Всеукраїнські вишколи для виховників
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
08 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
01 вересня 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211108-1909
Бюджет
470830 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо)
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою заходу є проведення вишколів для виховників, спрямованих на популяризацію та утвердження пластової виховницької дільності та аналіз роботи з дітьми, спрямованих на підвищення рівеня компетентностей, розвиток критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно,поширення серед молоді ідей самовираження для активної участі та інтеграції в суспільне життя, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів.
Актуальність програми
Необхідність реалізації вишколів спричинена масштабними змінами у нашому суспільстві, а саме підготовкою та вихованням молодого покоління та набуття компетентностей, які необхідні в сучасному світі. Однією з актуальних проблем підліткового віку є потреба особистісного самоствердження. Без належної уваги це зумовлює подальшу байдужість до активного громадського життя.
Очікувані результати
Короткострокові
Будуть популяризоване виховництво серед молоді, ініціативність, креативністьта інші компетентності. Буде надано теоретичне та практичне навчання української молодді згідно з пластовою методикою.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгостроковими наслідками реалізації вишколів стане формування у виховників компетентностей, необхідних в сучасному світі, які будуть передані вихованцям. Комунікативні вміння, навички командної роботи, розробка нових методичних матеріалів , що в подальшому ляжуть у методички по вихованню дітей та молоді.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Результативним показником в цифровому вимірі є близько 1000 нових соціально активних молодих людей, які отримають необхідні знання завдяки заходу. З них молодь, яка візьме безпосередню участь у проекті складає 650 осіб.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Виховники вдосконалять свої навички та освоять нові програми лідерського виховання дітей та молоді; візьмуть участь у реалізації соціальних проектів щодо лідерського виховання молоді.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Всеукраїнський вишколи для виховників 1
Всього учасників (з них жінок)
65 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для виховників 2
Всього учасників (з них жінок)
65 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для виховників 3
Всього учасників (з них жінок)
65 (32) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для виховників 4
Всього учасників (з них жінок)
65 (31) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для виховників 5
Всього учасників (з них жінок)
65 (34) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всекраїнський вишколи для виховників 6
Всього учасників (з них жінок)
65 (36) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для виховників 7
Всього учасників (з них жінок)
65 (36) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для виховників 8
Всього учасників (з них жінок)
65 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для виховників 9
Всього учасників (з них жінок)
65 (37) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Всеукраїнський вишколи для виховників 10
Всього учасників (з них жінок)
65 (37) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовка до реалізації програми
Завдання
Організаційні роботи: розробка програми заходів, пошук інструкторів
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над затвердженням програми, залученням інструкторів та партнерів для вишколів. Набір учасників та узгодження програм вишколів. Підбір гутірок для вишколів
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 04 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Етапи реалізації
Проведення вишколу 1
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для виховників
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
09 вересня 2022 — 13 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Ксенія Дремлюженко - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 2
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для виховників
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
16 вересня 2022 — 20 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Наталя Шерекіна - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 3
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для виховників
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
23 вересня 2022 — 27 вересня 2022
Відповідальний виконавець
Дарина Попова - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 4
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для виховників
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
30 вересня 2022 — 04 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Ірина Степанець - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 5
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для виховників
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
07 жовтня 2022 — 11 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Дмитро Демяненко - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 6
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для виховників
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
14 жовтня 2022 — 18 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Уляна Заболотна - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 7
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для виховників
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
21 жовтня 2022 — 25 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
В'ячеслав Фетісов - коментант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 8
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для виховників
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
28 жовтня 2022 — 01 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Вероніка Бабич - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 9
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для виховників
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
04 листопада 2022 — 08 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Валентина Крутова- комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 10
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу для виховників
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
11 листопада 2022 — 15 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Марина Попова - комендант вишколу
Етапи реалізації
Підготовка до звітності
Завдання
підготовка звітності
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка звітності, систематизація отриманих данних після реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
21 листопада 2022 — 27 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформація про хід та результати виконання проєкту Всеукраїнські вишколи для виховників буде розміщена в мережі Інтернет (Facebook), на сайті організації (https://www.plast.org.ua/).

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Діяльність Молодіжної організації "ПЛАСТ- Національна Скаутська Органзація України" в Україні не обмежується спортивними іграми, вишколами і таборами вона триває цілорічно. Тому після завершення проєкту, учасники повернуться в свої осередки де будуть продовжувати здобувати нові знання, вміння та поширювати набуті.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux