Сам собі рятівник
Статус
Переможець
Проєкт подано
09 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2024 - 30 вересня 2024
Номер проєкту
20240209-5291
Бюджет
736000 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та культури безпеки життєдіяльності
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
сприяння підвищенню рівня компетентності молоді з метою формування культури безпеки життєдіяльності; підвищення рівня їх теоретичних знань та удосконалення практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях, надання само- та взаємодопомоги, виховання патріотизму, високих моральних якостей, духовності, формування загальнолюдських цінностей
Актуальність програми
Повномасштабне збройне вторгнення рф в Україну, тимчасова окупація території України формуються сьогодні запит у населення щодо готовності та вміння протистояти військовому нападу. Відсутність базових навичок дій у надзвичайних ситуаціях, знань та вмінь до дій у надзвичайних ситуаціях, само – та взаємодопомоги призводить до великих втрат серед цивільного населення. Сьогодення вимагає формування у молоді та підростаючого покоління навичок цивільного захисту, домедичної допомоги, дій в умовах військово-терористичних загроз, поведінки в разі виявлення підозрілих та вибухових пристроїв, виявлення потенційних небезпек, способів їх уникнення, самовиживання в природному середовищі. Актуальність проєкту полягає в необхідності підготовки активістів та волонтерів із різних регіонів України з метою навчання молоді спеціальним знанням, умінням та навичкам до дій у різних життєвих обставинах: при виникненні природних і техногенних катастроф, в умовах гострих соціальних, соціально-політичних і військових конфліктів, в екстремальних умовах тощо
Очікувані результати
Короткострокові
Програма Проєкту передбачає формування у молоді навичок з цивільного захисту, дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, в умовах військово-терористичних загроз, домедичної допомоги, поведінки в разі виявлення підозрілих та вибухових пристроїв, виявлення потенційних небезпек, способів їх уникнення, самовиживання в природному середовищі тощо. Використання набутого досвіду учасниками Проєкту дозволить охопити відповідними заходами на місцях значну частину дітей та молоді в громадах.
Показати повний опис
Довгострокові
В довготривалій перспективі Проєкт сприятиме розвитку та поширенню системи підготовки активістів, волонтерів, закладе основу для підготовки кваліфікованих тренерів, волонтерів, керівників гуртків, лідерів ГО для організації та здійснення програм, проектів та заходів з формування у підростаючого покоління культури безпеки життєіяльності, навчання практичним навичкам щодо дій у надзвичайних ситуаціях різного характеру. Соціально-економічними результатами Проєкту є збільшення чисельності молоді, готової продовжувати роботу з дітьми і молоддю, а також діяльності громадських організацій, у тому числі у напрямку національно-патріотичного виховання та формування культури безпеки життєдіяльеності. Для подальшого поширення Проєкту необхідно системно та ефективно підвищувати рівень професійної компетентності фахівців (педагогічних працівників і дотичних до зазначеної роботи громадських діячів і волонтерів).
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
До заходу планується залучити понад 100 осіб з різних регіонів України. Загальне охоплення за результатами проведення заходу складе близько 10000 осіб через висвітлення у ЗМІ та соціальних мережах інформації про захід, діяльність підготовлених тренерів команд юних рятувальників, керівників гуртків з цивільного захисту, безпеки життєділяьності та рятувальнохї справи.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Реалізація проєкту сприятиме набуттю та підвищенню у молоді компетентностей щодо формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я, формуванню стійкого показника свідомого ставлення до власної безпеки, культури безпечної життєдіяльності в оточуючому середовищі, правил поведінки вдома, на вулиці, у школі, в місцях масового скупчення; вмінь та практичних навичок у будь-якій екстремальній ситуації, надання само та взаємодопомоги.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Семінар-практикум для лідерів та активістів руху "Школи безпеки", тренерів команд юних рятувальників "Сам собі рятівник" (м. Луцьк)
Всього учасників (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Семінар-практикум для лідерів та активістів руху "Школи безпеки", керівників гуртків з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та рятувальної справи (м. Вінниця)
Всього учасників (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Лідера, активісти, волонтери ГО "ВГДР "Школа безпеки", тренери команд юних рятувальників, керівники гуртків з цивільного захисту, рятувальної справи та безпеки життєідіяльності; професійні рятувальники, психологи, медики, педагоги, представники громад
План реалізації програми
Етапи реалізації
1. Підготовчий етап.
Завдання
Розроблення Програми проведення, узгодження місць проведення заходів в рамках програми з партнерами; залучення спеціалістів.
Опис заходів для здійснення етапу
Інформування потенційних учасників захолду, попередня реєстрація учасників та анкетування. Направлення відповідних листів-запрошень, листів-звернень; оформлення договорів на проживання, харчування та інші послуги
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 12 червня 2024
Відповідальний виконавець
Координаційна рада
Етапи реалізації
2. Основний етап. 2.1. Проведення 1 -го семінару - практикуму
Завдання
Проведення семінару-практикуму "Сам собі рятівник" у м. Луцьк з метою надання учасникам спеціальних знань, умінь і навичок, методиці та дидактиці роботи з дітьми та молоддю з безпеки життєдіяльності
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення тренінгів, майстер-класів, навчань з різних напрямків роботи у сфері цивільного захисту та БЖД, спрямованих на удосконалення вмінь і навичок з рятування та саморятування в умовах імітації реальних надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, дії в умовах військово-терористичних загроз, загрози бомбардувань та обстрілів; дії у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів; вивільнення постраждалих внаслідок руйнування споруд та укриттів; виявлення потенційних небезпек та способи виходу з критичних ситуацій; надання домедичної допомоги; психологічні тренінги. Вручення сертифікатів учасникам про проходження навчань. Анкетування учасників та підбиття підсумків проведення семінарів-практикумів.
Строк реалізації етапу
13 червня 2024 — 16 червня 2024
Відповідальний виконавець
Тананайський Юрій - заступник голови Руху, голова Волинського регіонального підрозділу ГО "ВГДР "Школа безпеки"
Етапи реалізації
2. Основний етап. 2.2. Проведення 2-го семінару–практикуму
Завдання
Проведення семінару-практикуму "Сам собі рятівник" у м. Вінниця з метою надання учасникам спеціальних знань, умінь і навичок, методиці та дидактиці роботи з дітьми та молоддю з безпеки життєдіяльності
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення тренінгів, майстер-класів, навчань з різних напрямків роботи у сфері цивільного захисту та БЖД, спрямованих на удосконалення вмінь і навичок з рятування та саморятування в умовах імітації реальних надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, дії в умовах військово-терористичних загроз, загрози бомбардувань та обстрілів; дії у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів; вивільнення постраждалих внаслідок руйнування споруд та укриттів; виявлення потенційних небезпек та способи виходу з критичних ситуацій; надання домедичної допомоги; психологічні тренінги. Вручення сертифікатів учасникам про проходження навчань. Анкетування учасників та підбиття підсумків проведення семінарів-практикумів.
Строк реалізації етапу
12 вересня 2024 — 15 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Макаров Олександр - голова Вінницького міського підрозділу ГО "ВГДР "Школа безпеки"
Етапи реалізації
3. Підсумковий етап. Підведення підсумків Проєкту. Оцінка проєкту.
Завдання
Підведення підсумків Проєкту. Оцінка проєкту. Строк реалізації етапу з 14 серпня 2024 р. по 31 серпня 2024 р. Відповідальний виконавець (прізвище, ім’я та посада) Негрієнко Алла - голова Руху
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та подання підсумкового та фінансового звітів. Висвітлення заходів у ЗМІ. Аналіз анкетування учасників. Проведення підсумкової онлайн- конференції
Строк реалізації етапу
16 вересня 2024 — 30 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Негрієнко Алла - голова ГО "ВГДР "Школа безпеки"
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування громадськості буде відбуватися через публікації статей у соціальних мережах, друкованій пресі, на радіо та телебаченні центрального, відомчого та місцевого рівнів, через веб-сторінки в Інтернеті та на сайті Мінмолодьспорту.

У разі зміни безпекової ситуаціїї в умовах воєнного стану та неможливості проведення заходу на запланованій території, захід може бути перенесено на інший термін та в більш безпечне місце. Організатори гарантують наявність відповідних укритів в місцях проведення заходу.


Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
На основі отриманого досвіду ВГДР «Школа безпеки» продовжуватиме діяльність щодо розроблення та впровадження різнопланових програм, спрямованих на пропаганду здорового та безпечного способу життя, створення нових підрозділв Руху "Школа безпеки", поширенню мережі гуртків «Школа безпеки» та «Юний рятувальник» на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти та за місцем проживання, що дасть можливість комплексної підготовки дітей та молоді з цивільного захисту, до дій у надзвичайних ситуаціях; впровадженню нових форм та методів роботи з дітьми та молоддю щодо формування безпеки життєдіяльності та здорового способу життя; фізичний розвиток підлітків і молоді, формування громадянської свідомості та патріотичного виховання дітей і молоді
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux