Перший науковий театр
Статус
Не допущено
Проєкт подано
31 жовтня 2021 року
Період реалізації проєкту
01 червня 2022 - 31 грудня 2022
Номер проєкту
20211031-1449
Бюджет
334800 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.2. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами державотворення, механізмами функціонування і взаємодії інститутів політичної системи, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійного та кар’єрного розвитку в України, популяризації роботи в креативних індустріях, формування культури підприємництва (у тому числі соціального), стимулювання до відкриття власної справи, вивчення STEM та STEAM-дисциплін
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Мета проєкту "Перший науковий театр" полягає у підвищенні рівня зацікавленості дітей і молоді наукою й популяризації STEAM підходу до навчання шляхом створення освітньо-розважального продукту, який поєднує елементи науки і мистецтва.
Актуальність програми
МГО "Львівська відкрита лабораторія" зосереджується на популяризації науки у руслі STEAM-освіти, а наш проєкт - відмінний приклад використання даного підходу. У наш час такий підхід до навчання є особливо актуальним, тому що він може адекватно і ефективно відповісти на виклики не тільки сьогодення, але і майбутнього. Серед навичок, які згідно з прогнозами експертів витримають натиск ШІ, залишаються емпатія і емоційний інтелект. Саме тому використання такого комплексного підходу сприятиме розвитку у молоді навичок і компетентностей, необхідних для ефективної діяльності як зараз, так і у майбутньому. Важливо зазначити, що розвиток креативності та критичного мислення дітей і молоді є пріоритетом комплексного плану розвитку Львова - Стратегії Прориву 2027. Стратегія наголошує на оптимізації процесу навчання, підвищенню прикладної сторони освіти і розвитку більш практичних навичок. Згідно із статистичними даними, рівень зацікавлення дітей і молоді Львівської ОТГ наукою доволі низький і становить лише 2,6% від загальної кількості молоді (молодь становить 30% населення ОТГ). Дані соціологічного дослідження щодо зацікавлення школярів інноваційними напрямами [https://drive.google.com/drive/u/4/folders/11orqOtujql0dxUtX3NqXKpICFWlF6rj9], рівень зацікавлення хімією базового рівня становить лише 21%. Такі результати підтверджують необхідність створення умов для популяризації науки й перетворення її на більш доступну для дітей, що означає зосередження на її практичній стороні.
Очікувані результати
Короткострокові
1) Проведено 6 камерних вистав та 1 масштабний перформанс у Львові; 2) До створення перформансу залучено 1 дослідника, 4 митців, 10 дітей-акторів; 3) підвищено рівень обізнаності про STEAM-підхід серед широкої аудиторії; 4) підвищено рівень компетентності членів команди-організаторів проєкту в організації заходів культурно-освітнього спрямування;
Показати повний опис
Довгострокові
1) Підвищено рівень застосування STEAM підходу та утвердження застосування культурно-мистецьких практик в освітньому процесі у закладах формальної і неформальної освіти; 2) поглиблено знання освітян про сучасний культурно-мистецький процес та тенденції в освіті з подальшим їх органічним поєднанням у навчальному процесі; 3) підвищено рівень зацікавлення школярів науковими дисциплінами із 2,6% до мінімум 5% через 3 роки; 4) посилено міжгалузеву співпрацю й розвиток міжгалузевих партнерств;
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1) Кількість унікальних відвідувачів 6 камерних вистав склала принаймні 180 осіб, а перформансу мінімум 700 осіб; 2) Подією у Facebook охоплено принаймні 50 тис. осіб; 3) Кількість освітян, які відвідали масштабний перформанс складає принаймні 30 осіб;
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1) Рівень загального задоволення якістю проведення вистав серед відвідувачів склав принаймні 80% (визначається шляхом опитування після заходу); 2) рівень загального задоволення якістю проведення перформансу серед відвідувачів склав принаймні 80% (визначається шляхом опитування після заходу); 3) рівень задоволення відвідувачів окремими елементами вистав і перформансу (музика, сценографія, досліди тощо) складає принаймні 80% (визначається шляхом опитування після заходу);
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Перший науковий театр (6 вистав + 1 перформанс)
Всього учасників (з них жінок)
1080 (540) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
75 (37) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
54 (27) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Пряма цільова аудиторія проєкту - діти молодшого (7-10 років) та середнього (11-15 років) шкільного віку. Втіленням нашої прямої цільової аудиторії є Максим. Йому 10 років, він учень загальноосвітньої школи. Окрім навчання у школі, він також відвідує позашкільні гуртки, зокрема спортивну секцію та заняття з іноземної мови. Йому подобаються такі предмети як математика, іноземна мова, малювання, фізкультура, проте він не надто зацікавлений природничими дисциплінами, тому що їхнє вивчення у школі обмежується лише інформацією у підручниках. Він активний, допитливий, любить пізнавати світ і проводити час на природі. Він хотів би дізнаватися більше про навколишнє середовище й застосовувати здобуті знання на практиці. До непрямої аудиторії проєкту належать: 1) Вчителі, вихователі, наставники: вони зможуть застосовувати елементи STEAM підходу під час своїх уроків і занять з метою інтеграції креативного підходу й зміщення центру уваги із вчителя на учнів і на їхній процес практичного застосування знань і пізнання світу. 2) Батьки: реалізація проєкту дасть змогу батькам розгледіти у своїх дітей зацікавлення і потенціал до вивчення природничих наук або ж заняття мистецтвом. 3) Наукові і/або театральні гуртки ЛМТГ Реалізація проєкту сприятиме підвищенню рівня зацікавлення учнів природничим науками, а також театром. В результаті, наукові та театральні гуртки Львівської МТГ матимуть можливість збільшити кількість своїх постійних відвідувачів.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап
Завдання
1) Визначення цілей і завдань проєкту 2) Узгодження часових термінів 3) Розподіл завдань і зон відповідальності між членами команди
Опис заходів для здійснення етапу
1) Проведення принаймні 3 зустрічей команди; 2) визначення і розподіл завдань між членами команди; 3) створення графіку індивідуальних і командних зустрічей; 4) встановлення дедлайнів.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту
Етапи реалізації
Виконання проєкту
Завдання
1) Розробка сценарію 2) Вирішення питань щодо сценографії, костюмів, світлового і звукового шоу 3) Проведення репетицій 4) Здійснення оплат виконаних послуг
Опис заходів для здійснення етапу
1) Визначення героїв і сюжетних ліній; 2) Написання сценарію; 3) Розробка світлового та звукового шоу; 4) вибір елементів сценографії та стилю костюмів; 5) узгодження умов оренди декорацій і костюмів; 6) проведення мінімум 10 репетицій; 7) вчасне здійснення оплат виконаних послуг згідно з договорами.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту; Семенова Марина - сценаристка; Спицька Наталія - художній керівник; Перфенюк Наталія - художній керівник; Гаврилюк Сергій - музикант; Маселко Оксана - бухгалтерка; Бойко Наталія - юристка.
Етапи реалізації
Інформаційний супровід
Завдання
1) Поширення прес-анонсу 2) Розробка дизайну візуальних матеріалів для промоції проєкту у соцмережах і для зовнішньої реклами 3) Розповсюдження зовнішньої реклами проєкту 4) Проведення камерних вистав як елементу промокампанії 5) Здійснення фото- і відеофіксації проєкту 6) Публікація матеріалів про проєкт та його результати на сайтах партнерських ЗМІ
Опис заходів для здійснення етапу
1) Створення і публікація прес-анонсу; 2) налагодження партнерств зі ЗМІ; 3) створення візуального оформлення проєкту і постерів як елементів зовнішньої реклами; 4) створення промоматеріалів; 5) розміщення промоматеріалів у соціальних мережах; 6) аналіз ефективності промоматеріалів; 7) створення дизайну й макетів зовнішньої реклами; 8) розміщення зовнішньої реклами; 9) проведення 6 камерних вистав; 10) проведення підрахунку кількості відвідувачів; 11) пошук і укладення договорів із фотографом і відеографом; 12) здійснення фото- й відеозйомки; 13) постпродакшн відео; 14) підготовка матеріалів; 15) публікація матеріалів.
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Кухар Дарина - комунікаційниця; Мартинюк Анастасія - проєктна менеджерка.
Етапи реалізації
Етап реалізації
Завдання
1) Реєстрація відвідувачів 2) Проведення камерних вистав 3) Підготовка приміщення, монтаж світлового і звукового обладнання для масштабного перформансу 4) Проведення генеральної репетиції 5) Проведення перформансу
Опис заходів для здійснення етапу
1) Створення реєстраційної форми; 2) публікація і розповсюдження реєстраційної форми; 3) перевірка реєстраційних форм; 4) інформування учасників; 5) проведення 6 камерних вистав; 6) підготовка приміщення; 7) монтаж обладнання; 8) перевірка якості світлового й звукового шоу, гри акторів, якості проведення хімічних дослідів; 9) своєчасна оплата наданих послуг.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту; Мартинюк Анастасія - проєктна менеджерка; Спицька Наталія - художній керівник; Парфенюк Наталія - художній керівник; Маселко Оксана - бухгалтерка.
Етапи реалізації
Оцінка і звітування
Завдання
1) Оцінка проєкту і досягнення запланованих показників 2) Звітування
Опис заходів для здійснення етапу
1) Проведення зустрічі команди для аналізу проєкту; 2) запуск опитування серед відвідувачів перформансу; 3) аналіз результатів опитування; 4) документація усіх результатів обговорень щодо оцінки проєкту; 5) подання описового звіту; 6) подання фінансового звіту.
Строк реалізації етапу
01 грудня 2022 — 31 грудня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту; Маселко Оксана - бухгалтерка; Мартинюк Анастасія - проєктна менеджерка; Пігура Марія - фандрейзерка.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Ключове повідомлення для прямої цільової аудиторії проєкту: “Відвідай Перший науковий театр!”. 

Ключові повідомлення для опосередкованої цільової аудиторії: 

 • вчителів, вихователів, наставників: “Разом творимо креативний підхід до навчання!”;
 • батьків: “Перший науковий театр - корисне і цікаве дозвілля”;
 • наукові і мистецькі гуртки: “Перший науковий театр - майданчик для співпраці й обміну ідеями.”


Методи комунікації із прямою цільовою аудиторією включають: відео контент, візуальний контент, контент для соцмереж (Instagram, TikTok), рекламу у фізичних просторах мережі молодіжних просторів ТВОРИ!. Основний канал комунікації: соціальні мережі (Instagram, TikTok).


Методи комунікації із непрямою цільовою аудиторією:візуальний контент, амбасадорів, промокампанію у соціальних мережах. Канали комунікації передбачають використання: соцмереж (Facebook, Instagram), Youtube каналу Lviv Open Lab, зовнішньої реклами (сітілайти, білборди), реклами у транспорті (постери), постерів для шкіл, соцмереж партнерів проєкту, мультимедійної реклами у громадських місцях, реклами у фізичних просторах мережі молодіжних просторів ТВОРИ!.


Засоби масової інформації, які висвітлюватимуть інформацію щодо реалізації та результатів проєкту включають: Zaxid.net, Твоє місто, Львівський портал, Галінфо, Dailylviv, Дивись інфо, leopolis.news, НТА, Пресслужба Львівської міської ради, Львівська Пошта, Galnet, Перший західний, От-от, 032 афіша, 24 канал, Сихів Медіа, радіо Вголос, радіо Люкс, Радіо Перше, Дуже Радіо, Львівське Радіо, радіо Сковорода, Люкс ФМ.


Кількість підготовлених публікацій складає 10 публікацій.

Кількість згадок у цифрових ЗМІ орієнтовно складатиме понад 75 згадок.

Період реалізації інформаційної кампанії проєкту: вересень - грудень 2022 року.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Діяльність за проєктом передбачає подальше функціонування проєкту шляхом показу перформансу в інших містах області і країни загалом, тобто організацію так званого “мандрівного театру”. У перспективі можливе проведення Фестивалю наукових театрів у Львові, де представники зі всієї України матимуть змогу обмінятися досвідом, налагодити партнерства й показати власні вистави. Інституційна сталість проєкту визначатиметься його позитивним впливом на місцевий розвиток, завдяки формуванню нових кроссекторальних партнерств, налагодженню взаємодії закладів формальної і неформальної освіти, що сприятиме оптимізації навчального процесу шкільної молоді й у перспективі також сприятиме формуванню майбутніх професійних кадрів, які володіють комплексним й креативним підходом до вирішення проблем. В результаті, існування таких професіоналів створить умови для економічного зростання на місцевому, регіональному та національному рівнях. Фінансова сталість проєкту буде забезпечена шляхом: - надходження фінансування з місцевого бюджету; - часткової самоокупності шляхом встановлення плати за вхідний квиток; - спонсорської підтримки; - аплікації на грантові можливості завдяки диверсифікації донорів; - запуск краудфандингової кампанії.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux