Міжнародна програма «Студентська республіка»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211026-1265
Бюджет
868188 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо)
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння зміцненню громадянського суспільства через розвиток у молоді культури громадської участі та демократичних цінностей, прогресивних громадянських компетентностей.
Актуальність програми
Створює умови для формування громадянської культури та позиції, патріотичного виховання, творчого й інтелектуального розвитку молоді, розкриття її інноваційного потенціалу. В умовах кризи є відповіддю на необхідність активізації залучення громадянського суспільства до державотворення і глибокого діалогу щодо прогресивного майбутнього України та світу. Дозволяє у цікавому та зрозумілому для молоді ігровому форматі апробувати корисні соціальні навички, підвищити рівень правової культури, познайомити з різноманітними формами громадської участі, навчити виробленню передових знань, стратегуванню і проєктуванню, осмисленій роботі з майбутнім — з використанням інноваційних інструментів комунікації та спільнодії. Етапи: вишівський, регіональний (до Дня молодіжних і дитячих ГО, Дня Конституції) та всеукраїнський (міжнародний фінал, до Дня незалежності України). На кожному з етапів: - у рамках оргдіяльнісної гри відбувається моделювання студентської квазідержави та відповідних політико-правових, економічних і гуманітарних процесів (передвиборна кампанія, вибори, політичні, футуристичні й ін. дискусії). Акцент на змістовній роботі; - паралельно — мульти-фестиваль (інтелектуальні, творчі, ігрові та спортивні суб-фести, які відбуваються в один час і в одному місці). Перел.: studrespublika.com/festival.php У фіналі беруть участь перемож(ни)ці регіональних етапів — Студентські мер(к)и та депутат(к)и Студмагістратів, які обирають Студентського/у президента/ку і Студентський парламент України
Очікувані результати
Короткострокові
Розвиток прогресивних громадянських компетентностей. Між учасниками/цями з різних регіонів України підвищиться рівень толерантності, дружби. Нетворкінг й обмін досвідом між молодими лідер(к)ами й інтелектуал(к)ами різних регіонів України. Залучення молоді до передових форм змістовного дозвілля та популяризація здорового способу життя. Підвищення активності ІГС, сприяння підвищенню рівня самоорганізації молоді та студентства, рівня громадянського патріотизму.
Показати повний опис
Довгострокові
Оволодіння навичками критичного мислення, проєктування та стратегування, підготовки пропозицій для держави і суспільства. Підвищення рівня знань щодо норм, правил, принципів і процедур функціонування демократичного правового суспільства, їх практичне моделювання. Підготовка спеціалістів/ок для прогресивних молодіжних субкультур. Залучення іноземної молоді дозволить популяризувати Україну як країну соціо-гуманітарних інновацій.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Залучення і навчання до 1700 ос. нових активістів/ок до організованого молодіжного руху по всій Україні. Запланована кількість учасників фіналу ― ≈600 ос. (у попередні роки було від ≈300 до 1700 учасників/ць). ≈20 суб-фестів, ≈15 факультативів тощо на фіналі. Участь молоді з усіх регіонів України. Загальна аудиторія тих, хто ознайомиться з матеріалами події, сягне ≈500 000 ос.: учасники/ці, аудиторія медій, в т.ч. соціальних.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Учасники/ці Студреспубліки — проактивні «цеглинки» громадянського суспільства, які далі мультиплікують отримані прогресивні знання і навички у власних середовищах, створюють нові громадянські ініціативи. Перемож(ни)ці отримають можливість стажуватися в органах влади, ГО, на фондах, підприємствах тощо, буде опрацьована можливість надати їм консультативно-дорадчого статусу при одному з органів влади. Вироблені стратегічні пропозиції щодо розвитку України будуть направлені до структур влади.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Міжнародний (всеукраїнський) фінал
Всього учасників (з них жінок)
600 (300) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Студент(к)и, які перемогли в регіональних етапах Студреспубліки ― Студентські мер(к)и та депутат(к)и Студентських магістратів регіонів України; перемож(ни)ці близько 20 суб-фестів, експерт(к)и, громадянські активіст(к)и, молоді іноватор(к)и, журналіст(к)и; молоді лідер(к)и й експерт(к)и з-за кордону тощо.
План реалізації програми
Етапи реалізації
І етап Вишівський
Завдання
Підготовка та реалізація вишівського етапу
Опис заходів для здійснення етапу
1. Формування регіональних оргкомітетів, ініціативних груп по проведенню Студреспубліки в регіонах України. 2. Підготовка до проведення проєкту: - розподіл обов’язків між членами/кинями організаційного комітету; - узгодження місця проведення з місцевими органами влади; - отримання необхідних узгоджень. 3. Запуск онлайн-реєстрації для учасників/ць. 4. Підготовка бренд-пакету та початок рекламної кампанії. 5. Розсилка запрошень у виші. 6. Проведення Студреспубліки у заздалегідь визначених вишах України. 7. Підготовка ділової презентації. 8. Пошук медіапартнерів.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Голова Студреспубліки Вікнянський П.М., керівник проєкту Щерба О.С., бренд-менеджерка Андріюк В.П., куратор мульти-фестивальної частини Слизько О.С., керівники/ці регіональних оргкомітетів, ініціативні групи на місцях.
Етапи реалізації
ІІ етап Регіональний
Завдання
Підготовка та реалізація регіонального етапу
Опис заходів для здійснення етапу
1. Онлайн-реєстрація учасників/ць. 2. Проведення в межах 2‒3-х днів: - формування студентських містечок; - проведення оргдіяльнісної гри та в її рамках запланованих факультативів ― круглих столів, майстер-класів, семінарів, тренінгів тощо; - проведення суб-фестів у рамках мульти-фестивальної частини; - проведення ігрової виборчої кампанії; - обрання депутатів/ок Студентського магістрату та Студентського/ї мера/ки; 3. В ігровій формі ознайомлення молоді з основами конституційного порядку, системою державної влади, принципами виборчої системи в Україні, особливостями та перспективами демократії та розвитку громадянського суспільства. 4. Завершення програми у регіонах, інформування про результати через ЗМІ.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 14 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Голова Студреспубліки Вікнянський П.М., керівник проєкту Щерба О.С., бренд-менеджерка Андріюк В.П., куратор мульти-фестивальної частини Слизько О.С., керівники/ці регіональних оргкомітетів, ініціативні групи.
Етапи реалізації
ІІІ етап Міжнародний (всеукраїнський) фінал
Завдання
Підготовка та реалізація міжнародного (всеукраїнського) фіналу
Опис заходів для здійснення етапу
1. Онлайн-реєстрація учасників/ць фіналу. 2. Підготовка фіналу Студреспубліки: - розподіл обов’язків між членами/кинями оргкомітету; - налагодження питань із приводу місця та умов проведення з місцевими й іншими органами влади. 3. Поширення інформації про фінал, запрошення експертів/ок і гостей, у т.ч. іноземних. 4. Проведення фіналу Студреспубліки у межах 4-х днів: - вибори Студентського/ї президента/ки та депутатів/ок Студентського парламенту України; - моделювання економічної, політичної, соціальної, гуманітарної системи окремої студентської квазідержави; оргдіяльнісна гра; - проведення факультативної частини (футуристичних дискусій, лекцій, майстер-класів, круглих столів тощо з тематики програми 2022р.); - проведення суб-фестивалів і спортивно-журналістського проєкту «Республікада» за участі переможців/ниць регіональних етапів (зокрема, заключний етап конкурсу краси особистості «Перша Леді», «Кубок КВН», «Квест-фест», «Містер Студреспубліки», турнір із гри «Студентська Мафія», Фото-конкурс «Спалах емоцій», Music Live Awards, Інтелектуальні ігри, Фестиваль аматорського відео, «Денна туса», «Нічна туса», «Глоубел флеш-моб», «Леся-фест», «Татлін-фест», «Робо-фест», «Добрі люде», «Екстер-фест», «Настільні ігри»). 5. Підведення підсумків і завершення програми. 6. Висвітлення ходу та підсумків у ЗМІ.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 31 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Голова Студреспубліки Вікнянський П.М., керівник проєкту Щерба О.С., бренд-менеджерка Андріюк В.П., куратор мульти-фестивальної частини Слизько О.С., члени/кині міжнародного (всеукраїнського) оргкомітету: ігрова, організаційна група, куратор(к)и суб-фестів, керівники/ці регіональних оргкомітетів та ініціативні групи на місцях, регіональні супроводжуючі.
Етапи реалізації
IV етап Підсумковий
Завдання
Підведення підсумків програми та супроводження діяльності переможців/ниць
Опис заходів для здійснення етапу
1. Підтримка діяльності у регіонах України Студентських мерів/ок і Студентських магістратів, надання їм організаційної, методичної допомоги. 2. Налагодження системи взаємодії між створеними Студентськими магістратами, Студентськими мер(к)ами й органами місцевої влади в регіонах України. 3. Залучення новообраних Студентських магістратів, Студентських мерів/ок, Студентського парламенту та Студентського/ї президенту/ки України до реалізації державної молодіжної політики, інших аспектів державотворення та розбудови ефективного громадянського суспільства на місцевому та державному рівнях. 4. Проведення стажування для Студентського/ї президента/ки та депутатів/ок Студентського парламенту України. 5. Висвітлення інформації щодо стажування та діяльності Студентського/ї президента/ки та депутатів/ок Студентського парламенту в ЗМІ.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Голова Студреспубліки Вікнянський П.М., керівник проєкту Щерба О.С., бренд-менеджерка Андріюк В.П., куратор мульти-фестивальної частини Слизько О.С.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми
 • Телеканал OTV (o-tv.tv); серпень; телереклама
 • Телеканал «UA:Перший» (tv.suspilne.media); серпень, вересень; телепрограма, відеосюжет
 • Інтернет-канал Ukrlife.tv (ukrlife.tv); серпень, вересень; телепрограма
 • Інтернет-канал «Перший Козацький» (1kozak.tv); серпень, вересень; телепрограма
 • Стильне радіо «Перець ФМ» (perec.fm); серпень; аудіореклама
 • Інтернет-видання «Платформа» (platfor.ma); серпень, вересень; пресматеріали
 • Інтернет-видання «ГУРТ» (gurt.org.ua); серпень, вересень; пресматеріали
 • Ресурс «Можливості» (mozhlyvosti.com, t.me/Mozhlyvosti); серпень; пресанонси
 • «Громадське радіо» (hromadske.radio); вересень; аудіопрограма
 • «Українське радіо» (nrcu.gov.ua); вересень; аудіопрограма
 • Газета «День» (day.kyiv.ua); серпень, вересень; прес- і постматеріали (у т.ч. у друці)
 • Інтернет-видання Studway (studway.com.ua); серпень, вересень; прес- і постматеріали
 • Інтернет-видання «Громадський простір» (prostir.ua); серпень, вересень; прес- і постматеріали
 • Радіо «Аристократи» (aristocrats.fm); вересень; аудіопрограма
 • Радіо «Промінь» (promin.fm); вересень; аудіопрограма
 • Газета «Нова Республіка» (newrepublic.info); вересень; постматеріал (у т.ч. у друці)
 • Офіційний сайт Студреспубліки (studrespublika.com); постійно; анонси та постматеріали
 • Офіційні соціальні мережі та месенджери Студреспубліки (facebook.com/studrespublika, t.me/studrespublika, instagram.com/studrespublika, twitter.com/Studrespublika); постійно; анонси та постматеріали

 

Також усі етапи Студреспубліки будуть висвітлюватися у регіональних ЗМІ, соцмережах, поширюватимуться плакати й інша поліграфічна продукція тощо.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Програма вдосконалюється кожен рік, бо вже має 24-річну історію проведення без перерв, із вдосконаленням інструментів фандрайзингу та роботи з волонтер(к)ами. Регіональні оргкомітети активно працюють з органами держвлади та місцевого самоврядування, діловим середовищем. Відбуватиметься налагодження системи взаємодії між створеними Студентськими магістратами, Студентськими мер(к)ами й органами місцевої влади в регіонах України; залучення новообраних Студентських магістратів, Студентських мерів/ок, Студентського парламенту та Студентського/ї президенту/ки України до реалізації державної молодіжної політики, інших аспектів державотворення та розбудови ефективного громадянського суспільства на місцевому та державному рівнях. Планується проведення стажування для Студентського/ї президента/ки та депутатів/ок Студентського парламенту України.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux