Всеукраїнська програма «Велична і могутня Україна»
Статус
Учасник конкурсу
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Період реалізації проєкту
01 листопада 2024 - 30 квітня 2025
Номер проєкту
20240205-5128
Бюджет
698682.68 гривень
Опис проєкту
Пріоритетне завдання
Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
Формат проведення проєкту
Проєкт
Показати повний опис
Мета програми
формування гуманістичних та патріотичних цінностей, збереження і підтримка національного культурного ідентитету учнівської та студентської молоді
Актуальність програми
національно-патріотичне виховання в Україні є важливим напрямком, спрямованим на розвиток національної свідомості та цінностей. Формування патріотизму, поваги до законів та готовності захищати незалежність є ключовими аспектами для консолідації суспільства та зміцнення держави. Сповідування національних культурних цінностей сприяє інтеграції та розвитку в контексті міжнародного співтовариства на основі взаєморозуміння. Пізнання учнівською та студентською молоддю аксіосфери національної культури, її збереження та поширення укорінюють в свідомості сукупність багатоманітних зв’язків культурної взаємодії як цілісності українського менталітету.
Очікувані результати
Короткострокові
1) Збереження та реставрація об'єктів культурної спадщини Київського регіону. 2) Збільшення обізнаності учнівської та студентської молоді щодо унікальності культурних цінностей регіону. 3) Підтримка та розвиток творчості та ремесел, пов'язаних із культурною спадщиною регіону, зокрема, Переяславської громади. 4) Залучення туристів та іноземців, що позитивно вплине на розвиток туризму в регіоні. 5) Всебічний розвиток регіону через зміцнення ідентичності та культурного обміну між здобувачами освітніх закладів України.
Показати повний опис
Довгострокові
1. Збереження національної ідентичності через посилення усвідомлення і збереження культурної ідентичності серед молоді. 2. Навчання здобувачів співпраці та безбар’єрності на основі розвитку взаєморозуміння між представниками різних культурних та етнічних груп. 3. Сприяння творчому розвитку учнів та студентів через вивчення та інтерпретацію культурних цінностей різних регіонів України. 4. Формування у здобувачів толерантності та поваги до різноманітності та мультикультурності. 5. Підготовка молоді до ефективної участі в глобальному світі та інтеграції в міжнародні культурні обміни. Ці результати сприяють сталому розвитку українського суспільства, збереженню культурного доробку та формуванню гармонійного суспільства.
Показати повний опис
Кількісні показники досягнення
Кількість осіб, яких планується охопити виконанням реалізацією програми 100 000
Показати повний опис
Якісні показники досягнення
1. Зміцнення культурного спілкування за рахунок збагачення культурного діалогу та взаєморозуміння в суспільстві. 2. Формування громадянської свідомості у підростаючого покоління через підтримку та розуміння власної культурної спадщини. 3. Підтримка сучасної творчості на основі створення платформи для творчого розвитку молодих талантів у контексті культурної спадщини регіону/країни. 4. Стимулювання громадянської активності молоді через залучення учнів та студентів до громадської участі через проекти з охорони культурної спадщини. Ці аспекти сприяють створенню відкритого та різноманітного суспільства, де кожен член має можливість вільно виражати свою культурну самобутність та взаємодіяти з іншими.
Показати повний опис
Учасники програми
Захід
Всеукраїнська програма «Велична і могутня Україна»
Всього учасників (з них жінок)
100 (93) осіб
Всього учасників осіб з інвалідністю (з них жінок)
5 (5) осіб
Всього учасників тимчасово переміщених осіб (з них жінок)
10 (10) осіб
Завантажити ще
Цільова аудиторія програми
учнівська та студентська молодь; вчителі; викладачі закладів перед вищої освіти; викладачі закладів вищої освіти; музейні працівники; Національна гвардія України; представники Департаментів освіти та культури обласних адміністрацій.
План реалізації програми
Етапи реалізації
Освітній квест «Духовні та національні цінності громадянина України»
Завдання
Сформувати національно-патріотичну свідомість громадянина України; поширити у середовищі учнівської, студентської молоді, вчителів та викладачів відео лекції з національно-виховної проблематики; передати фахівцями-педагогами національно-патріотичні ідеї шляхом прямого і коментованого показу послідовності творчо-педагогічних дій та прийомів мистецької діяльності, вплинути через сумісну творчість на рефлексію та усвідомлення патріотичного змісту цінностей громадянина України; активізувати процеси самопізнання та самоактуалізації, розширити діапазон творчих здібностей у царині культурних цінностей національно-громадянського змісту; набути практичних навичок відродження та сучасної інтерпретації національних культурних артефактів.
Опис заходів для здійснення етапу
Лекції-квести: Українська мова як засіб національно-патріотичного виховання. Присвячена розкриттю впливу української мови на формування національно свідомих громадян України. Форми національно-патріотичного виховання молодших школярів в умовах Нової української школи. Присвячено реалізації та впровадження системи національно-патріотичного виховання шляхом застосування різноманітних форм роботи. Національно-патріотичне спрямування творів митців діаспори. Присвячена розкриттю генетичної і духовної єдності у творах письменників діаспори. Громадянське виховання як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Присвячена розвитку громадянської свідомості як складової професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Можливості реалізації національно-патріотичного виховання на уроках мовно-літературної освітньої галузі. Присвячена розкриттю національно-патріотичного виховання на уроках мовно-літературної освітньої галузі. Інформаційна грамотність як складова громадянського виховання майбутніх учителів початкової школи. Присвячено формуванню інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи засобом інформаційно-комунікативних технологій. Реалізація та впровадження системи національно-патріотичного виховання шляхом застосування інноваційних технологій навчання. Присвячено розкриттю сутності та значення національно-патріотичного виховання у формуванні компетентної особистості засобом інноваційних технологій. Народні ігри як засіб виховання національно-патріотичних цінностей молодших школярів. Розкрито особливості виховання національно-патріотичних почуттів молодших школярів засобом народної гри. Ідеї єднання української нації як провідна змістовна константа Гімну України. Розкрито виховну місію Гімну України в контексті патріотичного, морально-етичного та естетичного виховання учнівської та студентської молоді. Втілення ідеї соборності української нації в хоровому творі Миколи Лисенка «Боже, великий, єдиний», як геніальне втілення ідеї соборності української нації. Лекція присвячена висвітленню патріотичної місії твору НУШ. Ідея державності у Гімні «Ой, у лузі, червона калина» в сучасному українському суспільстві та освітньому середовищі Розкривається патріотична сутність Гімну «Ой, у лузі, червона калина» у контексті історії України та сучасної освітньої системи. «Зродились ми великої години»: образність та музична стилістика. Розкриття патріотичної лінії Гімну ОУН-УПА «Зродились ми великої години» в контексті визвольної боротьби українського народу. Відображення духовної сутності української нації у вокальних творах на слова Тараса Шевченка Висвітлення духовного змісту творів Т. Шевченка у контексті вокальної й культури Регіональні особливості орнаментів України Присвячена визначенню особливостей орнаментів регіонів України, як засобу формування патріотичної особистості. Розквіт українського живопису у XVIII -XIV ст. Присвячено вивченню українських фахівців, котрі формували національну самобутність українського мистецтва Історія українського костюму Розкриття змісту українського традиційного одягу, як один з головних засобів у вихованні патріотизму. Творчість Т.Г. Шевченка як феномен образотворчого мистецтва Вивчення художньої творчості великого Кобзаря. Висвітлення як художника Проблеми кольорознавства у сучасному українському живописі Присвячено проблемам кольору та його особливостям у роботі над сучасним українським живописом, що впливає на національну свідомість молоді. Інтерактивні екскурсії у творчій майстерні «Оберіг» (місто Бахмут): Екскурсія-інтерпретація «Шляхами торських майстрів з минулого в сьогодення» (місто Слов’янськ) Експозиція побуту українців кінця ХІХ - початку ХХ ст. Вивчення особливостей побуту українського суспільства та вплив його на формування в учнів національної самобутності. Майстер-класи, семінари, тренінги, акції, флешмоби, презентації, брейн штурми, хакатони, нетворкінги: Навчально-методичний семінар «Емоційна компетентність як життєвий та професійний ресурс українців в умовах війни» Семінар присвячено розвитку емоційної компетентності громадян України в умовах військових подій в країні, ознайомленню з основними аспектами емоційної компетентності та шляхами її впровадження у власну життєдіяльність, формуванню початкових умінь реалізації емоційно-компетентністного підходу до власної життєдіяльності та освітньої роботи з дітьми та молоддю. Презентація авторського альбому «Заквітчана Україна» Ірини Кузьмицької та Ольги Шкири Презентація присвячена духовному змісту авторського альбому, який звернено до людини, її естетичної свідомості, її відчуття ідентичності з величністю української культури. Брейн штурм (у вигляді панельних дискусій/дебатів) «Лідерство нації: визначення впливу управлінських стратегій українських лідерів- патріотів на інноваційний менеджмент України» Майстер-клас «Українська професійна музика та народна пісня в репертуарі майбутніх артистів-вокалістів як джерело натхнення» Майстер-клас зорієнтовано на занурення до глибинних смислів професійної вокальної культури й народної пісні як потужного ресурсу для виховання духовності, патріотизму, самоідентичності людини. Майстер-клас «Традиційна українська вишивка» Розкриття змісту традиційної української вишивки. Знайомство з різними техніками. Практична робота. Майстер-клас «Особливості української ручної старожитньої техніки». Вивчення ручної української техніки ткацтва «полотняне переплетення та техніка перебору у вихованні духовних цінностей української молоді. Воркшоп з акварельного живопису Проведення практичного екскурсу в техніки акварельного живопису, як засобу формування естетичного смаку молоді. Нетворкінг «Художні образи байок Г.Сковороди засобами пластичного мистецтва» Розкриття образів байок Г.Сковороди у морально-етичному вихованні української молоді. Творча акція «Виготовлення українського оберегу (мандала) Запропоновано поглибити знання з історії оберегів та виготовити древній оберіг Творча акція з виготовлення патріотичного сувеніру Вивчення української символіки у практичному виконанні декоративних плетив. Хакатон «Стартапи в соціальному підприємництві як драйвер економічного зростання України» Арттерапевтичний тренінг «Моє джерело» Презентація видання: Хрестоматія вокального репертуару на слова Тараса Шевченка «Обіймаю серцем своїм, Україно» Збереження й поширення творів професійної вокальної культури й народної пісні різних сторічь як національного ціннісного джерела. Творча акція історичної подорожі у часі «Поетичний віночок Кобзаря. Рід. Родина. Вільна Україна» (Проведення конкурсу кращого читця творів Т.Г. Шевченка, написання творів, віршів, конкурс творчих робіт (малюнків, виробів). Флешмоб «З Україною в серці» (створення долонь миру #Тримаймоюруку)
Строк реалізації етапу
01 листопада 2024 — 30 квітня 2025
Відповідальний виконавець
Форостюк Тетяна, доцент Опанасенко Наталія доцент Васенко Валентина, доцент Черненко Галина, доцент Ковтун Наталія, доцент Мороз Наталія, викладач Калюжка Наталія, доцент Красюк Людмила, доцент Мартинюк Анатолій, професор Мольдерф Тетяна, викладач Лєбєдєва Оксана, доцент Стрілець Ольга, доцент Генесіран Марта, викладач Смірнов Віктор, викладач Мотузок Роман, старший викладач Кравченко Світлана, директор творчої майстерні «Оберіг» Азімова Лариса, директор студії-клубу народних майстринь «Слов’яне» Стрілець Ольга, доцент Малашевська Ірина, професор Кузнецова Тетяна, доцент Мольдерф Тетяна, викладач Рубан Інна, викладач Банар Оксана,професор Іващенко Альона, доцент Мольдерф Тетяна, викладач Опанасенко Наталія, доцент Васенко Валентина, доцент
Етапи реалізації
Всеукраїнський онлайн-конкурс «Омріяна Україна»
Завдання
Провести Всеукраїнський онлайн-конкурс та виявити талановиту молодь різних регіонів України; вплинути на усвідомлення громадянського змісту різних видів мистецтва, активізувати творчі здібності дітей та молоді, сформувати їх громадянську компетентність та патріотичну свідомість засобами мистецького та наукового самовираження.
Опис заходів для здійснення етапу
Номінація «Образотворче мистецтво» Номінація «Музичне та хореографічне мистецтво» Номінація «Творчий проект» Номінація «Театральне мистецтво» Номінація «Наукова робота»
Строк реалізації етапу
01 лютого 2025 — 31 березня 2025
Відповідальний виконавець
Лєбєдєва Оксана, доцент Ткаченко Олена, доцент Захарченко Алла, старший викладач Васенко Валентина, доцент Калюжка Наталія, доцент Луцик Оксана, викладач
Етапи реалізації
Всеукраїнська науково-практична конференція «Національно-патріотичне виховання в Україні: реалії, перспективи»
Завдання
Організувати та провести всеукраїнську науково-практичну конференцію «Національно-патріотичне виховання в Україні: досягнення, реалії, перспективи» та осмислити актуальні педагогічні, психологічні, управлінські, мистецькі аспекти проблеми національно-патріотичного виховання особистості; підготувати до друку та видати колективну монографію за результатами роботи конференції.
Опис заходів для здійснення етапу
Соціально-психологічні умови національно-патріотичного виховання особистості Педагогічні підходи до національно-патріотичного виховання: теорія і практика Управлінські аспекти проблеми національно-патріотичного виховання особистості Потенціал музичного мистецтва у формуванні національно-патріотичної свідомості особистості Науково-мистецька парадигма у формуванні національно-патріотичної свідомості української молоді
Строк реалізації етапу
01 квітня 2025 — 30 квітня 2025
Відповідальний виконавець
Бочаріна Наталія, доцент Черненко Галина, доцент Кожевнікова Лариса, доцент Лєбєдєва Оксана, доцент
Етапи реалізації
Презентація результатів програми
Завдання
Створити сайт програми «Велична і могутня Україна»; розмістити на сайті програми та поширити через засоби масової інформації, веб-сайти, сторінки соціальних мереж фото- та відео звіт з освітнього квесту «Духовні та національні цінності громадянина України»; створити та розмістити на сайті програми електронний каталог Всеукраїнського онлайн-конкурсу «Моя Україна»; видати, поширити через бібліотечну мережу та розмістити на сайті програми колективну монографію «Актуальні аспекти національно-патріотичного виховання особистості»
Опис заходів для здійснення етапу
Створення фото та відео звіту з освітнього квесту «Духовні та національні цінності громадянина України» Створення каталогу з електронним додатком Презентація колективної монографії «Національно-патріотичне виховання в Україні: досягнення, реалії, перспективи»
Строк реалізації етапу
01 квітня 2025 — 30 квітня 2025
Відповідальний виконавець
Вінс Вікторія, доцент Кузнєцова Тетяна, доцент Форостюк Тетяна, доцент Мартинюк Анатолій, професор
Завантажити ще
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми

Інформування про діяльність проекту буде відбуватись згідно розробленого контент плану. Відповідати за інформаційну політику проекту буде СММ фахівець/фахівчиня. До сфери відповідальності СММ менеджера входитиме: розробка візуальної ейдетики проекту, розробка афіш, підготовка прес релізів та інформаційних дописів, робота зі ЗМІ, контроль охоплення, опрацювання статистики взаємодій, створення та ведення власних сторінок проекту у соціальних мережах Instagram, Facebook, створення презентаційного сайту-сторінки проекту.

Інформування громадськості буде відбуватись через власні та партнерські інформаційні канали ГО «Переяславський клуб Джура», ГО «Академія розвитку громадянського суспільства», Київської обласної військової адміністрації, ТОВ «Медіа Контент Груп», Переяслав City, Інформатор Переяслав, мережу молодіжних центрів України. Зокрема: сторінки у соціальних мережах, телеграм канали, сайти інформаційних видань, ЗМІ.

 

Сайти:

Сайт Університету Григорія Сковороди в Переяславі https://uhsp.edu.ua/

Сайт інституту громадського суспільства https://sdd.org.ua/

Сайт факультету мистецтв, менеджменту, педагогіки і психології (https://uhsp.edu.ua/universytet/struktura/fakultety/fakultet-pedagogichnoyi-osvity-menedzhmentu-i-mystecztva/

Сайт Переяславської міської ради https://phm.gov.ua/

Сайт Київської обласної військової адміністрації https://koda.gov.ua/

Переяслав Сіті https://pereiaslav.city/articles

ТОВ «Медіа Контент Груп» https://proslav.info/

Інформатор Переяслав https://ps.informator.ua/

Університет Григорія Сковороди в Переяславі, (https://www.facebook.com/pereiaslavuniversity/?locale), (https://www.youtube.com/channel/UCNCsckHjlay4iU9SR87R18Q), (https://www.tiktok.com/@pereiaslav_university),

(https://t.me/pereiaslav_university),

(https://www.instagram.com/pereiaslav_university/).

Перспективи подальшого використання результатів виконання програми після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів реалізації програми
Подальший розвиток та фінансування вищезазначеного проекту планується за рахунок добровільних внесків фактично залучених до проекту учасників під час його проведення.
Документи проекту
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux