Наметові табори для молоді "Життя в гармонії"
Статус
Переможець
Проєкт подано
30 січня 2024 року
Період реалізації проєкту
15 травня 2024 - 31 серпня 2024
Номер проєкту
20240130-4613
Бюджет
626400 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та культури безпеки життєдіяльності
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Програму таборів розроблено з метою інтеграції в комплексну програму, спрямовану на досягнення цілей щодо підвищення рівня компетентностей молоді та формування їх свідомого ставлення до психічного здоров'я та безпеки життєдіяльності. Ось декілька можливих напрямків та заходів для досягнення цієї мети: Освітні програми та тренінги, які будуть проведені в часі табору, а саме розробка та впровадження освітніх програм, які спрямовані на розвиток ключових компетентностей молоді, таких як критичне мислення, емоційний інтелект, та комунікативні навички. Фізична активність та спорт, а саме організація спортивних заходів та фітнес-програм для молоді з метою стимулювання фізичної активності та покращення фізичного та психологічного здоров'я.Залучення експертів для проведення майстер-класів та тренувань з фізичного здоров'я. Розвиток навичок самопізнання, а саме проведення занять з самопізнання, що дозволяють молоді краще розуміти свої емоції, думки та потреби. Запровадження практик, таких як медитація та релаксація, для сприяння психічному здоров'ю. Заходи з культури безпеки, а саме організація тренінгів з безпеки в повсякденному житті, які включають елементи основ першої медичної допомоги, правил безпеки тощо. Поширення інформації про здоровий спосіб життя, включаючи правильне харчування, відмову від шкідливих звичок та регулярні медичні обстеження. Залучення до участі в громадському житті, а саме створення можливостей для молоді взяти участь у громадських ініціативах та програмах, щ
Актуальність програми
Актуальність проведення таборів полягає у формуванні відповідального ставлення до свого здоров'я, що включає всі аспекти: від психічного до фізичного та дозволить популяризувати здоровий та свідомий спосіб життя. Проект має високу актуальність в часі війни і важливість з ряду причин: Психічне здоров'я молоді (зростаючий рівень стресу, тривожності та депресії серед молоді через війну ,свідчить про необхідність уваги до їх психічного здоров'я. Програма спрямована на забезпечення інструментів та навичок для подолання стресу та підтримки психічного благополуччя). Формування здорового способу життя(здоровий спосіб життя є основою для підтримки фізичного та психічного здоров'я. Програма надає можливості для розвитку фізичних навичок та популяризації здорового харчування, що є особливо важливим у контексті сучасного росту захворювань, пов'язаних із підвищенням рівнем стресу). Культура безпеки та уникнення ризиків ( в умовах воєнного стану молоді дедалі важливіше усвідомлювати аспекти безпеки в різних сферах їхнього життя. Програма допомагає формувати відповідальне ставлення до різних видів ризиків і вчить ефективним стратегіям уникнення небезпек). Самопізнання та саморозвиток(в епоху швидких змін і викликів, важливо вміти адаптуватися та розвиватися. Програма сприяє самопізнанню та саморозвитку, що є важливими чинниками для успішної кар'єри та задоволеного життя). Сприяння соціальній взаємодії та громадській участі (Розвиток компетентностей молоді також включає роботу з соціальним
Очікувані результати
Короткострокові
Короткострокові результати таборів в будуть включати такі складові як: 1. Психологічна підтримка, а саме надання ефективних психологічних інструментів та методів для підтримки молоді в умовах стресу та нестабільності. 2. Емоційна стійкість, розвиток навичок емоційної стійкості та адаптації, щоб допомогти молоді управляти власними емоціями в умовах неспокою. 3. Безпека та самозахист(навчання основам безпеки та навичкам самозахисту для забезпечення фізичного та психологічного благополуччя). 4. Комунікаційні навички, а саме розвиток ефективних комунікаційних навичок для підтримки взаємодії та спільної діяльності в групі. 5. Фізичне та психічне здоров'я із забезпеченням можливостей для фізичної активності та розвитку стратегій збереження психічного здоров'я в умовах стресу. 6. Соціальна адаптація, через здійснення заходів для підтримки соціальної адаптації молоді в нових умовах життя та взаємодії з іншими учасниками. 7. Виховання відповідальності, а саме сприяння формуванню відповідального ставлення до власного здоров'я та безпеки, а також до гармонійного розвитку особистості. 8. Громадянська активність із залученням молоді до громадянської активності та участі в житті спільноти навіть в умовах воєнного стану. Ці короткострокові результати спрямовані на те, щоб надати молоді необхідні навички, знання та ресурси для подолання викликів у важких умовах та сприяти їхньому гармонійному психічному розвитку.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові результати таборів в умовах воєнного стану будуть включати: 1. Стійке психічне здоров’я: учасники мають розвинуті стратегії для подолання стресу та збереження психічного здоров'я в умовах тривалої нестабільності. 2. Розвинені соціальні компетентності: учасники проєкту мають розвинуті соціальні навички, що дозволяють їм взаємодіяти та співпрацювати з іншими в умовах воєнного конфлікту. 3. Формування відповідальності: молодь відповідає за своє власне здоров'я та безпеку, демонструючи свідоме та відповідальне ставлення до власної долі. 4. Культура безпеки в життєдіяльності: учасники володіють навичками безпеки, вміють визначати ризики та вживати заходи для уникнення небезпеки в повсякденному житті. 5. Самостійність та самозахист: учасники навчаються самозахисту та розвивають самостійність в умовах обмежених ресурсів та невизначеності. 6. Виховання громадянської активності: молодь активно взаємодіє в громаді, сприяючи зміцненню соціальних зв'язків та виражаючи громадянську позицію. 7. Емоційна стабільність: учасники мають розвинуті навички емоційної стійкості, що дозволяє їм ефективно керувати власними емоціями навіть в умовах викликів. 8. Здоровий спосіб життя: учасники усвідомлюють важливість фізичного здоров'я та здорового способу життя, що призводить до тривалого збереження здоров'я. 9. Адаптабельність: молодь володіє навичками адаптації до змін в умовах воєнного стану, що сприяє їхньому успішному функціонуванню в складних ситуаціях. Ці довгострокові результати свідчать про ефективність та важливість проєкту табору в підвищенні рівня компетентностей молоді та сприянні їхньому гармонійному психічному розвитку в умовах воєнного конфлікту.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Захід матиме широке висвітлення у засобах масової інформації, приблизне охоплення якого складе 2000 осіб, безпосередньо учасників 360.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Збільшиться чисельність молоді, яка братиме активну участь у діяльності та заходах громадських об’єднань щодо свідомого ставлення до свого здоров'я.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 1
Всього учасників (з них жінок)
60 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 2
Всього учасників (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (15) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 3
Всього учасників (з них жінок)
60 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 4
Всього учасників (з них жінок)
60 (37) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 5
Всього учасників (з них жінок)
60 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 6
Всього учасників (з них жінок)
60 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Охоплення проєкту близько 1000 осіб, цільовою аудиторією є молоді люди з різних куточків України
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовка до реалізації програми
Завдання
Організаційні роботи: розробка програми заходів, пошук інструкторів
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над затвердженням програми, залученням інструкторів та партнерів для таборів. Набір учасників та узгодження програм таборів. Підбір конкурсів для таборів.
Строк реалізації етапу
15 травня 2024 — 26 травня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Етапи реалізації
Проведення табору 1
Завдання
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 1
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
10 червня 2024 — 21 червня 2024
Відповідальний виконавець
Катерина Скороход - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 2
Завдання
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 2
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
22 червня 2024 — 03 липня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Буць - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 3
Завдання
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 3
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
01 липня 2024 — 12 липня 2024
Відповідальний виконавець
Ірина Степанець - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 4
Завдання
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 4
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
15 липня 2024 — 26 липня 2024
Відповідальний виконавець
Оксана Борщ - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 5
Завдання
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 5
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
29 липня 2024 — 09 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Оксана Скляр - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 6
Завдання
Наметовий табір для молоді "Життя в гармонії" 6
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
05 серпня 2024 — 16 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Юрій Шадий - комендант табору
Етапи реалізації
Підготовка до звітності
Завдання
Підготовк звітності
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка звітності, систематизація отриманих данних після реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
19 серпня 2024 — 31 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1. Оновлення на онлайн-платформі: активне оновлення новин, щоб регулярно

оновлювати інформацію на сайті організації https://www.plast.org.ua/

2. Соціальні мережі: активна присутність у соціальних мережах, таких як Facebook,

Instagram та публікації новин, фото- та відеоматеріалів, які відображають хід реалізації

проєкту.


Території, на яких будуть проходити заходи проєкту мають діючі укриття та знаходяться

в безпечніших регіонах України. Крім того, будуть проведені інструктажі, як діяти у

випадку повітряних тривог.

У разі зміни безпекової ситуації, в умовах воєнного стану, для забезпечення реалізації

проекту та досягнення очікуваних результатів буде прораховано та узгоджено формат

заходу, або змінено місце проведення.

Коменданти таборів забезпечать належний рівень безпеки учасників проекту в умовах

воєнного стану.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Діяльність Молодіжної організації "ПЛАСТ- Національна Скаутська Органзація України" в Україні не обмежується спортивними іграми, таборами вона триває цілорічно. Тому після завершення проєкту, учасники повернуться в свої осередки де будуть продовжувати здобувати нові знання, вміння та поширювати набуті.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux