Конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених обласними громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2023 році з обласного бюджету
Короткий опис
Конкурс оголошено з метою реалізації державної політики з питань соціального захисту щодо надання підтримки обласним громадським організаціям ветеранів у 2023 році для реалізації проектів, спрямованих на соціальний захист ветеранів війни та праці, людей похилого віку.
Статус
Активний
Оголошення конкурсу
03 лютого 2023 року
Прийом заявок
до 20 березня 2023, до 23:45
Період проведення
квітень 2023
Сфера конкурсу
Активізація залучення ветеранів до процесів ухвалення рішень.
Підвищення рівня культури волонтерства серед обласних громадських організацій ветеранів.
Створення сприятливих соціально-економічних, культурних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав ветеранів війни і праці, людей похилого віку, забезпечення їх участі в соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя.
Умови конкурсу

Умови конкурсу

На виконання Закону України ,,Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами) та від 24.02.2022 № 68/2022 ,,Про утворення військових адміністрацій”, обласної програми ,,Ветеран” на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Тернопільської обласної ради від 28 листопада 2019 року № 1506 (зі змінами), та відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року  № 1049 (зі змінами), з метою реалізації державної політики з питань соціального захисту щодо надання підтримки обласним громадським організаціям ветеранів у 2023 році для реалізації проєктів, спрямованих на соціальний захист ветеранів війни та праці, людей похилого віку

 

 

 

Департамент соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації

 

оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених обласними громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2023 році.

 

 

 

Конкурсні пропозиції спрямовуються на розв’язання проблем, актуальних під час воєнного стану, та подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань:

 

1. Створення сприятливих соціально-економічних, культурних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав ветеранів війни і праці, людей похилого віку, забезпечення їх участі в соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя:

 

1) покращення та координація роботи з питань соціального захисту ветеранів війни і праці, людей похилого віку;

 

2) патріотичне виховання молоді;

 

3) вшанування ветеранів війни та праці, людей похилого віку;

 

4) проведення заходів щодо організації дозвілля ветеранів.

 

 

2. Підвищення рівня культури волонтерства серед обласних громадських організацій ветеранів.

 

3. Активізація залучення ветеранів до процесів ухвалення рішень.

 

Проєкти спрямовуються на організацію конференцій, семінарів, зборів, зустрічей, засідань ,,за круглим столом”, тренінгів, курсів, виставок, фуршетів, інших навчальних, інформаційно-просвітницьких, фізкультурно-оздоровчих заходів, які повинні відповідати вимогам правового режиму воєнного стану та можуть включати видатки на:

 

оплату за оренду нежитлових приміщень, у яких громадська організація провадить свою статутну діяльність;

оплату за оренду приміщень, споруд, територій для проведення заходів (проєктів, програм);

оплату послуг з утримання приміщень, у яких громадська організація провадить свою статутну діяльність, що належить до державної або комунальної власності, та їх прибудинкової території;

оплату за надані комунальні послуги (забезпечення холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів) в орендованих приміщеннях, в яких обласна громадська організація провадить свою статутну діяльність;

оплату праці (матеріальне заохочення) штатних працівників обласної громадської організації;

придбання канцелярських виробів (блокноти, папір, папки, ручки, конверти, грамоти, подяки, рамки тощо), господарчих товарів, сувенірної продукції, квітів (квіткових композицій) та інших товарів, необхідних для проведення заходів (проєктів, програм) та провадження статутної діяльності обласної громадської організації;

поштові витрати, послуги зв’язку та Інтернету;

послуги з обслуговування та проведення ремонту комп’ютерної та оргтехніки;

випуск та придбання книг, журналів, газет, довідників, брошур, листівок з питань соціального захисту і реабілітації ветеранів, без права їх подальшого використання у комерційних цілях;

послуги з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку;

нотаріальні послуги з оформлення установчих документів громадської організації, що надаються державними нотаріальними конторами;

оплату перекладацьких, редакторських та юридичних послуг;

придбання офісної техніки (видатки споживання) і витратні матеріали до неї;

оплату вартості послуг з розроблення, вдосконалення, перекладу    веб-сайту громадської організації, користування хостингом та доменним ім’ям сайту;

художнє та/або технічне оформлення місць реалізації проведення заходів (проєктів, програм);

оплату за надані транспортні послуги, у тому числі оренду транспортних засобів, послуги водія для проведення заходів (проєктів, програм);

оплату за оренду технічного обладнання, оргтехніки тощо, які використовуються для проведення заходів (проєктів, програм);

оплату за надані поліграфічні та інформаційні, рекламні послуги для проведення заходів (проєктів, програм);

оплату витрат на проїзд, харчування та вартість проживання учасників програм (проєктів, заходів), які залучені до проведення або участі у програмі (проєкті, заході) та працівників громадської організації, які залучені до проведення або участі у програмі (проєкті, заході) в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року № 98 ,,Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (зі змінами);

інші витрати, що викликані специфікою реалізації заходів (проєктів, програм) за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції.

 

Конкурсні пропозиції можуть подавати обласні громадські організації ветеранів, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

 

Громадська організація може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

 

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

 

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

 

Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсної пропозиції автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.

 

Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор конкурсу отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу, а також листом на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації в електронній системі проведення конкурсу.

 

Проєкт та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам, визначеним Законом України ,,Про правовий режим воєнного стану” та постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 ,,Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” (зі змінами).

 

В описі програми (проєкту, заходу), яку обласна громадська організація подає у складі конкурсної пропозиції, обов’язково повинна бути зазначена інформація щодо:

        забезпечення виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану;

        рівня забезпечення безпеки учасників програми (проєкту, заходу) в умовах воєнного стану.

 

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, максимальна сума фінансової підтримки одного проєкту за рахунок коштів обласного бюджету не може перевищувати 50 тис. грн.

 

Конкурсні пропозиції можуть бути подані через електронну систему проведення конкурсу протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

 

Організатор конкурсу має право продовжити строк подання конкурсних пропозицій на строк до 15 календарних днів, а у разі неподання жодної конкурсної пропозиції – на строк до одного місяця.

 

Контактні дані для отримання додаткової інформації: відділ бюджетного планування та бухгалтерського обліку управління фінансів та документообігу департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації, телефон:

 

(0352) 52-32-80.

 

Посилання на нормативно-правові акти:

 

обласна програма ,,Ветеран” на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Тернопільської обласної ради від 28 листопада 2019 року № 1506 (зі змінами): https://oda.te.gov.ua/storage/app/sites/26/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8/zmini-do-programi-veteran-1.pdf

 

постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 ,,Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” (зі змінами): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#Text

 

постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 № 1049 ,,Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка” (зі змінами):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#Text


Організатор конкурсу

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Рівень виконання

Тернопільська обл.

 

Адміністративно-територіальний рівень виконання

Обласний

 

Формат проведення конкурсу

Проєкт

 

Хто може брати участь у конкурсі

Обласні громадські організації ветеранів, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ і організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

 

Цільова аудиторія

Ветерани війни та праці, люди похилого віку

 

 

Контактні дані

Назва підрозділу

Відділ бюджетного планування та бухгалтерського обліку управління фінансів та документообігу департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації

Телефон

380352523280

Електронна адреса

plan@sobes-ter.gov.ua

Час звернення

08:00 - 17:00

Обідня перерва

13:00 - 13:45

Примітки

Крім святкових та вихідних днів. У п'ятницю: з 8 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. У дні напередодні святкових робочий день закінчується на годину раніше.

Організатор конкурсу
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Рівень виконання
Тернопільська обл.
Адміністративно-територіальний рівень виконання
Обласний
Формат проведення конкурсу
Проєкт
Хто може брати участь у конкурсі
Конкурсні пропозиції можуть подавати обласні громадські організації ветеранів, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу
Цільова аудиторія
Ветерани війни та праці, люди похилого віку
Контактні дані
Назва підрозділу
Відділ бюджетного планування та бухгалтерського обліку управління фінансів та документообігу департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної військової адміністрації
Телефон
380352523280
380352523280
Електронна адреса
plan@sobes-ter.gov.ua
Час звернення
08:00 - 17:00
Обідня перерва
13:00 - 13:45
Примітки
Крім святкових та вихідних днів. У п'ятницю: з 8 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. У дні напередодні святкових робочий день закінчується на годину раніше.
Члени конкурсної комісії
ГОЛИК ЗІНОВІЙ ПЕТРОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Член конкурсної комісії з розгляду програм (проєктів, заходів), розроблених обласними громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Член конкурсної комісії з розгляду програм (проєктів, заходів), розроблених обласними громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсної комісії з розгляду програм (проєктів, заходів), розроблених обласними громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
БАЗИЛІНСЬКА НАДІЯ ПАВЛІВНА
Секретар конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Член конкурсної комісії з розгляду програм (проєктів, заходів), розроблених обласними громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Член конкурсної комісії з розгляду програм (проєктів, заходів), розроблених обласними громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсної комісії з розгляду програм (проєктів, заходів), розроблених обласними громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 році
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
МАРКІВ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
член комісії з розгляду програм розробленими обласними громадськими організаціями ветеранів для виконання яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 р.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
член комісії з розгляду програм розробленими обласними громадськими організаціями ветеранів для виконання яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 р.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
член комісії з розгляду програм розробленими обласними громадськими організаціями ветеранів для виконання яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету у 2022 р.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Антонів Ірина Володимирівна
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
член конкурсної комісії з розгляду програм розроблених обласними громадськими організаціями ветеран у 2022 році
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
член конкурсної комісії з розгляду програм розроблених обласними громадськими організаціями ветеран у 2022 році
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
член конкурсної комісії з розгляду програм розроблених обласними громадськими організаціями ветеран у 2022 році
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
член конкурсної комісії з розгляду програм розроблених обласними громадськими організаціями ветеран у 2022 році
КАПЕЛЯН ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Член конкурсних комісії попередніх років
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Член конкурсних комісії попередніх років
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсних комісії попередніх років
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Смолій Оксана Василівна
Голова конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Член комісії у 2022 році
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Член комісії у 2022 році
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член комісії у 2022 році
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
РОСОЛОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
Заступник голови
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
член комісії 2022 року
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
член комісії 2022 року
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
член комісії 2022 року
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Таймлайн конкурсу
Збір заявок
03 лютого 2023 - 20 березня 2023
Оцінювання за одним критерієм
21 березня 2023 - 28 березня 2023
Публічний захист та оцінювання за чотирма критеріями
29 березня 2023 - 05 квітня 2023
Визначення переможців
06 квітня 2023 - 13 квітня 2023
Реалізація
17 квітня 2023 - 29 грудня 2023
Проєкти
Проєкт подано
14 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230214-3800
Бюджет
60019.96 гривень
Проєкт подано
05 березня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230305-3843
Бюджет
60900 гривень
Проєкт подано
20 березня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230320-3871
Бюджет
74600 гривень
Проєкт подано
20 березня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230320-3870
Бюджет
76000 гривень
Проєкт подано
20 березня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230320-3869
Бюджет
63400 гривень
Проєкт подано
20 березня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230320-3868
Бюджет
67200 гривень
Проєкт подано
05 березня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230302-3835
Бюджет
32971.85 гривень
Проєкт подано
03 березня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230301-3834
Бюджет
58821.85 гривень
Проєкт подано
13 лютого 2023 року
Номер проєкту
№ 20230209-3748
Бюджет
57402.01 гривень
Проєкт подано
16 березня 2023 року
Номер проєкту
№ 20230314-3853
Бюджет
18040.94 гривень
Переможці конкурсу
Місце в рейтингу
1
ІГС
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ
Кількість балів
132
Бюджет
18040.94 гривень
Місце в рейтингу
2
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВЕТЕРАНИ ПАТРІОТАМ"
Кількість балів
131
Бюджет
67200 гривень
Місце в рейтингу
3
ІГС
ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ЛЕМКІВЩИНА"
Кількість балів
130
Бюджет
57402.01 гривень
Місце в рейтингу
4
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВЕТЕРАНИ ПАТРІОТАМ"
Кількість балів
129
Бюджет
63400 гривень
Місце в рейтингу
5
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВЕТЕРАНИ ПАТРІОТАМ"
Кількість балів
128
Бюджет
76000 гривень
Місце в рейтингу
6
ІГС
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ (ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ)
Кількість балів
128
Бюджет
32971.85 гривень
Місце в рейтингу
7
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВЕТЕРАНИ ПАТРІОТАМ"
Кількість балів
127
Бюджет
74600 гривень
Місце в рейтингу
8
ІГС
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ (ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ)
Кількість балів
126
Бюджет
58821.85 гривень
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux