Конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету на 2022 рік
Короткий опис
Конкурс проводиться для громадських об'єднань осіб з інвалідністю
Статус
Активний
Оголошення конкурсу
15 грудня 2021 року
Прийом заявок
до 31 січня 2022, до 19:45
Період проведення
лютий 2022
Сфера конкурсу
аналітична діяльність, проведення соціологічних досліджень тощо
культурно-просвітницька діяльність
організаційний (інституційний) розвиток організацій громадянського суспільства
правозахисна діяльність
розвиток громадянського суспільства
розвиток інклюзивного середовища (підтримка організацій осіб з інвалідністю, дітей війни, чорнобильців, афганців, національних меншин та інших)
Умови конкурсу

Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю (далі – Громадські об’єднання), для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету у 2022 році.

Конкурс проводиться в рамках виконання Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2019 року № 534-20/VII, враховуючи Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, які зареєстровані в Дніпропетровській області, для виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) за результатами конкурсу, який проводиться на території Дніпропетровської області, затвердженого розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 10 червня 2020 року № Р-401/0/3-20, зареєстрованим в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 22 червня 2020 року за № 104/104, з метою створення сприятливих умов розвитку інституту громадянського суспільства в області та ефективного використання коштів.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (із змінами, далі – Порядок проведення конкурсу).

Виконання (реалізація) програм (проєктів, заходів) має відповідати обласному рівню з урахуванням вимог пункту 2 Порядку проведення конкурсу.

Програми (проєкти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних пріоритетних завдань:

моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства України, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю;

сприяння розвитку безбар’єрного простору осіб з інвалідністю в регіоні;

сприяння забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспорту, інформаційно-комунікаційних систем, технологій та послуг;

інформаційно-просвітницькі компанії, направлені на формування розуміння позитивного економічного ефекту від впровадження принципів універсального дизайну при плануванні інфраструктурних об’єктів на всіх рівнях;

проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних ситуацій;

соціальний захист дітей до 18 років з діагнозом цукровий діабет І типу;

забезпечення ефективних просвітницько-навчальних компаній, спрямованих на створення умов для відвідування дитячих садків і загальних шкіл з метою отримання дошкільної та шкільної освіти дітьми з цукровим діабетом І типу (інсулінозалежним);

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг;

сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими;

сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням у галузі захисту прав осіб з інвалідністю;

проведення спортивно-реабілітаційних заходів;

проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проєкту, заходу).

Конкурсна пропозиція складається українською мовою та має містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу;

2) опис програми (проєкту, заходу) за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу;

3) листи-підтвердження про підтримку у виконанні (реалізації) відповідної програми (проєкту, заходу) або готовність долучитися до її (його) організації органів державної влади, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів рад, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);

4) інформацію про діяльність Громадського об’єднання, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років або з часу реєстрації, якщо Громадське об’єднання зареєстровано менш як за два роки до оголошення конкурсу, за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування Громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе Громадське об’єднання.

Громадські об’єднання подають конкурсні пропозиції через електронну систему проведення конкурсу в програмному модулі “Конкурси проектів інститутів громадянського суспільства” онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства

(далі – програмний модуль) у строк, визначений в цьому оголошенні.

Конкурсні пропозиції можуть подавати Громадські об’єднання, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

Програмний модуль під час реєстрації конкурсної пропозиції автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.

Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор конкурсу отримав конкурсну пропозицію, про що Громадське об’єднання повідомляється в особистому кабінеті в програмному модулі також листом на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації в програмному модулі.

Громадські об’єднання можуть подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Граничний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету однієї програми (проєкту, заходу), що подається для участі у конкурсі, становить 200 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету може бути профінансовано не більше як 85 % вартості програми (проєкту, заходу). Решта 15 % необхідного обсягу фінансування програми (проєкту, заходу) здійснюється за кошти Громадського об’єднання.

Програми (проєкти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Громадські об’єднання не допускаються до участі в конкурсі в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про Громадське об’єднання, що міститься у державних реєстрах;

Громадське об’єднання не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці другому пункту 5 Порядку проведення конкурсу;

Громадське об’єднання відмовилося від участі в конкурсі шляхом подання заяви про припинення участі через електронний кабінет в програмному модулі або шляхом надсилання повідомлення організатору конкурсу через програмний модуль;

Громадське об’єднання перебуває у стадії припинення за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

конкурсну пропозицію подано після закінчення строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення Громадським об’єднанням вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);

конкурсна пропозиція не відповідає обласному рівню виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).

Конкурсні пропозиції приймаються (в програмному модулі Е-Конкурси платформи ВзаємоДія) з 15.12.2021 по 17.01.2022 (включно).

Конкурс проводиться двома етапами.

Департамент має право прийняти рішення щодо проведення конкурсу із залученням опитування громадян.

Консультації та додаткова інформація надається відповідальними особами відділу реалізації політики щодо осіб з інвалідністю, ветеранів та роботи з громадськими організаціями управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій Департаменту щоденно крім суботи та неділі з 10:00 до 17:00 години, у п’ятницю та передсвяткові дні до 16:00 години по телефону (056)720 95 43, e-mail: tfrolova@adm.dp.gov.ua.

Організатор конкурсу
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Рівень виконання
Дніпропетровська обл.
Адміністративно-територіальний рівень виконання
Обласний
Формат проведення конкурсу
Проєкт
Хто може брати участь у конкурсі
Громадські об'єднання осіб з інвалідністю
Цільова аудиторія
Особи з інвалідністю
Контактні дані
Назва підрозділу
Відділ реалізації політики щодо осіб з інвалідністю, ветеранів та роботи з громадськими організаціями управління з питань соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
Телефон
380567209543
Електронна адреса
tfrolova@adm.do.gov.ua
Час звернення
10:00 - 17:00
Обідня перерва
13:00 - 13:45
Примітки
Крім святкових та вихідних днів. У п'ятницю: з 10 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. У дні напередодні святкових робочий день закінчується на годину раніше.
Конкурсна комісія
ФРОЛОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА
Секретар конкурсної комісії
КОРОЛЬ ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
Член конкурсної комісії
Таймлайн конкурсу
Збір заявок
15 грудня 2021 - 31 січня 2022
Оцінювання за одним критерієм
07 лютого 2022 - 11 лютого 2022
Публічний захист та оцінювання за чотирма критеріями
14 лютого 2022 - 18 лютого 2022
Визначення переможців
21 лютого 2022 - 28 лютого 2022
Реалізація
28 лютого 2022 - 20 грудня 2022
Документи конкурсу
Оголошення про конкурс
application/pdf
Завантажено: 15 грудня 2021 року
Наказ Департаменту соціального захисту населення ОДА
application/pdf
Завантажено: 20 січня 2022 року
Проєкти
Проєкт подано
17 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220111-2792
Бюджет
244460.13 гривень
Проєкт подано
24 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220121-2885
Бюджет
190272.5 гривень
Проєкт подано
25 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220125-2944
Бюджет
187000 гривень
Проєкт подано
26 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220118-2844
Бюджет
230000 гривень
Проєкт подано
27 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220120-2867
Бюджет
280400 гривень
Проєкт подано
29 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220129-2981
Бюджет
189884 гривень
Проєкт подано
30 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220126-2963
Бюджет
235400 гривень
Проєкт подано
30 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220130-2985
Бюджет
234950 гривень
Проєкт подано
31 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220130-2991
Бюджет
201000 гривень
Проєкт подано
31 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220128-2975
Бюджет
236483 гривень
Проєкт подано
31 січня 2022 року
Номер проєкту
№ 20220105-2760
Бюджет
279078 гривень
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux