Науковий фестиваль “OL”
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Період реалізації проєкту
17 січня 2022 - 01 липня 2022
Номер проєкту
20211031-1435
Бюджет
810990 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.2. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами державотворення, механізмами функціонування і взаємодії інститутів політичної системи, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійного та кар’єрного розвитку в України, популяризації роботи в креативних індустріях, формування культури підприємництва (у тому числі соціального), стимулювання до відкриття власної справи, вивчення STEM та STEAM-дисциплін
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Мета наукового фестивалю "ОL" полягає у підвищенні рівня зацікавлення дітей і молоді вивченням STEM і STEAM дисциплін та формуванні наукової спільноти, яка сприятиме взаємодії і розвитку представників різних напрямків наукової й технологічної сфер, вчителів, молоді і дітей з усієї України.
Актуальність програми
Актуальність проєкту полягає у існуванні наступних викликів: 1) низький рівень зацікавлення школярів науковими дисциплінами та інноваційними напрямами навчання, про що свідчать результати соціологічного дослідження, яке було проведено нашою організацією спільно із КУ “Інститут міста” (посилання на дослідження:https://drive.google.com/file/d/14wGJYPk9rOSSW1w6U3pwbJmOayhaFPwi/view?usp=sharing); 2) недостатня кількість закладів неформальної освіти, де можна ознайомитися не лише теоретично, а й практично із різними науковими напрацюваннями й технологіями, отримати знання та інформацію про них. Про це свідчать результати вищезгаданого дослідження; 3) існування стереотипів щодо науки й переконань, що це царина лише науковців, які працюють у лабораторіях, і відповідно є важкою для розуміння для людей будь-яких інших професій. Окрім цього, існує ряд стереотипів про жінок в науці і їх спроможності досягнення успіху у науковій сфері. Наш фестиваль спрямований на подолання таких стереотипів і трансформацію розуміння науки на сферу, яка доступна всім, має місце у повсякденному житті і пропонує ряд перспектив для розвитку, навчання і роботи; 4) недостатній рівень комунікації між представниками різних наукових сфер, а також певна “закритість” науки до інших сфер, що, у свою чергу, перешкоджає кроссекторальності та налагодженню співпраці у відповідних сферах. Цю інформацію підтверджує досвід проведення попередніх аналогічних фестивалів і спілкування зі спікерами, партнерами і учасниками;
Очікувані результати
Короткострокові
1) Проведено 1 масштабний науковий фестиваль; 2) залучено принаймні 20 спікерів; 3) залучено принаймні 40 волонтерів фестивалю; 4) підвищено рівень обізнаності про діяльність різноманітних наукових закладів і установ України серед аудиторії фестивалю; 5) підвищення рівня поінформованості про різні види професій та можливості для молоді;
Показати повний опис
Довгострокові
1) підвищенно рівень зацікавлення школярів науковими дисциплінами із 2,6% (за даними опитування КУ "Інститут міста") до мінімум 7,6% через 3 роки; 2) підвищено рівень застосування STEAM підходу та утвердження застосування практик едьютейменту (навчання через гру) в освітньому процесі у закладах формальної і неформальної освіти; 3) сформовано сталу наукову спільноту у Львові, яка включає представників різних наукових сфер;
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1) Кількість відвідувачів фестивалю склала мінімум 3000 осіб (55% - жінки, 45% - чоловіки); 2) кількість організацій-партнерів, які презентували свою діяльність, склала мінімум 50; 3) кількість партнерів і донорів, які долучилися до організації фестивалю, склала мінімум 10; 4) подією у мережі Facebook охоплено принаймні 50 тис. осіб.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1) Рівень загального задоволення якістю проведення фестивалю серед відвідувачів склав принаймні 80% (визначається шляхом опитування після фестивалю); 2) рівень задоволення програмою заходу серед відвідувачі склав принаймні 80% (визначається шляхом опитування після заходу); 3) рівень задоволення партнерів і донорів якістю співпраці з МГО “Львівська відкрита лабораторія” у рамках організації фестивалю склав принаймні 75% (визначається шляхом опитування після заходу);
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Науковий фестиваль “OL”
Всього учасників (з них жінок)
3000 (1650) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
150 (75) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (83) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Пряма цільова аудиторія проєкту включає 2 групи: 1) діти і підлітки у віковому діапазоні 6-16 років, які навчаються в школі, цікавляться наукою, але не впевнені, чи хочуть вступати на природничі або технічні спеціальності. Їх приваблюють квадрокоптери, робототехніка, VR-технології та наукові досліди, тому що це просто гарно та вражаюче. Проте вони не мають можливості детальніше познайомитися із цими технологіями і самостійно скористатися ними на практиці. 2) Батьки віком 28-40 років, які цікавляться можливостями для розвитку власних дітей і забезпечення їм умов для якісного і корисного проведення дозвілля. Також вони самі зацікавленні у заходах, де можна відпочити всією сім’єю. До непрямої аудиторії проєкту належать: 1) Вчителі, вихователі, наставники, тому що вони зацікавлені у можливостях розвитку і отримання нової, додаткової і корисної інформації своїми учнями. Окрім того, зацікавлення науковою й технічною сферами може сприяти підвищенню рівня успішності учнів із відповідних предметів. 2) Науковці, оскільки вони йдуть цільово на лекції фестивалю, їм цікава не лише проста популяризація науки, а дещо більше - додаткове спілкування, а також обмін досвідом з колегами.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Ініціювання проєкту
Завдання
1) Формування команди проєкту 2) Напрацювання концепції проєкту 3) Визначення зацікавлених сторін
Опис заходів для здійснення етапу
1) публікація оголошення про формування команди проєкту 2) проведення відбору кандидатів до команди 3) проведення зустрічі команди і визначення зон відповідальності кожного члена команди 4) здійснення аналізу потреб цільової аудиторії 5) здійснення аналізу результатів попереднього досвіду 6) проведення стратегічної сесії із формування концепції фестивалю 7) проведення аналізу зацікавлених сторін проєкту і документація результатів
Строк реалізації етапу
17 січня 2022 — 17 лютого 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту
Етапи реалізації
Підготовка проєкту
Завдання
1) Напрацювання програми фестивалю 2) Розробка фандрейзингової стратегії 3) Розробка комунікативної стратегії 4) Визначення наявних ресурсів
Опис заходів для здійснення етапу
1) проведення зустрічей команди для напрацювання програми фестивалю; 2) здійснення опитувань аудиторії щодо програми фестивалю; 3) проведення аналізу наявних ресурсів організації; 4) проведення зустрічей щодо розробки комунікативної стратегії; 5) створення документу із прописаною комунікативною стратегією; 6) проведення зустрічей щодо розробки фандрейзингової стратегії; 7) створення документу із прописаною фандрейзинговою стратегією.
Строк реалізації етапу
18 лютого 2022 — 20 березня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту; Мартинюк Анастасія - проєктна менеджерка; Кухар Дарина - комунікаційниця; Пігура Марія - фандрейзерка.
Етапи реалізації
Виконання проєкту
Завдання
1) Розподіл і управління ресурсами 2) Залучення нових ресурсів 3) Реалізація фандрейзингової кампанії 4) Реалізація комунікативної кампанії 5) Наповнення програми фестивалю 6) Здійснення оплат послуг підрядників
Опис заходів для здійснення етапу
1) Організація заходів у рамках фандрейзингової кампанії (контактування потенційних партнерів і донорів, проведення зустрічей, узгодження умов співпраці тощо); 2) публікація запланованих матеріалів на інформаційних ресурсах проєкту; 3) налагодження співпраці із медіа-партнерами; 4) контактування спікерів, організацій партнерів фестивалю з метою обговорення їхньої участі; 5) запуск реєстрації для відвідувачів фестивалю; 6) запуск реєстрації для партнерів-учасників фестивалю; 7) планування і вирішення логістичних питань фестивалю; 8) набір команди волонтерів і їх менеджмент; 9) укладання договорів із підрядниками і проведення оплат виконаних послуг.
Строк реалізації етапу
21 березня 2022 — 20 травня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту, Мартинюк Анастасія - проєктна менеджерка, Кухар Дарина - комунікаційниця, Пігура Марія - фандрейзерка, Бойко Наталія - юристка, Маселко Оксана - бухгалтерка.
Етапи реалізації
Проведення фестивалю
Завдання
1) Реалізація програми фестивалю 2) Забезпечення медіа висвітлення проєкту 3) Менеджмент команди 4) Комунікація зі спікерами, партнерами, учасниками
Опис заходів для здійснення етапу
1) Підготовка локації; 2) забезпечення супроводу й інформування спікерів та учасників-партнерів фестивалю; 3) менеджмент дотримання часових рамок
Строк реалізації етапу
20 травня 2022 — 21 травня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту
Етапи реалізації
Оцінка і звітування
Завдання
1) Оцінка якості проведення фестивалю 2) Звітування
Опис заходів для здійснення етапу
1) Проведення зустрічі команди для аналізу проєкту; 2) проведення зустрічі з волонтерами для аналізу фестивалю; 3) запуск опитування серед відвідувачів фестивалю; 4) аналіз результатів опитування; 5) документація усіх результатів обговорень щодо оцінки фестивалю; 6) подання описового звіту; 7) подання фінансового звіту.
Строк реалізації етапу
23 травня 2022 — 01 липня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту, Мартинюк Анастасія - проєктна менеджерка, Кухар Дарина - комунікаційниця, Пігура Марія - фандрейзерка, Маселко Оксана - бухгалтерка.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Ключове повідомлення для прямої цільової аудиторії проєкту:

1) діти і підлітки: “Відвідай науковий фестиваль “OL”. Нумо творити науку разом!”

2) Батьки: “Науковий фестиваль “OL” - корисний і цікавий захід для всієї сім’ї”.


Ключові повідомлення для опосередкованої цільової аудиторії: 

1) вчителів, вихователів, наставників: “Науковий фестиваль “OL” - можливість зацікавити учнів наукою і показати її із практичної сторони”;

2) науковців: “Науковий фестиваль “OL” - майданчик для комунікації, обміну ідеями і налагодження співпраці”.


Методи комунікації з прямою і опосередкованими цільовими аудиторіями: візуальний контент, амбасадори, канали комунікації самих учасників фестивалю, промокампанія у соціальних мережах.

Канали комунікації передбачають використання: соцмереж (Facebook, Instagram, TikTok), Youtube каналу Lviv Open Lab, зовнішньої реклами (сітілайти, білборди), реклами у транспорті (постери), постерів для шкіл, соцмереж партнерів проєкту, мультимедійної реклами у громадських місцях, реклами у фізичних просторах мережі молодіжних просторів ТВОРИ.

Канали комунікації у соцмережах: 

https://www.facebook.com/LvivOpenLab

https://www.instagram.com/lviv.openlab/

https://www.youtube.com/channel/UCkWQX9Ooi4-SFZCS01kFstg

https://www.facebook.com/olnauka

https://www.instagram.com/olnauka/ 

https://vm.tiktok.com/ZM8ywYf3g/


Засоби масової інформації, які висвітлюватимуть інформацію щодо реалізації та результатів проєкту включають: Zaxid.net, Твоє місто, Львівський портал, Галінфо, Dailylviv, Дивись інфо, leopolis.news, НТА, Пресслужба Львівської міської ради, Львівська Пошта, Galnet, Перший західний, От-от, 032 афіша, 24 канал, Сихів Медіа, радіо Вголос, радіо Люкс, Радіо Перше, Дуже Радіо, Львівське Радіо, радіо Сковорода, Люкс ФМ.


Кількість підготованих публікацій/матеріалів складає принаймні 10 публікацій.

Кількість згадок у цифрових ЗМІ орієнтовно складатиме принаймні 75 згадок.

Термін реалізації інформаційної кампанії - березень - червень 2022 року.
Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Сталість проєкту буде забезпечена завдяки: - наявності підтримки зацікавлених сторін (проєкт підтримується керівництвом усієї організації, особами, які приймають рішення з-поза меж організації; проєкт має підтримку і зацікавлення громадськості); - наявності партнерств (члени громади залучені до реалізації проєкту (волонтери, представники ГО і МГО, діти і молодь)); - ефективному менеджменту та людським ресурсам (проєкт добре інтегрований у діяльність організації; керівництво проєкту здійснює ефективне управління персоналом і ресурсами; проєкт має належний кадровий ресурс для досягнення цілей проєкту) - системі моніторингу і оцінки (результати моніторингу й оцінки використовуються під час планування і реалізації проєкту). Фінансова сталість проєкту буде забезпечена завдяки наявності стабільного фінансування з бюджету міста; наявності фандрейзера у проєкті, який безпосередньо займається залученням ресурсів ззовні; наявності різних джерел фінансування (бюджет міста, донори, спонсори); використання різноманітних механізмів, спрямованих на забезпечення стабільного фінансування. Заплановане щорічне проведення заходу із перспективним масштабуванням цільової аудиторії і виходом на загальноєвропейський рівень, що передбачає залучення молоді й експертів як із близького зарубіжжя, так із інших країн. Також заплановане масштабування партнерств і започаткування та налагодження співпраці з бізнесом загальнонаціонального масштабу, а також закордонними донорами.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux