СОЦІАЛЬНО-МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ «РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА «БЛОКПОСТ»
Статус
Припинено участь
Проєкт подано
01 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2024 - 30 листопада 2024
Номер проєкту
20240131-4710
Бюджет
673200 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяння подоланню повоєнного синдрому у ветеранів і ветеранок та в суспільстві шляхом реалізації активних громадських та молодіжних ініціатив у гуманітарному та соціальному напрямку. Створення соціального середовища де поєднується молодіжна ініціатива та соціальна потреба суспільства. Війна за Незалежність - глобальний виклик для Держави тому у конфліктних і постконфліктних контекстах реалізація проекту збалансує необхідність у відновленні базових потреб суспільства та виступить терміновим стабілізаційним заходом шляхом надання першочергової соціальної допомоги ветеранам, усуваючи при цьому відчуття невизначеності у останніх як фактору, що спонукає до антисуспільних дій.
Актуальність програми
Десятиріччями, по закінченню Другої Світової війни, європейська спільнота розбудовувала сектор безпеки континенту в основу якого покладалися принципи поваги, співучасті та солідарної відповідальності як держави, так і громадянського суспільства. Даний підхід поступово забезпечував окремим особам і державі більш ефективну та принципову безпеку відповідно до прав людини, демократії, верховенства права та принципів виваженого керівництва. В Україні також є власний досвід реабілітаційної роботи з ветеранською спільнотою. Довгий період часу під опікою держави були мільйони ветеранів Другої світової, так званих локальних воєн та «воїни- інтернаціоналісти», учасники миротворчих місій. З 2014 року з’явився досвід роботи з новою групою - ветеранами російсько-української війни. Але в основу даної роботи у часи радянської влади в першу чергу покладався принцип перерозподілу матеріальних благ та пільг. Все це мало, і продовжує мати, величезний тиск на солідарний державний бюджет, оскільки вимагає значних коштів і не вирішує головної проблеми – ресоціалізації ветеранів та ветеранок. Більше того – в деяких моментах посилює відчуття соціальної несправедливості. Саме тому проект спрямований в першу чергу на допомогу ветерану, його соціалізацію та підтримку найближчого оточення – членів його родини.
Очікувані результати
Короткострокові
Підготовка молодіжних волонтерських груп діяльність яких буде спрямована на: Соціальний супровід ветеранів, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України. • Соціальний супровід дітей ветеранів та дітей загиблих (померлих)
Показати повний опис
Довгострокові
Впровадження методичних рекомендацій для молодіжної роботи як типових соціальних локацій, а саме: психологічної Лагуни, Ветеранського простору спортивної реабілітації, Правового Хабу, Підприємницької ініціативи «Business school » та навчально виховної секції дитячий дошкільний простір «Алярмик»
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Молодь (7000 осіб). Представники громадянського сектору, волонтерських організацій та організацій ветеранів АТО та учасників російсько-української війни, діячі культу та актив національно - культурних товариств (120 осіб). Працівники державних органів влади, органів місцевого самоврядування, депутатського корпусі, що зайняті в процесі реалізації державної політики в галузі культури (65 осіб)
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Створення методики діяльності молодіжних - ветеранського простору спортивної реабілітації; психологічної Лагуни; правового Хабу: підприємницької ініціативи «Business school »; дитячого дошкільного простору «Алярмик». Підготовка до 50 наставників ветеранів та ветеранок з числа активної молоді.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
СОЦІАЛЬНО-МИСТЕЦЬКА АКЦІЯ «РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА «БЛОКПОСТ»
Всього учасників (з них жінок)
250 (145) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (30) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
140 (80) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
- Молодь (до 7000 осіб) - Ветерани російсько-української війн та учасники війни за Незалежність України (до 600 осіб) - Родини ветеранів російсько-української війн та учасників війни за Незалежність України (200 родин) - Представники органів влади та місцевого самоврядування (150 осіб) - Представники силового блоку - МВС, СБУ, МНС, МО, НГУ, ЗСУ тощо (450 осіб) - Актив ветеранських та волонтерських організацій (300 осіб)
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Підготовка методичної бази проекту Відбір учасників проекту – надавачів послуг. Підготовка обраних приміщень Опис заходів для здійснення етапу
Опис заходів для здійснення етапу
Видання інструкцій та організаційних завдань учасникам проекту - створення базових команд за напрямками надання послуг - заключення договорів оренди приміщення.
Строк реалізації етапу
14 травня 2024 — 16 червня 2024
Відповідальний виконавець
Голова, Білий Олег
Етапи реалізації
Реалізація заходів в рамках реалізації соціально-мистецької акції «реабілітаційний простір українського війська «БЛОКПОСТ»
Завдання
Розробка та організація циклу конференцій, семінарів та вебінарів за напрямками: -молодіжний Ветеранський простір спортивної реабілітації, адаптація ветеранів та ветеранок в психологічних Лагунах Ментального Спокою -діяльність та принципи надання послуг в правовому Хабі -молодіжні ветеранські підприємницькі ініціативи «Business school » - -функціонування та принципи творення дитячого дошкільного простору «Алярмик»
Опис заходів для здійснення етапу
В рамках проекту соціально-мистецької акції «Реабілітаційний простір українського війська «БЛОКПОСТ» (далі Простір) планується створення методології організації соціального середовища, що сприятиме залученню молоді до активної та повної ресоціалізації ветеранів та ветеранок російсько-української війни та війни за Незалежність України. Акція розпочнеться на початковому етапі на території м. Запоріжжя та в процесі реалізації акції пошириться на територію 13 областей України та м. Київ як через залучення учасників із Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської областей та міста Київ, так і створення лекційних локацій в рамках акції на території Черкаської, Закарпатської, Львівської та Івано- франківської областей. В рамках роботи Простору планується робота в межах п'яти соціально-орієнтовних модулів: 1. ПСИХОЛОГІЧНА ЛАГУНА – що дозволить навчити учасників акції надати оперативну психологічну допомогу воїнам та їх родинам. А в перспективі створити всі умови для подолання більш затяжних психологічних проблем, відомих як ПТСР. Результати роботи в даному модулі будуть покладені в основу створення нової методики роботи з даною соціальною групою. Також планується адаптація шляхом проведення групових сеансів реабілітації. 2. ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ – у поєднанні з психологічною допомогою активна фізична реабілітація сприятиме більш швидкій та сталій соціалізації ветеранів російсько-української війни та війни за Незалежність України. Саме тому в цьому модулі до лекційної роботи та практичних семінарів планується залучення інструкторів з числа воїнів учасників російсько-української війни та молодіжного патріотичного середовища, що дозволить створити більш сталий та позитивно стійкий ефект від акції. 3.ПРАВОВИЙ ХАБ – в умовах війни, військового стану та періоду відновлення важливою складовою підтримки захисників та їх сімей є подолання правового нігілізму. Метою напрямку є інформування про всі права та соціальні можливості ветеранів, їх родин та дітей. За необхідності – супровід в правовому полі. В роботі хабу братимуть участь молоді фахові юристи та волонтери з числа студентів юридичних факультетів. Вся юридична допомога надаватиметься безоплатно. 4. ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ «BUSINESS SCHOOL» – основним завданням якої є навчання та популяризація успішних бізнес практик. Бізнес інструктори проведуть первинне навчання ветеранів в царині створення бізнесу, ризиків початкового етапу роботи та на основі успішних практик підтримуватимуть жагу до розвитку учасників проекту. «BUSINESS SCHOOL» буде працювати як у формі семінарів- практикумів та конференції із теорії та практики ведення бізнесу, так і у форматі надання правової допомоги в питаннях ведення власної справи в Україні. В подальшому модуль «BUSINESS SCHOOL» буде розвиватися у двох напрямках. Перший – створення віртуальної платформи, з метою якнайширшого охоплення молодіжного та ветеранського середовища. Другий – створення філій «BUSINESS SCHOOL» в містах Івано-Франківськ та Львів. Складовою частиною «BUSINESS SCHOOL» стане рекрутинговий центр, якій у співпраці із місцевими Центрами зайнятості буде надавати інформацію про вакансії на ринку праці, а також формувати потребу у робітниках на основі запитів від підприємств створених ветеранами. 5. ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ПРОСТОРУ «АЛЯРМИК» - силами фахівців дошкільної освіти проводитиметься робота з дітьми воїнів. Надаватиметься дошкільна освіта та підготовка до шкільного процесу, що прибере психологічне навантаження та зменшить дитячі страхи в родинах воїнів-ветеранів російсько-української війни. Первинна локація даного простору планується у м. Запоріжжя. В подальшому аналогічний простір буде створено в м. Умань.
Строк реалізації етапу
17 червня 2024 — 17 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Голова, Білий Олег
Етапи реалізації
Завершальний етап
Завдання
Аналіз результатів реалізації програми. Підписання актів та підготовка звітного пакету. Підведення підсумків реалізації проекту.
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та проведення фінальної прес-конференції. Видання підсумкових методичних рекомендацій за напрямкам акції. Підготовка фінансового звіту.
Строк реалізації етапу
18 листопада 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Голова, Білий Олег
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Однією з важливих складових не лише успішної реалізації проекту, а й сталості його

подальшого впровадженні в життя є відкритість суспільству через активну

інформаційну компанію. Саме тому команда проекту реалізує комплекс комунікаційних

заходів з метою популяризації заходів, залучення кінцевих реципієнтів та підвищення

обізнаності про підтримку заходів з боку Міністерства Молоді та спорту України.

. Саме тому основними бенефіціарами інформаційної кампанії щодо перебігу проекту та

його рівня результативності нами визначені:

- ветерани та члени їхніх сімей молодь України

- органи влади (регіональної та центральної)

- військове командування

- громадські організації та групи

- експертна спільнота

З метою якнайщирішого інформування суспільства про хід та результати проекту нами

плануються наступні дії в інформаційній площині:

Визначені наступні канали комунікацій ЗМІ (регіональні, національні, іноземні). А саме:

- Регіональні сайти 061, «Форпост», «Запоріжжя Інформ»

- Регіональні телеканали МТМ та Суспільне (загальна аудиторія до 300 тисяч).

- Регіональні телеграм канали. Органів державної влади та ОМС: Запорізька

облдержадміністрація/Запорізька область https://t.me/zoda_gov_ua (38565 підписників);

Пологівська РВА (1407 підписників) https://t.me/prwa_gov_ua; https://t.me/prwa_gov_ua/;

Мелітопольська РВА (116 підписників) https://t.me/; Біленьківська ТГ (1967 підписників)

https://t.me/Bilenke_TG_ZP; Малобілозерська ТГ (252 підписника) https://t.me/mb_gromada;

Мирненська ТГ (42 підписника) https://t.me/mirnenska; Комишуваська селищна рада

(1741 підписників) https://t.me/komish_gromada; Василівська ТГ (2762 підписників)

https://t.me/vasgromada; Долинська ТГ (1174 підписників) https://t.me/DOLYNSKAOTG;

Дніпрорудненська ТГ (383 підписників) https://t.me/dnrada; Новенська ТГ (97 підписників)

https://t.me/novenskatg; Софіївська ТГ (282 підписника) https://t.me/sofiivska_sr_vpo;

https://t.me/GROMADY_KD_Vod_B(412 підписників); «Вільна Кирилівка» (58 підписників)

https://t.me/kyrylivka_rada/5843; «Вільний Бердянськ» (30 підписників)

https://t.me/Ukraineaboveallelse; «Велика Білозерка – це Україна (433 підписників)

https://t.me/VB_is_Ukraine.

-Телеграмканали регіональних ЗМІ: МТМ (17204 підписників) https://t.me/zprz_news; 5

редакція Запоріжжя (17221 підписників) http://surl.li/ivwae; Радіо Свобода. Новини

Приазовʼя (98500 підписників) https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-

ukrayinske-movlennya-v-okupatsiyi; Суспільне (35689 підписників)


https://t.me/suspilnezaporizhzhya; https://t.me/sichemo_zp; Усна історія війни (314

підписників) https://t.me/viyna_2014; Депкульт (151 підписників)

https://t.me/Depkylt_zdo/2168, https://t.me/Depkylt_zdo

- Національні веб сайти «Новий час», «Обозреватель», УНІАН, Укрінформ (аудиторія до

5 мільйонів), національні телеканали ICTV, Новий, 1+1, 5 канал (аудиторія до 10

мільйонів)

- Міжнародні ЗМІ. Медіа Балтійських країн – фінські газети Iltalehti та Helsingin Sanomat

(до 5 мільйонів переглядів на місяць), латвійські, литовські та естонські телеканали та

вебсайти (аудиторія до 2 мільйонів), шведська газета Autonbladet, французькі – Le

Monde, Le Figaro, німецькі телеканали RTL та ZDF (загальна аудиторія до 50 мільйонів).

Частота інформування: 2-3 публікації на місяць

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Даний проект планується реалізувати на постійній основі. Його досвід буде поширено як на райони Запорізької області так і на Україну. Останній напрямок планується спочатку реалізувати в чотирьох Центрах – Північному (Київ), Південному (Запоріжжя), Східному (Харків) та Західному (Львів). Із перспективою створення філій Центру в усіх областях
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux