Виховні семінари
Статус
Переможець
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 квітня 2024 - 30 листопада 2024
Номер проєкту
20240202-4837
Бюджет
370000 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та культури безпеки життєдіяльності
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Метою даного проєкту є об'єднання активної молоді з різних регіонів України, яка в своїй роботі на місцях прагне застосовувати методику, ґрунтовану на гармонійному фізичному та психічному розвитку. Проєкт спрямований на розповсюдження знань про основні актуальні цінності сьогодення, такі як фізична та психічна стабільність, способи її постійного підтримування.
Актуальність програми
На третьому році широкомасштабної агресії проти України склалися умови, що негативно впливають на психічне здоров'я дітей та підлітків. Виникли нові терміни, як-от посттравматичний стресовий розлад, втрата відчуття емоційного балансу, горе через втрату рідних, а також емоційне виснаження. Це викликало необхідність у нових знаннях при роботі з дітьми та молоддю, а також у сфері особистої безпеки та безпеки близьких. У сучасний період існує висока потреба у закріпленні базових цінностей фізичного та психічного розвитку серед молоді. Ефективним методом впровадження цих понять є систематичне та поступове навчання, починаючи з найменших вікових груп. З метою забезпечення якісного навчання, необхідно мати команду активістів, які вміють компетентно пояснювати ці концепції. Навчальний цикл Всеукраїнських виховницьких семінарів спрямований на формування групи фахівців, які зможуть ефективно та грамотно поширювати основні способи підтримання фізичного і психічного розвитку серед різних соціальних груп. Наша мета полягає в проведенні циклу семінарів, щоб створити команду молодих людей, об'єднаних цілісними знаннями про культуру безпеки життєдіяльності, високий рівень піклування про фізичне та психічне здоров'я. Ця група матиме здатність ефективно поширювати цінності серед різноманітних соціальних груп населення, а також імплементувати їх працю з дітьми та молоддю.
Очікувані результати
Короткострокові
Учасники проєкту матимуть можливість отримати інсайти щодо різноманітних способів розвитку та підтримання фізичного і психічного здоров'я та отримають практичний досвід у проведенні виховної роботи щодо впровадження правил культури безпеки життєдіяльності з молоддю. Це буде досягнуто за допомогою впровадження різноманітних вправ і методів роботи, які нададуть учасникам не лише теоретичні знання, але й конкретний інструментарій для використання в повсякденному житті. Цей підхід дозволить застосовувати вивчені моделі поведінки та навички у їхній повсякденній діяльності. У результаті учасники будуть здатні систематично впроваджувати здобуті знання, сприяючи розбудові позитивних соціальних практик.
Показати повний опис
Довгострокові
Учасники, отримавши знання та практичний досвід під час семінарів, будуть в змозі успішно впроваджувати набуті компетенції в своєму професійному та виховницькому оточенні. Ці навички дозволять їм ефективно взаємодіяти з різними віковими та соціальними групами, забезпечуючи належний рівень розуміння та адаптації до конкретних потреб та особливостей аудиторії. Учасники зможуть успішно застосовувати засвоєні методики та підходи в своїй роботі, що призведе до створення позитивного впливу на оточення. При цьому, вони матимуть можливість вдосконалювати та адаптувати отримані знання відповідно до конкретних умов та потреб роботи з різними соціальними та віковими групами. Розповсюдження друкованих матеріалів проекту дозволить закріпити отримані знання та навички після закінчення проекту та використовувати їх в подальшій праці.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Фактичне охоплення проєкту – 140 осіб, які є представниками не менше 9 областей України. Через опосередковане залучення до семінарів, завдяки інформаційній кампанії та розповсюдженню матеріалів семінарів, може бути досягнута значно більша кількість людей - до 5000 осіб різних вікових та соціальних груп. Основні учасники семінарів виступають агентами поширення отриманих знань у своїх власних соціальних колах впливу, роблячи таким чином вплив на більш широку аудиторію. Такий підхід дозволяє максимізувати вплив проєкту і розповсюджувати цінності та знання серед широкого кола зацікавлених осіб.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Проєкт спрямований на підвищення обізнаності громадян щодо гармонійного психічного розвитку, важливості відповідального ставлення до здоров’я та культури безпеки життєдіяльності. Передбачається залучення представників обох статей з різних вікових та соціальних груп, щоб забезпечити широке і різноманітне сприйняття теми. Однаковий вплив заходу на чоловіків і жінок сприятиме побудові конструктивної діалогової платформи. Залучення обох статей до участі дозволить розширити обізнаність про різне ставлення до теми здоров'я та розглянути її з різних перспектив. Такий підхід також сприяє створенню сприятливого середовища для обміну поглядами, розвитку взаєморозуміння та більш глибокого вивчення питань громадських цінностей.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Виховні семінари (4 сем * 35 учасників)
Всього учасників (з них жінок)
140 (90) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
15 (10) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Учасниками проекту можуть бути: 1. Особи, для яких важливе спрямування високого рівня фізичного та психічного здоров'я у навчанні груп. 2. Сумівці-виховники. 3. Активні учасники неформальних молодіжних об’єднань, учнівського та студентського самоврядування. 4. Педагоги-організатори, які цікавляться розвитком знань про культури безпеки життєдіяльності у молоді. Проект спрямований на об'єднання та розвиток цільової аудиторії, яка поділяє інтерес до молодіжних питань та бажає активно долучитися до їх вивчення та поширення.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовчий
Завдання
Підготовка до проведення семінарів
Опис заходів для здійснення етапу
Інформаційна кампанія з пошуку учасників та тренерів семінарів.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2024 — 30 квітня 2024
Відповідальний виконавець
Олександр Семирга - керівник проекту
Етапи реалізації
Реалізація проекту
Завдання
Виховний семінар - 1
Опис заходів для здійснення етапу
Інформаційна кампанія для підбору учасників, набір та відбір учасників, пошук місця проведення заходу, проведення заходу, підбиття підсумків заходу.
Строк реалізації етапу
01 квітня 2024 — 30 квітня 2024
Відповідальний виконавець
Уляна Комар - голова крайової Виховної ради
Етапи реалізації
Реалізація проекту
Завдання
Виховний семінар - 2
Опис заходів для здійснення етапу
Інформаційна кампанія для підбору учасників, набір та відбір учасників, пошук місця проведення заходу, проведення заходу, підбиття підсумків заходу.
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 01 червня 2024
Відповідальний виконавець
Уляна Комар - голова крайової Виховної ради
Етапи реалізації
Реалізація проекту
Завдання
Виховний семінар - 3
Опис заходів для здійснення етапу
Інформаційна кампанія для підбору учасників, набір та відбір учасників, пошук місця проведення заходу, проведення заходу, підбиття підсумків заходу.
Строк реалізації етапу
01 жовтня 2024 — 31 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Уляна Комар - голова крайової Виховної ради
Етапи реалізації
Реалізація проекту
Завдання
Виховний семінар - 4
Опис заходів для здійснення етапу
Інформаційна кампанія для підбору учасників, набір та відбір учасників, пошук місця проведення заходу, проведення заходу, підбиття підсумків заходу.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Уляна Комар - голова крайової Виховної ради
Етапи реалізації
Реалізація проекту
Завдання
Друк та розповсюдження матералів
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка та розповсюдження матеріалів семінарів.
Строк реалізації етапу
01 липня 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Уляна Комар - голова крайової Виховної ради
Етапи реалізації
Підсумковий
Завдання
Підготовка звітів, інформування ЗМІ
Опис заходів для здійснення етапу
Написання матеріалів та статей про проведення заходів у регіонах, поширення пресрелізів та статтей.
Строк реалізації етапу
01 листопада 2024 — 30 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Надія Кибукевич - інформаційний референт
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

СУМ в Україні регулярно організовує прес-конференції, а інформаційні матеріали розсилаються по ЗМІ. Інформаційна діяльність СУМ в Україні відображена на крайовому веб ресурсі. Детальна інформація про заходи (програми, інформація про місцевість і т.ін) та детальний перебіг з’являтиметься на сайті Світового СУМу (www.cym.org) та Крайової Управи СУМ в Україні (www.cym.org/ua), https://www.facebook.com/CYM.Ukraine , Велика ідея, ГУРТ

Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux