Підвищення спроможності молоді Слобожанської громади через розвиток громадянських компетентностей
Статус
Не допущено
Проєкт подано
02 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
01 січня 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211101-1597
Бюджет
871740 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо)
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Підвищення спроможності молоді Слобожанської громади через розвиток громадянських компетентностей на базі місцевого молодіжного простору «Крок»
Актуальність програми
Розвиток молоді з метою посилення спроможності громадянського суспільства, створення рівних можливостей в Слобожанській громаді відповідає національній молодіжній політиці, визначеної Декларацією «Про загальні засади державної молодіжної політики», законами України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», іншими законодавчими та нормативними актами щодо створення сприятливих передумов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, підтримки їхньої інноваційної діяльності, розвитку інститутів громадянського суспільства, органів молодіжного та учнівського самоврядування, сприяння їх роботі у вирішенні нагальних проблем молоді.
Очікувані результати
Короткострокові
240 осіб отримали знання з професійної освіти, в тому числі особи з інвалідністю 40 чоловіків, 30 жінок, учасники АТО 30 чоловіків, 6 жінок, ВПО -10 чоловіків. 30 жінок. Cеред 600 осіб був популяризований здоровий спосіб життя через залучення у відповідні заходи. Сформовані у молоді професійні навички XXI століття – 200 осіб. Розвинуті компетенції підприємницької діяльності у 100 випускників та випускниць Зміївського професійно-технічного ліцею. Надана підтримка молоді з уразливих категорій
Показати повний опис
Довгострокові
Подолання соціально-політичної апатії молоді, створення сприятливих умов для її повноцінної соціалізації та активного залучення до соціально-економічного, політичного та культурного життя області. Підготовка молоді до роботи в умовах конкуренції та зростаючого безробіття. Забезпечення прав молодих у сфері освіти, праці та зайнятості, сприяння підприємницькій діяльності, врахування особливостей умов життєдіяльності та життєвих цілей різних соціальних груп молоді.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
- Підвищення спроможності молоді Слобожанської громади через розвиток громадянських компетентностей на базі місцевого молодіжного простору «Крок» у кількості 500 чоловіків, 500 жінок мешканців та мешканок Слобожанської громади . Серед них -учасники бойових дій 100 чоловіків, 6 жінок, особи з інвалідністю 129 чоловіків, 95 жінок, внутрішньо переміщені особи 26 чоловіків, 64 жінки – місцевих мешканців віком від 14 до 35 років.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Вживаються конкретні заходи, які дозволяють всім молодим людям відігравати активну роль у громаді без дискримінації. Молоді люди отримують підтримку для подолання труднощів, з якими вони стикаються під час пошуку стабільного та змістовного працевлаштування та під час негативних наслідків нестабільних життєвих ситуацій. Молодіжний простір створює мости до освітньої діяльності та зайнятості в громаді, щоб сприяти включенню (інклюзії) молодих людей.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Професійна орієнтація молоді. -Просвітницькі заходи 1 р. на місяць ( Психологічний тренінг «Як визначити свої професійні можливості, щоб відповідати вимогам обраної професії») ярмарки вакансій ( 1 раз на сезон) круглі столи з представниками місцевого самоврядування, бізнесу та сфери освіти ( 1 раз на сезон після ярмарку вакансій) -Менторська підтримка для молодих жінок та чоловіків від роботодавців з питань побудови кар'єри ( за можливістю постійно з пріоритетом для мешканців та мешканок віддалених сіл) -Діагностування та анкетування 11-класників щодо вивчення рівня готовності до вибору успішної професії та входження в ринок праці по завершенню навчання ( 1 раз на півроку) -Проведення профорієнтаційного уроку спеціалістом Міського центру зайнятості ( 1 уроку в кожному випускному класі) -Участь учнів у дистанційних Днях відкритих дверей ЗВО -Психологічний тренінг «Як визначити свої професійні можливості, щоб відповідати вимогам обраної професії» ( 1 раз для кожного учня випускного класу) -Зустрічі з викладачами Зміївського професійно-технічного ліцею. (1 зустріч з кожним класом кожної школи протягом року) - Екскурсії на підприємства, зустрічі, бесіди з керівниками та працівниками підприємств ( протягом лютого-квітня)
Всього учасників (з них жінок)
240 (120) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
70 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
40 (30) осіб
Захід
Популяризація здорового способу життя серед молоді. Челендж-марафон в соціальних мережах з висвітленням на соціальних сторінках громади ( Facebook СЛОБОЖАНСЬКА селищна ОТГ, Чугуївський р-н) 1раз на квартал, присвячений визначній події вказаного періоду з особливим залученням сільських жінок -Інформаційна кампанія ( постійно діюча про спортивні заходи в громаді та області) Спортивні заходи в громаді ( окрема увага на залучення сільських жінок) Участь у спортивних заходах області та України -Тренінги на тему “Здоров`я - цінність нашого життя” ( 1 р на квартал в закладах освіти) -Робота соціальних педагогів, робота з кризовими категоріями молоді ( на постійній основі в школах та молодіжному просторі) -Спортивні заходи в громаді з залученням спортсменів та спортсменок - аматорів серед молоді -Участь у спортивних заходах області та України створення постійно діючого інформаційно-ресурсного центру з питань здорового способу життя; на базіі молодіжного простору -Зустрічі з видатними спортсменами - місцевим мешканцями
Всього учасників (з них жінок)
600 (300) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Захід
Навчально-креативна тренінгова програма, спрямована на формування у молоді професійних навичок XXI століття, пов’язаних із творчим і критичним мисленням. -Тренінги спеціалізовані в населених пунктах громади забезпечення доступу для молоді з усіх населених пунктів -Майстер-класи в освітньому просторі спеціалізовані з залученням фахівців на платній та волонтерській основі -Стажування на соціальних підприємництвах в Україні ( за попередньо створеними можливостями) -Менторська підтримка від тренерів в рамках діючих програм від громадських організацій ( наприклад Станція Харків, IQ ТБ)
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
55 (35) осіб
Захід
Навичкова лабараторія з розвитку підприємництва, спрямована на формування у випускників і випускниць Зміївського ПТО навичок професійного зростання, а також розвитку компетенцій для побудови власної справи.
Всього учасників (з них жінок)
100 (50) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
20 (10) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Робота із вразливою молоддю. -групи підтримки ( створення постійно діючого інформаційно-ресурсного центру з питань здорового способу життя; на базі молодіжного простору ) постійно -діючі соціальні психологи в населених пунктах громади -тренінги від БФ “Благо” м. Харків програма “Компас” -квести для залучення вразливої молоді в активне громадське життя ( періодичність -змістовні заходи, присвячені святам та подіям в населених пунктах громади)
Всього учасників (з них жінок)
200 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
10 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Формування української громадянської ідентичності - проведення місцевих , підтримка та участь у всеукраїнських, міжнародних та регіональних фестивалях, конкурсах, майстер-класах, пленерах та інших заходах різних форматів відповідного напрямку - семінари, інші освітньо-виховні та просвітницькі заходи - збір, фіксація та популяризація народних звичаїв, традицій, легенд та інших фольклорних жанрів, які формують національно-історичну пам’ять у співпраці з Зміївським краєзнавчим музеєм заходи, спрямовані на пропаганду української мови
Всього учасників (з них жінок)
400 (200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (30) осіб
Захід
Розвиток громадянської активності -створення молодіжної ради моніторинг інструментів партисипації громади -створення простору дружнього до громадської активності залучення в діяльність місцевих громадських організацій -промоція участі у шкільному самоврядуванні -волонтерство в соціальних проєктах на місцевому, обласному та національному рівнях -просвітницька робота ( тренінги, воркшопи, зустрічі з громадськими діячами)
Всього учасників (з них жінок)
400 (200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
40 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (30) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу) 500 чоловіків, 500 жінок . Серед них -учасники бойових дій 100 чоловіків, 6 жінок, особи з інвалідністю 129 чоловіків, 95 жінок, внутрішньо переміщені особи 26 чоловіків, 64 жінки
План реалізації програми
Етапи реалізації
Організація проєктного процесу
Завдання
розробка плану виконання проєкту; розподіл обов’язків серед членів команди; закупівля витратних матеріалів; заключення договорів з постачальниками послуг та товарів
Опис заходів для здійснення етапу
- робочі зустрічі команди проєкту - проведення конкурсу серед навачів послуг
Строк реалізації етапу
01 січня 2022 — 31 січня 2022
Відповідальний виконавець
керівниця проєкту
Етапи реалізації
Інформаційна кампанія
Завдання
налагодження партнерських відносин з місцевими ЗМІ інформування громади про старт проєкту в місцевих традиційних та онлайн-ЗМІ; інформування потенційних учасників та учасниць , розробка та розповсюдження онлайн форми реєстрації в соціальних мережах для формування груп на кожний захід, розповсюдження інформації про початок, перебіг та закінчення проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
-підготовка прес-релізів - надання інформації в місцеві ЗМІ - розробка форм реєстрації - публікація інформації по кожному заходу проєкта
Строк реалізації етапу
01 січня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
комунікаційна менеджерка проєкту
Етапи реалізації
Формування груп учасників та учасниць
Завдання
-сформувати групи учасників та учасниць для кожного заходу хз урахуванням рівного доступу для всіх категорій молоді - поінформувати потенційних учасників та учасниць , які увійшли до складу груп.
Опис заходів для здійснення етапу
обробка отриманих заявок та формування групи для участі у заходах проєкту, телефонні консультації інформування потенційних учасників та учасниць , які увійшли до складу груп.
Строк реалізації етапу
01 січня 2022 — 01 січня 2022
Відповідальний виконавець
Керівниця молодіжного простору
Етапи реалізації
Проведення заходів з підвищення компетентностей молоді
Завдання
- провести заходи відповідно до програми - залучити надавачів послуг
Опис заходів для здійснення етапу
- Розробка технічного завдання для потенційних надавачів послуг, - комунікація та залучення надавачів послуг - проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, тренінгів, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, марафонів, походів, концертів.
Строк реалізації етапу
01 січня 2022 — 01 січня 2022
Відповідальний виконавець
Керівниця проєкту
Етапи реалізації
Формування умов для сталості проєкту
Завдання
- відстежити результати заходів - відстежити динаміку очікувань молоді - сформувати базу зворотнього зв`язку - постійно інформувати потенційних партнерів, меценатів та донорів про результати проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
- моніторинг результатів заходів - моніторинг очікувань молоді протягом року з урахуванням вже проведених заходів - збирання зворотнього зв`язку, - інформування потенційних партнерів, меценатів та донорів про результати проєкту
Строк реалізації етапу
01 січня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Комунікаційна менеджерка
Етапи реалізації
Звітність за проєктом
Завдання
-надати повну, достовірну, вичерпну інформацію за проєктом згідно умов грантової угоди
Опис заходів для здійснення етапу
підготовка та надання необхідної звітності за проєктом
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Бухгалтер
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, веб- сайт,  сторінки  соціальних  мереж,  строки  та  методи  інформування  громадськості)

Інформування буде проводитися протягом 2022 року після кожного заходу наданням прес-релізів, світлин, запрошенням представників ЗМІ на заходи:

Онлайн ЗМІ : сторінка молодіжно простору в мережі Facebook ( https://www.facebook.com/krokslob ), сторінка відділу культури, туризму, молоді, спорту Слобожанської селищної ради (https://www.facebook.com/groups/1014550802326397/members ), сторінка ГО «Давай діяти» ( https://www.facebook.com/davaydiyat) . сторінка Слобожанська ОТГ ( https://www.facebook.com/groups/1014550802326397/members )

Традиційні ЗМІ : газета «Вісті Зміївщини»

Об`яви на дошках об`яв в Слобожанській громаді та молодіжному просторі «Крок»

Надання інформації на ТРК «Сімон» м. Харків, UA: ХАРКІВ —  філія Суспільного мовлення у Харківській області. https://kh.suspilne.media/

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Завдяки реалізованій програмі підвищення спроможності молоді Слобожанської громади через розвиток громадянських компетентностей на базі місцевого молодіжного простору «Крок» Слобожанська громада є спроможним партнером у реалізації молодіжної політики на місцевому та обласному рівнях. Відпрацьована програма роботи з молоддю буде впроваджуватися та вдосконалюватися у наступні роки. Спроможна молодь Слобожанської громади сама стає постачальником послуг для молодіжного простору.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux