Всеукраїнська молодіжна інформаційно-просвітницька платформа «Український степ – перехрестя світів»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
29 жовтня 2021 року
Період реалізації проєкту
04 квітня 2022 - 31 жовтня 2022
Номер проєкту
20211022-1164
Бюджет
710469.5 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.2. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами державотворення, механізмами функціонування і взаємодії інститутів політичної системи, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійного та кар’єрного розвитку в України, популяризації роботи в креативних індустріях, формування культури підприємництва (у тому числі соціального), стимулювання до відкриття власної справи, вивчення STEM та STEAM-дисциплін
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
В українському суспільстві назріла проблема щодо ставлення молоді до власної історії та культурної спадщини. Саме популяризація культурної спадщини, пропаганда пам'яткоохоронної справи є одним із засобів розвитку серед молоді громадянських компетентностей, а також є формою культурно-просвітницької роботи, яка направлена на формування навичок щодо свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами державотворення, механізмами функціонування і взаємодії інститутів політичної системи, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Крім цього, інтерес до культурної спадщини обумовлюється необхідністю розбудови молодіжного внутрішнього та регіонального туризму, розробки туристичних брендів територій. Краще розуміння молоддю власної історії сприяє також міжнаціональному та міжконфесійному діалогу між різними народами, релігіями, світоглядами. Події 2014-го року продемонстрували для українського суспільства необхідність нової візії історичних подій на території сучасного Півдня та Сходу України, адже чисельні лакуни та білі плями у цьому напрямку є предметом інсинуацій і перекручень з боку країни-агресора та служать справі подальшого розколу нашої держави. Саме це зобумовлює великий інтерес з історичного, культурного погляду на такий регіон України як Український степ або Степова Україна. Український степ – західна частина Великого Евразійського степу, яка простягнулась від Дунаю на заході до Дону на сході.
Актуальність програми
Територія Українського степу була своєрідним транзитним коридором, через який кочові народи Великого Евразійського степу потрапляли на територію Східної, Центральної та Південно-Східної Європи. Цей фактор обумовив велике розмаїття об’єктів культурної спадщини як матеріальної, так і нематеріальної на значній території України. Свій слід у історії Українського степу залишили різноманітні групи народів, такі як іранські, германські, тюркські, угорські. Довгий час, Великий Євразійський степ взагалі, так само як і Український степ зокрема, вважався периферією цивілізаційних процесів. Укорінена в свідомості сучасної молоді назви Українського степу «Дике поле» не відповідає реальному стану речей на цій території, адже степова Україна майже на всьому протязі своєї історії була досить динамічним регіоном, який відіграв значну роль у європейській та азійській історії. На даний час набуває обертів новий підхід, т.з. «міжнаціональна історія», або «перехресна історія», головною метою якої є вихід за рамки національних обмежень та розкриття історичного процесу як результату взаємодії різних народів. Саме тому актуальність проекту викликана необхідністю створення єдиного культурного простору, активної пропаганди в молодіжному середовищі традицій українського народу, збереження та розвитку матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, просування туристичних та фестивальних брендів, а також сприятиме подальшому розвитку Степової України, як «місця сили» та єднання українства.
Очікувані результати
Короткострокові
Формування у молоді навичок та вмінь що сприятимуть становленню критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов. Ррозвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне
Показати повний опис
Довгострокові
відновлення культурних та історичних традицій України, а, особливо, аспектів участі в цьому процесі юнаків і дівчат в регіонах країни, за рахунок створення потужного інформаційного приводу та активного висвітлення подій в регіональних і національних ЗМІ та закордоном. формування свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами державотворення,, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Планоується охопити проектом молодь віком від 14 до 35 років (1960 осіб) працівники державних органів влади, органів місцевого самоврядування, що зайняті в процесі реалізації державної політики в галузі мололдіжної політики, культури, соціального захисту (400 осіб) представники громадянського сектору, волонтерських організацій та спілок краєзнавців (640 осіб)
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Буде розроблено веб-ресурс (веб-сайт, головним елементом якого буде виступати інтерактивна мапа об’єктів культурної спадщини народів Українського степу з описом), розроблено та видано атлас народів та культур Степової України, розроблено та видано науково-довідкове видання, проведено Відкритий фестиваль історичної реконструкції «Перехрестя світів».
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Всеукраїнська молодіжна інформаційно-просвітницька платформа «Український степ – перехрестя світів»
Всього учасників (з них жінок)
210 (120) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
34 (12) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (20) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
молодь віком від 14 до 35 років (1960 осіб) працівники державних органів влади, органів місцевого самоврядування, що зайняті в процесі реалізації державної політики в галузі мололдіжної політики, культури, соціального захисту (400 осіб) представники громадянського сектору, волонтерських організацій та спілок краєзнавців (640 осіб)
План реалізації програми
Етапи реалізації
Інформаційний та підготовчий етапи
Завдання
Інформування суспільства про основні задання та етапи реалізації проекту. Рекрутинг учасників
Опис заходів для здійснення етапу
Висвітлення етапів реалізації програми в засобах масової інформації Підготовка, видання і безкоштовне розповсюдження інформаційно-довідкових матеріалів
Строк реалізації етапу
05 квітня 2022 — 09 травня 2022
Відповідальний виконавець
Білий Олег Юрійович, Голова громадської організації "Лабораторія військово-політичних досліджень та реконструкції"
Етапи реалізації
Основний етап роботи по вирішенню проблем програми
Завдання
Всеукраїнська молодіжна інформаційно-просвітницька платформа «Український степ – перехрестя світів»
Опис заходів для здійснення етапу
Розроблення веб-сайту, головним елементом якого стане інтерактивна мапа з історії та культурної спадщини народів, населяючих у різні часи Український степ. Випуск атласу народів та культур Степової України для відображення у паперовому вигляді різних шарів інтерактивної карти. Випуск науково-довідкового видання, яке дасть уявлення про історію різних народів, культур, цивілізацій, що населяли Український степ, ознайомить цільову аудиторію з матеріальною та духовною культурою цих народів, Проведення відкритого фестивалю «Перехрестя світів» з метою реконструкції культур народів Українського степу та занурення у історичну атмосферу давніх часів.
Строк реалізації етапу
10 травня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Білий Олег Юрійович, Голова громадської організації "Лабораторія військово-політичних досліджень та реконструкції"
Етапи реалізації
Аналіз результатів реалізації програми
Завдання
Підвести підсумки реалізації програми.
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення підсумкових прес-конференцій та презентацій видань Організація внутрішнього моніторингу якості реалізації програми Підготовка фінансових звітів Формування рекомендації щодо використання результатів програми в наступні періоди
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Білий Олег Юрійович, Голова громадської організації "Лабораторія військово-політичних досліджень та реконструкції"
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми


Хід реалізації проєкту буде детально висвітлюватись у друкованих ЗМІ:, а саме, газетні видання «Голос України» (1), «Слово Просвіти» (1), «Культура і життя» (1). Просування проєкту проводитиметься в таких напрямках: Інформація про хід проєкту регулярно публікуватиметься на Facebook сторінці ( не меньше 10 повідомлень в місяць), сайтах бібліотек України за регіонами. проєкт здійснюватиметься за інформаційної підтримки мас-медіа: регіональних філій суспільного телебачення (2), «Суспільне радіо» (1), газетних видань: Таргетингова реклама у соціальній мережі Facebook- приблизне охоплення 150 осіб за добу, YouTube каналі Запорізького ОМЦКіМ (5)., електронних та інших засобах масової інформації Запорізької, Херсонської, Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Луганської областей, таких як власне сам веб-сайт проєкту, щотижневі видання «МіГ» (https://mig.com.ua/), «Індустріальне Запоріжжя» (http://iz.com.ua/), «Запорізька правда» (https://zp-pravda.info/), «Чорноморські новини» (http://chornomorka.com/), «Рідне Прибужжя» (https://rp.mk.ua/), «Новий день» (https://newday.kherson.ua/), «Днепр вечерний» (https://dv-gazeta.info/), «Маріуполь-Експрес» (http://www.mariupol-express.com.ua/catalog/media/newspapers), «Вечірній Харків» (https://vecherniy.kharkov.ua/). Буде створена офіційна сторінка проєкту у соціальній мережі Facebook.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
За результатми виконання проекту в 2022 - 2023 роках планується: - Проведення Відкритого фестиваль історичної реконструкції «Перехрестя світів». - Залучення до проведення заходів в рамках програми представників наукових та громадських кіл Казахстану, Узбекістану, Таджикістану, Киргизстану, Монголії та Китаю. - Розширення географії веб-ресурсу за рахунок обєктів культурної спадщини в межах «Шовкового шляху» - Проведення міжнародних наукових конференцій за участі молодих науковців та студентів як України, так і країн ЄС.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux