Всеукраїнський марафон «День з життя сучасної молоді»
Статус
Не допущено
Проєкт подано
06 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
01 серпня 2022 - 31 серпня 2022
Номер проєкту
20211106-1848
Бюджет
299600 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо)
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою проєкту є проведення з нагоди святкування Дня молоді України Всеукраїнського марафону «День з життя сучасної молоді», тим самим підтримати прагнення молоді Харківської області до самореалізації та розвитку потенціалу, утвердження цінностей демократії та свободи та відзначити на обласному рівні досягнення молоді у різних сферах життя. Проведення Марафону має на меті заохочувати функціонерів молодіжної сфери розвивати свою політику та практику щодо молодіжної роботи в межах їх компетенцій.
Актуальність програми
Досліджуючи стан виконання завдань молодіжної політики в громадах, ми виявили основні виклики, які постають перед молодими людьми – це складність та виклики переходу від дитинства до дорослого життя та автономії, зменшення можливостей для молодих людей внаслідок зростання безробіття, бідності, дискримінації та соціальної ізоляції. Ураховуючи величезний вплив, який несуть економічна криза, ситуація з поширенням коронавірусної інфекції та інші світові коливання на забезпечення молодіжної роботи в країні в цілому і на локальному рівні, ми відзначаємо важливість діяльності суб’єктів, причетних до реалізації молодіжної політики та підтримки молоді. Необхідно визнати позитивний внесок молодіжних працівників у справу розширення прав та залучення молодих людей до розвитку інклюзивних, демократичних і мирних суспільств. І підсумовуючі ці факторі, вважаємо вкрай необхідним гідне відзначення функціонерів молодіжної сфери, їх активної підтримки та створення узгодженої системи взаємодії. Такою платформою для започаткування дієвої співпраці та відзначення досягнень активних представників молодіжних осередків ми пропонуємо на Марафоні з нагоди святкування Дня молоді. Марафон включатиме різноманітні локації, розташовані по м. Харкову з різним змістовим наповненням та відкориговані у часі, які міситимуть у собі розважальні заходи, заходи з заохочення провайдерів молодіжної роботи, а також заходи, спрямовані на покращення координації та доступу до знань та ресурсів молодіжної ро
Очікувані результати
Короткострокові
Марафон дає можливість проведення інформаційної, консультативної, освітньої та роз'яснювальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху Харківщини; відкриває можливості підтримки молодих людей у повній реалізації їх потенціалу як автономних членів суспільства, сприяючи їм у розробці життєвих планів та здійсненні демократичного громадянства; створює платформу для обміну досвідом і спілкування молоді області та інших регіонів країни.
Показати повний опис
Довгострокові
Реалізація проєкту зробить важливий внесок у молодіжну роботу та розвиток активного громадянства, надаючи можливості для набуття знань, вмінь та позитивного ставлення молоді до громадянської участі та соціальних дій. Це в перспективі сприятиме забезпеченню формування чи подальшого розвитку якісної молодіжної роботи та її активної підтримки в рамках місцевої, регіональної або національної молодіжної політики.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Охопити заходами молодіжної політики дітей та молодь у кількості 200 осіб; відзначити досягнення 50 представників області у розбудові сталого молодіжного суспільства; створити 1 платформу для налагодження співпраці між державними органами влади, приватним сектором та громадянським суспільством; збільшити кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для соціалізації молоді.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Підвищити рівень підтримки молоді у реалізації власного потенціалу та молодіжних ініціатив та сприяти створенню для неї нових можливостей; якісно підтримати розвиток відповідних форм перегляду, оцінки та результатів молодіжної роботи на рівні області; підвищити рівень самоорганізації і самоврядування молодіжних інститутів громадянського суспільства та їх осередків; мотивувати та підтримувати молодих людей у знаходженні та слідуванні конструктивними шляхами в житті.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Всеукраїнський марафон "День з життя сучасної молоді"
Всього учасників (з них жінок)
300 (150) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
14 (7) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (25) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Молодь віком від 14 до 35 років – окремі представники громад, неформальні молодіжні об’єднання, молодіжні ради та молодіжні центри області, представники відділів та управлінь, які працюють в сфері реалізації завдань молодіжної політики і гості з інших областей. А також інші суб’єкти молодіжної роботи без вікових обмежень – лідери громадських думок, волонтери та фізичні і юридичні особи, зацікавлені у відповідному заході.
План реалізації програми
Етапи реалізації
1 етап Підготовка
Завдання
Укладання угод
Опис заходів для здійснення етапу
- укладання угод про участь всіх суб’єктів в реалізації проєкту - формування пакету документів, необхідного для реалізації проєкту - формування угод про фінансування та співфінансування
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 11 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Благовестов Микола Олександрович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
2 етап Інформаційна підготовка
Завдання
Підготовка, розробка сценарію Фестивалю
Опис заходів для здійснення етапу
- розробка Плану підготовки - розробка Положення Марафону - розробка сценарію Марафону - розробка Кошторису витрат - розробка Плану проведення Марафону - розробка плану логістики учасників Марафону - розробка інформаційної кампанії та проведення анонсування заходу - розробка Положення про відбір кандидатів для заохочення/нагородження - залучення представників органів влади та інститутів громадянського суспільства
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 11 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Благовестов Микола Олександрович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
3 етап Робота з локаціями
Завдання
Підготовка роботи локацій
Опис заходів для здійснення етапу
- розробка екскурсійного маршруту - підготовка урочистої церемонії нагородження - підготовка місць проведення воркшопу, ідеатону
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 11 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Благовестов Микола Олександрович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
4 етап Матеріальне забезпечення
Завдання
Підготовка матеріалів та обладнання
Опис заходів для здійснення етапу
- закупівля необхідного обладнання - придбання призового фонду, дипломів, квітів тощо - підготовка конференц-зали для проведення онлайн-зустрічі
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 11 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Благовестов Микола Олександрович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
5 етап Інформаційний
Завдання
Інформаційна кампанія
Опис заходів для здійснення етапу
- опитування молоді щодо їх інтересів та побажань у змістовному наповненні Марафону - робота з ЗМІ - прийом заявок від учасників Марафону - відбір кандидатів для нагородження - запрошення лідерів для участі - запрошення відомих та цікавих для молоді особистостей
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 11 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Благовестов Микола Олександрович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
6 етап Впровадження проєкту
Завдання
Реалізація, проведення Марафону
Опис заходів для здійснення етапу
- зустріч учасників, організація онлайн-присутності - проведення заходів Марафону - підведення підсумків - урочисте відзначення кращих функціонерів молодіжної сфери
Строк реалізації етапу
12 серпня 2022 — 12 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Благовестов Микола Олександрович, менеджер проєкту
Етапи реалізації
7 етап Завершальний
Завдання
Фідбек
Опис заходів для здійснення етапу
- опитування учасників Марафону - робота із побажаннями, зауваженнями тощо
Строк реалізації етапу
12 серпня 2022 — 19 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Благовестов Микола Олександрович, менеджер проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Розсилка інформаційних оголошень та запрошень у громади області.

Розміщень інформації у молодіжних пабліках області.

Реклама на обласному телебаченні та включення на місцевих телеканалах області та за її межами (в рамках фінансування).

Соціальні мережі Facebook, Instagram, офіційні сторінки органів влади та органів місцевого самоврядування, сільських та селищних рад в соціальних мережах та на їх сайтах, сторінки ЗМІ в громадах області та Всеукраїнських майданчиках.


Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Успішне проведення Марафону дозволяє покращити умови розвитку та самореалізації молоді, а також можливості молоді власними силами формувати власне майбутнє у Харківській області. Започаткування платформи неформального спілкування розширить мережу інституцій сфери молодіжної політики, щоб допомогти молодим людям взаємодіяти з владою й політиками, а обласні заходи молодіжної політики сприятимуть активній участі всіх молодих людей у прийнятті рішень, особливо тих, що стосуються їх, і бути активними громадянами.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux