Всеукраїнські вишколи спрямовані на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Статус
Переможець
Проєкт подано
03 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 вересня 2024 - 30 листопада 2024
Номер проєкту
20240202-4863
Бюджет
470850 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та культури безпеки життєдіяльності
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Мета заходу є дуже значущою та спрямованою на розвиток різноманітних аспектів особистості молоді особливо в часі війни. Щоб досягти цієї мети, буде розглянуто такі основні напрямки та завдання вишколів: 1. Підвищення рівня компетентностей: проведення навчань та практичних тренінгів з основних областей, які сприяють розвитку компетентностей молоді, таких як лідерство, комунікаційні навички, робота в команді, критичне мислення і прийняття рішень. 2. Гармонійне психічне розвиток: організація психологічних тренінгів та семінарів, спрямованих на самосприйняття, розвиток емоційної стійкості, стресостійкість та робота з емоціями для покращення психічного стану в часі війни. 3. Формування культури безпеки життєдіяльності: навчання основам безпеки в різних сферах життя, включаючи безпеку під час викликів спричинених воєнним станом, а також навчання навичкам першої допомоги. Проведення сценарійних вправ та симуляцій, що дозволять молоді вдосконалити свої реакції на непередбачені ситуації. 4. Сприяння соціальній взаємодії та толерантності:розвиток навичок співпраці та взаємодії в групі через групові вправи та проекти та організація дискусій та семінарів з питань толерантності, різноманітності та взаєморозуміння. 5. Створення позитивного середовища: організація культурно-розважальних заходів для підтримки психічного здоров'я та підвищення настрою учасників та забезпечення доступу до ресурсів та консультування для тих, хто може потребувати додаткової підтримки. Ці напрямки допоможуть ство
Актуальність програми
Актуальність заходу, спрямованого на проведення вишколів для молоді з вказаними цілями, визначається декількома факторами: 1. Сучасні виклики та загрози: в часі воєнного стану та з розвитком сучасного суспільства зростає потреба у молоді засвоювати нові знання та навички. Збільшення рівня компетентностей в різних сферах стає ключовим для ефективності у сучасному світі. 2. Ментальне здоров'я: зростання уваги до психічного здоров'я та гармонійного розвитку особистості свідчить про важливість подібних заходів, особливо в часі постійних стресів. Сучасна молодь стикається з різноманітними стресовими ситуаціями, і підтримка психічного благополуччя є важливою складовою здоров'я. 3. Безпека життєдіяльності: в умовах воєнного стану та швидко змінюючого світу навички безпеки стають невід'ємною частиною освіти. Здатність реагувати на непередбачені ситуації та уникати ризиків є важливою для забезпечення безпеки та благополуччя. 4. Сприятливий вплив на соціальну адаптацію: вишколи та тренінги можуть сприяти підвищенню соціальної компетентності молоді, сприяючи їхній ефективній взаємодії в суспільстві та роботі в групах. 5. Превентивний характер: заходи, спрямовані на формування культури безпеки та гармонійного розвитку, можуть виступати як ефективний засіб превентивної дії, запобігаючи можливим проблемам у майбутньому. 6. Загальна самосвідомість суспільства: зростаюча увага до питань освіти, здоров'я та безпеки свідчить про те, що такі ініціативи відповідають сучасним вимогам та цінностям
Очікувані результати
Короткострокові
У часи воєнного стану проведення вишколів для молоді з орієнтацією на підвищення рівня компетентностей, гармонійний психічний розвиток та формування культури безпеки життєдіяльності стає надзвичайно важливим і актуальним. Короткострокові результати будуть включати: 1. Підвищення готовності та навичок: учасники вишколів отримають навички, які допоможуть їм ефективно реагувати на непередбачені ситуації та виклики, що виникають під час воєнного стану. 2. Сприяння психічному здоров'ю: здійснення психологічних тренінгів та підтримка психічного здоров'я може допомогти молоді управляти стресом та важкими емоціями, пов'язаними з воєнним станом. 3. Формування культури безпеки:молодь отримає навички та знання, які дозволять їм забезпечити свою безпеку та безпеку оточуючих під час конфлікту. 4. Збільшення групової взаємодії: вишколи сприятимуть формуванню сплоченої групи, готової працювати разом та підтримувати одне одного. 5. Посилення національної готовності: учасники отримають розуміння важливості своєї ролі у збереженні безпеки та стабільності у країні. Враховуючи важливість цих аспектів, проведення вишколів стає ключовим елементом готовності молоді до викликів, пов'язаних із воєнним станом.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові результати проведення вишколів для молоді будуть включати: 1. Сильна молодь:учасники, які пройшли вишколи, будуть більш здатні до адаптації до стресових ситуацій, володіння навичками самоконтролю та збереження емоційної стабільності. 2. Підвищення здатності до самозахисту: молодь зможе ефективно застосовувати набуті навички безпеки та зберігати власну та оточуючих безпеку в умовах воєнного конфлікту. 3. Сприяння соціальній взаємодії та співпраці: учасники вишколів розвиватимуть навички співпраці та взаємодії в групі, що стане основою для створення сильної спільності в часи воєнного стану та волонтерської діяльності. 4. Підготовка до викликів: молодь буде готовою до ефективної участі в різних сферах, таких як медична допомога, рятувальні роботи, волонтерство, що сприятиме підтримці суспільства в умовах кризи. 5. Формування глибоких цінностей: вишколи допоможуть у формуванні глибоких цінностей безпеки, взаємодопомоги та відданості, що сприятиме єднанню молоді в умовах воєнного конфлікту. 6. Збільшення рівня національної свідомості:молодь, яка взяла участь у вишколах, визначить свою роль у збереженні та захисті національної безпеки, що сприятиме національній готовності. Ці довгострокові результати спрямовані на створення в молоді умов для впевненої та відповідальної участі в суспільстві, особливо в умовах воєнного стану.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Результативним показником в цифровому вимірі є близько 5000 осіб, які отримають необхідні знання про здоровий спосіб життя. Учасники вишколів отримають позитивні емоції від заходу. Усі 650 учасників отримають знання про відповідальне ставлення до власного здоров’я і активної життєвої позиції молоді.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Якісні показники заходу, орієнтованого на проведення вишколів для молоді в часи воєнного стану, будуть включати: 1. Збалансованість компетентностей: зростання рівня знань та навичок учасників у різних сферах, таких як медична допомога, виживання, комунікаційні навички та інші. 2. Покращення психічного стану: зниження рівня стресу та тривожності серед учасників, покращення самопочуття та розвиток стратегій психічного саморегулювання. 3. Сформованість культури безпеки: розвиток навичок уникання ризиків, володіння правилами безпеки, збільшення ступеня відповідальності за власну та загальну безпеку. 4. Готовність до дій в умовах кризи: розвиток вмінь ефективно реагувати на непередбачені ситуації, володіння навичками першої допомоги, планування та координації дій в умовах кризи. 5. Формування етичних цінностей: зростання рівня свідомості та прийняття учасниками етичних засад допомоги та підтримки, особистої відповідальності за свої дії. 6. Взаємодія та групова сплоченість: зростання рівня взаємодії та співпраці в групі, формування ефективного командного співробітництва. 7. Сприяння національній самосвідомості: підвищення рівня національної гордості та відчуття відповідальності за благополуччя своєї країни. Ці показники дозволять визначити ефективність заходу та вплив його на учасників в умовах воєнного стану, сприяючи їхньому готовному та адаптивному становленню в кризових умовах.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Всеукраїнський вишкіл спрямований на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 1
Всього учасників (з них жінок)
65 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
40 (20) осіб
Захід
Всеукраїнський вишкіл спрямований на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 2
Всього учасників (з них жінок)
65 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Захід
Всеукраїнський вишкіл спрямований на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 3
Всього учасників (з них жінок)
65 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
37 (20) осіб
Захід
Всеукраїнський вишкіл спрямований на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 4
Всього учасників (з них жінок)
65 (42) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
30 (20) осіб
Захід
Всеукраїнський вишкіл спрямований на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 5
Всього учасників (з них жінок)
65 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Захід
Всеукраїнський вишкіл спрямований на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 6
Всього учасників (з них жінок)
65 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
40 (20) осіб
Захід
Всеукраїнський вишкіл спрямований на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 7
Всього учасників (з них жінок)
65 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
35 (25) осіб
Захід
Всеукраїнський вишкіл спрямований на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 8
Всього учасників (з них жінок)
65 (45) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
40 (20) осіб
Захід
Всеукраїнський вишкіл спрямований на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 9
Всього учасників (з них жінок)
65 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
30 (20) осіб
Захід
Всеукраїнський вишкіл спрямований на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді 10
Всього учасників (з них жінок)
65 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
35 (20) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Безпосередрьо приймуть участь 650 осіб, загальне охоплення 3000. В заходах приймуть учасники більше ніж з 10 областей.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовка до реалізації програми
Завдання
Організаційні роботи: розробка програми заходів, пошук інструкторів.
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над затвердженням програми, залученням інструкторів та партнерів для вишколів. Набір учасників та узгодження програм вишколів. Підбір гутірок для вишколів
Строк реалізації етапу
01 вересня 2024 — 08 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Етапи реалізації
Проведення вишколу 1
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу спрямованого на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
06 вересня 2024 — 10 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Ксенія Дремлюженко - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 2
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу спрямованого на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
13 вересня 2024 — 17 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Наталя Шерекіна - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 3
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу спрямованого на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
20 вересня 2024 — 24 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Дарина Попова - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 4
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу спрямованого на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
27 вересня 2024 — 02 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Вероніка Бабич - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 5
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу спрямованого на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного план
Строк реалізації етапу
04 жовтня 2024 — 08 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Катерина Смірнова - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 6
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу спрямованого на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
11 жовтня 2024 — 15 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
В'ячеслав Фетісов - коментант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 7
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу спрямованого на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
25 жовтня 2024 — 29 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Ангеліна Віцега - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 8
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу спрямованого на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
01 листопада 2024 — 05 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Яна Дідун - комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 9
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу спрямованого на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
08 листопада 2024 — 12 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Валентина Крутова- комендант вишколу
Етапи реалізації
Проведення вишколу 10
Завдання
Проведення Всеукраїнського вишколу спрямованого на підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному розвитку молоді.
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація вишколу згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
15 листопада 2024 — 19 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Марина Попова - комендант вишколу
Етапи реалізації
Підготовка до звітності
Завдання
Підготовка звітності
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка звітності, систематизація отриманих данних після реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
25 листопада 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1. Оновлення на онлайн-платформі: активне оновлення новин, щоб регулярно

оновлювати інформацію на сайті організації https://www.plast.org.ua/

2. Соціальні мережі: активна присутність у соціальних мережах, таких як Facebook,

Instagram та публікації новин, фото- та відеоматеріалів, які відображають хід реалізації

проєкту.


Території, на яких будуть проходити заходи проекту мають діючі укриття. Крім того,

будуть проведені інструктажі, як діяти у випадку повітряних тривог.

У разі зміни безпекової ситуації, в умовах воєнного стану, для забезпечення реалізації

проекту та досягнення очікуваних результатів буде прораховано та узгоджено формат

заходу, або змінено місце проведення.

Коменданти вишколів забезпечать належний рівень безпеки учасників проекту в умовах

воєнного стану.

В заході приймуть участь учасники більше , ніж з 10 областей України.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Діяльність Молодіжної організації "ПЛАСТ- Національна Скаутська Органзація України" в Україні не обмежується вишколамі, вона триває цілорічно. Тому після завершення проєкту, учасники повернуться в свої осередки де будуть продовжувати здобувати нові знання, вміння та поширювати набуті.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux