Всеукраїнські вишколи для волонтерів
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
01 квітня 2022 - 31 травня 2022
Номер проєкту
20211102-1635
Бюджет
470770 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо)
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою заходу є проведення вишколів для волонтерів, спрямованих на популяризацію та утвердження пластової волонтерської та виховницької дільності та аналіз роботи з дітьми, спрямованих на підвищення рівеня компетентностей, поширення серед молоді ідей самовираження для активної участі та інтеграції в суспільне життя зміцнення соціальної згуртованості молоді, популяризацію відповідального ставлення до свого здоров’я і безпечного способу життя та підвищення рівня лідерських навичок для активної участі та інтеграції в суспільне життя.
Актуальність програми
Необхідність реалізації вишколів спричинена масштабними змінами у нашому суспільстві, пов’язаними із соціально-економічною кризою, нестабільною політичною ситуацією, як наслідок цього, появи проблеми виховання молодих лідерів. Однією з актуальних проблем підліткового віку є потреба особистісного самоствердження. Без належної уваги це зумовлює подальшу байдужість до активного громадського життя.
Очікувані результати
Короткострокові
Будуть популяризоване волонтерство серед молоді, ініціативність, креативність. Буде надано теоретичне та практичне навчання для лідерів українських громад, а також осіб, зацікавлених працювати із українською молоддю згідно з пластовою методикою.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгостроковими наслідками реалізації вишколів стане формування у молоді комунікативних навичок, дисципліни, командної роботи задля успішного суспільного та соціально-економічного розвитку держави. Будуть розроблені нові методичні матеріали, з урахуванням інтересів як хлопців, так і дівчат, що в подальшому ляжуть у розробку нових видань щодо лідерського виховання дітей та молоді, виховання підростаючого покоління на засадах національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомост
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Результативним показником в цифровому вимірі є близько 1000 нових соціально активних молодих людей, які отримають необхідні знання завдяки заходу. З них молодь, яка візьме безпосередню участь у проекті складає 650 осіб.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Волонтери вдосконалять свої навики та освоять нові програми лідерського виховання дітей та молоді; візьмуть участь у реалізації соціальних проектів щодо лідерського виховання молоді. молодих людей, які отримають необхідні знання завдяки заходу.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Всеукраїнський вишколи для волонтерів 1
Всього учасників (з них жінок)
65 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для волонтерів 2
Всього учасників (з них жінок)
65 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для волонтерів 3
Всього учасників (з них жінок)
65 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для волонтерів 4
Всього учасників (з них жінок)
65 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для волонтерів 5
Всього учасників (з них жінок)
65 (37) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для волонтерів 6
Всього учасників (з них жінок)
65 (36) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для волонтерів 7
Всього учасників (з них жінок)
65 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для волонтерів 8
Всього учасників (з них жінок)
65 (32) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для волонтерів 9
Всього учасників (з них жінок)
65 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для волонтерів 10
Всього учасників (з них жінок)
65 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Безпосередрьо приймуть участь 650 осіб, загальне охоплення 1000
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовка до реалізації програми
Завдання
Організаційні роботи: розробка програми заходів, пошук інструкторів.
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над затвердженням програми, залученням інструкторів та партнерів для вишколів. Набір учасників та узгодження програм вишколів. Підбір гутірок для вишколів
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 05 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Етапи реалізації
Проведення вишколу 1
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для волонтерів
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
06 квітня 2022 — 10 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Ксенія Дремлюженко - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 2
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для волонтерів
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
13 квітня 2022 — 17 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Наталя Шерекіна - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 3
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для волонтерів
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
20 квітня 2022 — 24 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Дарина Попова - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 4
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для волонтерів
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
22 квітня 2022 — 26 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Ірина Степанець - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 5
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для волонтерів
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
27 квітня 2022 — 01 травня 2022
Відповідальний виконавець
Дмитро Демяненко - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 6
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для волонтерів
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
02 травня 2022 — 06 травня 2022
Відповідальний виконавець
Уляна Заболотна - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 7
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для волонтерів
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
07 травня 2022 — 11 травня 2022
Відповідальний виконавець
В'ячеслав Фетісов - коментант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 8
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для волонтерів
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
11 травня 2022 — 15 травня 2022
Відповідальний виконавець
Вероніка Бабич - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 9
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для волонтерів
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
18 травня 2022 — 22 травня 2022
Відповідальний виконавець
Валентина Крутова- комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 10
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для волонтерів
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
23 травня 2022 — 27 травня 2022
Відповідальний виконавець
Марина Попова - комендант вишколу
Етапи реалізації
Підготовка до звітності
Завдання
підготовка вишколу
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка звітності, систематизація отриманих данних після реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
28 травня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформація про хід та результати виконання проєкту Всеукраїнські вишколи для волонтерів буде розміщена в мережі Інтернет (Facebook), на сайті організації (https://www.plast.org.ua/).

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Діяльність Молодіжної організації "ПЛАСТ- Національна Скаутська Органзація України" в Україні не обмежується спортивними іграми, вона триває цілорічно. Тому після завершення проєкту, учасники повернуться в свої осередки де будуть продовжувати здобувати нові знання, вміння та поширювати набуті.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux