Проведення всеукраїнської молодіжної акції вакансій та кар’єри, зокрема для внутрішньо переміщених осіб та вразливих категорій молоді
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
08 листопада 2021 року
Період реалізації проєкту
04 квітня 2022 - 30 листопада 2022
Номер проєкту
20211108-1918
Бюджет
835850 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
1.2. Підвищення рівня компетентностей молоді з метою свідомого вибору життєвого шляху молоді, її ознайомлення з процесами державотворення, механізмами функціонування і взаємодії інститутів політичної системи, діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, професійного та кар’єрного розвитку в України, популяризації роботи в креативних індустріях, формування культури підприємництва (у тому числі соціального), стимулювання до відкриття власної справи, вивчення STEM та STEAM-дисциплін
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Підвищення рівня компетентностей у молоді, в тому числі і професійних, створення можливостей для самореалізації та розвитку професійного потенціалу молоді в України, її участі та інтеграції у суспільне життя.
Актуальність програми
Більше 70% молоді визначають основною проблемою для них - це працевлаштування. Через великий дисбаланс ринку праці та освіти молодь не орієнтується, як себе готувати до професійної самореалізації, відкриття власної справи, як комунікувати з бізнесом в громаді і тим самим приносити користь, як собі так і країні. Вирішення проблеми працевлаштування є важливим і для молодих осіб, які вимушено переїхали зі сходу країни. Для них основною проблемою є безробіття.
Очікувані результати
Короткострокові
Зменшити частку молоді, яка не працює, не навчається, не набуває професійнихнавичок, організувавши не менше п’яти спеціалізованих галузевих акцій вакансій та кар'єри. В рамках заходів проекту буде проводитись навчання для учасників (роботошукачів та роботодавців) щодо написання резюме, як досягти успіху і як організувати самозайнятість, як опановувати нові знання та навички, розвивати наявні та здобувати нові компетентності з метою професійного розвитку та провадження підприємницької діяльності.
Показати повний опис
Довгострокові
З метою розуміння і подальшого використання при побудові власної кар’єри молоддюбуде проведено інформування, зокрема вразливих категорій молоді про можливості, наявні та нові інструменти, їх права та обов’язки для самореалізації, розвитку, участі та інтеграції у суспільне життя. Окремо буде розглянуто та ознайомлено учасників з конкретними законодавчими нормами, які регулюють питання зайнятості молоді.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Проведення 10-ти інформаційних промо-кампаній за проектом допоможе 27700 молодим людям дізнатися про даний проект і привернути їх увагу до проблем зайнятості молоді, зокрема з числа ВПО та вразливих категорій. Буде проведено щонайменше 15 інформаційно-просвітницьких компанії в 15 містах та селищах України, що дасть змогу долучити широке коло молоді та роботодавців. Налагодити роботу соціальної партнерської мережі молодіжних центрів, молодіжних центрів праці при ВНЗ
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
В гендерному аспекті проект спрямований як на чоловіків так і на жінок. В проекті візьме участь: жінки – 55%, чоловіки – 45%. Одним з важливих аспектів, на якому буде сконцентрована увага, є заборона відмови в прийнятті на роботу та дискримінація на робочому місці за ознакою статі. Під час заходів проекту буде проводитись просвітницька робота щодо першого робочого місця для молоді, пропагування рівної оплати праці та недискримінації в сфері зайнятості.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Організація та проведення 10-ти галузевих акцій вакансій у містах Вінниця, Полтава, Одеса, Харків, Кропивницький, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Львів, Житомир
Всього учасників (з них жінок)
500 (250) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (25) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (70) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
1. Молодіжні центри – не менше 50 представників організацій; 2. Представники центрів кар’єри ВУЗів України – близько 100 учасників; 3. Представники громадського сектору, що сприяють вирішенню питання молодіжного безробіття – не менше 150 осіб; 4. Представники управлінь у справах сім’ї, молоді та спорту областей України – не менше 20 осіб; 5. Представники центрів зайнятості областей – не менше 50 осіб; 6. Представники ЗМІ – не менше 60 осіб; 7. Населення, що слідкуватиме за результатами реалізації проекту через інформаційні повідомлення у пресі – близько 500 тис. жителів; 8. Молоді люди, що матимуть змогу взяти участь у акціях вакансій та кар’єри – не менше 20 тис. 9. Внутрішньо переміщені особи - не менше 10000 осіб.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Організаційно-підготовчий
Завдання
Проведення організаційних зустрічей щодо реалізації проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Встановлення домовленостей з представниками ЗМІ. Налагодження співпраці із роботодавцями. Підготовка необхідних рекламно-інформаційних матеріалів
Строк реалізації етапу
04 квітня 2022 — 02 травня 2022
Відповідальний виконавець
Юлія Новицька, керівник проекту
Етапи реалізації
Проведення інформаційної кампанії про акції вакансій і кар’єри “Profit Day”
Завдання
Проведення широкої інформаційної компанії
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення широкої інформаційної компанії у Вінницькій, Полтавській, Одеській, Харківській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській областях про акцію. Проводитимуться презентації в навчальних закладах, в ГО, в молодіжних клубах, секціях, на інших освітніх, розважальних заходах. Інформаційна компанія включає поширення флаєрів, плакатів по місту, проведення анонсів проекту у навчальних закладах серед студентів та школярів, демонстрацію відеороликів проекту у транспортних засобах, на відеомоніторах у людних місцях міста
Строк реалізації етапу
11 квітня 2022 — 09 травня 2022
Відповідальний виконавець
Юлія Новицька, керівник проекту
Етапи реалізації
Організація та проведення 10-ти галузевих акцій вакансій у містах Вінниця, Полтава, Одеса, Харків, Кропивницький, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Львів, Житомир
Завдання
Організація та проведення 10-ти галузевих акцій вакансій у визначених містах
Опис заходів для здійснення етапу
Залучення роботодавців, зокрема всеукраїнських до участі в акціях; - Формування програми акцій; - Проведення акцій вакансій та акцій кар’єри у містах: Вінниця, Полтава, Одеса, Харків, Кропивницький, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Львів, Житомир
Строк реалізації етапу
09 травня 2022 — 27 червня 2022
Відповідальний виконавець
Юлія Новицька, керівник проекту
Етапи реалізації
Підбиття підсумків
Завдання
Визначення та аналіз результатів реалізації проекту
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення заключної зустрічі по проекту. Проведення підсумкової прес-конференції. Написання та здача звіту
Строк реалізації етапу
01 серпня 2022 — 30 листопада 2022
Відповідальний виконавець
Ольга Мельник, бухгалтер організації
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

На сьогоднішній день в організації є свій інформаційний ресурс https://robotamolodi.org/, для планування та анонсу заходів використовується інтернет-ресурс https://profitday.info/, а також групи та сторінки в соціальних мережах. Налагоджена співпраця із всеукраїнськими виданнями. Громадськість буде поінформована про проект, хід його реалізації, напрацювання та результати завдяки добре організованій інформаційній кампанії та долученню до висвітлення проекту засобів масової інформації (Інтернет-видання, друковані ЗМІ, радіо та телебачення). Завдяки початковій пресконференції, до якої буде запрошено журналістів із різних видань, про старт проекту та можливості участі у ньому будуть з’являтись авторські матеріали у ЗМІ усіх вищезазначених видів. До інформаційного висвітлення проекту буде долучено й партнерські організації, які поширюватимуть інформацію про проект, його здобутки, можливості й результати, на своїх інтернет-сайтах, а також поширюватимуть інформацію серед своїх партнерських ЗМІ. До засобів інформування громадськості відносимо й поліграфічну продукцію, а саме листівка та буклет, які будуть надруковані за проектом. Також плануємо долучити такі всеукраїнські ЗМІ, як журнал та газету “Країна”, газету “День”, радіо “Громадське радіо” інших. Таким чином, ми маємо чітко вироблену схему інформування громадськості, яка включає наступні складові: засоби масової інформації (Інтернет-видання, друковані ЗМІ, радіо та телебачення) + власні підготовлені та поширені інформаційні матеріали (менеджер зв’язків з громадськістю) + інформування зі сторони партнерських організацій + молодіжні інформаційні видання (широке охоплення цільової аудиторії) + поліграфічна продукція.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
1. Продовжити організацію роботу громадської соціальної партнерської мережі організацій та структур, які здійснюють реалізацію політики зайнятості молоді для обміну інформацією, щодо єдиної бази роботодавців, які прийматимуть участь в наступних акціях вакансій та кар’єри тощо; 2. Продовжити підвищення професійності, значимість та результативність роботи центрів праці України та структур, які займаються працевлаштуванням молоді; 3. Продовжити підтримку сайту https://robotamolodi.org/ із використанням сучасних методів пошуку роботи та ІТ технологій.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux