Програма розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив та сприяння у працевлаштуванні молоді з числа ветеранів АТО/ООС «Розпочни свою справу»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
01 вересня 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211109-1947
Бюджет
700650 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.2. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами державотворення, механізмами функціонування і взаємодії інститутів політичної системи, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійного та кар’єрного розвитку в України, популяризації роботи в креативних індустріях, формування культури підприємництва (у тому числі соціального), стимулювання до відкриття власної справи, вивчення STEM та STEAM-дисциплін
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяти підвищенню рівня компетентності молоді у формуванні свідомого вибору життєвого шляху, професійного та кар’єрного розвитку в України, популяризації роботи в креативних індустріях, формування культури підприємництва (у тому числі соціального), стимулювання до відкриття власної справи, вивчення STEM та STEAM-дисциплін. Створити умови для підтримки підприємницьких ініціатив молоді з числа ветеранів (учасників) АТО/ООС, шляхом проведення серії навчальних семінарів, тренінгів та широкої інформаційної компанії.
Актуальність програми
Однією з найбільш гострих проблем, з якими стикаються молоді люди з числа ветеранів, які повернулись з війни, є проблема працевлаштування. З огляду на міжнародний досвід, успішна адаптація військовослужбовців спирається саме на повноцінну зайнятість, корисну та цікаву роботу, власний бізнес. Основними причинами проблеми працевлаштування є: 1) Низький рівень працевлаштування ветеранів, через: невміння презентувати себе (резюме, співбесіди); наявність реактивної реакції в умовах стресів, хвилювань, складних або конфліктних ситуаціях; недостатню кваліфікацію, зокрема профорієнтаційна робота наразі ведеться за напрямками, які є не дуже привабливими для великої кількості учасників АТО/ООС (курси зварювальників, токарів, слюсарів, масажистів тощо). В той час досвід, отриманий ветеранами під час бойових дій, а це приймання важливих рішень в ситуаціях тиску та обмеженого часу, гарно став би в нагоді в роботі на керівних посадах та на посадах топ-менеджменту організацій. 2) Існуюча думка у суспільстві про ветеранів, як про складних та конфліктних людей та упередження роботодавців.
Очікувані результати
Короткострокові
Провести два заходи, в рамках яких буде організовано по 6-ть семінарів та 6-ть тренінгів в м.м. Щастя та Новоайдар, участь у яких візьме 100 осіб з усіх регіонів України.
Показати повний опис
Довгострокові
- Спланувати спільні дії громадськості, спрямовані на створення сприятливих умов для працевлаштування ветеранів; - Підвищити конкурентоспроможність ветеранів на ринку праці; - Отриманий досвід та результати проекту поширити серед громадськості.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
- Провести два заходи, в рамках яких буде організовано по 6-ть семінарів та 6-ть тренінгів в м.м. Щастя та Новоайдар, участь у яких візьме 100 осіб з усіх регіонів України. - Виготовити та розповсюдити 1500 примірників інформаційного видання
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
- Виявити «больові точки» ветеранів під час пошуку роботи та сприяти їх мінімізації - Підвищити рівень знань ветеранів щодо технологій працевлаштування та методів пошуку роботи - Поглибити навички ветеранів з складання резюме та проходження співбесід - Підвищити рівень знань ветеранів про методи ННС; - Відпрацювати навички комунікації у складних, стресових або конфліктних ситуаціях, навички ефективної взаємодії при використанні різних моделей ННС; - Сприяти зменшенню рівня конфліктності.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Семінари в рамках Програми розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив та сприяння у працевлаштуванні молоді з числа ветеранів АТО/ООС «Розпочни свою справу»
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (3) осіб
Захід
Тренінги в рамках Програми розвитку та підтримки підприємницьких ініціатив та сприяння у працевлаштуванні молоді з числа ветеранів АТО/ООС «Розпочни свою справу»
Всього учасників (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
5 (3) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Молодь з які є ветеранами (учасниками) АТО/ООС віком від 18 до 35 років, які під час служби втратили роботу; прагнуть переглянути своє професійне спрямування на майбутнє; раніше не працювали та/або хочуть знайти роботу.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Організаційно - підготовчий етап
Завдання
Висвітлення етапів реалізації програми в засобах масової інформації. Розповсюдження інформаційних матеріалів. Відбір учасників. Визначачення місць проживання та харчування учасників. Визначення місць проведення заходів.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та розповсюдження прес-релізу. Підготовка гул-форми для реєстрації учасників. Підготовка, видання і безкоштовне розповсюдження інформаційних матеріалів. Підписання угод з контрагентами.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 04 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Журавльова Т.С. Омельченко Ю.В.
Етапи реалізації
Основний етап (м. Щастя Луганської області)
Завдання
Проведення навчальних семінарів та тренінгів
Опис заходів для здійснення етапу
Заняття № 1 «Що таке стартап?» Знайомство учасників. Кодекс поведінки учасника програми. Підприємництво. Сутність стартапів, їх види, характерні риси, етапи. Практикум: «Планування власного бізнесу за допомогою ментальних карт». Заняття № 2 «Де і як шукати успішні ідеї?». Процес генерування ідей, його способи (мозковий штурм, метод шести капелюхів, ментальні карти). Ознаки гарної бізнес-ідеї. Розвиток креативності. Мотивація до успіху та можливі невдачі. Практикум «Оголошується розшук…. супер-ідей для стртапу!». Заняття № 3 «Все вирішує команда: як її сформувати?» Мотивація команди. Тренінгові вправи на командо утворення. Тайм-менеджмент. Тренінгова вправа «Пожирателі часу». Постановка цілей. Практикум з цілепокладання «Колесо життя». Заняття № 4 "Стартап-екосистема». Стартап-підприємці. Бізнес-інкубатори. Венчурні-інвестори та бізнес-англели. Спонсори. Споживачі. Практикум «Розробка та візуалізація екосистеми для власного стартапу». Заняття № 5 «Монетизація бізнес-ідеї. Фінансова модель проекту». Що таке доходи, витрати, рентабельність проекту. Ризики проекту, податки. Практикум «Побудова моделі грошових потоків для власного стартап-проекту». Заняття № 6 «Тест-драйв продукту та проекту». Створення прототипу продукції. Аналіз проекту за моделями BusinessModelCanvas, LeanStartup, SWOT –аналіз. Ділова гра «Чи має мій проект майбутнє?». Заняття № 7 «Де взяти гроші на стартап?». Краудфандинг, фандрейзинг та сучасні онлан-платформи для колективного фінансування проектів. Практикум «Велика ідея. Створення соціального проекту та його запуск в Україні. Частина 1.Пошук ідей та опис екосистеми проекту». Заняття № 8 «Ефективна презентація стартап-проекту». Як представити суть проекту інвесторам: бізнес-план, підсумкове рев’ю, комп’ютерна презентація, пітч, Executivsummary. Гра «Як не треба писати інвесторам про старптап?» Практикум «Велика ідея. Створення соціального проекту та його запуск в Україні. Частина 2. Візуалізаія». Заняття № 9 «Проектування та створення бізнесу: від планів до діла!». Види підприємств. Менеджмент. Вправи на розвиток лідерських якостей «Стилі менеджменту. Я - лідер.» Реєстрація бізнесу. Захист інтелектуальної власності. Гра «Як ми бізнес реєстрували….». Заняття № 10 «Маркетинг стартапів». Брендинг. Споживач. Реклама. Практикум «Конструктор брендів: чий бренд найкращий?». Заняття № 11 «Вихід на IPO. Стрімке зростання». Механізми участі інвесторів у підприємстві- стартапі. Акціонерна компанія, специфіка управління нею, види акціонерних товариств. Види акцій підприємства. Первинне розміщення акцій на біржі (IPO). Ділова гра «Від запуску до прибутку: шлях IPO». Заняття № 12 «Презентація проектів, підготовлених учасниками програми». Представлення проектів стартапів команд, підведення підсумків. Вручення сертифікатів про завершення курсу.
Строк реалізації етапу
05 жовтня 2022 — 10 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Гуляєва Людмила Ганна Філь
Етапи реалізації
Менторська підтримка учасників, моніторинг та аналіз їх успіхів
Завдання
Здійснення менторської підтримки учасників, моніторинг та аналіз їх успіхів
Опис заходів для здійснення етапу
Під час даного етапу учасники отримуватимуть професійні консультації від тренерів та партнерів проекту на всіх етапах працевлаштування.
Строк реалізації етапу
18 жовтня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Гуляєва Людмила Філь Ганна
Етапи реалізації
Основний етап (смт. Новоайдар Луганської області)
Завдання
Проведення навчальних семінарів та тренінгів
Опис заходів для здійснення етапу
Заняття № 1 «Що таке стартап?» Знайомство учасників. Кодекс поведінки учасника програми. Підприємництво. Сутність стартапів, їх види, характерні риси, етапи. Практикум: «Планування власного бізнесу за допомогою ментальних карт». Заняття № 2 «Де і як шукати успішні ідеї?». Процес генерування ідей, його способи (мозковий штурм, метод шести капелюхів, ментальні карти). Ознаки гарної бізнес-ідеї. Розвиток креативності. Мотивація до успіху та можливі невдачі. Практикум «Оголошується розшук…. супер-ідей для стртапу!». Заняття № 3 «Все вирішує команда: як її сформувати?» Мотивація команди. Тренінгові вправи на командо утворення. Тайм-менеджмент. Тренінгова вправа «Пожирателі часу». Постановка цілей. Практикум з цілепокладання «Колесо життя». Заняття № 4 "Стартап-екосистема». Стартап-підприємці. Бізнес-інкубатори. Венчурні-інвестори та бізнес-англели. Спонсори. Споживачі. Практикум «Розробка та візуалізація екосистеми для власного стартапу». Заняття № 5 «Монетизація бізнес-ідеї. Фінансова модель проекту». Що таке доходи, витрати, рентабельність проекту. Ризики проекту, податки. Практикум «Побудова моделі грошових потоків для власного стартап-проекту». Заняття № 6 «Тест-драйв продукту та проекту». Створення прототипу продукції. Аналіз проекту за моделями BusinessModelCanvas, LeanStartup, SWOT –аналіз. Ділова гра «Чи має мій проект майбутнє?». Заняття № 7 «Де взяти гроші на стартап?». Краудфандинг, фандрейзинг та сучасні онлан-платформи для колективного фінансування проектів. Практикум «Велика ідея. Створення соціального проекту та його запуск в Україні. Частина 1.Пошук ідей та опис екосистеми проекту». Заняття № 8 «Ефективна презентація стартап-проекту». Як представити суть проекту інвесторам: бізнес-план, підсумкове рев’ю, комп’ютерна презентація, пітч, Executivsummary. Гра «Як не треба писати інвесторам про старптап?» Практикум «Велика ідея. Створення соціального проекту та його запуск в Україні. Частина 2. Візуалізаія». Заняття № 9 «Проектування та створення бізнесу: від планів до діла!». Види підприємств. Менеджмент. Вправи на розвиток лідерських якостей «Стилі менеджменту. Я - лідер.» Реєстрація бізнесу. Захист інтелектуальної власності. Гра «Як ми бізнес реєстрували….». Заняття № 10 «Маркетинг стартапів». Брендинг. Споживач. Реклама. Практикум «Конструктор брендів: чий бренд найкращий?». Заняття № 11 «Вихід на IPO. Стрімке зростання». Механізми участі інвесторів у підприємстві- стартапі. Акціонерна компанія, специфіка управління нею, види акціонерних товариств. Види акцій підприємства. Первинне розміщення акцій на біржі (IPO). Ділова гра «Від запуску до прибутку: шлях IPO». Заняття № 12 «Презентація проектів, підготовлених учасниками програми». Представлення проектів стартапів команд, підведення підсумків. Вручення сертифікатів про завершення курсу.
Строк реалізації етапу
12 жовтня 2022 — 17 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Гуляєва Людмила Філь Ганна
Етапи реалізації
Безпосереднє забезпечення проведення інформаційної компанії
Завдання
Виготовлення та розповсюдження інформаційного видання «Успішний стартап: перші кроки до власного бізнесу»
Опис заходів для здійснення етапу
Виготовлення та розповсюдження інформаційного видання «Успішний стартап: перші кроки до власного бізнесу»
Строк реалізації етапу
24 жовтня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Журавльова Т.С. Омельченко О.В. Гуляєва Л. Філь Г.
Етапи реалізації
Підсумковий етап
Завдання
Підготовка фінансового та творчого звіту
Опис заходів для здійснення етапу
Підписання актів виконаних робіт з контрагентами. Розробка фінансового звіту. Розробка підсумкового звіту.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Журавльова Т.С. Омельченко Ю.В.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування громадськості про хід та результати виконання програми здійснюватимуться шляхом:

1)     розміщення відповідних публікацій у профільних виданнях, видання інформаційних матеріалів;

2)     розповсюдження презентаційних матеріалів програми через регіональні громадські інституції, через молодіжні та дитячі організації.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Організація-заявник планує і надалі здійснювати організацію та проведення заходу зарахунок грантових та спонсорських коштів.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux