Південно-Східний вектор – 2022
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
12 лютого 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211110-2073
Бюджет
509056.5 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо)
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою проєкту “Південно-Східний Вектор” є активізація молоді сходу та півдня України та включення їх у громадську діяльність, спрямовану на захист національних інтересів та цінностей; спілкування, взаємоінтеграція, обмін досвідом між молоддю із центрально-західних та південно-східних регіонів;
Актуальність програми
Розвиток країни є неможливим та безперспективним без включення молоді в процеси розвитку громадянського суспільства в державі. Особливо в Україні, де молодь складає майже третину населення – близько 29,9%. Проект спрямований на розв'язання проблеми пасивності та недостатньої участі молоді на сході та півдні України у прийнятті рішень, громадському житті держави та зокрема малий відсоток громадсько-активної молоді, залученої у сферу захисту національних інтересів і цінностей. З досвіду діяльності нашої організації, в багатьох містах на сході та півдні молодіжні громадські організації часто мало представлені або мають невеликі осередки. Тому потреба та потенціал залучення молоді зі сходу та півдня України є значними. Пасивність молоді часто зумовлена тим, що більшість молодих людей не розуміють своєї ролі в державних процесах, вважаючи, що ні на що не можуть вплинути чи змінити. А ті, хто розуміють її, не завжди знають, як саме вони можуть впливати на розвиток громади, на прийняття рішень владою, та що вони можуть змінити на рівні місцевого самоврядування. Також патріотична молодь, яка готова діяти, потребує підтримки з боку середовища однодумців, необхідних знань та практики для громадської діяльності. Шлях до розв'язання цієї проблеми є у передачі молоді українських державницьких цінностей, ідей та навчанні необхідних для активного громадянина знань і компетенцій.
Очікувані результати
Короткострокові
Впродовж реалізації проекту буде проведено 8 заходів, спрямованих на активізацію молоді та включення її до громадської діяльності. Зокрема: - Цикл просвітницьких лекцій в молодіжних центрах прифронтових територій; - 2 мандрівки; - 3 наметові табори; - Підсумкова конференція координаторів; - Форум учасників заходів.
Показати повний опис
Довгострокові
У довгостроковій перспективі це дасть змогу підвищити рівень громадської активності молоді у південних та східних регіонах, розширити мережі громадських активістів та організацій-партнерів з неформальної освіти, створити кола однодумців серед молоді в цих регіонах для спільної громадської діяльності та активізувати молодь для втілення набутого досвіду в регіональних проектах.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Під час реалізації проєкту “Південно-Східний Вектор” планується залучити 220 молодих людей, які будуть безпосередніми учасниками (орієнтовно 100 дівчат та 120 хлопців), значною мірою із південно-східних регіонів України. Загалом, учасники заходів представлятимуть не менше 15 регіонів. Також очікується, що за допомогою інформаційної кампанії вдасться охопити понад 40 тис. осіб.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Внаслідок реалізації проекту учасниці та учасники матимуть змогу зрозуміти для чого потрібна громадська активність та знайти особисту мотивацію до неї. Окремий акцент у програмі відводитиметься розвінчанню негативних стереотипів щодо громадської активності. Проект направлений на зміну світогляду молоді щодо власної відповідальності як особи, члена сім’ї, громадянина, лідера свого середовища.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
I захід: цикл просвітницьких лекцій в молодіжних центрах прифронтових територій "Місія Схід"
Всього учасників (з них жінок)
6 (2) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1 (0) осіб
Захід
II захід: мандрівка
Всього учасників (з них жінок)
15 (7) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (2) осіб
Захід
III захід: табір "Клич"
Всього учасників (з них жінок)
30 (12) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
7 (3) осіб
Захід
IV захід: табір "Лицар Честі"
Всього учасників (з них жінок)
45 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (4) осіб
Захід
V захід: табір "Підпілля"
Всього учасників (з них жінок)
45 (20) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
VI захід: мандрівка
Всього учасників (з них жінок)
15 (7) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (2) осіб
Захід
VII захід: підсумкова конференція координаторів
Всього учасників (з них жінок)
15 (6) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1 (0) осіб
Захід
VIII захід: форум учасників
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (7) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільовою аудиторією проєкту є молодь віком від 16 до 28 років з усіх регіонів України, зокрема з південно-східних. Це учні шкіл, студенти закладів вищої освіти та їх випускники, представники та волонтери організацій громадянського суспільства, молодь, зацікавлена в громадському активізмі.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап до циклу просвітницьких лекцій в молодіжних центрах прифронтових територій
Завдання
Підготовка матеріально-технічної бази заходу
Опис заходів для здійснення етапу
- проведення домовленостей із молодіжними центрами прифронтових територій; - отримання дозволів на перебування на прифронтових територіях; - укладення попередніх домовленостей щодо оренди необхідного спорядження та обладнання; - перевірка та підготовка спорядження та обладнання на складах; - закупівля господарських товарівта канцелярського приладдя; - замовлення виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції.
Строк реалізації етапу
12 лютого 2022 — 17 лютого 2022
Відповідальний виконавець
Однойко Д. Є. (член Проводу ГО “МНК-Київ”)
Етапи реалізації
I захід: цикл просвітницьких лекцій в молодіжних центрах прифронтових територій
Завдання
Реалізація (проведення) заходу
Опис заходів для здійснення етапу
Відвідування 10 молодіжних центрів у Донецькій та Луганській областях, спілкування із працівниками молодіжних центрів, обмін досвідом. Спілкування із місцевою молоддю що користується відповідними молодіжними центрами, запрошення на табори і мандрівки в рамках проекту.
Строк реалізації етапу
18 лютого 2022 — 27 лютого 2022
Відповідальний виконавець
Швед Д. І. (Голова Київського осередку “МНК”)
Етапи реалізації
Підготовчий етап до таборів і мандрівок (II-VI заходи)
Завдання
Планування та проведення зголошувальної кампанії
Опис заходів для здійснення етапу
- розпрацювання інформаційних меседжів про заходи; - розповсюдження інформації про II-VI заходи у соціальних мережах; - проведення співбесід з учасниками; - збір документів учасників; - відвідування теле- та радіоефірів; - розміщення агітаційних плакатів по містах.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 18 липня 2022
Відповідальний виконавець
Денькович Т. В. (керівник інформцентру ГО “МНК-Київ”)
Етапи реалізації
Підготовчий етап до таборів і мандрівок (II-VI заходи)
Завдання
Підготовка матеріально-технічної бази
Опис заходів для здійснення етапу
- укладення попередніх домовленостей щодо оренди необхідного спорядження та обладнання; - перевірка та підготовка спорядження та обладнання на складах; - укладання попережніх домовленостей щодо надання послуг харчування учасникам; - закупівля господарських товарів; - закупівля канцелярського приладдя; - замовлення виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції.
Строк реалізації етапу
14 червня 2022 — 18 липня 2022
Відповідальний виконавець
Однойко Д. Є. (член Проводу ГО “МНК-Київ”)
Етапи реалізації
II та VI заходи: мандрівки
Завдання
Реалізація (проведення) II та VI заходів: мандрівок
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення двох шестиденних мандрівок у Львівській та Івано-Франківській областях: - збір учасників на місці старту мандрівок; - виконання програми заходу (проходження маршруту мандрівки); - роз’їзд учасників.
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 24 липня 2022
Відповідальний виконавець
Луців С.М. (керівник проєкту)
Етапи реалізації
Підготовчий етап до таборів (III-V заходи)
Завдання
Підготовка та облаштування місць проведення таборів
Опис заходів для здійснення етапу
- збір та завезення на місце необхідного спорядження, обладнання та господарчих товарів; - встановлення таборових споруд та облаштування місцевості для проведення табору.
Строк реалізації етапу
03 липня 2022 — 18 липня 2022
Відповідальний виконавець
Однойко Д. Є. (член Проводу ГО “МНК-Київ”)
Етапи реалізації
III-V заходи: табори
Завдання
Реалізація (проведення) III-V заходів: таборів
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення трьох шестиденних таборів у Дніпропетровській, Львівській та Київській областях: - збір та заїзд учасників на місце таборування; - виконання програми табору; - роз’їзд учасників; - демонтування табору.
Строк реалізації етапу
05 липня 2022 — 24 липня 2022
Відповідальний виконавець
Луців С.М. (керівник проєкту)
Етапи реалізації
VII захід: підсумкова конференція координаторів
Завдання
Проаналізувати результати та успішність проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення дводенної підсумкової конференції, під час якої команда організаторів проведе аналіз реалізації проекту, оцінять його ефективність, зафіксують кращі практики на майбутнє.
Строк реалізації етапу
03 вересня 2022 — 04 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Швед Д. І. (Голова Київського осередку “МНК”)
Етапи реалізації
VIII захід: форум учасників
Завдання
Реалізація (проведення) заходу форум учасників
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення 2-денного форуму для молоді задля обміну досвідом, встановленням горизонтальних зв’язків з іншими учасниками заходів проєкту та місцевими активістами, а також для здобуття знань та навичок громадської діяльності.
Строк реалізації етапу
05 листопада 2022 — 06 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Луців С.М. (керівник проєкту)
Етапи реалізації
Підбиття підсумків та звітування по проєкту
Завдання
Фіналізація роботи із проєктом
Опис заходів для здійснення етапу
- опрацювання анкет-відгуків про заходи проекту, зібраних в учасників; - рефлексія робочої групи; - опрацювання подальших перспектив роботи із залученою молоддю; - написання звітів.
Строк реалізації етапу
07 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Луців С.М. (керівник проєкту)
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

В процесі реалізації проєкту заплановане розпрацювання комунікаційної стратегії, яка включатиме детальний перелік методів та каналів інформування цільової аудиторії про  заходи, передбачені проєктом.


Зокрема інформування громадськості про проєкт заплановано через:

 • офіційні соціальні мережі ІГС, що реалізовує проєкт (ГО “МНК”) та заходів самого проєкту (табори “Клич”, “Підпілля”, “Лицар Честі”) у Facebook та Instagram;
 • офіційний сайт ІГС, що реалізовує проєкт (ГО “МНК”);
 • ресурси інформаційних партнерів ІГС, що реалізовує проєкт (онлайн-видання “Український Погляд”, “Націоналістичний Портал” “Українська інформаційна служба”, “Опад”; газети “Шлях Перемоги”, “День”, “Україна молода”; закордонні ЗМІ української діаспори);
 • телебачення та радіомовлення (радіостанції Армія FM, Суспільне радіо, Суспільне телебачення, інші всеукраїнські та регіональні телеканали).
 • Всеукраїнські та регіональні онлайн-видання (зокрема Історична Правда, Радіо Свобода, Громадський простір, ресурсний центр Гурт та інші);
 • лідери думок та YouTube-блогери, які сприятимуть висвітленню заходів в рамках проєкту.


Особливу увагу буде приділено ЗМІ, які висвітлюють життя сходу України та націлені на аудиторії, що проживає в південно-східних регіонах. Втілення інформаційної кампанії планується розпочати за півтора місяця до першого заходу. Прогнозоване інформаційне охоплення — понад 40 000 людей через різні канали комунікації (соціальні мережі, ЗМІ, інформаційних партнерів). 

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Передбачається, що після завершення реалізації проєкту в рамках співпраці з Міністерством молоді та спорту України в південно-східних регіонах України зросте кількість молоді, що приєднається до розбудови громадянського суспільства, зокрема до вже наявних ІГС, збільшиться кількість волонтерів та активних громадян. Також очікується зростання кількості громадських проєктів, ініційованих молоддю регіону. Ще однією перспективою стане створення мереж співпраці між активною молоддю східних та західних регіонів, що сприятиме обміну досвіду, спільній реалізації проєктів, культурній інтеграції та об’єднанню молодих українців з усіх куточків країни.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux