Школа Сучасного Лідера
Статус
Не допущено
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
01 лютого 2022 - 30 червня 2022
Номер проєкту
20211110-2050
Бюджет
472396 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо)
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Проведення інформаційно - просвітницього заходу для 50-ти представників стеднської молоді із розвитку лідерських якостей та розкриття організаційного потенціалу молоді на шляху до змунотворення у форматі виїздного тренінгу-семінару у с.Головчинці Хмельницької області та творенням проектів соціальної дії в якості домашнього завдання.
Актуальність програми
Актуальність проекту є соціально обумовленою і нерозривно пов’язана із такими суспільними реаліями молодіжної роботи як низький рівень поінформованості молоді, про свої права, обов’язки та можливості для розвитку власного потенціалу і самореалізації у своїй територіальній громаді, області, в Україні загалом; низький рівень громадянських компетентностей, у тому числі щодо дотримання правових норм, стандартів прав людини, насамперед толерантного ставлення та взаємоповаги один до одного; низький рівень участі молоді у суспільному житті, в діяльності інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних громадських організацій, а також органах студентського самоврядування, програмах сфери волонтерської діяльності та у процесах ухвалення рішень, що стосуються вирішення питань молоді; низька активність молоді в політичному житті країни як на державному, так і на регіональному та місцевому рівні. Саме тому, наша організація разом із нашими партнерами, беручі за основу такі особливості соціальної дійсності, проробляє проект «Школа сучасного лідера» та хоче масштабувати його на всеукраїнський рівень. Головною метою такого тренінгу-навчання є розвиток лідерських якостей молодих людей, залучення молоді до активної громадської діяльності, підвищення політичної свідомості молоді, створення умов для різнобічного розвитку особистості.
Очікувані результати
Короткострокові
Проведення 5-ти денного навчання; Надання необхідних лідерських компетенцій для 50-ти учасників та учаниць; Проведення щонайменьше 25 індивідуальних менторських сесій для випускників проєкту; Змонтований та опублікований професійний відеоролик; Медійно охоплено не меньше 10 тис. учасників соціальних мереж.
Показати повний опис
Довгострокові
Залучені 25 навчальних закладів до розвитку мережі активних лідерів; Реалізовано не меньше 25 проектів соціальної дії на рівні навчальних закладів після закічнення навчання.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Проведення 5-ти денного навчання. Надання необхідних лідерських компетенцій для 50-ти учасників та учаниць. Залучення до проекту не меньше 25 вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Щонайменьше 50 учасників та учасниць дотриманням гендерного паритету будуть залучені до розвитку молодіжного середовища через участь у тренінгу -семінарі. Залучення такої кількості учасників сприятиме створенню партнерської сітки молодіжних лідерів всеукраїнського рівня для підвищення ефектисності розбудови громадянського суспільства. Також учасники та чусниці, які пройшли навчання, імплементуватимуть отримані знання та навички в процесі проведення на базі власних навчальних закладів ПСД.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Школа Сучасного Лідера
Всього учасників (з них жінок)
50 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Представники та представниці навчальних закладів 1-4 рівня акредитації, активні учасники студентських самоврядуваня.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Анонсування проекту
Завдання
Інформування цільової аудиторії про початок проведення заходу
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення прес. конференції. Анонсування на всеукраїнських та локальних інформаційних ресурсів.
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 04 лютого 2022
Відповідальний виконавець
Гребенюк Владислав, координатор проєкту
Етапи реалізації
Організаційний етап проєкту
Завдання
Підготуватись до проведення проєктної частини
Опис заходів для здійснення етапу
Створення та поширення аплікаційної форми для відбору учасників. Створення дизайн коду події. Медійний супровід та поширення проєкту. Укладення договорів з тренерами, експертами та партнерами проєкту. Розробка та замовлення поліграфічної продукції для учасників та учасниць заходу
Строк реалізації етапу
07 лютого 2022 — 28 лютого 2022
Відповідальний виконавець
Гребенюк Владислав, координатор проєкту, Ващук Олександра, заступниця координатора, Процун Олександр, дизайнер проєкту, Пиндик Юля, дизайнер проєкту.
Етапи реалізації
Відбірковий етап проєкту
Завдання
Відбір учасників та учасниць за найкращої мотивації та формування остаточних спиків проведення тренінгу.
Опис заходів для здійснення етапу
Відбір учасників, інформування учасників про участь у проєкті. Складення остаточних списків учасників. Формування супровідного канцелярського пакету та роздаткових матеріалів для учасників та учасниць.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 13 березня 2022
Відповідальний виконавець
Гребенюк Владислав, координатор проєкту Олександра Ващук, заступниця координатора
Етапи реалізації
Етап проведення заходу
Завдання
Забеспечити комфортні та безпечні умови для проведення заходу для 50-ти учасників проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
Логістичний супровід учасників до місця проведення заходу, Поселення учасників, Забеспечення безпечних умов для проведення заходу; Проведення п'ятиденного тренінгу на базі рекреаційного центру "Берег Надії" в с.Головчинці, Хмельницька область.
Строк реалізації етапу
21 березня 2022 — 25 березня 2022
Відповідальний виконавець
Гребенюк Владислав, координатор проєкту Ващук Олександра, заступниця координатора Максим Мужичук, відповідальний за безпеку та життя учасників тренінгу;
Етапи реалізації
Менторський етап проєкту
Завдання
Інфомаційно підсилити проведення заходу, підтримати випускників проєкту в напрямку розробки та впровадження ініціатив.
Опис заходів для здійснення етапу
Закінчення заходу; Інформаційни та громадський звіт за участь у проєкті; Висвітлення подій в ЗМІ; Менторська та методична підтримка випускників проєкту; Розробка та реалізація випускниками проекту власних громадських ініціатив (контроль за виконанням); Звітування випускників, аналіз поданих проєктів.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Гребенюк Владисав, координатор проєкту Ващук Олександра, заступниця координатора проєкту
Етапи реалізації
Звітування
Завдання
Надання описового, фінансового, аналітичного та фінансового звіту.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та подання описового звіту, Підтоговка та подання фінансового звіту, Підготовка та подання аналітичного звіту, Підготовка та подання фінансового звіту.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Ващук Олександра, заступниця координатора проєкту Пиндик Юлія, бухгалтер
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Від поширення інформації про цей проект буде визначатись і його ефективність. Саме тому поширення про проект буде відбуватись через соціальні мережі ГО "Молодь за краще майбутнє", профільних молодіжних організацій із загальним охопленням у фб та інст більше 10 000 осіб, серед яких:

  

КУ “Молодіжний центр”

https://www.facebook.com/youthcenterkhm

 

ГО “Молодь за краще майбутнє”

https://www.facebook.com/Youth4better

 

Платформа активістів Хмельниччини

https://www.facebook.com/groups/greenway

 

Обласний літературний музей

https://www.facebook.com/groups/217733998764609


Хмельницький обласний літературний музей

www.facebook.com/Хмельницький-обласний-літературний-музей-108100717313911

 

Обласна бібліотека для юнацтва

www.facebook.com/Хмельницька-обласна-бібліотека-для-юнацтва-357102041082626

 

Читальний зал Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033465581145

 

Молодіжна рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації

www.facebook.com/youthcouncilkhm


Лартнерські теле-радіо компанії:


ТРК «Місто» https://mistotv.com;


Муніципальна телерадіокомпанія «UA Суспільне» https://km.suspilne.media; 


TV 7+ https://tv7plus.com;


Газета "Проскурів" proskuriv.khm.gov.ua;


33 канал https://33tv.com.ua


Інтернет видання «ВСІМ».https://vsim.ua;


Також буде залучено телеграм канали, зовнішню рекламу, сайти міської ради, управління молоді та спорту, через щомісячну розсилку від ГО “Молодь за краще майбутнє” на електронні адреси навчальних закладів нашої громади.

Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux