ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В ПОСЛУЗІ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ В ОТГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
31 січня 2022 року
Період реалізації проєкту
01 квітня 2022 - 30 вересня 2022
Номер проєкту
20220128-2975
Бюджет
236483 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства України, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю; сприяння розвитку безбар’єрного простору осіб з інвалідністю в регіоні; сприяння забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспорту, інформаційно-комунікаційних систем, технологій та послуг; інформаційно-просвітницькі компанії, направлені на формування розуміння позитивного економічного ефекту від впровадження принципів універсального дизайну при плануванні інфраструктурних об’єктів на всіх рівнях; проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю; сприяння формуванню політики захисту та безпеки осіб з інвалідністю в ситуаціях ризику, збройних конфліктів, надзвичайних ситуацій; соціальний захист дітей до 18 років з діагнозом цукровий діабет І типу; забезпечення ефективних просвітницько-навчальних компаній, спрямованих на створення умов для відвідування дитячих садків і загальних шкіл з метою отримання дошкільної та шкільної освіти дітьми з цукровим діабетом І типу (інсулінозалежним); соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяння реалізації соціального замовлення та розвитку системи соціальних послуг; сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими; сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Впровадження технології проведення скринінгів розвитку дитини в роботу закладів сфери соціального захисту, охорони здоров’я та освіти отг Дніпропетровської області
Актуальність програми
Згідно до Розпорядження КАБМІНу України № 366-р від 14.04 2021 р. «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030р», одним із завдань, які постають перед державою, є розроблення та впровадження державної системи раннього втручання.В Дніпропетр обл вже працюють 6 центрів/служб/кабінетів раннього втручання, проте проблемою є раннє виявлення порушень розвитку дітей віком 0-4р.та направлення сімей до отримання послуги раннього втручання.За даними паспорту Дніпропетр обл, на 01.01.2021р. в функціонують 68 закладів охорони здоров’я, 42 ІРЦ та Обласний та міський центри соціальних служб.Ці установи можуть потенційно виявляти порушення розвитку дитини в ранньому віці.Фахівці установ не мають сучасного інструменту для організації раннього виявлення.Медичний діагноз та інвалідність часто встановлюються вже після досягнення дитиною віку 3-4р.,починати допомогу в цьому віці вже дуже пізно.У світі існує практика виявлення порушень розвитку дитини за допомогою скринінгів розвитку. Це надає можливість починати допомогу раніше, не чекаючи встановлення діагнозу або отримання інвалідності.Без раннього виявлення та направлення не може бути ефективної послуги раннього втручання.Батьки часто не знають – чи відповідає нормі розвиток їх дитини.Необхідним є проведення інформаційної кампанії серед батьків,фахівцфів та розповсюдження інформації про важливість систематичного проходження скринінгів розвитку дитини та технології проведення скринінгу.
Очікувані результати
Короткострокові
- фахівці сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області оволодіють технологією проведення скринінгів розвитку дитини; - батьки, які виховують дітей віком 0-4 роки зможуть оцінити розвиток власної дитини за допомогою скринінгів розвитку; - діти, у яких будуть виявлені порушення розвитку, будуть вчасно направлені до послуги раннього втручання.
Показати повний опис
Довгострокові
Фахівці сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області будуть проводити скринінги розвитку дитини в своїх закладах для раннього виявлення порушень; - Фахівці сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області будуть знайомти інших фахівців своїх закладів з технологією проведення скринінгів розвитку дитини; - Завдяки поширенню створених відеороліків у соцмережах, зростатиме кількість осіб, які інформовані щодо раннього виявлення порушень розвитку та ранньоговтручання; - в Дніпропетровській області буде організована система раннього виявлення порушень розвитку у дітей раннього віку та своєчасне направлення до послуги раннього втручання; - буде прораховано потребу у послузі раннього втручання в Дніпропетровській області
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
-300 фахівців (жінок та чоловіків) сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області пройдуть навчання та зможуть проводити скринінги розвитку дитини; - 200 батьків та матерів відвідають онлайн-тренінги «Раннє виявлення порушень розвитку дитини. Скринінги розвитку дитини» та зможуть оцінити розвиток власної дитини; - Щонайменше 1000 дітей віком 0-4 роки пройдуть скринінги розвитку дитини; - 100 установ сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області отримають інформаційні матеріали щодо раннього виявлення порушень розвитку дитини
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
-- Зростатиме рівень кваліфікації працівників сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області; - Підвищиться рівень раннього виявлення порушень розвитку дітей раннього віку в Дніпропетровській області; - Зростатиме кількість осіб, які інформовані щодо раннього виявлення порушень розвитку та ранньоговтручання; - Зростатиме ефективність надання послуги раннього втручання в області.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Проведення 20 інформаційних заходів для працівників сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області з метою ознайомлення їх з технологією проведення скринінгів розвитку дитини
Всього учасників (з них жінок)
300 (200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Проведення 4 онлайн інформаційних заходів для батьків дітей віком 0-4 роки з метою ознайомлення їх з питанням раннього виявлення порушень розвитку дитини
Всього учасників (з них жінок)
100 (50) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Фахівці закладів сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області, які залучені до виявлення порушень розвитку дітей віком від 0 до 4х років. Батьки дітей віком 0-4 роки, які мешкають в Дніпропетровській області Діти віком 0-4 роки, які мешкають в Дніпропетровській області
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Інформування населення Дніпропетровської області про важливість раннього виявлення порушень розвитку дітей, а також про послугу раннього втручання
Опис заходів для здійснення етапу
1.Виготовлення та друк інформаційних буклетів «Червоні прапорці», які дозволяють батькам виявити тривожні ознаки, пов’язані з розвитком дитини. Розповсюдження буклетів в закладах; 2.Виготовлення та друк інформаційних плакатів «Пройди онлайн-скринінг розвитку дитини», які будуть розміщені в закладах сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області; 3. Написання сценарію до інформаційного роліку «Як отримати послугу раннього втручання. Дорожня карта для батьків»; 4.Написання сценарію до інформаційного роліку «Як отримати послугу раннього втручання. Дорожня карта для батьків»
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 01 червня 2022
Відповідальний виконавець
Алексєєва Наталія Олексіївна голова ГО Ангел дитинтва
Етапи реалізації
Основний
Завдання
Ознайомлення працівників сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти та батьків Дніпропетровської області з технологією проведення скринінгів розвитку дитини
Опис заходів для здійснення етапу
1.Проведення 20 інформаційних заходів для працівників сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області з метою ознайомлення їх з технологією проведення скринінгів розвитку дитини; 2.Проведення 4 онлайн інформаційних заходів для батьків дітей віком 0-4 роки з метою ознайомлення їх з питанням раннього виявлення порушень розвитку дитини; 3.Створення інформаційного відеороліку «Алгоритм раннього виявлення порушень розвитку дитини»; 4.Створення інформаційного роліку «Як отримати послугу раннього втручання. Дорожня карта для батьків» 5.Розповсюдження інформаційних матеріалів в закладах сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області з метою ознайомлення їх з технологією проведення скринінгів розвитку дитини
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 17 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Алексєєва Наталія Олексіївна
Етапи реалізації
Заключний
Завдання
Аналіз впливу проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка звітів за проєктом
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Клежньова Юлія член ГО Ангел дитинства
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

    Висвітлення заходів проєкту в соцмережах, ФБ, ЗМІ Дніпропетровської області, під час прес- конференцій та круглих столів і відкритих засідань профільних департаментів, семінарів для батьків та фахівців в ОТГ Дніпропетровській області.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Працівникі сфери охорони здоров’я, соціального захисту та освіти Дніпропетровської області після ознайомлення з технологією проведення скринінгів розвитку дитини зможуть виявляти потребу в послузі раннього втручання за місцем проживання родин ; батькі дітей віком 0-4 роки після ознайомлення їх з питанням раннього виявлення порушень розвитку дитини знайдут підтримку всім в родини у центрах/кабінетах раннього втучання за місцем проживання.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux