Створення осередків національних бойових мистецтв.
Статус
Не допущено
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
01 березня 2022 - 31 жовтня 2022
Номер проєкту
20211101-1583
Бюджет
838180 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.3. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою формування у молоді свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я, сприяння гармонійному психічному розвитку, збереженню репродуктивного здоров'я, культури безпеки життєдіяльності, запобігання виникненню соціально небезпечних захворювань та різних форм залежності, розвитку неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань і фізичної культури
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Створити два осередки національних бойових мистецтв на території Ольгинської громади Донецької області та Станично-Луганської громади Луганської області протягом 2022 року.
Актуальність програми
Громади Донецької та Луганської областей, навіть на підконтрольній Україні території, після військового відчудження місцевими сепаратистами за підтримки Російської федерації значної території України, знаходяться у патріотичному вакуумі через від’їзд значної частини проукраїнського населення, відчувають брак патріотично налаштованої молоді в умовах диверсійних ідеологічних операцій з території Російської Федерації та територій тимчасово непідконтрольних українській владі. Тому сьогодні особливо актуально створити на противагу антиукраїнським діям представників старшого покоління і закордонних агентів впливу запропонувати якісний національно-патріотичний концепт виражений в практичній і згуртовуючій діяльності, як для дітей та молоді, так і для громади в цілому. На нашу думку таким концептом могло б стати створення осередків національного бойового мистецтва «Спас» в громадах Луганської та Донецкої областей. «Спас» це не тільки бойове мистецтво, але й філософія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, що базується на давніх українських традиціях та сприяє розвитку української ідентичності і патріотичної позиції у всіх сферах суспільного буття. Сприяє розвитку українських національних видів спорту, традиційної фізичної культури українського народу. Система козацького здорового способу життя передбачає сім факторів здоров’я людини: фізичний, фізіологічний, психічний, енергетичний, духовний, соціальний, репродуктивний.
Очікувані результати
Короткострокові
створення двох осередків «Спас» на территорії Ольгинської громади Донецької області та Станично-Луганської громади Луганської області, підготовка кваліфікованих інструкторів та забезпечення функціонування шляхом проведення занять з національного бойового мистецтва «Спас» та супутніх занять з національно-патріотичного виховання. Досягнення високого рівня впізнаваності бойових мистецтв «Спас» серед жителів громад Луганської та Донецької областей.
Показати повний опис
Довгострокові
стале функціонування гуртків з національного бойового мистецтва «Спас», підвищення рівня толерування до національних українських символів, соціально-культурних наративів та загального метанаративу причетності до «українського світу» серед представників дітей, молоді, їх батьків та інших верств населення.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
залучення до проєкту 600 школярів через участь у заходах проєктів, зокрема 60 дітей до занять із бойового мистецтва «Спас», підготовка 4 інструкторів для проведення занять з бойового мистецтва «Спас».
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
створення спільноти дітей та молоді, які активно займаються бойовими мистецтвами та освоюють українські традиції і україноцентричну ідеологію та приладдя закуплене в рамках проєкту стане основою для дозвілля молоді під керівництвом інструкторів з бойового мистецтва «Спас» та активних представників громад.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Створення осередків національних бойових мистецтв на території громад Донецької та Луганської областей.
Всього учасників (з них жінок)
1200 (600) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
120 (60) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
діти шкільного віку, їх батьки, родини та студенти закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації, активна робоча та сільська молодь.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Виїзд презентаційної команди проєкту в громади Донецької та Луганської областей.
Завдання
популяризація "Спасу" як національного виду спорту та культури Українського народу для створення спортивних секцій з програмою по спотивному, патріотичному та культурному вихованню дітей та молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Кількість до 20 осіб: Керівник групи 1 особа. Викладачі з презентаціями 4 напрямків 4 особи. Тренер-викладач 1 особа. Спортсмени та учасники показової групи до 14 осіб. Харчування, проживання в готелі або хостелі. Презентаційний матеріал: друк роздаточного матеріалу листівки, брошури, журнали, банери. Тех супровід: аренда обладнання (фліпчарт, ноутбук, проектор, звуковий супровід. Мобільні звукові колонки або системи.)
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Карякін Павло, керівник групи.
Етапи реалізації
Підготовка інструкторів для проведення занять з бойових мистецтв «Спас».
Завдання
Підготувати інструкторів для проведення занять з бойових мистецтв «Спас» в громадах.
Опис заходів для здійснення етапу
Навчання інструкторів для проведення занять з бойових мистецтв «Спас» в громадах відбувається в чотири сесії з проживанням та харчуванням за затвердженою Програмою навчання в закладі "Козацький ліцей" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива 2а. Програма навчання в Академії «Спас» розрахована на заочно-очне навчання в онлайн режимі протягом року з чьотирьма офлайн сесіями тривалістю 3 дні кожна. На сесіях в очному режимі перевіряється попередньо надані завдання за програмою і даються практичні зайняття по вимогам семи ступенів розвитку в «Спасі». Сесія 1: перший , други ступінь молодика Сесія 2: третій, четвертий ступінь молодика. Сесія 3 п’ятий, шостий ступінь молодика. Сесія 4 сьомий ступінь молодика і загальна атестація досягнутого рівня за пройденим матеріалом. Програма навчання в Академії «Спас» може бути надана на запит.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Рижов Костянтин, президент ГО «Запорізька обласна федерація «Спас»
Етапи реалізації
Закупівля інвентаря для занять осередків "Спас" в громадах Донецької та Луганської областей.
Завдання
Забезпечити інвентарем для занять два осередки "Спас" на территорії Ольгинської громади Донецької області та Станично-Луганської громади Луганської області.
Опис заходів для здійснення етапу
Провести процедуру закупівлі обладнання для кожного з двох осередків з розрахунку: 1 група до 15 дітей. Покриття на підлогу: борцівськи мати 25 кв. м або килим борцовський в комплекті. Боксерські мішки 4 шт. середнього розміру. Боксерські лапи – 4 пари, Рукавички – 15 пар, Шоломи – 15 шт. Захист гомілок – 15 пар.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Аніщенко Андрій, керівник проєкту
Етапи реалізації
Організація безпосередніх занять в осередках з бойового мистецтва «Спас».
Завдання
Зкомплектувати групи для занять в осередках з бойового мистецтва «Спас» в громадах, скласти план занятть та розпочати заняття за навчальною програмою.
Опис заходів для здійснення етапу
Провести інформаційну компанію: створення промо відео, інформаційних презентацій, поширення реклами заходів в соціальних мережах. Тренування: 6 місяців в рамках проєкту та продовження після завершення проєкту. Оплата роботи тренера – (мінімальна заробітна плата), згідно ставок та вимог спортивних шкіл, позашкільних навчальних закладів (гурткові робота) або Профільних комунальних установ в громадах. Оренда приміщень : якщо комерційна нерухомість згідно тарифів безпосередньо місцевості де нерухомість знаходиться. Або комунальна власність громад за попередньої домовленості згідно рішення депутатів місцевої ради (сесії). Навчальна програма з позашкільної освіти фізкультурно – спортивного напрямку «Український рукопаш «Спас» та Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл розроблені, затверджені, використовуються в роботі діючих осередків та можуть бути надані на запит.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Тренери в громадах. Шуліка Віктор та Губич Юрій, тренери на территорії Станично-Луганської громади Луганської області. Хечікянц Анатолій та Цема Рустам, тренери на территорії Ольгинської громади Донецької області.
Етапи реалізації
Проведення виступів та змагань з бойових мистецтв «Спас» в громадах Донецької та Луганської областей.
Завдання
презентувати на широкий загал глядачів з цільової аудиторії (молодь, діти та їх родини) осередки з бойових мистецтв «Спас» в громадах Донецької та Луганської областей.
Опис заходів для здійснення етапу
Заходи в громадах провадяться за програмою та кошторисом, включають змагання та виступи на свята. Найдоречніші заходи в громадах будуть організацій презентацій на широкий загал глядачів з цільової аудиторії (молодь, діти та їх родини). Сценарій може бути один на всі громади і фіксований кошторис однієї такої презентації.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 10 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Тренери в громадах. Шуліка Віктор та Губич Юрій, тренери на территорії Станично-Луганської громади Луганської області. Хечікянц Анатолій та Цема Рустам, тренери на территорії Ольгинської громади Донецької області.
Етапи реалізації
Участь у проведенні Міжнародного фестивалю національних воїнських та традиційних культур «Запорозький Спас».
Завдання
Представити нових учаників та презентувати їм можливості українських національних видів спорту, в тому числі через системи і методики козацького бойового мистецтва «Спас».
Опис заходів для здійснення етапу
Міжнародний фестиваль національних воїнських та традиційних культур «Запорозький Спас» (проводиться 23 роки поспіль з 1997 року в м. Запоріжжя). Фестиваль, як заключний етап проєкту, запрошення та організація приїзду найбільш активних та зацікавлених представників громад на традиційний фестиваль «Запорозький Спас» ім. Анатолія Ярмака. З організацією транспорту, проживання харчування та подарунків на два дні та одну ночівлю в місті Запоріжжя.
Строк реалізації етапу
10 жовтня 2022 — 20 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Аніщенко Андрій, керівник проєкту.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформація про проєкт буде розміщуватися в пабліках громадської організації та організацій партнерів: http://spas.zp.ua/, https://www.facebook.com/spas.zp.ua/, https://www.facebook.com/groups/326732988495275 , https://www.facebook.com/stlugroo, а також на наступних ресурсах. 1. Форпост Запоріжжя. https://forpost.media/. 2.Новости Донбаса. https://novosti.dn.ua/. 3. Офіційна сторінка школи бойового мистецтва «Спас штурм». https://www.facebook.com/spasshturmofficial/.

Протягом реалізації проєкту та під час проведення заходів. Новини проєкту, Анонси та звіти подій та заходів проєкту.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Осередки створені в рамках проєкту продовжать функціонування за рахунок внесків батьків, учасників, донорів та місцевої влади, а інвентар продовжить служити для проведення дозвілля, спортивного та патріотичного виховання дітей та молоді.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux