Літня Академія Бізнесу (ЛАБ)
Статус
Не допущено
Проєкт подано
01 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
01 квітня 2022 - 31 жовтня 2022
Номер проєкту
20211101-1512
Бюджет
238410 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.1. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою розвитку серед молоді громадянських компетентностей (у тому числі формування розуміння потреби у навчанні протягом життя, критичного мислення, готовності та вміння діяти самостійно, знати і відстоювати свої права, вміння швидко адаптуватися до нових умов, нести відповідальність за свої дії та власне життя, об’єктивно оцінювати і реагувати на нові виклики, приймати рішення, керувати емоціями, розв’язувати проблеми, висловлювати і логічно обґрунтовувати власну думку, розвиток медіаграмотності, лідерства, утвердження принципів доброчесності і антикорупційних принципів, посилення відповідального ставлення до навколишнього природнього середовища тощо)
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою проєкту “Літня Академія Бізнесу” є сприяння формуванню культури підприємництва серед дітей і молоді й стимулювання їх до відкриття власної справи шляхом організації навчання у сфері підприємництва для учнів 9-10 класів шкіл Львівської територіальної громади у 2022 році.
Актуальність програми
Важливим завданням зараз є саме розвиток підприємницьких навичок у дітей і підлітків, тому що: - підприємництво розвиває дітей шляхом навчанню таким навичкам, як: ухвалення рішень, критичне й аналітичне мислення, управління фінансовими ресурсами, робота в команді, управління часом, навички комунікації та негоціації тощо. Як наслідок, ці навички допоможуть дітям реалізувати свій потенціал як в особистому, так і професійному житті зараз і в майбутньому. Врешті, такі учні більш ініціативні у шкільному житті. Згідно із данським дослідженням впливу підприємницької освіти на школярів, ті, кого навчали підприємництву за допомогою практичних прикладів, охочіше ходили до школи і відзначалися кращою загальною успішністю (посилання на дослідження: https://eng.ffe-ye.dk/media/785760/impact-of-ee-in-denmark-2014.pdf) - за результатами дослідження Європейської комісії (посилання на дослідження: https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurship-education-road-success_en), підприємницька освіта має позитивний вплив на підвищення рівня майбутньої конкурентоспроможності та ймовірності гідного працевлаштування у майбутньому у теперішніх школярів; - згідно із дослідженням КУ “Інститут міста”, відсоток підлітків віком 14-17 років, які мають намір започаткувати власний бізнес у майбутньому складає 43%, що свідчить про зацікавлення і потребу в освіті відповідного спрямування;
Очікувані результати
Короткострокові
1) Проведення 1 Літньої академії бізнесу; 2) кількість учасників академії - 30 (65% дівчат, 35% хлопців); 3) кількість менторів - 6 менторів (3 чоловіка, 3 жінки); 4) кількість проведених занять для учасників - 10; 5) кількість проведених навчальних екскурсій - 5; 6) кількість ідей проєктів - 6; 7) підвищення рівня обізнаності про підприємництво серед учасників проєкту на принаймні 50% (результат визначається шляхом проведення тестування до і після проєкту);
Показати повний опис
Довгострокові
1) Збільшення частки молоді, яка хоче відкрити свій бізнес у перспективі 1-5 років (за результатами дослідження КУ “Інституту міста” з 43% до 53% через 3 роки; 2) Реалізація принаймні 2 проєктів, напрацьованих у рамках проєкту; 3) Формування спільноти випускників Літньої Академії Бізнесу, яка створить умови для нетворкінгу, взаємодії й подальшої співпраці;
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
1) Кількість учасників академії - 30 (65% дівчат, 35% хлопців); 2) кількість менторів - 6 менторів (3 чоловіка, 3 жінки); 3) кількість ідей проєктів - 6; 4) охоплення події у соціальних мережах - принаймні 5 тис. осіб; 5) кількість згадок у медіа - мінімум 15.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1) підвищення рівня обізнаності про підприємництво серед учасників проєкту на принаймні 50% (результат визначається шляхом проведення тесту); 2) Рівень загального задоволення якістю проведення Академії серед учасників складає принаймні 85% (визначається шляхом опитування після проєкту) ; 2) Рівень задоволення програмою Академії серед відвідувачі складає принаймні 85% (визначається шляхом опитування після проєкту); 3) Рівень задоволення менторів проєктом й умовами співпраці складає принаймні 85%
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Літня Академія Бізнесу (ЛАБ)
Всього учасників (з них жінок)
30 (15) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
2 (1) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2 (1) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Пряма цільова аудиторія проєкту включає підлітків 15-16 років, які навчаються в школі, відзначаються ініціативністю та активністю у позашкільній діяльності. Вони також можуть відвідувати курси позашкільної освіти різноманітного спрямування. Їм цікаво дізнатися як почати займатися підприємництвом, якщо ти підліток, та як можна організувати його у школі. До непрямої аудиторії проєкту належать: 1) Вчителі, вихователі, наставники - вони зацікавлені у можливостях розвитку і отримання нової, додаткової і корисної інформації своїми учнями. Окрім того, зацікавлення підприємництвом може сприяти підвищенню рівня успішності учнів, їх активності та ініціативності; 2) Загальноосвітні навчальні заклади: розвиток шкільного підприємництва може зробити школу більш привабливою для учнів та батьків, більш гнучкою в ухваленні рішень та подоланні викликів і конкурентоспроможною навіть у сфері неформальної освіти; 3) Батьки зацікавлені у створенні можливостей для розвитку, навчання й ефективного часопроведення дітей; 4) Заклади вищої освіти, тому що учасники проєкту - перспективні студенти бізнес-напрямків навчання закладів вищої освіти. Також ЗВО зацікавленні у залученні студентів, які уже володіють певним набором необхідних навичок і компетенцій, адже це сприяє підвищенню рівня їхнього позиціювання та ефективності; 5) Бізнес, бо учасники проєкту - також потенційні працівники компаній і стартапів. Бізнесу цікаво побачити потенційне кадрове наповнення та промувати свою діяльність завдяки проєкту.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Ініціювання проєкту
Завдання
1) Формування команди проєкту 2) Напрацювання концепції проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
1) Проведення зустрічі команди і визначення зон відповідальності кожного члена команди; 2) здійснення аналізу потреб цільової аудиторії; 3) здійснення аналізу результатів попереднього досвіду; 4) проведення стратегічної сесії із формування концепції.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2022 — 30 квітня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту
Етапи реалізації
Підготовка проєкту
Завдання
1) Напрацювання програми проєкту 2) Розробка фандрейзингової стратегії 3) Розробка комунікативної стратегії 4) визначення наявних ресурсів
Опис заходів для здійснення етапу
1) проведення зустрічей команди для напрацювання програми Академії; 2) здійснення опитувань аудиторії щодо програми Академії; 3) аналіз наявних ресурсів організації; 4) проведення зустрічей щодо розробки комунікативної стратегії; 5) створення документу із прописаною комунікативною стратегією; 6) проведення зустрічей щодо розробки фандрейзингової стратегії; 7) створення документу із прописаною фандрейзинговою стратегією.
Строк реалізації етапу
01 травня 2022 — 31 травня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту; Мартинюк Анастасія - проєктна менеджерка; Кухар Дарина - комунікаційниця; Пігура Марія - фандрейзерка
Етапи реалізації
Виконання проєкту
Завдання
1) Розподіл і управління ресурсами 2) Залучення нових ресурсів 3) Реалізація фандрейзингової кампанії 4) Реалізація комунікативної кампанії 5) Наповнення програми Академії 6) Здійснення оплат послуг підрядників
Опис заходів для здійснення етапу
1) Організація заходів у рамках фандрейзингової кампанії (контактування потенційних партнерів і донорів, проведення зустрічей, узгодження умов співпраці тощо); 2) публікація запланованих матеріалів на інформаційних ресурсах проєкту; 3) налагодження співпраці із медіа-партнерами; 4) контактування менторів з метою обговорення їхньої участі; 5) запуск реєстрації для учасників Академії; 6) планування і вирішення логістичних питань Академії; 7) укладання договорів із підрядниками і проведення оплат.
Строк реалізації етапу
01 червня 2022 — 30 червня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту; Мартинюк Анастасія - проєктна менеджерка; Кухар Дарина - комунікаційниця; Пігура Марія - фандрейзерка; Бойко Наталія - юристка; Маселко Оксана - бухгалтерка.
Етапи реалізації
Проведення Літньої Академії Бізнесу
Завдання
1) Реалізація програми Академії 2) Забезпечення медіа висвітлення проєкту 3) Менеджмент команди 4) Комунікація з менторами і учасниками
Опис заходів для здійснення етапу
1) забезпечення супроводу й інформування спікерів та учасників проєкту 2) менеджмент дотримання часових рамок проєкту 3) вирішення логістичних питань проєкту
Строк реалізації етапу
01 липня 2022 — 31 серпня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту
Етапи реалізації
Оцінка і звітування
Завдання
1) Оцінка якості проведення Академії командою, менторами й учасниками 2) Звітування
Опис заходів для здійснення етапу
1) Проведення зустрічі команди для аналізу проєкту; 2) запуск опитування серед учасників і менторів проєкту; 3) аналіз результатів опитування; 4) документація усіх результатів обговорень щодо оцінки проєкту; 5) подання описового звіту; 6) подання фінансового звіту.
Строк реалізації етапу
01 вересня 2022 — 31 жовтня 2022
Відповідальний виконавець
Павлюк Олена - керівниця проєкту; Мартинюк Анастасія - проєктна менеджерка; Кухар Дарина - комунікаційниця; Пігура Марія - фандрейзерка; Маселко Оксана - бухгалтерка.
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Ключове повідомлення для прямої цільової аудиторії проєкту: “Стань учасником Літньої Академії Бізнесу!” 

Методи комунікації із цільовою аудиторією: візуальний контент, відео контент, промокампанія у соціальних мережах (Instagram, Facebook, TikTok), поліграфічні матеріали (постери, флаєри), опитування, комунікація між учасниками

Канали комунікації передбачають використання: соцмереж (Facebook, Instagram), Youtube каналу Lviv Open Lab, реклами у транспорті (постери), постерів для шкіл, соцмереж партнерів проєкту, розсилки електронною поштою до шкіл та їх представників, мультимедійної реклами у громадських місцях, реклами у фізичних просторах мережі молодіжних просторів ТВОРИ!.

Посилання на соціальні мережі: 

https://www.facebook.com/LvivOpenLab

https://www.instagram.com/lviv.openlab/

https://vm.tiktok.com/ZM8ywYf3g/

Засоби масової інформації, які висвітлюватимуть інформацію щодо реалізації та результатів проєкту включають: Zaxid.net, Твоє місто, Львівський портал, Галінфо, Dailylviv, Дивись інфо, leopolis.news, Пресслужба Львівської міської ради, Львівська Пошта, Galnet, Сихів Медіа, Радіо Перше, Дуже Радіо, Львівське Радіо.


Кількість підготованих публікацій/матеріалів складає принаймні 5 публікацій.

Кількість згадок у цифрових ЗМІ орієнтовно складатиме принаймні 15 згадок.

Строки проведення інформаційної кампанії; червень - вересень 2022 року.Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Сталість проєкту буде забезпечена завдяки: - наявності підтримки зацікавлених сторін (проєкт підтримується керівництвом усієї організації; проєкт підтримується особами, які приймають рішення з-поза меж організації); - ефективному менеджменту та людським ресурсам (проєкт добре інтегрований у діяльність організації; керівництво проєкту здійснює ефективне управління персоналом і ресурсами; проєкт має належний кадровий ресурс для досягнення цілей проєкту); - адаптивності проєкту (доказова база проєкту постійно оновлюється, організація здійснює адаптацію проєкту до змін у зовнішньому середовищі під час його реалізації); Фінансова сталість проєкту буде забезпечена завдяки наявності стабільного фінансування з бюджету міста; наявності фандрейзера у проєкті, який безпосередньо займається залученням ресурсів ззовні; наявності різних джерел фінансування (бюджет міста, донори, спонсори); використання різноманітних механізмів, спрямованих на забезпечення стабільного фінансування. Заплановане щорічне проведення проєкту із можливим масштабуванням цільової аудиторії та географічного охоплення, щоб перетворити проєкт на міжрегіональну Академію, у межах якої відбуватимуть молодіжні обміни та навчання. Також ми готові ділитися власним досвідом проведення проєкту з іншими громадськими організаціями, які працюють із подібною тематикою, шляхом організації воркшопів і зустрічей тощо.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux