Створення волонтерського багатофункціонального артпростору
Статус
Не допущено
Проєкт подано
03 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 травня 2024 - 31 жовтня 2024
Номер проєкту
20240202-4861
Бюджет
615590 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Мета проекту "Створення волонтерського багатопрофільного артпростору" полягає в підвищенні рівня культури волонтерства серед молоді шляхом створення спеціального місця, де молоді люди зможуть взаємодіяти, навчатися та розвивати свої волонтерські навички через участь у художніх та культурних заходах. Цей артпростір буде сприяти формуванню активної громадянської позиції, розвитку творчого потенціалу та популяризації волонтерства серед молоді.
Актуальність програми
Проект "Створення волонтерського багатопрофільного артпростору" є актуальним з кількох причин: 1. Розвиток волонтерства: Волонтерство стає все більш популярним серед молоді, але часто волонтери стикаються з відсутністю спеціальних місць для спілкування та розвитку своїх навичок. Створення волонтерського артпростору надасть можливість молодим людям активно взаємодіяти, обмінюватися досвідом та знаходити нові можливості для волонтерської діяльності. 2. Культурна інтеграція: Волонтерський багатопрофільний артпростір буде сприяти розвитку культурних та мистецьких заходів, що сприятиме інтеграції різних соціальних груп та покращенню міжкультурного розуміння. 3. Розвиток творчого потенціалу: Артпростір створить умови для розвитку творчих здібностей молоді через участь у художніх проектах, майстер-класах та інших культурних заходах. 4. Сприяння громадянській активності: Волонтерство та участь у культурних заходах сприяють формуванню громадянської позиції та відповідальності перед суспільством. Отже, створення волонтерського багатопрофільного артпростору є актуальним та важливим для розвитку сучасного суспільства, сприяючи розвитку волонтерства, культурної інтеграції, творчого потенціалу та громадянської активності серед молоді.
Очікувані результати
Короткострокові
Очікувані результати виконання проекту "Створення волонтерського артпростору" можуть бути різноманітними, включаючи як короткострокові, так і довгострокові показники досягнень. Ось декілька можливих кількісних та якісних показників досягнень: Короткострокові показники досягнень: 1. Кількість проведених волонтерських заходів та активностей в артпросторі. 2. Кількість учасників, які беруть участь у волонтерських програмах та культурних заходах. 3. Рівень задоволення учасників та відвідувачів артпростору.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові показники досягнень: 1. Створення стабільної спільноти волонтерів та творчих особистостей. 2. Збільшення кількості культурних подій та виставок, які проводяться в артпросторі. 3. Покращення сприйняття місцевої громади щодо культурних та волонтерських ініціатив.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Крім того, щоб оцінити успішність проекту та його вплив на жінок та чоловіків, можна використовувати наступні кількісні та якісні показники: Створення волонтерського багатопрофільного артпростору може мати значний соціальний ефект і приносити користь як для спільноти, так і для окремих осіб. Ось деякі можливі зміни та користь від виконання проекту: Кількісні показники: - Кількість волонтерів, які беруть участь у проекті. - Кількість проведених заходів (майстер-класи, виставки, лекції тощо). - Кількість взятих участю людей (жінок та чоловіків) на заходах. Щоб врахувати вплив проекту на жінок та чоловіків, можна також провести аналіз за такими показниками: - Розподіл статевих груп серед волонтерів та учасників заходів. - Зміни в самопочутті, розвитку навичок та соціальному статусі жінок та чоловіків, які беруть участь у проекті. Це лише деякі приклади показників, якими можна оцінювати успішність проекту. Оцінка впливу проекту повинна бути комплексною і враховувати різноманітні аспекти його діяльності.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Якісні показники досягнень: 1. Залучення різних соціальних груп до участі в артпросторі. 2. Розвиток творчих навичок та самовираження учасників проекту. 3. Покращення сприйняття місцевої громади щодо важливості культурного розвитку та волонтерської діяльності.- 4. Зміни в розвитку творчих навичок та самовираження учасників. 5. Ступінь задоволення учасників заходами та атмосферою артпростору. 6.Зміни в сприйнятті мистецтва та культури серед мешканців спільноти. 1. Зміни у спільноті: - Збільшення доступності мистецтва та творчості для місцевої спільноти. - Стимулювання розвитку культурного життя в регіоні. - Створення платформи для спілкування, обміну ідеями та співпраці між митцями, волонтерами та громадськістю. 2. Користь для окремих осіб: - Розвиток творчих навичок та можливостей для самовираження. - Стимулювання позитивних змін у ментальності та самопочутті учасників проекту. - Збільшення соціальної активності та взаємодії між різними групами населення.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Створення волонтерського багатопрофільного артпростору
Всього учасників (з них жінок)
70 (53) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
6 (4) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
39 (35) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Цільова аудиторія проекту "Створення волонтерського багатопрофільного артпростору" може бути різноманітною, оскільки проект спрямований на залучення різних соціальних груп. Ось декілька потенційних цільових аудиторій: 1. Молодь: Молодь є однією з основних цільових аудиторій, оскільки вони часто зацікавлені в волонтерстві, культурних заходах та творчому розвитку. Створення волонтерського багатопроф.артпростору надасть їм можливість активно взаємодіяти, розвивати свої таланти та здійснювати суспільно корисну діяльність. 2. Волонтери: Волонтери будуть зацікавлені у просторі, де вони зможуть зустрічатися, обмінюватися досвідом та планувати свої проекти. 3. Артисти та творчі люди: Артпростір може стати місцем для творчого спілкування, спільних проектів та публічних виставок для художників та інших творчих особистостей. 4. Місцева громада: Жителі місцевості також можуть бути зацікавлені у культурних заходах, волонтерських активностях та сприянню молодим талантам. 5. Соціальні групи: Проект може також спрямовуватися на залучення соціальних груп, які можуть знайти в артпросторі місце для самовираження та соціальної інтеграції. Отже, цільова аудиторія проекту "Створення волонтерського артпростору" може включати молодь, волонтерів, артистів, місцеву громаду та різні соціальні групи, яким цей простір може бути корисним для розвитку їхнього потенціалу та сприяння активності.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Етап 1: Підготовчий
Завдання
Формування команди проекту
Опис заходів для здійснення етапу
- Проведення аналізу потреб місцевої громади та ідентифікація можливих місць для створення артпростору. - Розподіл завдань між учасниками проекту - Розробка бюджету проекту та пошук співфінансування.
Строк реалізації етапу
01 травня 2024 — 15 травня 2024
Відповідальний виконавець
Людмила Черватюк - президент та Вікторія Горшкова-виконавчий директор
Етапи реалізації
Етап 2 Планування
Завдання
Підготовка рекламної стратегії для залучення волонтерів та громадськості
Опис заходів для здійснення етапу
- Розробка концепції артпростору та його дизайну. - Встановлення партнерських відносин з місцевими організаціями, бізнесом та установами культури. - Залучення волонтерів та громадськості
Строк реалізації етапу
16 травня 2024 — 31 травня 2024
Відповідальний виконавець
Вікторія Горшкова- виконавчий директор
Етапи реалізації
3.Етап реалізації проекту
Завдання
Досягнення результатів по системному функціонуванню створеного волонтерського багатопрофільного артпростору
Опис заходів для здійснення етапу
- Ремонт та облаштування обраного приміщення для артпростору. - Проведення навчання для волонтерів та організація перших волонтерських заходів самостійних та спільно з іншими волонтерськими організаціями України - Організація культурних подій та виставок.
Строк реалізації етапу
01 червня 2024 — 15 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Людмила Черватюк -президент, Вікторія Горшкова -виконавчий директор, Валентина Мельниченко- відп. за бухоблік тощо
Етапи реалізації
4: Моніторинг виконання проекту та оцінка результатів
Завдання
Оцінка результатів проекту
Опис заходів для здійснення етапу
- Збір та аналіз фідбеку від учасників та волонтерів. - Оцінка досягнень проекту в порівнянні з поставленими цілями. - Публікація звіту про реалізацію проекту та результати його діяльності.
Строк реалізації етапу
16 жовтня 2024 — 31 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Людмила Черватюк-президент, ВІкторія Горшкова- виконавчий директор, Валентина Мельниченко- відп. за бухоблік тощо
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми


Інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту "Створення волонтерського багатопрофільного артпростору" може здійснюватися за допомогою різноманітних способів, серед яких можна виділити наступні:


1. Соціальні мережі: Використання популярних соціальних мереж, таких як Facebook, Instagram, LinkedIn тощо, для публікації оновлень, фото- та відеоматеріалів про хід реалізації проекту, а також результати його виконання. Свою інформацію будемо подавати і через регіональні ЗМІ, а також групи у ФБ, такі як ГРОМАДА КИЄВА, Київрада, ДЕПУТАТИ КИЇВРАДИ, КИЇВСЬКЕ ВІЧЕ, ШПАРГАЛКИ ДЛЯ ДЕПУТАТІВ, ВАРТА КИЄВА, Новини Київ, Карпатський об'єктив,МУКАЧЕВО SOS (Володимир Горішняк),Мукачево Лайв (Сергій Радчук), Мукачево інфо, НОВИНИ ЗАКАРПАТТЯ, ЗАКАРПАТТЯ ІНФО, Мукачево новини,Мукачево європейське,Мукачево,Мукачево Айно,Мукачево нет,Мукачево net,Куди піти -цікаві події (Мукачево),Мукачево-munkacs-mukacevo (Вікторія Гудак),Екскурсії з Максом Адаменко (Максим Адаменко) тощо Закарпаття,Закарпаття-інфо (се Закарпаття детка),Закарпаття (відпочинок),Закарпаття (оголошення),Історичне Закарпаття,Люблю Закарпаття,Дзеркало Закарпаття,Стоп корупції Закарпаття та загальноукраїнські УКРАЇНА тощо з великою кількістю підписників.Вайбер групи Мукачево БТ, Наше Мукачево,Мукачево Оголошення тощо , месенджер-групи, ютуб та телеграм-канали тощо..


2. Веб-сайт та лендінгові сторінки Створення окремого веб-сайту проекту, де будуть розміщені інформація про хід робіт, новини, фотозвіти, звіти про досягнуті результати та інша важлива інформація.


3. Прес-релізи та статті: Публікація прес-релізів та статей у місцевих та національних ЗМІ для розповсюдження інформації про наш проект серед широкої аудиторії. "Українсьа правда", "Україна молода" тощо) Будемо звертатись і до вищеперерахованих ЗМІ по співпрацю в реалізації даного проекту, але "ставку будемо робити" на перевірені у співпраці організаційї-ЗМІ. Через публікації в газетах "Ратуша","Мукачево"“Україна молода”, ”Ділова столиця”, журналах “Наука і суспільство”, ”Бізнес”, “Депутат”, ”Народний депутат”, “Роботодавець”, інформація на сайтах "Карпатський об'єктив", Мукачівської міської ради, Закарпатської обласної ради тощо , каналах "Мистецька хвиля +"в соціальних мережах Facebook,Viber,Telegram,Instagram,Tik-Tok,Reels,Stories,сайтах art-max.biz.ua, molod.org, а також новостворених під час реалізації проєкту сайтах та сторінках проекту (україномовних та англійською мовою) тощо. Заплановані публікації та ефір, а також по результатам проекту будуть підведені підсумки, з результатами яких буде ознайомлена громадськість через громадські ради, громадські форуми, соціальні мережі,через різні громадські платформи, в HUBах столиці та регіонах України тощо . Співпраця зі ЗМІ, а також з Інтернет-ЗМІ, пов’язана із інформаційним супроводом проєкту, у зв’язку з тим, що керівник проєкту Людмила Черватюк є членом Національної спілки журналістів та Національної спілки художників України і є автором багатьох публікацій в різних виданнях, тому і будемо співпрацювати із всеукраїнськими та регіональними виданнями ЗМІ (газета «Україна молода» ,журнал «Наука і суспільство» тощо), але все таки акцент будемо робити на можливостях Інтернет ЗМІ, соціальних мереж та додатків тощо. Керівник проєкту Людмила Черватюк також підписана на 300 груп у фейсбуці, Інстаграм та Телеграм і є адміністратором декількох з них ( у ФБ «ШПАРГАЛКИ ДЛЯ ДЕПУТАТІВ», «ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА КИЄВА» тощо), а також є адміністратором 15 сторінок у фейсбуці , а саме: «ДЕПУТАТИ КИЇВРАДИ», «Київрада», «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ КИЇВСЬКЕ ВІЧЕ», «ВАРТА КИЄВА»,"Артпространство в Пассаже",Громадська організація "Молодь та діти за самоврядування","Агентство діджитал-технологій в креативних індустріях" тощо, тому оперативно розповсюджувати інформацію про хід проєкту та його результати виконавці даного проєкту зможуть, але не будуть обмежуватись тільки цими можливостями соціальних мереж. Заплановані по 2 публікації в кожному ЗМІ про старт, хід виконання проекту та результати проекту.


 Враховуючи той факт, що публікації у ЗМІ та соцмережах плануємо розмістити з широкою аудиторією читачів та підписників від 5 тисяч до 75 тисяч і більше, а також плануємо розмістити вже результат проекту на різних медіаплатформах і в регіоні і в столиці (наприклад тільки в Мукачеві та районі зареєстровано 186 майданчиків , де можна транслювати відеоконтент),то сміливо можна заявляти про мільйон і більше протягом півроку зможуть людей ознайомитись із проектом і ключовим посиланням про необхідність залучення молоді до волонтерської діяльності, яка, будемо сподіватись, стане захисником нашої України,. Плануємо ознайомити з результатами проекту від 5 млн.до 10 млн. за 3 роки та долучити їх до лав захисників спадщини.


4. Організація заходів: Проведення прес-конференцій, виставок, відкриття тартпростору та інших заходів, що привертають увагу громадськості та ЗМІ.


5. Електронна пошта: Розсилка новин та оновлень проекту підписникам через електронну пошту,SMM-розсилка тощо.


6. Листівки та буклети: Розповсюдження листівок, буклетів та інших рекламних матеріалів у місцевих закладах, офісах та громадських місцях.


7. Інформаційні стенди: Розміщення інформаційних стендів з фотоматеріалами та описом проекту на популярних місцях у місті чи районі.


8. Національні телевізійні канали: (1+1) Багато країн мають спеціалізовані програми або передачі, присвячені волонтерській спільноті, а також новинні блоки, де можуть висвітлюватися події та проекти , що виконуються силами волонтерів


9.. Газети та журнали: Журналісти часто пишуть статті про волонтерів та молодь, включаючи новини про окремі успішні проекти молоді та волонтерів.та інші події, пов'язані з цією темою.


10.Онлайн-платформи та портали: Існують спеціалізовані веб-сайти, блоги та інші онлайн-ресурси, які присвячені висвітленню досягнень волонтерів.


11. Радіостанції: Розмовні передачі, інтерв'ю та новини на радіо також можуть включати теми про волонтерські проекти.(Радіо Свобода тощо)


Комбінація цих способів може забезпечити ефективне інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту "Створення волонтерського багатопрофільного артпростору".
Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Після досягнення поставленої мети проекту "Створення волонтерського багатопрофільного артпростору" можуть виникнути різноманітні перспективи використання результатів його виконання. Ось деякі з них: 1. Сприяння розвитку мистецтва та культури: Артпростір може стати центром творчості та культурної активності в місцевій громаді, сприяючи розвитку мистецтва, дизайну та інших творчих напрямків. 2. Залучення волонтерів та активістів: Після завершення проекту волонтерський артпростір може продовжити залучати та мобілізувати волонтерів для проведення різноманітних культурних та соціальних заходів у місцевій громаді. 3. Розвиток туризму та привабливості міста: Артпростір може стати цікавим об'єктом для туристів та жителів міста, сприяючи розвитку туристичної привабливості місцевості. 4. Сприяння соціальному розвитку: Артпростір може стати майданчиком для розвитку соціальних ініціатив, сприяти побудові спільноти та покращенню якості життя мешканців. 5. Розширення партнерських відносин: Результати проекту можуть послужити основою для подальшого розвитку партнерських відносин з місцевими органами влади, бізнесом, громадськими організаціями та іншими зацікавленими сторонами. Отже, результати проекту "Створення волонтерського артпростору" можуть мати значний вплив на розвиток культурного та соціального середовища у місцевості після досягнення поставленої мети.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux