Тренінг-інтенсив з розвитку громадянських компетентностей: ХАКАТОН ІДЕЙ
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
10 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
17 січня 2022 - 17 червня 2022
Номер проєкту
20211109-1958
Бюджет
696557.48 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо)
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Розвинути громадянські компетенції, потенціал сильного мислення, через засвоєння комплексного інтенсив – курсу та напрацювання ідей соціальних та бізнес-проєктів. Наша ідея здатна рівномірно розповсюджувати знання за короткий термін, шляхом навчання молоді 14-18 років з усієї країни та в стислий термін забезпечити напрацювання громадянських компетентностей. Проєкт сприяє досягненню Цілей сталого розвитку № 3, 4, 8, 12 До програми інтенсиву будуть включені наступні блоки: Фінансова грамотність, розвиток емоційного інтелекту, елементи лідерства, ефективне мислення (методи креативного мислення, інноваційність, критичне мислення, методи траблшутінгу), проєктний менеджмент, маркетинг та комунікаційна стратегія, робота в команді (ефективна структура, психологія, командоутворення, делегування). Ціль проєкту номер 1: провести «Тренінг-інтенсив з розвитку громадянських компетентностей» для молоді у виїздному таборі Завдання 1.1: створити методологію та детальну навчальну програму тренінгів Завдання 1.2: організація локації для проживання та навчання (2 доби) Завдання 1.3:реалізувати інтенсив-курс та хакатон для молоді з врахуванням принципів гендерної рівності Ціль проєкту номер 2: сприяти реалізації проєктів молоді після повернення до навчання Ціль проєкту номер 3: забезпечити інформаційну кампанію та широке освітлення проєкту
Актуальність програми
Виклики сьогодення формують потребу в оновленні підходів щодо підтримки молоді, формування та реалізації молодіжної політики. Молодь повинна розраховувати на себе, власні компетентності, способи мислення, цінності, у тому числі розвинений емоційний інтелект. Запорукою сильної економіки та динамічних змін в соціально-культурному житті, є розвинене підприємництво. Психологи вважають, що навички підприємництва - це в принципі навички ставити і досягати цілей і знаходити рішення будь-яких ситуацій. Виїздне інтерактивне навчання створює особливу атмосферу "тут і тепер", коли учасники дистанціюються від проблем і конфліктів повсякденному житті, а також формує умови для психологічної та фізичної розрядки. У обмеженому часовому просторі, особливо на природі, все протікає швидше. У цікавій формі та з практичною реалізацією. Разом з тим, існує ціла низка проблем, що гальмують процеси розвитку свідомості у молодих людей. Наприклад, статистика ВООЗ (https://novadoba.kiev.ua/2020/03/03/5535) стверджує, що Україна займає перше місце в Європі за рівнем молодіжного алкоголізму. У 2016 році держава запустила процес децентралізації, що сприяє розвитку інфраструктури та бізнесу в регіонах за рахунок місцевих бюджетів. На даний момент відсоток с/г населення становить 31,1%. Тому дуже важливо формувати відповідальне ставлення до власної громадянської позиції, адже всього лише 5 відсотків молодих людей брали участь в обговоренні законопроєктів на державному або місцевому рівні останні 2 роки.
Очікувані результати
Короткострокові
Залучити 120 молодих людей, віком від 14 до 18 років до відбіркового конкурсу та обрати 100 учасників до участ в інтенсиві Організація Хакатону для старшокласників, абітурієнтів, бізнесу, уряду та громадських об’єднань. Очікувана кількість учасників: 100 осіб учасники, 6 осіб тренерської колегії, 10 осіб почесні гості (наставники), 10 осіб партнери та організатори. Загальна кількість: до 130 осіб
Показати повний опис
Довгострокові
Формування та популяризація розвитку громадянських компетентостей (формування розуміння потреби навчання протягом життя), вміння адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії. Формування, фіксація та висвітлення нагальних потреб сучасних підлітків, через голосування у соціальних мережах завантаженість центрів професійної підготовки молоді після закінчення та відсоток виконання операційного плану на наступний рік
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
збільшити щороку на 10% кількість молоді, залученої до програм та заходів, спрямованих на підвищення рівня громадянської свідомості молоді; збільшити на 4% чисельність молоді, залученої до популяризації молодіжного підприємництва; створити цілісну систему неформальної освіти молоді для розвитку громадянських компетентностей; збільшити щороку на 50 осіб підготовку працівників, які працюють з молоддю, із залученням державних службовців молодіжної сфери і представників молодіжних громад. органів
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
забезпечити розвиток молодіжного підприємництва та лідерства; забезпечити надання підтримки молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню для неї нових робочих місць; забезпечити розвиток критичного мислення та здібності діяти самостійно на основі принципів доброчесності; забезпечити залучення молоді до волонтерства як форми суспільно значущої діяльності вторинної зайнятості; забезпечити ефективне виконання державних і регіональних програм з метою забезпечення молоді працевлаштуванням
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Тренінг-інтенсив з розвитку громадянських компетентностей
Всього учасників (з них жінок)
130 (50) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
9 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Пряма цільова аудиторія – підлітки 14-18 років, які навчаються у загальноосвітніх закладах. За минулорічними даними це близько 600 000 осіб. До навчального етапу проєкту планується залучити 100 підлітків. За умов погіршення епідеміологічного стану в Україні та заборону роботи таборів через COVID-19, проєкт буде реалізовано в онлайн форматі з прямою реєстрацією зацікавлених учасників та роботу у командах через сервіс кімнат у ZOOM.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап
Завдання
Планування, підготовка процесів та налагодження партнерських взаємодій
Опис заходів для здійснення етапу
1. Детальне планування; 2. Набір команди проєкту; 3. Укласти угоди з викладачами; 4. Укласти угоди з учасниками; 5. Прописання програм викладачами. Координатор проєкту разом з викладачами формує послідовність курсу; 6. Підготувати та реалізувати комунікаційну стратегію для 150 реєстрацій потенційних розповсюдження інформації про можливості проходження навчання: • Освітні установи - школи, училища, університети • Соціальні мережі 7. Відбір учасників курсу; 8. Прописання комунікаційної та СММ стратегії. Підготовка комунікаційної стратегії з визначенням ключових аудиторій, меседжів, спікерів, каналів комунікації тощо; 9. Створення й адміністрування сторінки проєкту в соцмережах 10. Налагодження партнерства з національними медіа-партнерами і регіональними медіа. Зокрема, для цілей комунікацій такі канали, як національні й регіональні Інтернет-ЗМІ, інформаційні агентства, ТВ, радіо, соціальні мережі Facebook, Youtube тощо. Серед них варіативно – Економічна правда, ЛІГА.net, Mind.ua, Delo.ua, Укрінформ та інші 11. Створення проморолику форуму 12. Розробка макету та друк рекламної продукції 13. Поширення інформації у мережі інтернет, засобах масової інформації, на сайтах органів державної влади 14. Придбання нагороджувальної продукції 15. Виготовлення зовнішньої рекламно інформаційної продукції (банер, бренд-волл, афіша) 16. Прес-релізи про реалізацію проєкту 17. Провести інтерв’ювання спікерів, написання інформаційних матеріалів 18. Провести інформаційну кампанію про старт проєкту та набір групи 19. Відібрати 100 учасників –представників активної молоді України 20. Пошук приміщення для проживання та проведення тренінгу 21. Складання Звітності
Строк реалізації етапу
18 січня 2022 — 21 січня 2022
Відповідальний виконавець
Менеджер проекту Мудрик Р.А.
Етапи реалізації
Етап проведення інтенсиву
Завдання
Організація події та забезпечення якісних результатів і оповіщення суспільства
Опис заходів для здійснення етапу
1. Оголошення про старт лекцій 2. Розробка графіку консультацій наставниками 3. Проведення навчальних модулів шляхом безпосереднього 4. Групове спортивне заняття 5. Відправка матеріалів учасникам 6. Моніторинг активності груп 7.Моніторинг результатів 8. Хакатон ідей 9. Організація роботи модераторів 10. Організація відео - фотозйомки, роботи фотозони. 11. Проведення зустрічі тренерів з метою оцінки та надання зворотнього відгуку тренінгу
Строк реалізації етапу
20 квітня 2022 — 17 травня 2022
Відповідальний виконавець
Мудрик Р.А. менеджер проекту
Етапи реалізації
Фіналізація проекту
Завдання
Моніторинг, підведення підсумків та звітування за реалізованим проєктом
Опис заходів для здійснення етапу
Моніторинг результатів Пост-кампанія з популяризації проєкту Популяризація освіти щодо рівності прав, толерантності, гендерної рівності, підвищення обізнаності про права людини. Популяризація позитивних історій успіху, досягнень. Популяризація економічної грамотності, привабливості екологічно сталих бізнесів. Зібрати відгуки учасників Звітування
Строк реалізації етапу
31 травня 2022 — 15 червня 2022
Відповідальний виконавець
Мудрик Р.А. менеджер проекту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування громадськості про перебіг та результати peaлiзaцїї проєкту відбуватиметься через розміщення прес-релізів, постів, розміщеня відео сюжетів та повідомлень про перебіг та результати тренінгу-інтенсиву, на ресурсах сторінок у соціальних мережах ГО "ВМОРХ" та "Молодість", Мінсім'ямолодьспорт, БФ «СИЛЬНА НАЦІЯ» Висвітлення перебігу проєкту буде здійснюватися на базі сайтів Заявника та партнерів: інтернет-ресурси партнерів: https://silnayanaciya.org.ua/ (охоплення 1 517 ос) https://www.facebook.com/groups/3349788181756807/ (охоплення 1 525 ос) https://www.facebook.com/YouthFlowAcademy (охоплення 3 423 ос) Муніціпальна варта м. Києва: https://www.facebook.com/MunicipalnaVarta/ (42 451 ос) Загальний обсяг залучених спільнот в соціальних мережах - близько 150 000 підписників. А також національні й регіональні Інтернет-ЗМІ, інформаційні агентства, ТВ, радіо, соціальні мережі Facebook, Youtube тощо. Серед них варіативно – Економічна правда, ЛІГА.net, Mind.ua, Delo.ua, Укрінформ та інші · Кількість публікацій в ЗМІ –15 · Кількість репостів в мережах матеріалів, що містили ключові повідомлення – 5 000

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
В стратегічному плані організації на 2022-2033 р.р., розроблена низка заходів щодо розвитку молодіжного підприємництва, забезпечення реалізації котрих буде здійснено за рахунок коштів державного бюджету, внесків членів організації та фандрайзингових зборів на конкретний проєкт. Проведено перемовини та отримано попередні погодження з низкою компаній, що підтримують принципи відповідального розвитку та мають КСВ. Тому реалізований проєкт буде продовжено та повторюватися на регулярній основі, а також методологію буде розпоширено містами Украни, що забезпечить широку доступніть, масштабність та повторюваність передачі знань і активізації громадянських навичок молоді. Учасники проєкту, що отримають знання, навички та матеріали курсу, - стануть флагманами змін, будуть продовжувати ініційовані ідей, розпоширювати ініціативу на місцях та стануть в подальшому менторами для нових хвиль учаників в наступних роках. Таким чином, активність розпоширеться містами України у вигляді молодіжних центрів та хабів.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux