Університет Власної Справи
Статус
Переможець
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2024 - 31 жовтня 2024
Номер проєкту
20240204-4932
Бюджет
296958 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня компетентностей молоді з метою формування у молоді культури підприємництва (у тому числі соціального), професійного та кар’єрного розвитку, стимулювання до відкриття власної справи, адаптації до ринку праці в умовах війни та післявоєнний період
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Підвищення рівня компетентностей молоді з метою формування у молоді культури підприємництва (у тому числі соціального), професійного та кар’єрного розвитку, стимулювання до відкриття власної справи, адаптації до ринку праці в умовах війни та післявоєнний період
Актуальність програми
За оцінкою НБУ, станом на 2023 рік - 26 % громадян України безробітні - близько 30% від цієї цифри - це молодь. Проблема із пошуком роботи, а в першу чергу реалізацією власного потенціалу серед молоді стає дедалі актуальнішою. Про це свідчить високий попит на різні курси із саморозвитку та побудови власної справи. Популярними стають соцмережі відповідних експертів, які щоправда часто є іншомовними (російськомовними, зокрема). Даний проект є актуальним з точки зору вирішення названих проблем. Оскільки сучасна молодь активно цікавиться саморозвитком та шукає шляхів до самореалізації та удосконалення. проведення навчального семінару «Університет власної справи» стане для багатьох молодих людей поштовхом до створення власної підприємницької діяльності та відповідно розвитку національної економіки. До того ж, наразі пропонується підтримка та розвиток молодіжного підприємництва, як з боку державних органів, так і міжнародних та громадських організацій, що буде запорукою підвищення рівня зайнятості серед молоді та створення нових малих підприємств і додаткових робочих місць.Окрім цього, проект "Університет власної справи" набуває особливої актуальності в контексті сучасної геополітичної ситуації та агресії Російської Федерації. У зв'язку з цим, проект має на меті підтримку молоді, яка стикається з проблемами безробіття та економічного занедбання внаслідок війни, шляхом надання знань та навичок, необхідних для створення власного бізнесу.
Очікувані результати
Короткострокові
Проект "Університет власної справи" спрямований на підвищення компетентності та обізнаності учасників у сфері підприємництва. Через серію навчальних семінарів, 120 вибраних учасників отримають знання та практичні навички для розвитку власних бізнес-ідей, що сприятиме стимулюванню економічної активності та зменшенню безробіття серед молоді. Окрім цього, проект має на меті формування культури соціального підприємництва серед молоді, підвищення їх мотивації до започаткування власних соціально відповідальних бізнесів. Це буде досягнуто через активне залучення учасників до дискусій, практичних вправ та вивчення успішних кейсів, що демонструють важливість та потенціал соціального підприємництва.
Показати повний опис
Довгострокові
У довгостроковій перспективі, "Університет власної справи" має на меті створення стійкої мережі молодих підприємців, які будуть сприяти соціально-економічному розвитку країни через інновації та підприємницьку діяльність. Очікується, що проект допоможе збільшити кількість молодіжних підприємств, стимулюватиме розвиток нових продуктів, послуг та соціальних ініціатив. Також, проект має на меті посилення співпраці між молодими підприємцями, формування мережі підтримки та обміну досвідом, яка дозволить учасникам ефективно розвивати свої бізнеси та впроваджувати інноваційні ідеї. Це сприятиме створенню сприятливого середовища для підприємництва та сприянню економічному зростанню.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
У рамках проекту "Університет власної справи" заплановано проведення двох навчальних заходів у м. Києві, кожен з яких залучить 60 учасників з усіх регіонів України, загальна кількість залученої молоді складе 120 осіб. Це стане основою для оцінки досягнення ключових кількісних цілей проекту, які включають не тільки участь у семінарах, але й подальше розповсюдження здобутих знань серед ширшої аудиторії. Додатково до безпосередньої участі, проект передбачає створення та поширення шести відеороликів з практичним змістом (від лекторів), що мають на меті досягти охоплення понад 10 000 молодих людей через інтернет та соціальні медіа. Такий підхід дозволить максимально розширити вплив проекту та його видимість.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Якісні показники успіху проекту включають збільшення рівня знань та практичних навичок у сфері підприємництва серед учасників. Важливим критерієм є здатність учасників застосовувати отримані знання для розвитку власних бізнес-ідей та ініціатив, що буде вимірюватися через моніторинг їхніх досягнень та проектів після завершення навчання. Окрім того, проект має на меті формування міцної спільноти молодих підприємців, здатних підтримувати один одного та співпрацювати над майбутніми проектами. Ефективність цієї спільноти, її активність та взаємодія будуть ключовими якісними показниками, що сприятимуть сталому розвитку підприємницької культури серед молоді в Україні.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Університет Власної Справи у м. Києві
Всього учасників (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Захід
Університет Власної Справи у м. Києві
Всього учасників (з них жінок)
60 (30) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (5) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільовою аудиторією даного проєкту стане молодь віком від 16 до 35 років
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий етап
Завдання
Створення робочої групи
Опис заходів для здійснення етапу
Опис заходів для здійснення етапу Створення робочої групи з метою координації для реалізації проєкту. Пошук експертів та місця проведення заходів.
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 31 травня 2024
Відповідальний виконавець
Курник Оксана-Валентина, заступниця Голови організації
Етапи реалізації
Відбір учасників
Завдання
Відбір учасників семінарів
Опис заходів для здійснення етапу
Створення онлайн-анкети кандидатів для участі; поширення інформації про початок проекту; збір та аналіз поданих заявок на участь; відбір та запрошення учасників проекту
Строк реалізації етапу
15 травня 2024 — 30 червня 2024
Відповідальний виконавець
Курник Оксана-Валентина, заступниця Голови організації
Етапи реалізації
Основний етап
Завдання
Проведення навчальних семінарів
Опис заходів для здійснення етапу
Проведення двох навчальних семінарів.
Строк реалізації етапу
01 липня 2024 — 31 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Ярослав Ференчак, Голова ВГО "МНР"
Етапи реалізації
Інформаційно-просвітницький етап
Завдання
Популяризація заходу
Опис заходів для здійснення етапу
Поширення відеоматеріалів семінарів в соцмержах та серед партнерських організацій. Проведення суспільно-корисних заходів (відкритих лекцій, презентацій) щодо реалізації власних проектів учасниками.
Строк реалізації етапу
01 липня 2024 — 31 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Яна Плотніцька, Керівниця інформаційного напряму ВГО "МНР"
Етапи реалізації
Заключний етап
Завдання
Підготовка звіту проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка творчого та фінансового звіту
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2024 — 31 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Курник Оксана-Валентина, заступниця Голови організації
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Для ефективного інформування громадськості про перебіг та результати проекту будуть використані різноманітні канали комунікації.


Власні ресурси: Наш основний інформаційний портал - вебсайт www.mnr.in.ua, де буде доступна актуальна інформація про проект, його хід та досягнення. 8 з 11

Соціальні медіа: Instagram: mnr.in.ua - тут будуть публікуватися фото та відео з заходів, а також оновлення проекту. TikTok: mnr.in.ua - для приваблення молодіжної аудиторії та поширення візуального контенту. YouTube: mnrua - використовуватиметься для розміщення довгих відео, інтерв'ю та документальних матеріалів. Facebook: ukrmnr - для регулярних оновлень, анонсів подій та взаємодії з 8 з 11 аудиторією.

Таргетована реклама: Використання таргетованої реклами в соціальних мережах допоможе ефективно досягти цільової аудиторії та залучити увагу до наших заходів та ініціатив.

Засоби масової інформації:

Співпраця з місцевими та всеукраїнськими ЗМІ Висвітлення подій забезпечуватиметься через розсилку пресрелізів, гарантуючи оперативність та об'єктивність інформування. 

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Після завершення періоду фінансування проекту "Університет власної справи" за рахунок бюджетних коштів, існують значні перспективи для подальшого використання його результатів та розвитку. Одним із ключових активів проекту стануть розроблені навчальні матеріали та відеоролики, які можуть бути використані для самостійного навчання молоді через інтернет-платформи та соціальні мережі. Це забезпечить тривалий доступ до ресурсів для широкого кола зацікавлених осіб та сприятиме неперервній освіті у галузі підприємництва. Для забезпечення сталості проекту та його розвитку після завершення фінансування можливе залучення додаткових ресурсів з різноманітних джерел. Це можуть бути гранти від міжнародних організацій, спонсорство від приватного сектору, партнерства з університетами та іншими освітніми установами. Також перспективним є розвиток платних програм навчання та консультацій для стартапів, що додатково забезпечить фінансову незалежність проекту. План використання організацією результатів реалізації проекту включає розширення мережі контактів між молодими підприємцями, створення спільноти практиків, які будуть ділитися досвідом, та надання менторської підтримки новим учасникам ринку. Окрім цього, планується регулярне оновлення навчальних матеріалів та організація щорічних зустрічей спільноти для обміну досвідом та кращими практиками. Успішна реалізація проекту та його видимі результати сприятимуть залученню уваги та підтримки з боку інших організацій та інституцій, зацікавлених у розвитку підприємництва та інновацій. Це створює фундамент для довгострокового розвитку проекту та його масштабування.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux