Наметові табори для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом"
Статус
Переможець
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 червня 2024 - 01 вересня 2024
Номер проєкту
20240131-4664
Бюджет
609000 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
В умовах воєнного стану мета проєкту наметових таборів для молоді з пріоритетом у підвищенні рівня культури волонтерства серед молоді буде спрямована на розвиток волонтерських навичок, які важливі в стресових умовах та можуть бути використані для підтримки громад та вразливих груп. 1. Гуманітарна допомога та реагування: навчання молоді навичкам, необхідним для надання гуманітарної допомоги в умовах воєнного конфлікту, включаючи ефективне волонтерське втручання в зони кризи. 2. Домедична підготовка: надання основ домедичної підготовки для надання допомоги пораненим та постраждалим в умовах війни. 3. Психологічна підтримка: розвиток навичок психологічної допомоги для волонтерів, які можуть стикатися з емоційно важкими ситуаціями в умовах війни. 4. Кризовий менеджмент: тренування в управлінні кризовими ситуаціями та ефективному реагуванні на виклики військових конфліктів. 5. Підвищення рівня солідарності та взаємодопомоги: формування сприятливого середовища для розвитку солідарності та взаємодопомоги серед учасників, спрямованого на підтримку важливих гуманітарних та волонтерських ініціатив. Ці аспекти допоможуть підготувати молодь до волонтерської діяльності в умовах воєнного стану та сприяти культурі волонтерства.
Актуальність програми
Проєкт наметових таборів для молоді для підвищенні рівня культури волонтерства серед молоді в умовах воєнного стану має велику актуальність з ряду причин: 1. Підготовка молоді до волонтерської діяльності може значно полегшити надання допомоги потребуючим. 2. Розвиток громадянської відповідальності та свідомості, особливо в умовах воєнного стану, коли громадянам доводиться активно брати участь у підтримці своєї громади. 3. Психосоціальна підтримка: здатність молоді надавати психосоціальну підтримку дуже важлива в умовах воєнного стресу. Проєкт надасть засоби та навички для підтримки психічного здоров'я волонтерів та тих, кому надається допомога. 4. Проведення гуманітарних проектів: волонтерські групи можуть взяти на себе проведення різноманітних гуманітарних проектів, від надання першої допомоги до організації тимчасового житла для переселенців. 5. Розвиток креативних рішень, в умовах воєнного стану часто виникають виклики, які потребують невідкладних та нестандартних рішень. Проект може сприяти розвитку творчого мислення та здатності до швидкого реагування. 6. Формування громадського духу та розвиток культури волонтерства. Проєкт буде сприяти формуванню громадського духу та спільності в умовах воєнного конфлікту, залучаючи молодь до спільної мети покращення умов життя, розвиваючи та популяризуючи культуру волонтер. Усі ці аспекти свідчать про важливість та актуальність такого проєкту в умовах воєнного стану, спрямованого на підвищення рівня культури волонтерства серед молоді.
Очікувані результати
Короткострокові
Короткострокові результати проекту наметових таборів для молоді з пріоритетом у підвищенні рівня культури волонтерства серед молоді будуть включати: 1. Навчання екстреним навичкам: учасники отримають навички екстреного реагування та першої допомоги, необхідні для надання допомоги в умовах воєнного стану. 2. Розвиток основ волонтерської допомоги, молодь оволодіє принципами та методами волонтерської допомоги, що дозволяє їм ефективно сприяти розвитку руху. 3. Формування командної роботи, а саме навчання учасників працювати в команді та ефективно взаємодіяти в умовах стресу та несподіваних ситуацій. 4. Сприяння спільноті та ініціативам для збільшення рівня свідомості та підтримки громадських ініціатив серед учасників табору. 5. Залучення до волонтерської діяльності для підвищення зацікавленості молоді у волонтерській діяльності та активне залучення до реалізації гуманітарних проектів. 6. Формування позитивного впливу для поширення позитивного впливу та прикладу серед ровесників та в громаді в цілому волонтерського руху. Ці результати свідчитимуть про успішність короткострокових результатів проекту та готовність учасників долучатися до волонтерської діяльності в умовах воєнного стану.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові результати проекту наметових таборів для молоді для підвищенні рівня культури волонтерства серед молоді будуть включати: 1. Стійкі волонтерські групи:створення та утримання стійких волонтерських груп, які готові надавати допомогу в разі потреби . 2. Підвищення рівня свідомості: збільшення загального рівня свідомості про необхідність та ефективність волонтерської діяльності в умовах воєнного стану серед молоді. 3. Участь у гуманітарних проектах: активна участь молоді в гуманітарних проектах та ініціативах для поліпшення умов життя та допомоги постраждалим. 4. Формування лідерських якостей, а саме розвиток лідерських якостей серед учасників, що дозволяє їм ефективно керувати волонтерськими групами та ініціативами. 5. Підтримка волонтерських ініціатив та активна участь молоді в громадських та волонтерських ініціативах, проєктах спрямованих на покращення громадського блага. 6. Формування активної спільноти, а саме залучення молоді до волонтерської активності та прийнятті рішень на рівні громади та суспільства. 7. Посилення сприйняття волонтерства, як важливого елементу громадського розвитку та підтримки громади в умовах воєнного стану. Ці довгострокові результати свідчать про сталість впливу проекту та його важливість у формуванні культури волонтерства серед молоді в умовах воєнного конфлікту.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
За рахунок проведення 7 таборів, в яких безпосередньо візьмуть участь 350 осіб, які в майбутньому будуть займатися волонтерською діяльністю, а також шляхом поширення інформації та знань щодо можливостей волонтерської діяльності серед оточення будуть охоплені 10 000 осіб. В програмі таборів буде проведено велику кількість лекцій, ігор , семінарів, спортивних та командних завдань на різні теми, які задовольнять інтереси всіх учасників. Учасники з 10 областей приймуть участь в таборах, що збільшість охоплення в різних регіонах.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Серед якісних показників проєкту наметових таборів для молоді можна виділити: 1. Волонтерські компетенції: учасники проекту отримають поглиблені знання та практичні навички щодо організації та участі в волонтерських проектах в умовах конфлікту. 2.Підвищення рівня емпатії та розуміння потреб постраждалих, що дозволяє молоді більш ефективно взаємодіяти та співпереживати. 3. Лідерська активність:формування лідерських якостей та здатності до прийняття відповідальності за ініціативи та проекти. 4. Творчий підхід до проблем та розвиток творчого мислення та здатності до пошуку нетрадиційних рішень у сфері волонтерства та допомоги. 5. Зміна сприйняття волонтерства та посилення розуміння волонтерства як активної форми громадянської участі та засобу вирішення соціальних проблем. 6. Формування групової ідентичності та творення, підтримка групової ідентичності серед учасників, що сприяє спільності та взаємопідтримці. 7. Сприяння психосоціальному здоров’ю, забезпечення учасників навичками самопідтримки та психологічною стійкістю в умовах стресу. 8. Активна участь учасників у громадських обговореннях та прийняття рішень, пов'язаних зі сферою волонтерства. Ці якісні результати свідчать про комплексний вплив проекту на особистісний та соціальний розвиток учасників в умовах воєнного стану.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 1
Всього учасників (з них жінок)
50 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (10) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 2
Всього учасників (з них жінок)
50 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 3
Всього учасників (з них жінок)
50 (34) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
30 (20) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 4
Всього учасників (з них жінок)
50 (34) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
20 (15) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 5
Всього учасників (з них жінок)
50 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
36 (18) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 6
Всього учасників (з них жінок)
50 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
27 (15) осіб
Захід
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 7
Всього учасників (з них жінок)
50 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Безпосередрьо приймуть участь 350 осіб з 10 областей , загальне охоплення 10000
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовка до реалізації програми
Завдання
Організаційні роботи: розробка програми заходів, пошук інструкторів
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над затвердженням програми, залученням інструкторів та партнерів для таборів. Набір учасників та узгодження програм таборів. Підбір конкурсів для таборів.
Строк реалізації етапу
24 червня 2024 — 05 липня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Етапи реалізації
Проведення табору 1
Завдання
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 1
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
08 липня 2024 — 19 липня 2024
Відповідальний виконавець
Наталя Щербаківська - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 2
Завдання
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 2
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
15 липня 2024 — 26 липня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Буць - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 3
Завдання
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 3
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
22 липня 2024 — 01 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Дмитро Дем'яненко - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення табору 4
Завдання
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 4
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
05 серпня 2024 — 16 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Оксана Скляр - комендант табору
Етапи реалізації
Проведення табору 5
Завдання
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 5
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
09 серпня 2024 — 20 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Вероніка Бабич - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення табору 6
Завдання
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 6
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
14 серпня 2024 — 25 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Лілія Квіч- комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення табору 7
Завдання
Наметовий табір для молоді "Загартовані духом, збагачені досвідом" 7
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація табору згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
19 серпня 2024 — 30 серпня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Буць - комендант табору
Етапи реалізації
Підготовка до звітності
Завдання
Підготовк звітності
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка звітності, систематизація отриманих данних після реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
26 серпня 2024 — 01 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1. Оновлення на онлайн-платформі: активне оновлення новин, щоб регулярно

оновлювати інформацію на сайті організації https://www.plast.org.ua/

2. Соціальні мережі: активна присутність у соціальних мережах, таких як Facebook,

Instagram та публікації новин, фото- та відеоматеріалів, які відображають хід реалізації

проєкту.


Території, на яких будуть проходити заходи проекту мають діючі укриття. Крім того,

будуть проведені інструктажі, як діяти у випадку повітряних тривог.

У разі зміни безпекової ситуації, в умовах воєнного стану, для забезпечення реалізації

проекту та досягнення очікуваних результатів буде прораховано та узгоджено формат

заходу, або змінено місце проведення.

Коменданти вишколів забезпечать належний рівень безпеки учасників проекту в умовах

воєнного стану.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Діяльність Молодіжної Організації "ПЛАСТ- Національна Скаутська Органзація України" в Україні не обмежується спортивними іграми, таборами та вишколами , вона триває цілорічно. Тому після завершення проєкту, учасники повернуться в свої осередки та громади де будуть продовжувати здобувати нові знання, вміння та поширювати набуті.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux