Популяризація підходів професійного волонтерства в молодіжних спільнотах
Статус
Не допущено
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2024 - 30 листопада 2024
Номер проєкту
20240205-5012
Бюджет
678392.5 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння розвитку культури професійного волонтерства (волонтерства за здобутими навичками) серед української молоді.
Актуальність програми
Українська молодь, зокрема в регіонах невеликих населених пунктів, часто обмежена у можливостях розвитку навичок для участі в суспільно-політичному житті.Проєкт спрямований на вирішення цієї проблеми через сприяння розвитку культури професійного волонтерства шляхом втілення концепції кемп-лідерства,що є спільнотою професійних волонтерів в громадській організації Будуємо Україну Разом (далі БУР).Молодь бере участь у створенні та реалізації культурно-освітнього компоненту на БУР-таборах,спрямованому на патріотичне та естетичне виховання, цей досвід надає молоді можливість отримати навички роботи в команді,проєктного менеджменту та організації заходів.Така можливість практики та особистісного зростання майже відсутня в Україні,адже молода людина вчиться в рамках БУР не тільки працювати з проектом,а й із групою індивідуумів,яких важливо перетворити в команду.Набутий досвід дозволяє їй бути спроможнішою та ефективнішою у будь-якій сфері. Поширення культури професійного волонтерства в Україні використовуючи наявний досвід та експертизу,включає в себе розробку методологічних напрацювань та проведення тренінгу для ініціативних команд,які зацікавлені в формуванні та розвитку спільноти професійних волонтерів в межах своєї діяльності.Спільний розвиток та популяризація цього формату волонтерства через створення інформаційної кампанії сприятиме не лише вирішенню проблеми низької включеності молоді у громадське життя, але й посилюватиме розвиток сталої та спроможної волонтерської культури
Очікувані результати
Короткострокові
Кемп-лідери здобули або розвинули навчики роботи з людьми, навички проєктного менеджменту, досвід організації заходів та фасилітації, взаємодії з тренерами\лекторами\тощо, навички роботи в команді та лідерства (результати моніторингу) розроблено методологічний інструмент (збірка енерджайзерів) для покращення навичок роботи з командою та формування спільнот проведено тренінг на тему формування та розвитку спільнот професійних волонтерів реалізовано інформаційну кампанію для популяризації формату професійного волонтерства в рамках проєкту
Показати повний опис
Довгострокові
Зростання рівня усвідомленості серед молоді про можливості саморозвитку через волонтерство Молодь активніше включається в суспільно-політичне життя країни
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
проведено 2 навчальних школи для кемп-лідерів 40 учасників та учасниць взяли участь в навчальній школі для кемп-лідерів 80% кемп-лідерів втілили отримані знання та навички під час БУР-таборів впродовж 2024 року учасники та учасниці школи кемп-лідерів втілили 20 культурно-освітніх програм 1 методологічний інструмент розроблено та поширено (збірка енерджайзерів) 70 друкованих збірок поширено 200 електронних збірок поширено 1 проведений тренінг для громадських організацій та ініціативних команд з теми формування спільнот професійних волонтерів 24 учасників відвідали тренінг 1 відеоролик 1 спецпроєкт у медіа 5 виходів статей 7 публікацій у соціальних мережах БУР
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Молодь розвинула такі компетенції як - мобільність, відчуття довіри, відповідальність, самозарадність, вміння вчитися/саморозвиток, лідерство, громадянська обізнаність, комплексне вирішення проблем, а також забезпечує їх трансляцію назовні та практичне втілення. 80% учасників навчальних тренінгів задоволені активністю 10% учасників спільноти кемп-лідерів долучилися до створення збірки енерджайзерів
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Тренінг з кемп-лідерства
Всього учасників (з них жінок)
40 (28) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Захід
Тренінг з формування спільнот професійних волонтерів
Всього учасників (з них жінок)
24 (0) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
0 (0) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Програма передбачає охоплення різних груп осіб. Кемп-лідери, що налічує 40 осіб, впливатимуть на приблизно 400 учасників таборів. Кожен з 40 кемп-лідерів працюватиме в парі на 20 заїздах, на кожному з яких буде в середньому 20 волонтерів. Це означає, що вплив кемп-лідерів розгортається на близько 400 учасників таборів. Також, інформаційна кампанія має зацікавити 200,000 осіб, а тренінг планується для 24 учасників, які будуть масштабувати свою діяльність на своєму рівні. При відборі учасників проєкту ми не залучаємо цільово осіб з інвалідністю або тимчасово переміщених осіб, однак під час відбору при схожій мотивації та рівні досвіду намагаємось надати можливість саме їм.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Проведення базових тренінгів з кемп-лідерства
Завдання
Провести 2 базові навчальні тренінги кемп-лідерства, де ми знайомимо молодь з історією БУР, цінностями та принципами діяльності, стилями лідерства, основами групової динаміки, інструментам втіленням культурно-освітнім компонентом, взаємодією з командою БУР
Опис заходів для здійснення етапу
1. Затвердження програми навчальної школи 2. Підготовка та публікація анонсу набору учасників та учасниць 3. Відбір учасників та учасниць 4. Проведення школи 5. Моніторинг
Строк реалізації етапу
03 червня 2024 — 31 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Бенешин Марта, голова організації
Етапи реалізації
Проведення заходів підготовленими кемп-лідерами в межах БУР-таборів
Завдання
Реалізація на практиці отриманих знань учасниками та учасницями базового тренінгу шляхом складання та втілення у громадах по всій Україні 20 культурно-освітніх програм табору БУР. Культурно-освітня програма табору БУР представляє собою 7-денний “конструктор” заходів, що відбуваються кожного дня задля формування культурно-освітнього, формаційного впливу на молодь. Кемп-лідери реалізують дві 7-денні програми, для різних заїздів-груп волонтерів табору
Опис заходів для здійснення етапу
Затвердження пари кемп-лідерів на участь в БУР-таборі Проведення настановчої зустрічі для обговорення кейсу і запиту громади Кемп-лідери складають програму культурно-освітньої програми,враховуючи отримані знання та навички Впроваджують складену програму під час БУР-таборів Проведення рефлексивної підсумкової зустрічі з кемп-лідерами для аналізу успіхів та зон росту Моніторинг та оцінка діяльності кемп-лідерів та їхнього впливу на молодь
Строк реалізації етапу
15 червня 2024 — 30 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Бенишин Марта, голова організації
Етапи реалізації
Інформаційна кампанія для популяризації формату професійного волонтерства в рамках проєкту
Завдання
Популяризувати серед цільової аудиторії проєкту явище професійного волонтерства. Привернути увагу до переваг проф. волонтерства серед молоді. Проінформувати ініціативні команди молодіжних спільнот, як формуються спільноти професійних волонтерів.
Опис заходів для здійснення етапу
Розробити комунікаційну стратегію проєкту Втілити рекламну кампанію у соціальних мережах відповідно до стратегії Реалізувати зовнішню рекламну кампанію відповідно до стратегії Створити презентаційне відео про спільноту професійного волонтерства
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 31 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Бенишин Марта, голова організація
Етапи реалізації
Розробка та поширення методологічного матеріалу
Завдання
Створити ресурс (збірка енерджайзерів), який надасть інструкції та інструменти для ефективного формування та підтримки команд та спільнот
Опис заходів для здійснення етапу
Збір та систематизація матеріалу у форматі практичного посібника Дизайнування посібника та поширення електронної версії Тестування методологічного матеріалу на практиці з метою виявлення ефективності та можливих вдосконалень. Збір та аналіз фідбеку для подальшого удосконалення матеріалу. Фіналізація версії посібника та друк Активне впровадження та поширення методологічного матеріалу серед цільової аудиторії для широкого використання та підтримки формування команд та спільнот
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 31 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Бенишин Марта, голова організації
Етапи реалізації
Тренінг для молодіжних ініціативних груп, що хочуть розвивати спільноти професійних волонтерів
Завдання
Передати для організацій та ініціативних груп поглиблені знання про ефективні методи та стратегії формування спільнот. Вдосконалити їх навички комунікації, мотивації та координації для успішного управління волонтерськими командами. Поділитися інструментами для розробки ефективних стратегій залучення та утримання волонтерів, сприяючи сталому розвитку волонтерської спільноти. Сприяти обміну досвідом та встановленню партнерських зв'язків між організаціями
Опис заходів для здійснення етапу
Розробка програми тренінгу Пошук та реєстрація учасників Відбір молодіжних ініціативних груп для участі у тренінгу Проведення одноденного тренінгу Збір та аналіз фідбеку учасників тренінгу
Строк реалізації етапу
02 вересня 2024 — 15 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Бенишин Марта, голова організації
Етапи реалізації
Підготовка звітності
Завдання
Підвести підсумки реалізації проєкту та визначити вивчені уроки
Опис заходів для здійснення етапу
Підведення підсумків реалізації проєкту. Підготовка фінансового та описового звіту.
Строк реалізації етапу
15 жовтня 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Бенишин Марта, голова організації
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Для поширення інформації серед цільової аудиторії плануємо підготувати текстові, фото та відео матеріали. Будемо публікувати їх у наших соціальних мережах у різних форматах, щоб таким чином залучити якнайбільшу кількість людей. Також плануємо підготувати статті для публікації на зовнішніх ресурсах, таких як ГУРТ. 


 1. Сайт Будуємо Україну Разом https://www.bur.org.ua/ . Публікація статті у форматі “Історія успіху” для висвітлення особистісних змін, які людина отримує в процесі професійного волонтерства, та впливу, який вона формує.
 2. Інстаграм Будуємо Україну Разом https://www.instagram.com/burburbuuur/ Висвітлення явища професійного волонтерства у форматі коротких відео Reels, а також дописи про проєкт у форматі “Зображення + текст”.
 3. Фейсбук Будуємо Україну Разом https://www.facebook.com/BuildingUkraineTogether Поширення інформації відбуватиметься через публікацію дописів та подій. 
 4. Телеграм Будуємо Україну Разом https://t.me/burburbuuur Поширення інформації відбуватиметься через публікацію дописів.
 5. Тік-Ток Будуємо Україну Разом https://www.tiktok.com/@burburbuuur Висвітлення явища професійного волонтерства у форматі коротких відео.
 6. Ю-тюб Будуємо Україну Разом https://www.youtube.com/@burburbuuur. Формат тривалих відео, для розміщення відео презентації про професійне волонтерство та спільноту кемп-лідерів. Також передбачається публікація коротких відео у форматі “YouTube Shorts” для виходу на аудиторію, що не підписана на даний канал. 
 7. ГУРТ: https://gurt.org.ua/ Новина у розділі “Навчання” та стаття у розділі “Публікація”

До поширення інформації про проєкт також залучатимемо онлайн-видання різних рівнів та співпрацюватимемо із галузевими виданнями, платформами, які спеціалізуються на цій темі, та іншими ГО, які зацікавлені в розвитку професійного волонтерства.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Після завершення періоду фінансової підтримки програма має стабільну фінансову основу, оскільки внутрішньо націлена на підвищення спроможності організації. Розвиток кемп-лідерства та професійного волонтерства розширює масштаби діяльності та потенціал втілення волонтерських активностей. Подальше використання результатів передбачає ефективне впровадження культурно-освітнього компоненту таборів через відбір, навчання та супровід волонтерів-кемп-лідерів. Планується розширення мережі співпраці як на міжнародному рівні, зокрема у рамках програми Erasmus+, так і на національному рівні, пропонуючи програму для фахівців, що працюють з молоддю. Додаткові джерела фінансування передбачають співпрацю з соціальними інвесторами, локальними громадськими організаціями та пропозиції участі в різноманітних програмах, таких як "Молодіжний працівник".
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux