1 типу за кошти, передбачені державою та ФСС. 6) Організація заходу, присвяченого міжнародному Дню захисту дітей. Консультативна правова допомога щодо фактів порушень прав дітей. Організація зустрічей, конференцій та круглих столів на тему захисту прав осіб з інвалідністю з співробітниками ІРЦ, департаментів освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення за участю правління та членів громадського об'єднання , адвоката. Створення соц.відео ролика. Курси для членів ГО.
Актуальність програми
В Дніпропетровській області на діабет 1 типу хворіє близько 1000 дітей віком до 18 років. Всі вони мають право на соціальний захист та реабілітацію. Проте таких більшість не мають інформації про всі свої права, права своєї хворої дитини та способи захисту прав. В Дніпропетровській області діти, хворі на ЦД1 типу, залишились не залученими до заходів обласної програми “Здоров'я населення Дніпропетровщини” та не забезпечуються виробами медичного призначення в мед.закладах області ( це є шприц-ручки, ланцеті, голки для шприц-ручок, інсулінові шприци, інсулінові помпи, інфузійні системи та резервуари для помп, системи моніторингу ЦК для помп, тест-смужки для вимірювання рівня цукру крові відповідно до норм мед.протоколів лікування ( у зв'язку з відсутністю 100% державного забезпечення тест-смужками). В Дніпропетровській області діти , хворі на ЦД 1 типу, не пройшли щорічну реабілітацію в закладах санаторно-курортного типу відповідно до Порядку використання коштів, передбачених на реабілітацію дітей з інвалідністю від 2019 року №309. В Дніпропетровській області діти, хворі на ЦД 1 типу, позбавлені права на встановлення інвалідності відповідно до важкості діагнозу та щомісячної державної допомоги на догляд за важкохворою дитиною в розмірі 150 % від прожиткового мінімуму на дитину віком від 0 до 6 років та від 6 до 18 років. Виконання передбачених державою соціальних гарантій є запорукою безпеки життя та нормальних умов, в яких виховуються діти, хворі на цукровий діабет
Очікувані результати
Короткострокові
Близько 1000 дітей отримають соціальні гарантії, що покращують умови життєдіяльності , реабілітацію основного діагнозу, сприяють збільшенню безпеки в умовах пандемії, мінімалізують ризик зараження та важкого перебігу захворювання на КОВІД-19 .
Показати повний опис
Довгострокові
Виконання передбачених державою соціальних гарантій безпеки життя та нормальних умов життєдіяльності для невиліковно хворих дітей.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Кількість дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, які отримали покращення соціального положення та умов для повноцінної реабілітації, можна отримати у голови ГО «Щасливий діабет» Машталір В.А. після повного виконання всіх заходів Проєкту .
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
За умов отримання передбаченого державою права на соціальну допомогу, сім'ї, в яких ростуть діти, хворі на цукровий діабет 1 типу, покращать компенсацію захворювання своїх дітей. В свою чергу, діти зможуть стабільно навчатися, отримають професію, зможуть працювати, розвитватися як особистості та приносити користь суспільству.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Надання письмової правової інформації та відомостей про право, його джерела, юридичні факти, правовідносини з питань права на соціальне та медичне забезпечення дітей з інвалідністю.
Всього учасників (з них жінок)
950 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
950 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Підготовка аналітичної інформації з судової практики: аналіз рішень адміністративних та апеляційних судів України щодо порушень прав дітей, хворих на ЦД 1 типу, органами виконавчої влади
Всього учасників (з них жінок)
20 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Організація лекцій, круглих столів з питань: 1) Право на встановлення інвалідності відповідно до важкості діагнозу; 2) Право на медичну реабілітацію; 3) Право на забезпечення медичними засобами реабілітації; 4) Право на забезпечення безкоштовними ліками; 5) Право на отримання державної соціальної допомоги; 6) Право на державну надбавку на догляд за хворою дитиною; 7) Право на соціальну виплату за соціальний супровід та нагляд за хворою дитиною на непрофесійній основі; 8) Право на санаторно-курортне лікування відповідно до умов медичного Протоколу “ Цукровий діабет у дітей”; 9) Право на соціальний та медичний супровід; 10) Право на отримання державної соціальної допомоги у зв'язку з важкістю діагнозу без встановлення інвалідності; 11) Право на матеріальну допомогу відповідно до цільових програм для осіб, які опинилися в скрутному життєвому становищі; 12) Право на освіту в закладах компенсуючого типу; 13) Право на скорочену тривалість навчального дня та навчального тижня дітей з ЦД 1 типу; 14) Право на субсидію для сімей, які виховують дитину з інвалідністю; нові умови розрахунку сукупного доходу без врахування надбавки по догляду за дитиною з інвалідністю підгрупи А; 15) Інші права
Всього учасників (з них жінок)
950 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
950 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Діти, хворі на цукровий діабет 1 типу, та їх батьки, які проживають на території Дніпропетровської області.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Організація лекцій, круглих столів, відзначення важливих пам’ятних дат
Завдання
Обєднати та створити умови для "живого" спілкування близько 140 членів ГО «Щасливий діабет» та їх дітей, де вони стануть учасниками заходів присвяченого захисту прав дітей.
Опис заходів для здійснення етапу
Організація святкування до Дня захисту дітей для дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу. Проведення бесід та лекцій з психологічних, медичних та правових для батьків дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Машталір В.А. голова ГО
Етапи реалізації
Відрядження до м.Київ .Робоча зустріч з представниками партії "Батьківщина". Зустріч з професором кафедри ендокринології інституту післядипломної освіти НАНУ імені Шупіка.
Завдання
Створення соціального відео-ролику
Опис заходів для здійснення етапу
Інтервю та медична загальна консультація з питань перебігу захворювання на цукровий діабет 1 типу та встановлення інвалідності підгрупи А датям, хворим на ЦД 1типу.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Машталір В.А. голова ГО
Етапи реалізації
Курси громадських діячів
Завдання
Підвищення рівня обізнаності членів правління ГО"Щасливий діабет". Професійна підготовка активних членів ГО, що представляють різні прошарки суспільства. Поглиблення взаємодії громадянського суспільства та політичної еліти задля удосконалення роботи державних інститутів та майбутнього розвитку владних структур.
Опис заходів для здійснення етапу
Навчання в "Школі громадських діячів" м.Київ. Отримання знань та необхідних навичок для ефективного виконання головних статутних завдань ГО "Щасливий діабет".
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Машталір В.А. голова ГО
Етапи реалізації
Конференції та робочі зустрічі з керівництвом та фахівцями інклюзивно-ресурсного центу, департаментів соціальної політики, охорони здоров'я, освіти та науки
Завдання
Вирішення питання щодо встановлення інвалідності підгрупи А дітям, хворим на цукровий діабет 1 типу.
Опис заходів для здійснення етапу
Робоча зустріч в режимі ЗУМ провідних фахівців в галузі ендокринології, психології, неврології, юриста, представників ГО "Щасливий діабет" , представників обласної ради, депутатів обласної ради з представниками виконавчої влади з питань порушення прав дітей на встановлення інвалідності підгрупи А.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Машталір В.А. голова ГО
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Сторінка в соціальній мережі "Фейсбук". Відео ролик на відеохостингу "Ютюб". Період з 01.03.2022 по 31.10.2022 роки.

Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux