Всеукраїнські спортивні ігри для молоді "Гармонія свідомості"
Статус
Переможець
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
26 серпня 2024 - 17 листопада 2024
Номер проєкту
20240202-4801
Бюджет
319020 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Підвищення рівня компетентностей молоді з метою сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та культури безпеки життєдіяльності
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
Всеукраїнські спортивні ігри для молоді "Гармонія свідомості" ставить за мету створення та реалізацію всеукраїнських спортивних ігор, спрямованих на комплексний розвиток молоді та підвищення рівня її компетентностей.Головна мета спрямована на підтримку гармонійного психічного розвитку молоді,а також формування свідомого та відповідального ставлення до власного здоров'я та культури безпеки життєдіяльності. Основні завдання та компоненти проекту: 1. Сприяння активному способу життя:організація різноманітних спортивних ігор та вправ, спрямованих на підвищення фізичної активності молоді, розвиток спортивних навичок та формування здорового способу життя. 2. Розвиток командної роботи та лідерства:створення умов для формування та вдосконалення навичок командної співпраці, лідерства та взаємодії у молоді. 3. Освітній компонент, а саме проведення тренінгів та семінарів в часі проведення ігор, спрямованих на підвищення компетентностей молоді у сфері самопізнання, розвитку емоційного інтелекту, та формування навичок культури безпеки життєдіяльності для стабілізації психологічного стану. 4. Інклюзивний підхід:забезпечення участі та залучення різних соціальних груп молоді, з орієнтацією на створення відкритого та толерантного середовища. 5. Поширення ідеї здоров'я та безпеки, а саме проведення інформаційних кампаній та лекцій, спрямованих на формування свідомого ставлення до власного здоров'я та розуміння важливості культури безпеки в повсякденному житті, які є дуже важливі в часі війни.
Актуальність програми
Актуальність проекту "Гармонія свідомості" у контексті Всеукраїнських спортивних ігор для молоді: 1. У сучасному світі молодь стикається з різноманітними викликами, включаючи сидячий спосіб життя та стресові ситуації. Проект спрямований на підвищення рівня фізичної активності, що є важливим компонентом зміцнення здоров’я та підвищення імунітету молоді. 2. Психічне здоров’я:умови сучасного життя можуть впливати на психічне здоров’я молоді. Спортивні ігри сприяють гармонійному розвитку особистості, релаксації та зменшенню стресу, сприяючи збереженню психічного здоров’я. 3. Розвиток творчості та ініціативи, а саме спортивні ігри надають можливість для творчого вираження та розвитку лідерських якостей, що є важливим елементом формування компетентностей молоді. 4. Важливість командної роботи та участь у командних спортивних іграх сприяє розвитку навичок співпраці та взаєморозуміння, що важливо в сучасному суспільстві. 5. Культура безпеки життєдіяльності,під час спортивних ігор, молодь отримує можливість вчитися важливим принципам безпеки та розуміти їх значення в різних життєвих ситуаціях. 6. Соціальна інтеграція та толерантність, завдяки змаганням та взаємодія у спортивних іграх сприяють соціальній інтеграції та формуванню толерантного ставлення до різноманітності. 7. Активна громадянська позиція завдяки участі у спортивних іграх підтримує формування в молоді відповідальної громадянської позиції та готовності до активної участі у суспільних ініціативах.
Очікувані результати
Короткострокові
Короткострокові результати актуальності проекту "Гармонія свідомості": 1. Збільшення фізичної активності: учасники проекту активно залучаються до спортивних ігор, що призводить до підвищення рівня фізичної активності та загального здоров’я. 2. Розвиток комунікаційних навичок: спільні заходи та взаємодія учасників у спортивних іграх сприяють розвитку комунікаційних та соціальних навичок. 3. Формування лідерських якостей, а саме участь у командних змаганнях сприяє розвитку лідерських якостей та взаємодії в групі. 4. Психологічний розвиток за допомогою спортивних ігор досягається гармонійний психічний розвиток, зменшення стресів та підвищення психологічного комфорту. 5. Створення здорового середовища завдяки проекту сприятиме формуванню культури безпеки життєдіяльності та створенню здорового та безпечного середовища для учасників. 6. Сприяння громадянській позиції, а саме учасники розвивають відповідальність та громадянську позицію через спільні дії та взаємодію у процесі гри. Проект "Гармонія свідомості" надає конкретні результати в короткостроковій перспективі, сприяючи комплексному розвитку та підвищенню компетентностей молоді.
Показати повний опис
Довгострокові
Довгострокові результати актуальності проекту "Гармонія свідомості": 1. Стійке підвищення здоров’я: учасники, які беруть участь у спортивних іграх, демонструють стале підвищення рівня фізичної активності, що призводить до покращання загального стану здоров’я та підтримки високого рівня імунітету, що є дуже актуальним в часі воєнних дій в Україні. 2. Кар'єрний та особистісний розвиток: учасники, здобуваючи навички командної роботи та лідерства через спортивні ігри, розвивають важливі компетентності, корисні в кар'єрному та особистісному розвитку. 3. Зниження ризику психічних захворювань, через активну участь у спортивних іграх сприяє розвитку стресостійкості та зниженню ризику психічних захворювань у довгостроковій перспективі. 4. Формування здорових звичок учасників через навчання та утвердження здорових звичок, пов'язані із спортом, активністю та бажанням зберігати своє здоров’я на тривалий термін. 5. Сприяння спільноті та соціальному розвитку, завдяки участі у проекті допомагає в утворенні соціально адаптованої та взаємодопоміжної спільноти, що сприяє загальному соціальному розвитку молоді, що є особливо важливим в часі війни. 6. Формування культури безпеки учасників проекту впроваджують в своє повсякденне життя навички та знання культури безпеки життєдіяльності, що сприяє запобіганню та зменшенню ризиків. 7. Активна громадянська позиція учасників, які беруть участь у спортивних іграх, активізуються в громадянській сфері, виступаючи за здоровий спосіб життя та спортивні ініціативи. Проект "Гармонія свідомості" стане джерелом довгострокових позитивних змін, спрямованих на розвиток особистості, підтримку здоров’я та формування відповідальної громадянської позиції серед молоді.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
За рахунок проведення 6 спортивних ігор, в яких безпосередньо візьмуть участь 490 осіб та будуть охоплені 10 000 осіб. В програмі ігор буде проведено велику кількість лекцій, ігор , семінарів, спортивних та командних завдань на різні теми, які задовольнять інтереси всіх учасників з більш ніж 10 різних областей України.
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
Якісні показники проекту : 1. Участь та залучення:кількість учасників та їх активність впродовж проекту, що свідчить про зацікавленість та залучення молоді до спортивних ігор. 2. Розвиток компетентностей, а саме оцінка рівня розвитку ключових компетентностей серед учасників, таких як лідерство, комунікація, співпраця, якості, властиві висококваліфікованим спортсменам. 3. Здоров'я та фізичний розвиток, через вимірювання покращення фізичного здоров’я та розвитку моторики учасників під впливом спортивних ігор. 4. Сприйняття психічного здоров’я та аналіз змін у рівні стресостійкості, емоційного благополуччя та психічного здоров’я учасників в часі війни. 5. Аналіз сприйняття культури безпеки, а саме визначення рівня усвідомленості та впровадження принципів безпеки життєдіяльності серед учасників. 6. Соціальна адаптація та спільнота, а саме постереження за процесами соціальної адаптації учасників та формуванням позитивної спільноти. 7. Активність у позакласних ініціативах та визначення участі учасників у позакласних та громадських ініціативах, які виникають на основі проекту. 8. Взаємодія з іншими програмами та ініціативами, а саме оцінка співпраці з іншими програмами та ініціативами у сфері розвитку молоді та спорту. Ці показники дозволяють оцінити вплив проекту "Гармонія свідомості" на різні аспекти життя та розвитку молоді, а також ефективність впровадження задач та цілей проекту.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Спортивні ігри 1
Всього учасників (з них жінок)
150 (100) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
70 (40) осіб
Захід
Спортивні ігри 2
Всього учасників (з них жінок)
100 (65) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
50 (35) осіб
Захід
Спортивні ігри 3
Всього учасників (з них жінок)
60 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Захід
Спортивні ігри 4
Всього учасників (з них жінок)
60 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
30 (20) осіб
Захід
Спортивні ігри 5
Всього учасників (з них жінок)
60 (35) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
25 (15) осіб
Захід
Спортивні ігри 6
Всього учасників (з них жінок)
60 (40) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
0 (0) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
30 (15) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
Безпосередньо приймуть участь 490 осіб з більш ніж 10 різних областей України, загальне охоплення 10000 учасників.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Підготовка до реалізації програми
Завдання
Організаційні роботи: розробка програми заходів, пошук інструкторів.
Опис заходів для здійснення етапу
Робота над затвердженням програми, залученням інструкторів та партнерів для ігор. Набір учасників та узгодження програм ігор. Підбір гутірок для ігор
Строк реалізації етапу
26 серпня 2024 — 01 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Етапи реалізації
Проведення спортивних ігор 1
Завдання
Проведення спортивних ігор "Гармонія свідомості" 1
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація спортивних ігор згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
09 вересня 2024 — 12 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Анна Ющенко - комендант спортивних ігор
Етапи реалізації
Проведення спортивних ігор 2
Завдання
Проведення спортивних ігор "Гармонія свідомості" 2
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація спортивних ігор згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
16 вересня 2024 — 19 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Владислав Мальков - комендант спортивних ігор
Етапи реалізації
Проведення спортивних ігор 3
Завдання
Проведення спортивних ігор "Гармонія свідомості" 3
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація спортивних ігор згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
23 вересня 2024 — 27 вересня 2024
Відповідальний виконавець
Дарина Попова - комендант спортивних ігор
Етапи реалізації
Проведення спортивних ігор 4
Завдання
Проведення спортивних ігор "Гармонія свідомості" 4
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація спортивних ігор згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
30 вересня 2024 — 04 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Оксана Красілич - комендант спортивних ігор
Етапи реалізації
Проведення спортивних ігор 5
Завдання
Проведення спортивних ігор "Гармонія свідомості" 5
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація спортивних ігор згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
07 жовтня 2024 — 11 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Ірина Степанець - комендант спортивних ігор
Етапи реалізації
Проведення спортивних ігор 6
Завдання
Проведення спортивних ігор "Гармонія свідомості" 6
Опис заходів для здійснення етапу
Реалізація спортивних ігор згідно сценарного плану
Строк реалізації етапу
14 жовтня 2024 — 18 жовтня 2024
Відповідальний виконавець
Ірина Голубєва - комендант спортивних ігор
Етапи реалізації
Підготовка до звітності
Завдання
Підготовк звітності
Опис заходів для здійснення етапу
Підготовка звітності, систематизація отриманих данних після реалізації проєкту
Строк реалізації етапу
11 листопада 2024 — 17 листопада 2024
Відповідальний виконавець
Тетяна Кузьмінчук - координатор проєкту
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

1. Оновлення на онлайн-платформі: активне оновлення новин, щоб регулярно

оновлювати інформацію на сайті організації https://www.plast.org.ua/

2. Соціальні мережі: активна присутність у соціальних мережах, таких як Facebook,

Instagram та публікації новин, фото- та відеоматеріалів, які відображають хід реалізації

проєкту.


Території, на яких будуть проходити заходи проекту мають діючі укриття. Крім того,

будуть проведені інструктажі, як діяти у випадку повітряних тривог.

У разі зміни безпекової ситуації, в умовах воєнного стану, для забезпечення реалізації

проекту та досягнення очікуваних результатів буде прораховано та узгоджено формат

заходу, або змінено місце проведення.

Коменданти вишколів забезпечать належний рівень безпеки учасників проекту в умовах

воєнного стану.

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Діяльність Молодіжної Організації "ПЛАСТ- Національна Скаутська Органзація України" в Україні не обмежується спортивними іграми, таборами та вишколами , вона триває цілорічно. Тому після завершення проєкту, учасники повернуться в свої осередки та громади де будуть продовжувати здобувати нові знання, вміння та поширювати набуті.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux