Розвиток лідерського потенціалу молоді через волонтерську діяльність
Статус
Припинено участь
Проєкт подано
10 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
15 квітня 2024 - 30 жовтня 2024
Номер проєкту
20240210-5305
Бюджет
706895 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяти розвитку лідерського потенціалу молоді шляхом залучення їх до волонтерської діяльності
Актуальність програми
Розвиток лідерського потенціалу молоді через волонтерську діяльність є важливим аспектом сучасного суспільства. Волонтерство надає молоді можливість розвинути свої навички, здобути цінний досвід і зробити свій внесок у розвиток громади. Волонтерська діяльність сприяє розвитку найважливіших духовних цінностей таких як: почуття людяності, патріотизму, співчуття, доброти, взаємодопомоги та взаємопідтримки; молодь розуміє важливість вирішення соціальних проблем суспільства, принципи, сфери та шляхи допомоги людям і собі. Тобто таким чином формується громадянин, здатний взяти на себе відповідальність за процеси, що протікають у суспільстві. Однією з ключових переваг волонтерства є можливість молоді активно спілкуватися з людьми з різних соціальних груп і культур. Це сприяє розширенню їхнього світогляду, формуванню толерантного ставлення до різних поглядів і впевненості у власних здібностях. Волонтери навчаються працювати в команді, приймати рішення, вирішувати проблеми і співпрацювати з людьми різного віку і статусу. Практичний досвід, отриманий через волонтерську діяльність, також може стати основою для розвитку лідерського потенціалу молоді. Саме волонтер своїм прикладом показує правильний шлях до здорового майбутнього – стає прикладом для своєї громади, спільноти, суспільства; організовує заходи, координує команди волонтерів та вирішує важливі завдання. Це дозволяє розвивати навички прийняття рішень, лідерства, комунікації, управління часом і ресурсами.
Очікувані результати
Короткострокові
1. Розвиток лідерського потенціалу молоді через волонтерську діяльність, допомагаючи їм набувати практичні навички та стимулюючи їх саморозвиток. 2. Розвиток особистого зростання та самовдосконалення. 3. Підвищення морально-психологічних якостей та почуттів патріотизму, співчуття, доброти, взаємодопомоги та взаємопідтримки. 4. Формування свідомого ставлення молоді до волонтерської діяльності. 5. Організація волонтерських заходів та благодійних акції.
Показати повний опис
Довгострокові
1. Розвиток емоційного і соціального інтелекту: волонтерство дозволяє молоді розвивати свою емпатію, співпереживання та вміння співпрацювати з іншими. Це важливі якості лідера, які допоможуть їм краще розуміти потреби та мотивації групи людей, якими вони керують. 2. Підтримка молоді впродовж їх волонтерського досвіду через менторство та індивідуальне керівництво. Досвідчені лідери можуть слугувати менторами для молоді, надавати поради та допомогу у розвитку їх потенціалу. 3. Сприяння розвитку ініціатив молоді через підтримку їх проектів. Волонтерські організації можуть створювати фонди або надавати гранти молодим лідерам, які пропонують новаторські проекти та ідеї для розвитку громади. 4. Розвиток комунікаційних навичок: волонтерська діяльність формує вміння взаємодіяти з різними людьми. Це допоможе молоді вдосконалити свої навички спілкування, навчитися слухати та встановлювати позитивні взаємини з іншими. Все це є важливими елементами успішного лідера.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
В процесі реалізації проєкту заплановано організувати та провести 6 заходів, зокрема 3 заходи в онлайн форматі:1 семінар-тренінг (залученість 2000 учасників); 1 челендж (залученість 3000 учасників); 1 тренінг (залученість 2000 учасників); 2 заходи в офлайн форматі (1 благодійна акція (залученість 2500 учасників); 1 фізкультурно-оздоровчий захід (залученість 1500 учасників) та 1 захід в змішаному форматі (всеукраїнський форум залученість 3500 учасників) всього до участі у проєкту заплановано залучити 14500 учасників зі всієї Уркаїни, розроблено 6 Google-форм для реєстрації на планові заходи, а також створено 1 онлайн-платформу та розроблено 1 програму «Розвиток лідерського потенціалу молоді через волонтерську діяльність».
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Залучено більше молоді до волонтерської діяльності: реалізація проєкту сприятиме розвитку мотивації та залученню значної кількість молоді до волонтерської роботи. Це дозволить їм розвивати лідерські навички та отримувати цінний досвід у практичних проектах. 2. Зміцнено лідерський потенціал молоді: учасники проєкту отримають можливість розвивати свої навички управління, комунікації, прийняття рішень та співпраці. Вони були познайомлені з основними принципами лідерства і отримають командний досвід через участь у волонтерських проектах. 3. Створено позитивний соціальний вплив: проєкт сприятиме розвитку громад. 4. Збільшено свідомість щодо участі у волонтерській діяльності: проєкт допоможе популяризувати волонтерство серед молоді та широкої громадськості. Таким чином, проєкт «Розвиток лідерського потенціалу молоді через волонтерську діяльність» досяг успіху у залученні молоді до волонтерства, сприяв розвитку лідерських якості та створенні позитивного соціального впливу. Він сприяв підвищенню свідомості та зацікавленості громади у здійсненні власного внеску у соціальне благо.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Всеукраїнський семінар-тренінг «Лідери майбутнього» (онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
2000 (800) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
680 (100) осіб
Захід
Всеукраїнський форум «Підтримка молоді впродовж їх волонтерського досвіду через менторство» (змішана форма)
Всього учасників (з них жінок)
3500 (1000) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
300 (40) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
800 (60) осіб
Захід
Всеукраїнська благодійна акція «Добре діло» (офлайн)
Всього учасників (з них жінок)
2500 (1200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
120 (35) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1110 (300) осіб
Захід
Всеукраїнський челендж «Танцюй, волонтер, веселись» (онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
3000 (1700) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
346 (123) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1200 (500) осіб
Захід
Всеукраїнський тренінг «Розбудова команди волонтерів: роль, співпраця, мотивація» (онлайн)
Всього учасників (з них жінок)
2000 (700) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
70 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
648 (200) осіб
Захід
Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Енергія волонтерства: фітнес-руханки для волонтерів» (офлайн)
Всього учасників (з них жінок)
1500 (900) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (46) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
300 (58) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Здобувачі освіти, педагогічні, науково-педагогічні працівники
План реалізації програми
Етапи реалізації
Інформаційно-підготовчий етап
Завдання
Організація проєкту. Налагодження комунікації. Підготовка матеріалів тренінгів та семінарів.
Опис заходів для здійснення етапу
Організація робочої групи для реалізації завдань проєкту. Налагодження комунікації з надавачами послуг, закупівля необхідних матеріалів та обладнання. Підготовка інформаційних матеріалів підготовка тренінгів та семінарів.
Строк реалізації етапу
15 квітня 2024 — 15 травня 2024
Відповідальний виконавець
Буянова Г. В., методист, консультант проєкту
Етапи реалізації
Основний етап: реалізація та впровадження проєкту
Завдання
Організація та проведення заходів відповідно до плану проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
1. Всеукраїнський семінар-тренінг «Лідери майбутнього» (онлайн). 2. Всеукраїнський форум «Підтримка молоді впродовж їх волонтерського досвіду через менторство» (змішана форма). 3. Всеукраїнська благодійна акція «Добре діло» (офлайн). 4. Всеукраїнський челендж «Танцюй, волонтер, веселись» (онлайн). 5. Всеукраїнський тренінг «Розбудова команди волонтерів: роль, співпраця, мотивація» (онлайн). 6. Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий захід «Енергія волонтерства: фітнес-руханки для волонтерів» (офлайн). 7. Створення мобільного додатку. 8. Розроблення програми «Розвиток лідерського потенціалу молоді через волонтерську діяльність».
Строк реалізації етапу
16 травня 2024 — 30 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Малечко Т.А., менеджер проєкту, к.пед.н., доцент
Етапи реалізації
Заключний етап: підведення підсумків проєкту
Завдання
Підготовка звітної документації проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та подання звітної документації про результати реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2024 — 30 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Коломоєць Г.А., координатор проєкту, к.пед.н., старший дослідник
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Офіційний сайт ГО «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна та громадська ідентичність» » https://ukrnationalidentity.com – (статті за результатами проведених заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 1 стаття на тиждень).

Офіційний сайт (Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти) https://imzo.gov.ua/ – постійно упродовж реалізації проєкту (анонси до заходів, промоція проєкту, статті за результатами проведених заходів 1 стаття на тиждень).

Телеграм-канали для посилення комунікації та зворотнього зв’язку

Презентації проєкту перед учасниками.

Електронна пошта та розсилка.

Додатково виконавці проєкту будуть інформувати академічну спільноту про хід та реалізації проєкту на власних сторінках у соціальній мережі Facebook.

Для інформування про результати проєкту буде здійснено презентації проєкту в закладах освіти, громадських організаціях та інших публічних місцях. Також буде здійснюватися систематична розсилка електронних листів із звітами про заходи, інформацією про співпрацю та майбутні ініціативи. 

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Реалізація проєкту «Розвиток лідерського потенціалу молоді через волонтерську діяльність» має значний потенціал для подальшого використання результатів, зокрема: 1. Впровадження здобутих знань: учасники проєкту набувають різноманітних навичок під час волонтерської діяльності, наприклад, керування проектами, комунікаційні вміння та лідерство. Ці навички можуть бути використані у подальшому житті учасників проєкту, незалежно від їхніх професійних цілей. 2. Розширення мережі контактів: учасники проєкту співпрацюють з різними організаціями, спільнотами та іншими волонтерами. Це дає їм можливість побудувати цінні мережі контактів, що можуть бути корисними в майбутніх проектах та кар’єрному розвитку. 3. Вплив на соціальну сферу: волонтерська діяльність, спрямована на розвиток лідерського потенціалу молоді, може мати суттєвий позитивний вплив на суспільство. Учасники проєкту можуть бути залучені до вирішення соціальних проблем та змін, сприяти розвитку своїх спільнот та покращенню якості життя інших людей. 4. Підвищення усвідомленості громадськості: через організацію дії волонтерської діяльності та розвитку лідерського потенціалу молоді, проєкт може привернути увагу громадськості до питань, пов’язаних з молодіжним розвитком, лідерством, волонтерством та соціальними викликами.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux