Конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році
Короткий опис
Конкурс проектів молодіжних та дитячих громадських організацій
Статус
Активний
Оголошення конкурсу
13 вересня 2021 року
Прийом заявок
до 11 листопада 2021, до 00:00
Період проведення
січень 2022
Сфера конкурсу
молодіжна сфера
розвиток молодіжного та дитячого громадського руху
Умови конкурсу

На виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 р. № 579, та відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (зі змінами), з метою реалізації державної політики з питань молоді щодо надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям у 2022 році для реалізації проектів, спрямованих на соціальне становлення та розвиток молоді,

 

Міністерство молоді та спорту України

оголошує конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2022 році

 

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою:

1) розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо);

2) свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами державотворення, механізмами функціонування і взаємодії інститутів політичної системи, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійного та кар’єрного розвитку в України, популяризації роботи в креативних індустріях, формування культури підприємництва (у тому числі соціального), стимулювання до відкриття власної справи, вивчення STEM та STEAM-дисциплін;

3) формування у молоді свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я, сприяння гармонійному психічному розвитку, збереженню репродуктивного здоров'я, культури безпеки життєдіяльності, запобігання виникненню соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності, розвитку неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань і фізичної культури;

4) посилення відповідального ставлення молоді до планування сім’ї та відповідального батьківства;

5) реінтеграції молоді з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; а також адаптації і соціалізації молоді в українському суспільному просторі, поширення толерантності і солідарності, запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками, забезпечення рівних умов для різних груп молоді, передусім до молоді з інвалідністю.

 

2.     Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді.

 

3.     Активізація залучення молоді до процесів ухвалення рішень.


Деталі щодо реалізації пріоритетних завдань визначені пунктами 1–3 завдань і заходів, затверджених Державною цільовою соціальною програмою «Молодь України» на 2021-2025 роки.

 

Проекти спрямовуються на такі види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, у тому числі комп’ютерних, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів, походів, зборів-походів, концертів;

видання інформаційних і методичних матеріалів;

виготовлення та розміщення соціальних фільмів, роликів, соціальної реклами.

 

Конкурсні пропозиції можуть подавати молодіжні та дитячі громадські організації та їх відокремлені підрозділи, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

 

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

 

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

 

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

 

Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсної пропозиції автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.

 

Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор конкурсу отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу, а також листом на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації в електронній системі проведення конкурсу.

 

Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами).

 

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів державного бюджету не може перевищувати 700 тис. грн.

 

Конкурсні пропозиції можуть бути подані в електронній системі проведення конкурсу з дня опублікування оголошення до 00 год. 00 хв. 03 листопада 2021 року.

 

Організатор конкурсу має право продовжити строк подання конкурсних пропозицій на строк до 15 календарних днів, а у разі неподання жодної конкурсної пропозиції – на строк до одного місяця.

 

Контактні дані для отримання додаткової інформації: відділ підтримки молодіжних та дитячих громадських об’єднань департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, телефони: (44) 246-62-36, 289-13-09.

 

Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження Державного бюджету на 2022 рік.


Посилання на нормативно-правові акти:


Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2021-%D0%BF#Text


Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів": https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2016-%D0%BF#Text


Порядок реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-16#Text

Організатор конкурсу
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Рівень виконання
Україна
Адміністративно-територіальний рівень виконання
Загальнодержавний
Формат проведення конкурсу
Проєкт
Хто може брати участь у конкурсі
Молодіжні та дитячі громадські організації та їх відокремлені підрозділи, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу
Цільова аудиторія
Молодь та діти
Контактні дані
Назва підрозділу
Відділ підтримки молодіжних та дитячих громадських об’єднань департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України
Телефон
380442466236
380442891309
Електронна адреса
molorg@ukr.net
Час звернення
09:00 - 16:00
Обідня перерва
13:00 - 13:45
Примітки
Крім святкових та вихідних днів. У п'ятницю: з 9 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. У дні напередодні святкових робочий день закічується на годину раніше.
Члени конкурсної комісії
ІВАНЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
З 2017 по 2018 рік – директорка Донецького обласного художнього музею (м. Дружківка). З 2019 по 2020 рік очолювала експертний відділ Українського культурного фонду. Впродовж 2014-2018 років реалізувала чимало культурологічних та молодіжних заходів в Україні, в тому числі на території Донецької та Луганської областей, що знаходиться на підконтрольній території Україні.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Серед проведених заходів: культурно-мистецькі акції «Мистецтво в зоні АТО», «Бахмутський вернісаж», «Самчиківський розпис», виставки патріотичного плакату. Виступила куратором Всеукраїнської акції «Ми за мир та щастя в Україні!», та акції «ДонбасUA: перезавантаження». Під час буремних подій 2014 року була активним волонтером та організатором табору для дітей - переселенців у м. Києві.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсної комісії Міністерства молоді та спорту України з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка (2018-2019, 2021).
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
МОРОКО ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Працюючи в Департаменті, спільно з Українським інститутом національної пам’яті ініційовано та видано 5 томів «Усна історія російсько-української війни 2014-2019 рр.» Є автором:  5 монографій  47 публікацій у наукових та фахових виданнях,  понад 20 посібників з питань молодіжної політики та патріотичного виховання, теорії і методики виховання, соціальної педагогіки, соціальної політики, теорії державного управління, організації та адміністрування соціального управління.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Особисто мною та під моїм керввництвом було забезпечено проведення на високому організаційно-творчому рівні іміджевих для регіону культурно-мистецьких заходів, міжнародних, всеукраїнських фестивалів: «Покрова на Хортиці», «Місце зустрічі – Запоріжжя», туристичного фестивалю «Запоріжжя – місце щастя», мистецького пленеру «Хортиця крізь віки». Такох забезпечив проведення загальнодержавних свят, обласних конкурсів, понад 20 міжнародних, всеукраїнських та регіональних фестивалів.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
2016-2019 та 2021 роках був членом конкурсної комісії Міністерства молоді та спорту України з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка. 2018-2019 роки був експертом Українського культурного фонду з підтримки проектів у сфері культурної спадщини.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
ЗВАРИЧ МАРІАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
понад 10років
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
понад 10 років
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
член комісії 2021
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Пащенко Олена Вікторівна
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Кваліфікаційний рівень: виконання складних спеціалізованих завдань, що передбачає прийняття рішень, у ситуаціях, що змінюються, зокрема в нестандартних ситуаціях планування, організація, розподіл ресурсів, аналіз, контроль критичний аналіз комплексних проблем, синтез нових складних ідей, розроблення та реалізація комплексних проектів, включаючи власні дослідження Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Реалізація всеукраїнських проектів у громадській організації: координація природоохоронних акцій, заходів, програм координація екологічних проектів «Літній екологічний табір «Екологічна варта», «Всеукраїнський фестиваль екологічної творчості молоді «Свіжий вітер», «Діти сонця», «Екологічний форум дітей та молоді України», «Щорічний всеукраїнський конкурс «До чистих джерел»; проведення експериментальної роботи з виявлення лідерських якостей у дітей та молоді
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
членство у Конкурсній комісії конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2021 році - 2021 р. членство у Комітеті з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України - 2016 р.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
СВИРИДА КАРОЛІНА ВАСИЛІВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Бакалавр.
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Досвід формування пропозицій в складі Ради НМРУ, до Стратегії 2030 року, та цільової соціальної програми "Молодь України" 2021-2025. Також у формуванні пропозицій до законопроєкту №3718 "про основні засади молодіжної політики" зокрема залученність до процесу формування молодіжної програми м.Ужгород та м.Мукачево.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Почавши громадську діяльність у 2016 році, було реалізовано ряд національних та міжнародних проєктів в рамках ГО "Українська асоціація студентів права" (ELSA Ukraine) в сферах популяризації прав молоді, яким чином можна впроваджувати правозахисну діяльність. Потім ставши членом Ради НМРУ, була проєктним координатором проєкту пов'язаним з популяризацією неформальної освіти та надання м'яких навичок, зокрема спеціалізовані навички з локалізації та глобалізації Цілей Сталого Розвитку ООН 2030.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Участь у комісії бюджету участі м. Мукачево від Мукачівської міської ради.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Протягом останнього року є представницею України в робочій группі з фінансування молодіжних громадських організацій від Європейського Молодіжного Форуму.
КОЗАЧЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Досвід у розробці та реалізації проєктів регіонального та національного масштабів в Українській академії лідерства пов'язаних з волонтерством, партисипацією молоді, громадянською освітою.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Досвід розробки та реалізації проєктів у сферах розвитку серед молоді громадянських компетентностей, свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами державотворення, просування серед молоді культури здорового способу життя.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
-
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Кіт Дмитро Степанович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта, бакалавр
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Я, є учасником молодіжного консультативно-дорадчого органу при Міській раді, що дає можливість долучатись до формування комплексної програми розвитку молодіжно політики громади. Також є членом двох громадських обєднань, діяльність яких спрямована на розвиток молоді України.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Наявний досід у реалізації проєктів регіонального та Всеукраїнського рівня різного характеру, наприклад: Національний молодіжний діалог, молодіжний фестиваль "My Fest", проєкт "Мій донор" тощо.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член комісіз з обрання кандидатів на отримання Премії Хмельницького міського голови "За вагомі досягнення молоді у розбудові Хмельницькї міської територіальної громади у різних сферах суспільного життя".
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Радченко Павло Олександрович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
5 років працюю в міжнародному благодійному фонді, на посаді операційного менеджера проєктів. Був залучений до виконання завдань проєкту USAID / UK aid “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” та проєкту “3D Project: Розвиток попри перешкоди”, що фінансується Європейським Союзом. До цього 9 років займав різні посади на державній службі.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Брав участь на всіх етапах підготовки та проведення комплексних завдань в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги загальнонаціонального рівня, протягом останніх 5 років.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Брав участь як у підготовці та проведенні загальнонаціональних конкурсів з міжнародним фінансуванням, так і у оцінці грантових заявок, підготовлених інститутами громадянського суспільства.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Брунько Наталія Володимирівна
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Освіта вища, спеціаліст з Туризму (КУТЕП)
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
12 років працюю в організації у напрямку роботи з учнівською та студентською молоддю України. Мета ГО «Всеукраїнський Громадський Рух «За Майбутнє» - задоволення та захист соціальних, творчих, економічних, вікових, національно - культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів, участь у вихованні молодої політичної еліти України.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
12 років працюю в організації, робота з молоддю України, реалізовуємо програми , проекти та проводимо заходи спрямовані на забезпечення виховання молодої політичної еліти України.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Приймала участь в конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів) громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова при Міністерстві молоді та спорту України з 2018 року по 2021 рік, та при Київській обласній державній адміністрації 2019-2021 р, при КМДА 2021р. КМДА
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Музика Юрій Леонідович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Освіта вища, магістр з фінансів, Київський національний економічний університет, 2004 р. магістр з державного управління, Національна академія державного управління при Президенті України, 2019 р.
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Член конкурсних комісії з 2015 р.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Директор департаменту економіки та фінансів
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсних комісії з 2015 р.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Санченко Олександр Володимирович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Повна вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Маю значний досвід та експертну практику у галузі формування правових засад реалізації молодіжної політики. Зокрема був головою робочої групи із підготовки законопроекту «Про основні засади молодіжної політики», а пізніше й ініціатором внесення його до Парламенту. Будучи депутатом Верховної Ради України забезпечую підтримку реформ, спрямованих на збільшення впливу молоді на стратегію та перспективи розвитку громад та держави.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Був ініціатором проекту «Розвиток фестивальної культури «Екологія. Інклюзія. Громадянське суспільство», який реалізовувався з 2018 по 2020 рік та був спрямований на створення умов для безперешкодної участі людей з інвалідністю в громадському й культурному житті країни, розвиток фестивальної екологічної культури, практик екологічної свідомості, популяризація екологічного стилю життя, сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, ініціатив та рухів.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
-
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Я є керівником групи з міжпарламентських зв’язків з Об'єднаною Республікою Танзанія, членом груп з міжпарламентських зв’язків з Сполученими Штатами Америки, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії, Республікою Індонезія, Фінляндською Республікою, Канадою, Республікою Корея, Королівством Норвегія.
Мокан Василь Іванович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
2 роки діяльності у Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
-
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсної комісії з розгляду проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями у 2019-2021 р. р. (за згодою) як представник Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Борзова Ірина Наумівна
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Освіта вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
2 роки діяльності у конкурсній комісії з розгляду проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
-
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
член конкурсної комісії з розгляду проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями у 2019-2021 (за згодою) як представник Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Бєляєва Ірина Іванівна
Секретар конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Більше 15 років в державному секторі що пов'язаний з формуванням та реалізації молодіжної політики в Україні. Під моїм керівництвом розроблено та удосконалено низку законодавчих та нормативно-правових актів законодавчої бази у сфері молодіжної політики.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
-
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
5 років
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Попатенко Марина Миколаївна
Голова конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Освіта вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Маю досвід роботи більше 15 років в державному секторі, що пов'язаний з формуванням та реалізації молодіжної політики в Україні. Під моїм керівництвом розроблено та удосконалено низку законодавчих та нормативно-правових актів законодавчої бази у сфері молодіжної політики.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Долучалась до реалізації заходів та програм спільно з інститутами громадянського суспільства на локальному, регіональному та національному рівнях.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
З 2011 року маю досвід членства у конкурсних комісіях з визначення проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, які проводилися в структурних підрозділах з питань молоді та спорту, Сумської та Київської ОДА. Останні два роки була Головою конкурсних комісій при Міністерстві молоді та спорту України.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Маю досвід співпраці з міжнародними партнерами та долучалась до експертної діяльності у сфері молодіжної політики та молодіжної роботи під час реалізації програм, які підтримуються міжнародними інституціями.
Мезенцева Марія Сергіївна
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Магістр
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
2 роки досвіду діяльності у Комітеті Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, а також Голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Входжу до складу Наглядової ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Активно працювала у сфері гендерної політики, ініціювала підписання Європейської хартії рівності жінок і чоловіків в місцевих громадах, яка забезпечує принципи рівності можливостей, доступності громадського простору, гендерного бюджетування та розробка міських молодіжних громад. Засновниця громадської організації «Молодіжний альянс Харківщини».
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
-
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Працювала з міжнародними фінансовими партнерами, такі як Світовий Банк для інфраструктурних проектів міста. Була співорганізаторкою багатьох соціальних заходів, таких як Ігри Героїв, Zéro Waste Fest, День захисника України в зоні ООС і багато інших. Є почесною членкинею Харківського дипломатичного клубу і залучена до експертного обговорення проектів та заходів клубу для молоді в тому числі, які проводяться за підтримки міжнародних партнерів.
Максименко Юрій Йосипович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Повна вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Більше 5-ти років досвіду роботи із забезпеченням нормативно-правового регулювання у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
-
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
-
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Таймлайн конкурсу
Збір заявок
13 вересня 2021 - 11 листопада 2021
Оцінювання за одним критерієм
02 грудня 2021 - 08 грудня 2021
Публічний захист та оцінювання за чотирма критеріями
13 грудня 2021 - 14 січня 2022
Визначення переможців
17 січня 2022 - 17 січня 2022
Реалізація
01 лютого 2022 - 31 грудня 2022
Документи конкурсу
Рішення 1
application/pdf
Завантажено: 02 грудня 2021 року
Регламент
application/pdf
Завантажено: 02 грудня 2021 року
Рішення 2
application/pdf
Завантажено: 02 грудня 2021 року
Рішення № 1 від 02.12.2021
application/pdf
Завантажено: 07 грудня 2021 року
Рішення 1 від 08.12.2021
application/pdf
Завантажено: 13 грудня 2021 року
Наказ про затвердження складу конкурсної комісії
application/pdf
Завантажено: 15 листопада 2021 року
Інформація щодо членів конкурсної комісії
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Завантажено: 17 листопада 2021 року
Наказ про продовження строку подання конкурсних пропозицій
application/pdf
Завантажено: 04 листопада 2021 року
Оголошення про конкурс
application/pdf
Завантажено: 13 вересня 2021 року
Рішення № 1 від 17 січня 2022 року
application/pdf
Завантажено: 20 січня 2022 року
Рішення № 1 від 24.01.2022
application/pdf
Завантажено: 28 січня 2022 року
Рішення № 2 від 24.01.2022
application/pdf
Завантажено: 28 січня 2022 року
Проєкти
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1914
Бюджет
522400 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1969
Бюджет
471905 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1916
Бюджет
220400 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1977
Бюджет
222172.5 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211024-1191
Бюджет
757158.6 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-2000
Бюджет
317700 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1742
Бюджет
396280 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-2009
Бюджет
418129 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1895
Бюджет
382846.4 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1984
Бюджет
412500 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2021
Бюджет
561520 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1751
Бюджет
699640 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1958
Бюджет
696557.48 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2042
Бюджет
766440 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1885
Бюджет
373138 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2052
Бюджет
786436 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1876
Бюджет
469600 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2040
Бюджет
644740 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2078
Бюджет
684940 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-2013
Бюджет
592075 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2045
Бюджет
478180 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2050
Бюджет
472396 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1902
Бюджет
673700 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1894
Бюджет
420748 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2062
Бюджет
691280 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1943
Бюджет
216050 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2073
Бюджет
509056.5 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2113
Бюджет
500850 гривень
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1648
Бюджет
567428 гривень
Проєкт подано
11 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2063
Бюджет
918300 гривень
Проєкт подано
11 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-2010
Бюджет
530900 гривень
Проєкт подано
11 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2117
Бюджет
372790 гривень
Проєкт подано
11 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2120
Бюджет
256060 гривень
Проєкт подано
11 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1926
Бюджет
692300 гривень
Проєкт подано
11 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211110-2076
Бюджет
404510 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1678
Бюджет
389095 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1644
Бюджет
846320 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1639
Бюджет
380400 гривень
SensoRoom
Не допущено
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1706
Бюджет
129000 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211004-1015
Бюджет
119735 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1736
Бюджет
743320 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1240
Бюджет
111707 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1583
Бюджет
838180 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211021-1132
Бюджет
456650 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211024-1199
Бюджет
1449451 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1702
Бюджет
701726 гривень
Форум "StudyDO"
Учасник
Проєкт подано
05 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1704
Бюджет
407290 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1747
Бюджет
605775 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1621
Бюджет
298495 гривень
"МолоКо 2.0"
Учасник
Проєкт подано
03 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1607
Бюджет
596360 гривень
Проєкт подано
03 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1755
Бюджет
409220 гривень
Проєкт подано
04 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211103-1780
Бюджет
614920 гривень
Проєкт подано
04 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211103-1794
Бюджет
658530 гривень
Проєкт подано
04 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211104-1798
Бюджет
406740 гривень
Проєкт подано
04 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211028-1321
Бюджет
584203 гривень
Проєкт подано
04 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211104-1797
Бюджет
472520 гривень
Проєкт подано
05 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211013-1059
Бюджет
696557.48 гривень
Проєкт подано
05 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211105-1826
Бюджет
260540 гривень
Проєкт подано
06 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211106-1846
Бюджет
619850 гривень
Проєкт подано
06 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211106-1848
Бюджет
299600 гривень
Проєкт подано
06 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1711
Бюджет
687900 гривень
Проєкт подано
06 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211103-1761
Бюджет
1348820 гривень
Проєкт подано
07 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1862
Бюджет
846320 гривень
Проєкт подано
07 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1864
Бюджет
569933 гривень
Проєкт подано
07 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211106-1858
Бюджет
507200 гривень
Проєкт подано
07 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1873
Бюджет
755480 гривень
Проєкт подано
07 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211106-1857
Бюджет
523300 гривень
Проєкт подано
07 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211013-1055
Бюджет
630980 гривень
Проєкт подано
08 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1898
Бюджет
606675 гривень
Проєкт подано
08 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211105-1832
Бюджет
582800 гривень
Проєкт подано
08 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1899
Бюджет
248740 гривень
Проєкт подано
08 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1909
Бюджет
470830 гривень
Проєкт подано
08 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211105-1820
Бюджет
830700 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1933
Бюджет
762700 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1628
Бюджет
699940 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1682
Бюджет
201780 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1937
Бюджет
819920 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1696
Бюджет
570900 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211109-1940
Бюджет
1325500 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1896
Бюджет
428900 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211108-1925
Бюджет
493000 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211107-1883
Бюджет
355080 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211106-1859
Бюджет
550900 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211105-1822
Бюджет
872500 гривень
Проєкт подано
26 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1245
Бюджет
870070 гривень
Проєкт подано
28 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211028-1309
Бюджет
478495 гривень
Проєкт подано
28 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211028-1342
Бюджет
448100 гривень
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211022-1164
Бюджет
710469.5 гривень
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211028-1338
Бюджет
802300 гривень
Шлях воїна
Учасник
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211027-1288
Бюджет
1209370 гривень
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1369
Бюджет
519400 гривень
Ми разом
Учасник
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211027-1297
Бюджет
679500 гривень
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1390
Бюджет
273000 гривень
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1394
Бюджет
421200 гривень
Проєкт подано
30 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211030-1401
Бюджет
794000 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211030-1405
Бюджет
806418 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211030-1427
Бюджет
550467 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1362
Бюджет
95085 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1436
Бюджет
888915 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1367
Бюджет
626208 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1435
Бюджет
810990 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1449
Бюджет
334800 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211030-1419
Бюджет
619775 гривень
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1353
Бюджет
700000 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211011-1044
Бюджет
518090 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1530
Бюджет
749415 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1582
Бюджет
121054 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1512
Бюджет
238410 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1446
Бюджет
780680 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1611
Бюджет
417950 гривень
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1265
Бюджет
868188 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211029-1391
Бюджет
827920 гривень
Сучасний стан національно-патріотичного виховання в Україні потребує значних та суттєвих змін. І проведення поодиноких заходів не завжди гарантуватиме повноцінний процес саме виховання. Відтак існує потреба у комплексному та системному підході до національно-патріотичного виховання із залученням максимально широких можливостей та кращих практик. Зокрема, участь у зборі-поході «Козацькими шляхами» щороку беруть різноманітні організації та Скаутські об’єднання України. Для одних учасників це – можливість продемонструвати власні навички та вміння, для інших – дізнатися нове та познайомитися з новими методиками національно-патріотичного виховання. Оскільки організаторами збору-походу «Козацькими шляхами» є лідери низки дитячих та молодіжних громадських організацій, ми говоримо про те, що захід пронизує Скаутська методика та Скаутські принципи, одним з яких є принцип вірності оточуючим і державі. Учасники збору-походу матимуть можливість проявити свою турботу про Україну через призму творчого підходу, креативних ідей та різноманітних соціально-значущих проектів. Реалізація програми сприятиме: - зміцненню дружніх, партнерських зв’язків між організаціями з різних регіонів України; - подальшому розвитку та єднанню української молоді. - толерантному спілкуванню з представниками молоді з різним соціальним статусом; - знаходженню компромісних рішень та врахування культурних розбіжностей учасників заходу; - інтеграції Скаутів та української молоді до світової молодіжної спільноти (через Всесвітню Організацію Скаутського Руху)
Не допущено
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1594
Бюджет
865600 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211025-1234
Бюджет
275767.7 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211031-1433
Бюджет
699900 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1629
Бюджет
251892.6 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1630
Бюджет
336833.7 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1620
Бюджет
861660 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1633
Бюджет
807540 гривень
Проєкт подано
09 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1524
Бюджет
614974.01 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1597
Бюджет
871740 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211102-1635
Бюджет
470770 гривень
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Номер проєкту
№ 20211101-1557
Бюджет
179760 гривень
Проєкт подано
25 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211018-1088
Бюджет
411700 гривень
Проєкт подано
25 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211019-1098
Бюджет
374575 гривень
Проєкт подано
26 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1242
Бюджет
379945 гривень
Проєкт подано
26 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1246
Бюджет
411200 гривень
Проєкт подано
26 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1251
Бюджет
428000 гривень
Проєкт подано
26 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1255
Бюджет
405500 гривень
Проєкт подано
26 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1258
Бюджет
405200 гривень
Проєкт подано
26 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1259
Бюджет
376945 гривень
Проєкт подано
26 жовтня 2021 року
Номер проєкту
№ 20211026-1261
Бюджет
419500 гривень
Переможці конкурсу
Місце в рейтингу
1
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧА ГРОМАДСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛОТОС"
Кількість балів
302
Бюджет
298495 гривень
Місце в рейтингу
2
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
300
Бюджет
687900 гривень
Місце в рейтингу
3
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ РУХ "ШКОЛА БЕЗПЕКИ"
Кількість балів
296
Бюджет
396280 гривень
Місце в рейтингу
4
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
292
Бюджет
470770 гривень
Місце в рейтингу
5
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ РУХ "ШКОЛА БЕЗПЕКИ"
Кількість балів
289
Бюджет
830700 гривень
Місце в рейтингу
6
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
288
Бюджет
471905 гривень
Місце в рейтингу
7
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ РУХ "ШКОЛА БЕЗПЕКИ"
Кількість балів
288
Бюджет
420748 гривень
Місце в рейтингу
8
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Кількість балів
285
Бюджет
870070 гривень
Місце в рейтингу
9
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
284
Бюджет
421200 гривень
Місце в рейтингу
10
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
283
Бюджет
493000 гривень
Місце в рейтингу
11
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
282
Бюджет
273000 гривень
Місце в рейтингу
12
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СКАУТІВ УКРАЇНИ"
Кількість балів
281
Бюджет
1449451 гривень
Місце в рейтингу
13
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МОЛОДЬ"
Кількість балів
272
Бюджет
389095 гривень
Місце в рейтингу
14
ІГС
МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛЬВІВСЬКА ВІДКРИТА ЛАБОРАТОРІЯ"
Кількість балів
271
Бюджет
810990 гривень
Місце в рейтингу
15
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ "СКАУТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ"
Кількість балів
271
Бюджет
699940 гривень
Місце в рейтингу
16
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДЬ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ"
Кількість балів
270
Бюджет
786436 гривень
Місце в рейтингу
17
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
269
Бюджет
121054 гривень
Місце в рейтингу
18
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ІНІЦІАТИВНИЙ ЦЕНТР"
Кількість балів
267
Бюджет
699900 гривень
Місце в рейтингу
19
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
267
Бюджет
749415 гривень
Місце в рейтингу
20
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОВІСТЬ І НАДІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
266
Бюджет
355080 гривень
Місце в рейтингу
21
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ІНІЦІАТИВНИЙ ЦЕНТР"
Кількість балів
266
Бюджет
743320 гривень
Місце в рейтингу
22
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
265
Бюджет
606675 гривень
Ми разом
Учасник
Місце в рейтингу
23
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
265
Бюджет
679500 гривень
Місце в рейтингу
24
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
264
Бюджет
470830 гривень
Місце в рейтингу
25
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
264
Бюджет
518090 гривень
Місце в рейтингу
26
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРОЕКТ АРТ ОРІЕНТАЛ"
Кількість балів
263
Бюджет
520000 гривень
Місце в рейтингу
27
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОВІСТЬ І НАДІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
263
Бюджет
428900 гривень
Форум "StudyDO"
Учасник
Місце в рейтингу
28
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО ІНІЦІАТИВНОЇ МОЛОДІ ЛМВ ІМ. В.СТУСА"
Кількість балів
256
Бюджет
407290 гривень
Місце в рейтингу
29
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІСЦЕ ЗМІН"
Кількість балів
255
Бюджет
619775 гривень
Місце в рейтингу
30
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПІСЕННИЙ СПАС"
Кількість балів
255
Бюджет
708700 гривень
Шлях воїна
Учасник
Місце в рейтингу
31
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
253
Бюджет
1209370 гривень
Місце в рейтингу
32
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ "КВН УКРАЇНИ"
Кількість балів
253
Бюджет
861660 гривень
Місце в рейтингу
33
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДВІЖ"
Кількість балів
252
Бюджет
569933 гривень
Місце в рейтингу
34
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ"
Кількість балів
250
Бюджет
501300 гривень
Місце в рейтингу
35
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДВІЖ"
Кількість балів
250
Бюджет
1348820 гривень
Місце в рейтингу
36
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ КОНГРЕС"
Кількість балів
249
Бюджет
418129 гривень
Місце в рейтингу
37
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОВІСТЬ І НАДІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
248
Бюджет
550900 гривень
Місце в рейтингу
38
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІГА ЖИТТЯ"
Кількість балів
246
Бюджет
1325500 гривень
Місце в рейтингу
39
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ІНІЦІАТИВНИЙ ЦЕНТР"
Кількість балів
245
Бюджет
605775 гривень
Місце в рейтингу
40
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЕКСТРИМ СТАЙЛ"
Кількість балів
245
Бюджет
626208 гривень
Місце в рейтингу
41
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРОСТІР РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ"
Кількість балів
243
Бюджет
584203 гривень
Місце в рейтингу
42
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ"
Кількість балів
242
Бюджет
222172.5 гривень
Місце в рейтингу
43
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДВІЖ"
Кількість балів
238
Бюджет
248740 гривень
Місце в рейтингу
44
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ КУЛЬТУР "ЄДНАННЯ"
Кількість балів
238
Бюджет
700650 гривень
Місце в рейтингу
45
ІГС
МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА"
Кількість балів
237
Бюджет
762700 гривень
Місце в рейтингу
46
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР"
Кількість балів
235
Бюджет
794000 гривень
Місце в рейтингу
47
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ЕКСТРИМ СТАЙЛ"
Кількість балів
234
Бюджет
478180 гривень
Місце в рейтингу
48
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЦІАЛЬНИЙ ВЕКТОР"
Кількість балів
234
Бюджет
780680 гривень
Місце в рейтингу
49
ІГС
МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ"
Кількість балів
234
Бюджет
409220 гривень
Місце в рейтингу
50
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІМОН-ЛІДЕРСТВО, МОЛОДЬ, НОВАЦІЇ"
Кількість балів
229
Бюджет
448100 гривень
Місце в рейтингу
51
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР "СВІТ ОЧИМА ДІТЕЙ"
Кількість балів
229
Бюджет
888915 гривень
Місце в рейтингу
52
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЗИДЕНЦІЯ "МИСТЕЦЬКИЙ ПРОСТІР"
Кількість балів
229
Бюджет
700000 гривень
Місце в рейтингу
53
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ"
Кількість балів
228
Бюджет
644400 гривень
Місце в рейтингу
54
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ КОНГРЕС - КИЇВ"
Кількість балів
228
Бюджет
509056.5 гривень
Місце в рейтингу
55
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛІМОН-ЛІДЕРСТВО, МОЛОДЬ, НОВАЦІЇ"
Кількість балів
225
Бюджет
519400 гривень
Місце в рейтингу
56
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "НОРВЕН"
Кількість балів
224
Бюджет
658530 гривень
Місце в рейтингу
57
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІДРАДА"
Кількість балів
224
Бюджет
456650 гривень
Місце в рейтингу
58
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛАБОРАТОРІЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ"
Кількість балів
222
Бюджет
710469.5 гривень
Місце в рейтингу
59
ІГС
МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КРАЩЕ БЕЗ..."
Кількість балів
221
Бюджет
684940 гривень
Місце в рейтингу
60
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРОЕКТ АРТ ОРІЕНТАЛ"
Кількість балів
218
Бюджет
469600 гривень
Місце в рейтингу
61
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРНІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ"
Кількість балів
214
Бюджет
755480 гривень
Місце в рейтингу
62
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇ "АСОЦІАЦІЯ ІНТЕРНІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ"
Кількість балів
213
Бюджет
507200 гривень
Місце в рейтингу
63
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГУМАНІТАРНА ЛІГА"
Кількість балів
213
Бюджет
380400 гривень
Місце в рейтингу
64
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОЛО РУХУ"
Кількість балів
212
Бюджет
592075 гривень
Місце в рейтингу
65
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АГЕНЦІЯ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА"
Кількість балів
212
Бюджет
619850 гривень
Місце в рейтингу
66
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АГЕНЦІЯ МОЛОДІЖНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА"
Кількість балів
211
Бюджет
500850 гривень
Місце в рейтингу
67
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГУМАНІТАРНА ЛІГА"
Кількість балів
210
Бюджет
412500 гривень
Місце в рейтингу
68
ІГС
МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КРАЩЕ БЕЗ..."
Кількість балів
209
Бюджет
561520 гривень
Місце в рейтингу
69
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "НОРВЕН"
Кількість балів
209
Бюджет
614920 гривень
Місце в рейтингу
70
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МОЛОДІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ"
Кількість балів
205
Бюджет
523300 гривень
Місце в рейтингу
71
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР МОЛОДІЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ"
Кількість балів
205
Бюджет
630980 гривень
Місце в рейтингу
72
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ КУЛЬТУР "ЄДНАННЯ"
Кількість балів
204
Бюджет
570900 гривень
Місце в рейтингу
73
ІГС
ЦЕНТР ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ
Кількість балів
203
Бюджет
523685 гривень
Місце в рейтингу
74
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ КУЛЬТУР "ЄДНАННЯ"
Кількість балів
201
Бюджет
644740 гривень
Місце в рейтингу
75
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) "СТРУНИ СЕРЦЯ"
Кількість балів
195
Бюджет
827920 гривень
Місце в рейтингу
76
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР "МОЛОДЬ УКРАЇНИ"
Кількість балів
188
Бюджет
550467 гривень
Місце в рейтингу
77
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ" СКМ"
Кількість балів
186
Бюджет
766440 гривень
Місце в рейтингу
78
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКІ ЗМІНИ МАЙБУТНЬОГО"
Кількість балів
184
Бюджет
522400 гривень
"МолоКо 2.0"
Учасник
Місце в рейтингу
79
ІГС
МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ"
Кількість балів
180
Бюджет
596360 гривень
Місце в рейтингу
80
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКІ ЗМІНИ МАЙБУТНЬОГО"
Кількість балів
174
Бюджет
582800 гривень
Місце в рейтингу
81
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ"МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ"
Кількість балів
172
Бюджет
835850 гривень
Місце в рейтингу
82
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ"МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ"
Кількість балів
171
Бюджет
819920 гривень
Місце в рейтингу
83
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА МОЛОДІ
Кількість балів
169
Бюджет
336833.7 гривень
Місце в рейтингу
84
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) "СТРУНИ СЕРЦЯ"
Кількість балів
169
Бюджет
846320 гривень
Місце в рейтингу
85
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ (АТО) "СТРУНИ СЕРЦЯ"
Кількість балів
168
Бюджет
846320 гривень
Місце в рейтингу
86
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА"
Кількість балів
166
Бюджет
868188 гривень
Місце в рейтингу
87
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТЕРИТОРІЯ ЗДОРОВ'Я, КРАСИ ТА УСПІХУ"
Кількість балів
165
Бюджет
382846.4 гривень
Місце в рейтингу
88
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ ХРИСТИЯН"
Кількість балів
163
Бюджет
696557.48 гривень
Місце в рейтингу
89
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР "МОЛОДЬ УКРАЇНИ"
Кількість балів
163
Бюджет
806418 гривень
Місце в рейтингу
90
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА"
Кількість балів
158
Бюджет
275767.7 гривень
Місце в рейтингу
91
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА ЛІГА МОЛОДІ
Кількість балів
156
Бюджет
251892.6 гривень
Місце в рейтингу
92
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ФЕДЕРАЦІЯ ДВОРОВОГО ФУТБОЛУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ФУТБОЛ У КОЖЕН ДВІР"
Кількість балів
153
Бюджет
417950 гривень
Місце в рейтингу
93
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВЕРШИНА"
Кількість балів
150
Бюджет
374575 гривень
Місце в рейтингу
94
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФЕДЕРАЦІЯ СНОУБОРДІНГУ ТА СКІ-ТУРУ УКРАЇНИ"
Кількість балів
148
Бюджет
411700 гривень
Місце в рейтингу
95
ІГС
ДИТЯЧЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮНИЙ АЛЬПІНІСТ"
Кількість балів
147
Бюджет
405200 гривень
Місце в рейтингу
96
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОМПАС"
Кількість балів
146
Бюджет
376945 гривень
Місце в рейтингу
97
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ МОЛОДІЖНЕ ОБ'ЄДНАННЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ ХРИСТИЯН"
Кількість балів
142
Бюджет
478495 гривень
Місце в рейтингу
98
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧИЙ АЛЬПІЙСЬКИЙ РУХ УКРАЇНИ"
Кількість балів
142
Бюджет
411200 гривень
Місце в рейтингу
99
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВЕРШИНА"
Кількість балів
138
Бюджет
405500 гривень
Місце в рейтингу
100
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮНІ ДРУЗІ ЛІСУ"
Кількість балів
137
Бюджет
428000 гривень
Місце в рейтингу
101
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА"
Кількість балів
127
Бюджет
379945 гривень
Місце в рейтингу
102
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВЕЛИКА ВЕДМЕДИЦЯ"
Кількість балів
126
Бюджет
419500 гривень
Місце в рейтингу
103
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНА ДИТЯЧА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ ЗМІЇВ"
Кількість балів
122
Бюджет
317700 гривень
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux