Психологічна підтримка та допомога учасникам освітнього процесу у воєнний час
Статус
Припинено участь
Проєкт подано
12 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
15 квітня 2024 - 15 жовтня 2024
Номер проєкту
20240211-5328
Бюджет
706350 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та культури безпеки життєдіяльності
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Сприяти розвитку компетентностей учасників освітнього процесу (керівників, вчителів, учнів/учениць, батьків) для успішного забезпечення самодопомоги та здійснення психологічної підтримки (допомоги) іншим у воєнний час
Актуальність програми
Під час воєнних дій психіка учасників освітнього процесу перебуває в постійному напруженні. Реакціями на стресові та травматичні події можуть бути страх, загальмованість, плач, агресія, почуття провини, апатія та інші. Щоб впоратися зі стресом власноруч та допомогти іншим пережити ці непрості часи, дати раду неконтрольованим емоціям і допомогти психіці на шляху до зцілення, буде корисним опанувати мінімальний набір прийомів базової психологічної допомоги. Враховуючи дану ситуацію, бажано кожному учаснику освітнього процесу мати первинні вміння щодо застосування вправ та технік для самодопомоги та допомоги іншим у стресових ситуаціях. У результаті воєнних дій в Україні, постало гостре питання психологічного стану здобувачів освіти та їх батьків і вплив такого стану на освітній процес. Головним завданням закладу освіти є повсякденна психологічна допомога здобувачам освіти та їхня емоційна підтримка. Слід також наголосити, що відповідно до статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» встановлено вимогу щодо проходження педагогічними працівниками в обсязі не менше 10% загальної кількості годин підвищення кваліфікації курсів з вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу. Саме тому важливим є питання підвищення рівня обізнаності в учасників освітнього процесу у напрямі оволодіння ними сучасними технологіями надання першої психологічної допомоги і психологічної підтримки у стресових ситуаціях
Очікувані результати
Короткострокові
1. Розвиток компетентностей учасників освітнього процесу (керівників, вчителів, учнів, батьків) для успішного забезпечення самодопомоги та здійснення психологічної підтримки (допомоги) іншим у воєнний час. 2. Готовність педагогів надавати першу психологічну допомогу учасникам освітнього процесу, враховуючи їх психофізіологічні стани (істерика, плач, панічна атака, загальмованість, нервове тремтіння, страх, тривожність тощо). 3. Отримання первинних вмінь застосовувати на практиці основних правил здійснення самодопомоги; вміння надавати психологічну допомогу для подолання психоемоційного напруження серед учасників освітнього процесу, враховуючи їх психофізіологічні стани (істерика, плач, панічна атака, загальмованість, нервове тремтіння, страх, тривожність тощо); для успішної профілактики та подолання горя й прояву суїцидальної поведінки. 4. Організація освітньо-просвітницьких та навчально-розвивальних заходів.
Показати повний опис
Довгострокові
1. Підвищення рівня стресостійкості та розвиток особистісного ресурсу учасників освітнього процесу (керівників, вчителів, учнів/учениць, батьків). 2. Розвиток психологічних навичок: готовність запроваджувати технології психологічного підтримки, методи психологічної допомоги й психологічного відновлення серед учасників освітнього процесу (керівників, вчителів, учнів, батьків). 3. Сформовано свідоме ставлення до власного психічного та ментального здоров’я серед учасників освітнього процесу (керівників, вчителів, учнів, батьків). 4. Подальша розробка та популяризація методичних кейсів щодо здійснення психологічної підтримки та допомоги учасникам освітнього процесу.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
В процесі реалізації проєкту заплановано організувати та провести заходи в змішаному, онлайн та офлайн форматах: 3 семінари-тренінги для здобувачів освіти через організацію онлайн-марафону психологічної підтримки та допомоги дій; 4 Всеукраїнські освітньо-розвивальні заходи підвищення кваліфікації освітян: 3 курси для вчителів («Психологічна підтримка та допомога учасникам освітнього процесу у воєнний та повоєнний періоди», «Психологічне відновлення вчителів: методи самодопомоги та розвиток особистісного ресурсу», «Сучасні інструменти підтримки психічного та ментального здоров’я в учасників освітнього процесу») 1 курс для практичних психологів «Зміст та специфіка проведення кризового консультування у закладах освіти практичними психолога»; 3 Всеукраїнські тренінгові заняття для педагогів: 1. Навички відновлення власних ресурсів та профілактика професійного вигорання у педагогів 2. Сучасні інструменти підтримки ментального здоров’я в учасників освітнього процесу 3. Перша психологічна допомога: навички керування своєю поведінкою у стресових ситуаціях; 1 літній освітньо-психологічний табір для дітей, які перебувають в районах ведення бойових дій (очно-дистанційна участь) «Самопізнання та самоствердження – крок до лідерства й успіху»; 1 Всеукраїнський науково-практичний Форум "Фізичне, психічне та ментальне здоров’я УКРАЇНЦІВ"; розроблено 12 Google-форм для реєстрації на планові заходи, а також створено 1 чат-бот з психологічної просвіти; розроблено 4 програми підвищення кваліфікації для вчителів та психологів закладів освіти
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Залучено більший відсоток учасників освітнього процесу (керівників, вчителів, учнів/учениць, батьків): реалізація проєкту сприятиме розвитку нових компетентностей серед учасників освітнього процесу для успішного забезпечення самодопомоги та здійснення психологічної підтримки (допомоги) іншим у воєнний час. Це дозволить їм розвивати психологічні навички та отримувати цінний досвід у практичних проєктах. 2. Розвиток психологічних навичок: учасники проєкту будуть здатні до реалізації отриманих первинних вмінь застосовувати на практиці сучасні техніки та методи психологічної підтримки (допомоги). Вони були познайомлені з основними сучасними технологіями здійснення першої психологічної допомоги та підтримки. 3. Створено позитивний психологічний вплив: проєкт сприятиме розвитку психічного здоров’я та соціального благополуччя. 4. Збільшено свідомість щодо значущості власного психічного та ментального здоров’я в учасників освітнього процесу (керівників, вчителів, учнів/учениць, батьків).
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Всеукраїнський освітньо-розвивальний захід підвищення кваліфікації освітян «Психологічна підтримка та допомога учасникам освітнього процесу у воєнний та повоєнний періоди»
Всього учасників (з них жінок)
400 (60) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
35 (14) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
35 (25) осіб
Захід
Всеукраїнський освітньо-розвивальний захід підвищення кваліфікації освітян "Психологічне відновлення вчителів: методи самодопомоги та розвиток особистісного ресурсу"
Всього учасників (з них жінок)
600 (200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
38 (20) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
150 (56) осіб
Захід
Всеукраїнський освітньо-розвивальний захід підвищення кваліфікації освітян "Сучасні інструменти підтримки психічного та ментального здоров’я в учасників освітнього процесу"
Всього учасників (з них жінок)
1000 (400) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
79 (54) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
300 (90) осіб
Захід
Всеукраїнський освітньо-розвивальний захід підвищення кваліфікації: курс для психологів "Зміст та специфіка проведення кризового консультування у закладах освіти практичними психолога"
Всього учасників (з них жінок)
800 (300) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
50 (29) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
260 (45) осіб
Захід
Всеукраїнське тренінгове заняття для педагогів "Навички відновлення власних ресурсів та профілактика професійного вигорання у педагогів"
Всього учасників (з них жінок)
200 (67) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
7 (3) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
100 (34) осіб
Захід
Всеукраїнське тренінгове заняття для педагогів "Сучасні інструменти підтримки ментального здоров’я в учасників освітнього процесу"
Всього учасників (з них жінок)
450 (200) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
37 (12) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
160 (45) осіб
Захід
Всеукраїнське тренінгове заняття для педагогів "Перша психологічна допомога: навички керування своєю поведінкою у стресових ситуаціях"
Всього учасників (з них жінок)
850 (400) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
75 (32) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
368 (95) осіб
Захід
Cемінар-тренінг для здобувачів освіти через організацію онлайн-марафону психологічної підтримки та допомоги дій І етап
Всього учасників (з них жінок)
2000 (800) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
56 (34) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
700 (300) осіб
Захід
Семінар-тренінг для здобувачів освіти через організацію онлайн-марафону психологічної підтримки та допомоги дій ІІ етап
Всього учасників (з них жінок)
4000 (1400) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
160 (43) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1200 (700) осіб
Захід
Семінар-тренінг для здобувачів освіти через організацію онлайн-марафону психологічної підтримки та допомоги дій ІІІ етап
Всього учасників (з них жінок)
6000 (2300) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
100 (45) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
1900 (67) осіб
Захід
Літній освітньо-психологічний табір для дітей, які перебувають в районах ведення бойових дій (очно-дистанційна участь) «Самопізнання та самоствердження – крок до лідерства й успіху»
Всього учасників (з них жінок)
2000 (700) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
34 (25) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
500 (90) осіб
Захід
Всеукраїнський науково-практичний Форум "Фізичне, психічне та ментальне здоров’я УКРАЇНЦІВ"
Всього учасників (з них жінок)
6500 (2480) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
78 (35) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
2300 (623) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Здобувачі освіти - учні/учениці закладів освіти; вчителі, психологи, батьки, керівники ЗО
План реалізації програми
Етапи реалізації
Інформаційно-підготовчий етап
Завдання
Організація проєкту. Налагодження комунікації. Підготовка матеріалів тренінгів та семінарів.
Опис заходів для здійснення етапу
Організація робочої групи для реалізації завдань проєкту. Налагодження комунікації з надавачами послуг, закупівля необхідних матеріалів та обладнання. Підготовка інформаційних матеріалів підготовка тренінгів та семінарів.
Строк реалізації етапу
15 квітня 2024 — 15 травня 2024
Відповідальний виконавець
Буянова Г. В., методист проєкту, консультант
Етапи реалізації
Основний етап: реалізація та впровадження проєкту
Завдання
Організація та проведення заходів відповідно до плану проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
1. Всеукраїнський освітньо-розвивальний захід підвищення кваліфікації освітян «Психологічна підтримка та допомога учасникам освітнього процесу у воєнний та повоєнний періоди» 2. Всеукраїнський освітньо-розвивальний захід підвищення кваліфікації освітян "Психологічне відновлення вчителів: методи самодопомоги та розвиток особистісного ресурсу" 3. Всеукраїнський освітньо-розвивальний захід підвищення кваліфікації освітян "Сучасні інструменти підтримки психічного та ментального здоров’я в учасників освітнього процесу" 4. Всеукраїнський освітньо-розвивальний захід підвищення кваліфікації: курс для психологів "Зміст та специфіка проведення кризового консультування у закладах освіти практичними психолога" 5. Всеукраїнське тренінгове заняття для педагогів "Навички відновлення власних ресурсів та профілактика професійного вигорання у педагогів" 6. Всеукраїнське тренінгове заняття для педагогів "Сучасні інструменти підтримки ментального здоров’я в учасників освітнього процесу" 7. Всеукраїнське тренінгове заняття для педагогів "Перша психологічна допомога: навички керування своєю поведінкою у стресових ситуаціях" 8. Cемінар-тренінг для здобувачів освіти через організацію онлайн-марафону психологічної підтримки та допомоги дій І етап 9. Cемінар-тренінг для здобувачів освіти через організацію онлайн-марафону психологічної підтримки та допомоги дій ІІ етап 10. Cемінар-тренінг для здобувачів освіти через організацію онлайн-марафону психологічної підтримки та допомоги дій ІІІ етап 11.Літній освітньо-психологічний табір для дітей, які перебувають в районах ведення бойових дій (очно-дистанційна участь) «Самопізнання та самоствердження – крок до лідерства й успіху» 12. Всеукраїнський науково-практичний Форум "Фізичне, психічне та ментальне здоров’я УКРАЇНЦІВ"
Строк реалізації етапу
16 травня 2024 — 30 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Вознюк Алла Вікторівна, координатор проєкту, доктор психологіхних наук, професор
Етапи реалізації
Заключний етап: підведення підсумків проєкту
Завдання
Підготовка звітної документації проєкту
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та подання звітної документації про результати реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2024 — 15 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Коломоєць Г.А., координатор проєкту, к.пед.н., старший дослідник
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Офіційний сайт ГО «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна та громадська

ідентичність» » https://ukrnationalidentity.com – (статті за результатами проведених

заходів, анонси до заходів, промоція проєкту, періодичність 1 стаття на тиждень).

Офіційний сайт ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ" - https://sportforall.gov.ua

Офіційний сайт (Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти) https://imzo.gov.ua/ постійно упродовж реалізації проєкту

– постійно упродовж реалізації проєкту (анонси до заходів, промоція проєкту, статті за результатами проведених заходів 1 стаття на тиждень).

Телеграм-канали для посилення комунікації та зворотнього зв’язку Презентації проєкту перед учасниками. Електронна пошта та розсилка. Додатково виконавці проєкту будуть інформувати академічну спільноту про хід та реалізації проєкту на власних сторінках у соціальній мережі Facebook. Для інформування про результати проєкту буде здійснено презентації проєкту в закладах освіти, громадських організаціях та інших публічних місцях. Також буде здійснюватися систематична розсилка електронних листів із звітами про заходи,

інформацією про співпрацю та майбутні ініціативи.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
1. Інтеграція в освітні програми. 2. Створення спільнот та мереж. 3. Розширення територіальної дії. 4. Участь у фізкультурно-оздоровчих заходах. 5. Формування партнерств. 6. Організація тематичних фестивалів. Перспективи подальшого використання результатів проєкту можуть бути різноманітними. Здебільшого це включення розроблених методичних матеріалів та успіхів проєкту в навчальні програми для поширення ідей проєкту. 7. Реалізація проєкту сприятиме розвитку нових компетентностей в учасників освітнього процесу для успішного забезпечення самодопомоги та здійснення психологічної підтримки (допомоги) іншим у воєнний час. Це дозволить їм розвивати психологічні навички та отримувати цінний досвід у практичних проєктах. 8. Учасники проєкту будуть здатні до реалізації отриманих первинних вмінь застосовувати на практиці сучасні техніки та методи психологічної підтримки (допомоги). Вони були познайомлені з основними сучасними технологіями здійснення першої психологічної допомоги та підтримки. 9. Проєкт сприятиме розвитку психічного здоров’я та соціального благополуччя. 10. Буде збільшено свідомість щодо значущості власного психічного та ментального здоров’я в учасників освітнього процесу (керівників, вчителів, учнів/учениць, батьків).
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux