Курс “NGO Event Course”
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
07 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
01 лютого 2022 - 30 вересня 2022
Номер проєкту
20211107-1864
Бюджет
569933 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо)
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Мета проєкту “NGO Event Course” полягає у підвищенні рівня компетентностей у сфері організації подій шляхом реалізації спеціалізованого онлайн курсу для молоді (14-35 років) з усієї України впродовж весни-літа 2022 року.
Актуальність програми
- надання можливості відвідувати безкоштовні якісні курси для широкої аудиторії; - внаслідок пандемії відбулося зміщення акцентів в івент-індустрії, які варто враховувати під час організації заходів. Ці акценти включають, наприклад, повага до особистого простору, гарантії якості продукції, з якою взаємодіє учасник, особисте здоров’я і самопочуття кожного. Під час курсу ми створимо умови для теоретичного вивчення і практичного засвоєння усіх важливих аспектів організації подій в сучасних реаліях; - проєкт сприятиме підтримці організаційного розвитку громадських організацій шляхом підвищення компетентностей їхніх членів. Відповідно, це сприятиме посиленню їх спроможностей й активізації участі у житті громади й у процесах ухвалення рішень. - проєкт сприяє поширенню принципів інклюзивності й толерантності. Проєкт передбачає встановлення гендерної квоти і квоти для представників вразливих соціальних груп населення (молодь з інвалідністю, малозабазпечена молодь, національні меншини тощо). Під час підготовки програми курсу буде застосовано гендерно чутливий підхід, що передбачає врахування специфічних соціальних, культурних, економічних, політичних та інших характеристик умов життя та потреб жінок і чоловіків; - у навчальному процесі будуть застосовані такі підходи як: скаффолдинг й диференційоване навчання. Лекційна частина курсу обов’язково включає ознайомлення учасників із принципами гендерно-збалансованого бюджетування, Гарвардського методу гендерного аналізу тощо.
Очікувані результати
Короткострокові
1) Розроблено контентне наповнення і методологію проведення курсу івент-менеджменту; 2) проведено один курс тривалістю 3 місяці; 3) проведено 72 лекції; 4) у курсі взяли участь мінімум 50 осіб (55% - жінки, 45% - чоловіки); 5) залучено принаймні 72 експерти (50% - жінки, 50% - чоловіки); 6) Залучено 20 волонтерів; 7) Залучено принаймні 10 партнерів; 8) промокампанією охоплено 70 тис. осіб. 9) отримано 25 згадок у медіа.
Показати повний опис
Довгострокові
1) підвищення рівня навичок молоді щодо організації подій; 2) підвищення рівня якості організації подій представниками молоді; 3) збільшення кількості подій, спільно організованих представниками різних локальних громадських організацій, ініціатив тощо; 4) формування спільноти випускників курсу, яка сприятиме подальшому нетворкінгу у сфері івент менеджменту; 5) масштабування курсу на усю Україну шляхом поширення методології між громадськими, молодіжними і дитячими організаціями з різних регіонів.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1) Проведено один курс тривалістю 3 місяці; 2) у курсі взяли участь мінімум 50 осіб (55% - жінки, 45% - чоловіки); 3) залучено принаймні 72 експерти (50% - жінки, 50% - чоловіки); 4) залучено принаймні 10 партнерів; 5) промокампанією охоплено 70 тис. осіб; 6) отримано 25 згадок у медіа. 7) після завершення курсу реалізовано одну масштабну подію усіма учасниками або 10 міні-подій у різних форматах (у випадку карантинних обмежень);
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1) Рівень загального задоволення якістю проведення курсу серед учасників склав принаймні 80% (визначається шляхом опитування після курсу); 2) рівень задоволення наповненням та інформативністю курсу серед учасників склав принаймні 80% (визначається шляхом опитування після курсу); 3) підвищення рівня відповідних компетентностей учасників курсу на принаймні 50% (визначається шляхом опитування до і після заходу); 4) рівень задоволення експертів і партнерів якістю співпраці складає принаймні 80%.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Курс “NGO Event Course”
Всього учасників (з них жінок)
50 (28) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
6 (3) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Пряма цільова аудиторія проєкту включає молодь (14-35 років) з різних куточків України, яка зацікавлена у розвитку власних навичок у сфері івент менеджменту. Це учні, студенти, працівники, чия робота передбачає безпосереднє проведення заходів. Вони можуть бути також представниками громадських організацій та ініціатив, брати активну участь у житті власної громади і, у такий спосіб, бути безпосередньо дотичними до організації заходів. До непрямої аудиторії проєкту належать: 1) Загальноосвітні заклади і заклади вищої освіти, тому що учні нашого курсу - це також школярі і студенти. Отримавши необхідні знання, вони зможуть організовувати якісні заходи у своїх навчальних закладах. 2) Громадські організації локального, регіонального та загальноукраїнського рівня, тому що у такий спосіб вони зможуть покращити якість власних заходів, підвищити рівень їхньої відвідуваності і загалом власний імідж. 3) Місцева влада, тому що учасники заходу - це учні, студенти, молодь, які зараз і у перспективі залучатимуться до життя громади. Влада зацікавлена у тому, щоб такі громадяни були свідомими, уміли якісно комунікувати, критично мислити і брати відповідальність за свої дії. 4) Бізнес, тому що він зацікавлений у працевлаштуванні осіб, які володіють навичками ефективної самоорганізації та організації івентів.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Проведення соціологічного дослідження
Завдання
1) Підготовка до дослідження; 2) реалізація дослідження; 3) аналіз результатів дослідження.
Опис заходів для здійснення етапу
1) Розробка методології і вибірки; 2) проведення польового етапу досліджень; 3) написання аналітичних звітів; 4) здійснення камеральних робіт (робота з базами, кодування тощо).
Строк реалізації етапу
01 лютого 2022 — 28 лютого 2022
Відповідальний виконавець
Шевчук Данило - керівник проєкту; Приходько Тетяна - соціологиня.
Етапи реалізації
Підготовка
Завдання
1) Напрацювання концепції проєкту; 2) розробка методології проведення курсу; 3) розробка структури курсу; 4) розробка комунікативної стратегії; 5) розробка фандрейзингової стратегії.
Опис заходів для здійснення етапу
1) Проведення зустрічі команди і визначення зон відповідальності кожного члена команди; 2) проведення стратегічної сесії із формування концепції; 3) проведення принаймні 3 зустрічей команди для напрацювання програми курсу; 4) інтеграція результатів соціологічного дослідження до програми курсу; 5) проведення принаймні 3 зустрічей щодо розробки комунікативної стратегії; 6) створення документу із прописаною комунікативною стратегією; 7) проведення зустрічей щодо розробки фандрейзингової стратегії; 8) створення документу із прописаною фандрейзинговою стратегією.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 31 березня 2022
Відповідальний виконавець
Шевчук Данило - керівник проєкту; Мартинюк Юлія - комунікаційниця; Пігура Марія - фандрейзерка.
Етапи реалізації
Оформлення договірних відносин з членами команди і партнерами
Завдання
Оформити договірні відносини з командою та партнерами проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
1) Збір усієї необхідної документації для укладання договорів; 2) безпосереднє укладання договорів.
Строк реалізації етапу
01 березня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Бойко Наталія - юристка.
Етапи реалізації
Виконання проєкту
Завдання
1) Формування команди експертів; 2) створення наповнення курсу; 3) реалізація комунікативної стратегії проєкту; 4) реалізація фандрейзингової стратегії проєкту.
Опис заходів для здійснення етапу
1) Публікація запланованих матеріалів на інформаційних ресурсах проєкту; 2) налагодження співпраці із медіа-партнерами; 3) контактування експертів щодо обговорення їхньої участі; 4) проведення спільних з експертами зустрічей щодо створення наповнення курсу; 5) запуск реєстрації для учасників курсу; 6) організація заходів у рамках фандрейзингової кампанії (контактування потенційних партнерів і донорів, проведення зустрічей, узгодження умов співпраці тощо); 7) планування і вирішення логістичних питань.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Данило Шевчук- керівник проєкту; Мартинюк Юлія - комунікаційниця; Пігура Марія - фандрейзерка.
Етапи реалізації
Проведення курсу
Завдання
1) Реалізація запланованої програми навчання; 2) реалізація комунікативної стратегії.
Опис заходів для здійснення етапу
1) Проведення занять у межах курсу; 2) ведення комунікації із учасниками курсу; 3) ведення комунікації з експертами курсу; 4) висвітлення занять у межах курсу у соціальних мережах; 5) здійснення співпраці з медіапартнерами.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 31 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Шевчук Данило - керівник проєкту; Томашек Марк - керівник курсу.
Етапи реалізації
Оцінка і звітування
Завдання
1) Оцінка якості проведення курсу; 2) звітування.
Опис заходів для здійснення етапу
1) Проведення зустрічі команди для аналізу проєкту; 2) запуск опитування серед учасників курсу; 3) запуск опитування експертів курсу щодо якості співпраці із командою організаторів і курсу загалом; 4) аналіз результатів опитувань; 5) документація усіх результатів обговорень щодо оцінки курсу; 6) подання описового звіту; 7) подання фінансового звіту.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 30 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Шевчук Данило - керівник проєкту; Маселко Оксана - бухгалтерка; Марія Пігура - фандрейзерка.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Ключове повідомлення для прямої цільової аудиторії проєкту: “Приходь на NGO Event Course і створюй з нами круті івенти!”. 


Методи комунікації із цільовою аудиторією: візуальний контент, відеоконтент, промокампанія і дописи у соціальних мережах. 

Канали комунікації передбачають використання: соцмереж (Facebook, Instagram), соцмереж партнерів проєкту, реклами у фізичних просторах мережі молодіжних просторів ТВОРИ.


Канали комунікації включають такі соціальні мережі: 

https://www.facebook.com/molodvizhcenter

https://www.instagram.com/molodvizhcenter.lviv/


Засоби масової інформації, які висвітлюватимуть інформацію щодо реалізації та результатів проєкту включають: Zaxid.net, Твоє місто, Галінфо, Пресслужба Львівської міської ради, Galnet, Перший західний, 032 афіша, 24 канал, Сихів Медіа, радіо Вголос, Львівське Радіо, радіо Сковорода, Люкс ФМ.


Кількість підготовлених публікацій/матеріалів складає принаймні 15 публікацій.

Кількість згадок у цифрових ЗМІ орієнтовно складатиме принаймні 100 згадок.

Строки інформування громадськості: квітень - вересень 2022 року.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Сталість проєкту буде забезпечена завдяки: -ефективному менеджменту та людським ресурсам, тому що проєкт має належний кадровий ресурс для досягнення цілей проєкту і ефективну систему розподілу обов’язків; - системі моніторингу і оцінки (результати моніторингу й оцінки використовуються під час планування і реалізації проєкту); комунікацій (організація має стратегічні комунікації для залучення і забезпечення підтримки проєкту від громадськості; проєкт має чітку і пропрацьовану систему внутрішньої комунікації між членами команди організаторів і волонтерів). Фінансова сталість проєкту буде забезпечена завдяки наявності стабільного фінансування з бюджету міста; наявності фандрейзера у проєкті, який безпосередньо займається залученням ресурсів ззовні; наявності різних джерел фінансування, тому що планується подання на нові грантові можливості від донорів і також залучення коштів від бізнесу. Проведення курсів заплановане двічі на рік. Також передбачається масштабування команди із залученням експертів всеукраїнського рівня, а також з-за кордону. Заплановане масштабування партнерств і започаткування та налагодження співпраці з бізнесом загальнонаціонального масштабу, а також закордонними донорами. У перспективі, курс буде масштабовано на всеукраїнський рівень із поширенням методології між представниками ОГС з усієї країни.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux