Конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році
Короткий опис
Конкурс проектів національно-патріотичного виховання
Статус
Активний
Оголошення конкурсу
04 січня 2024 року
Прийом заявок
до 12 лютого 2024, до 19:00
Період проведення
квітень 2024
Сфера конкурсу
сфера національно-патріотичного виховання
Умови конкурсу

На виконання Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 (зі змінами), та відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (зі змінами), з метою реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності та надання підтримки громадським організаціям у 2024 році для реалізації проектів національно-патріотичного виховання.


Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних завдань: 1. Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України.
 2. Формування української громадянської ідентичності у населення на основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля, соборність, гідність).
 3. Популяризація та збереження культурної спадщини і культурних цінностей України.
 4. Підвищення рівня знань про видатних осіб українського державотворення, борців за незалежність України.


Проекти спрямовуються на такі види діяльності:

проведення акцій, семінарів-тренінгів, тренінгів, таборів, вишколів, наметових таборів та інших заходів, розроблення та поширення інформаційних та візуальних матеріалів, соціальної реклами та методичних рекомендацій.


Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.


Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника конкурсу з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.


Конкурсна пропозиція складається українською мовою.


Конкурсна пропозиція повинна відповідати загальнодержавному рівню реалізації проекту.


Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.


Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсної пропозиції автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.


Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор конкурсу отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу, а також листом на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації в електронній системі проведення конкурсу.


Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 р. № 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за № 453/28583 (зі змінами).


У пункті 11 опису програми (проекту, заходу), який інститут громадянського суспільства подає у складі конкурсної пропозиції, обов’язково повинна бути зазначена інформація щодо:

забезпечення виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану;

рівня забезпечення безпеки учасників програми (проекту, заходу) в умовах воєнного стану.


Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів, максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів державного бюджету не може перевищувати 600 тис. грн.


Конкурсні пропозиції можуть бути подані через електронну систему проведення конкурсу з дня опублікування оголошення до 23 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року.


Організатор конкурсу має право продовжити строк подання конкурсних пропозицій на строк до 15 календарних днів, а у разі неподання жодної конкурсної пропозиції – на строк до одного місяця.
Міністерство молоді та спорту України

оголошує про відбір представників інститутів громадянського суспільства, наукових установ і фахівців до складу Конкурсної комісії з розгляду проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році

 

 

Для участі у відборі потрібно подати заяву про включення до складу Конкурсної комісії, в якій зазначити таку інформацію:

рівень, ступінь освіти;

досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань;

досвід участі кандидата у виконанні (реалізації) програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів);

досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;

міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років;

делегування кандидата інститутом громадянського суспільства, який він представляє, або науковою установою, в якій він працює, з додаванням відповідного листа-підтвердження.

 

Заяви про включення до складу Конкурсної комісії можуть подавати:

представники інститутів громадянського суспільства, які мають відповідний досвід роботи відповідно до пріоритетних завдань конкурсу;

представники наукових установ і фахівці, які мають відповідний досвід роботи відповідно до пріоритетних завдань конкурсу.

 

Заяви про включення до складу Конкурсної комісії подаються через електронну систему проведення конкурсів до 23 год. 59 хв. 05 лютого 2024 року з накладенням електронного підпису, який базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

 

Не може бути членом Конкурсної комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником учасника конкурсу.

Контактні дані для отримання додаткової інформації: управління утвердження української національної та громадянської ідентичності Міністерства молоді та спорту України, телефони: (044) 246-62-35, 248-74-81.


Конкурс буде завершено до 01 квітня 2024 року.

Організатор конкурсу
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Рівень виконання
Україна
Адміністративно-територіальний рівень виконання
Загальнодержавний
Формат проведення конкурсу
Проєкт
Хто може брати участь у конкурсі
Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу.
Цільова аудиторія
Населення України
Контактні дані
Назва підрозділу
Управління утвердження української національної та громадянської ідентичності Міністерства молоді та спорту України
Телефон
380442466235
380442487481
Електронна адреса
npvmms@gmail.com
Час звернення
10:00 - 17:00
Обідня перерва
13:00 - 14:00
Примітки
В п'ятницю та в дні напередодні святкових робочий день закінчується на годину раніше
Члени конкурсної комісії
КОВАЛЬОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища освіта в сфері аналізу даних
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Засновник ГО Спільномова, розробник першої в Україні методики аналітичного вимірюваня мовленнєвого розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, керівник проєкту "Аудит сфери національної та громадянської ідентичності"
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Організація "з нуля" детальних вимірювань реального мовлення 200 дітей в 10 закладах освіти Києва та області
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
немає
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
Керівник проекту та виконавець детального аналізу соціальних послуг та послуг в сфері психічного здоров'я в рамках проекту "Ти як?", аналізу міжнародного досвіду та кращих практик щодо показників ефективності. Детальний аналіз cost-benefit підходів в оцінці медичних та соціальних проектів
Ананченко Михайло Олегович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
У студентські роки брав активну участь в реалізації молодіжної політики України ат реалізації молодіжних ініціатив на місцевому та національному рівнях.  Студентський мер Сумщини, розвивав співпрацю з «Британською молодіжною радою», «Національним студентським союзом» та іншими організаціями. У 2016—2017 навчальному році працював Студентським президентом України та головою комітету фандрейзингу Української асоціації студентів
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Брав активну участь в організації та проведення національних та регіональних студентських конференцій, форумів, таборувань. Зокрема член оргкомітету «Студреспубліки».
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Участь у конкурсних комісіях Сумської міської ради та Сумської обласної ради, зокрема щодо визначення грантів для молодіжних громадських організацій.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
БІЛЯВСЬКИЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта / Диплом ВК №: 21151430 від 02 липня 2002 року / Диплом магістра ВК №: 23037442 від 30 червня 2003 року / ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Професійна діяльність це створення культурних, соціальних проєктів з 2011 р. Підвищую професійні навики по арт-терапії. Експерт в УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ФОНДІ. 3 2021 р. у складі робочої групи щодо напрацювання пропозицій та важливих напрямків стратегії розвитку Львівської області до 2027 рр. 3 2022 р. волонтерська діяльність для допомоги суспільству та військовим. Співпраця: Мальтійська служба, КАРІТАС УКРАЇНА, ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ, МОМ в Україні. Детально: CV_Roman_BILIAVSKYI_Lviv_12.01.2024
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Виступав з 2016 року і до тепер, як організатор та партнер / куратор / у створенні обласних, міських, всеукраїнських та міжнародних мистецьких проєктів. Можу відзначити такі проєкти де були задіяні мої навики фінансового менеджменту, міжнародної дипломатії, написання кошторисів з залучення додаткового фінансування / спонсорських коштів / для реалізації. Детально: CV_Roman_BILIAVSKYI_Lviv_12.01.2024
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
З 2019 року експерт в УКРАЇНСЬКОМУ КУЛЬТУРНОМУ ФОНДІ. https://ucf.in.ua/experts/659bc157c033e80f8c74fab7 ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ ЛОДА 3 2021 р. / у складі робочої групи щодо напрацювання пропозицій та важливих напрямків стратегії розвитку Львівської області на 2021 - 2027 рр. Акцент на проєктах, що націлені на збереження культурної спадщини в Україні та за кордоном, виставкова мистецька діяльність.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
З 2017 - 2020 рр. / член журі World Promotion of UKRAINIAN Art and Literature. 2018 - 2021 рр. / член журі World Promotion of UKRAINIAN Photography
Чесноков Андрій Володимирович
Голова конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища освіта, кандидат економічних наук
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
досвід з міжнародного співробітництва та зовнішньої політики понад п’ятнадцять років, досвід проектної міжнародної діяльності у молодіжній сфері. До сфери діяльності на посаді заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції належать питання європейської інтеграції, молодіжної політики та утвердження української національної та громадянської ідентичності.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Досвід проектної міжнародної діяльності у молодіжній сфері. До сфери діяльності на посаді заступника Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції належать питання європейської інтеграції, молодіжної політики та утвердження української національної та громадянської ідентичності.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсних комісій Мінмолодьспорту
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
З 2016 по 2020 – радник Постійного Представництва України при міжнародних організаціях у Відні. З 2020 року – заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції.
Левківська Галина Василівна
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Повна вища, магістр з фінансів
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
З кінця 2007 року начальник відділу програм сім’ї, дітей та молоді, з вересня 2013 року заступник директора департаменту економіки та фінансів – начальник відділу програм молоді. Бере безпосередню участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності в частині фінансового забезпечення відповідних програм, проектіві заходів.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
З кінця 2007 року начальник відділу програм сім’ї, дітей та молоді, з вересня 2013 року заступник директора департаменту економіки та фінансів – начальник відділу програм молоді. Бере безпосередню участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності в частині фінансового забезпечення відповідних програм, проектіві заходів.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Постійний член конкурсної комісії з визначення проектів національнопатріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Потєхіна Ольга Володимирівна
Секретар конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Досвід організації та проведення заходів і проектів молодіжної політики та сфери національно-патріотичного виховання в Київській області (2010–2017 рр.). Член Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Київській обласній державній адміністрації у 2017–2020 рр. Досвід формування ветеранської політики та співпраці з інститутами громадянського суспільства.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Досвід понад десять років з реалізації всеукраїнських заходів та проектів національно-патріотичного виховання на посаді головного спеціаліста відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Досвід проведення Конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка, при Міністерстві молоді та спорту України у 2022–2023 роках.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Мокан Василь Іванович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Діяльність у Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Член конкурсної комісії з розгляду проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства у 2019-2023 рр. як представник Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту.
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Діяльність у Комітеті Верховної Ради України з питань молоді і спорту.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсних комісій з розгляду проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства у 2019-2023 рр.
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
БАЙКЄНІЧ ГАННА ВАСИЛІВНА
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
освіта вища. Кандидат педагогічних наук, магістр історії
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
9 років
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
9 років
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
7 років
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Пустовій Юрій Степанович
Член конкурсної комісії
Рівень, ступінь освіти
Вища
Досвід діяльності у відповідній сфері із забезпечення виконання пріоритетних завдань
Керівник експертної групи національно-патріотичного виховання Директорату вшанування пам’яті та формування позитивного образу ветерана Міністерства у справах ветеранів України у 2020–2021 роках, учасник робочої групи з написання Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», член робочої групи з впровадження військово-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України
Досвід участі кандидата у реалізації програм (проектів, заходів), що спрямовані на забезпечення виконання пріоритетних завдань, та рівень виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)
Багаторічний учасник Конкурсу проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка. Наявний багаторічний досвід реалізації проектів національно-патріотичного виховання обласного та всеукраїнського рівнів.
Досвід членства кандидата у конкурсних комісіях з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка;
Член конкурсної комісії з визначення проектів, розроблених громадськими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка, Міністерства у справах ветеранів України у 2020–2021 роках
Міжнародна експертна діяльність у відповідній сфері із забезпеченням виконання пріоритетних завдань протягом останніх трьох років.
-
Таймлайн конкурсу
Збір заявок
04 січня 2024 - 12 лютого 2024
Оцінювання за одним критерієм
22 лютого 2024 - 05 березня 2024
Публічний захист та оцінювання за чотирма критеріями
11 березня 2024 - 15 березня 2024
Визначення переможців
16 березня 2024 - 25 березня 2024
Реалізація
15 квітня 2024 - 05 грудня 2024
Документи конкурсу
Інформація про членів конкурсної комісії
application/pdf
Завантажено: 19 лютого 2024 року
Рішення конкурсної комісії № 1 від 06.05.2024
application/pdf
Завантажено: 06 травня 2024 року
Оголошення про конкурс
application/pdf
Завантажено: 04 січня 2024 року
Наказ про внесення змін
application/pdf
Завантажено: 07 лютого 2024 року
Наказ про затвердження ЧКК
application/pdf
Завантажено: 16 лютого 2024 року
Рішення конкурсної комісії № 1 від 26.02.2024
application/pdf
Завантажено: 26 лютого 2024 року
Рішення конкурсної комісії № 2 від 26.02.2024
application/pdf
Завантажено: 26 лютого 2024 року
Наказ "Про внесення змін до Складу конкурсної комісії"
application/pdf
Завантажено: 23 лютого 2024 року
Рішення конкурсної комісії № 1 від 05.03.2024
application/pdf
Завантажено: 07 березня 2024 року
Рішення конкурсної комісії № 2 від 05.03.2024
application/pdf
Завантажено: 07 березня 2024 року
Рішення конкурсної комісії № 1 від 27.03.2024
application/pdf
Завантажено: 27 березня 2024 року
Рішення конкурсної комісії № 1 від 01.04.2024
application/pdf
Завантажено: 02 квітня 2024 року
Рішення конкурсної комісії № 2 від 01.04.2024
application/pdf
Завантажено: 02 квітня 2024 року
Рішення конкурсної комісії № 3 від 01.04.2024
application/pdf
Завантажено: 02 квітня 2024 року
Наказ про внесення змін до складу конкурсної комісії
application/pdf
Завантажено: 03 квітня 2024 року
Проєкти
Проєкт подано
22 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240121-4376
Бюджет
53100 гривень
Сокільський гарт
Не допущено
Проєкт подано
29 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240129-4561
Бюджет
124830 гривень
Проєкт подано
29 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240129-4569
Бюджет
690672 гривень
Проєкт подано
01 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240131-4685
Бюджет
641510 гривень
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240119-4346
Бюджет
44520 гривень
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4800
Бюджет
60000 гривень
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240201-4786
Бюджет
369650 гривень
Проєкт подано
03 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240124-4445
Бюджет
594280 гривень
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240128-4541
Бюджет
721750 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240203-4882
Бюджет
656372 гривень
Де сила - там воля
Не допущено
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240109-4185
Бюджет
575394 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5004
Бюджет
704479 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240110-4197
Бюджет
669555 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5136
Бюджет
706170 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5092
Бюджет
59877 гривень
"Вогник єдності"
Не допущено
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5135
Бюджет
120000 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4828
Бюджет
123450 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5180
Бюджет
599367.2 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5190
Бюджет
424230 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240131-4671
Бюджет
599160 гривень
Проєкт подано
07 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240207-5240
Бюджет
661490 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4867
Бюджет
709018 гривень
Проєкт подано
12 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240212-5375
Бюджет
669555 гривень
Проєкт подано
11 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4836
Бюджет
826000 гривень
Проєкт подано
12 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240118-4330
Бюджет
1001659 гривень
Проєкт подано
08 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240208-5267
Бюджет
337500 гривень
Проєкт подано
12 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240211-5349
Бюджет
634322 гривень
Проєкт подано
03 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240203-4873
Бюджет
702600 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5099
Бюджет
685088.4 гривень
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4817
Бюджет
272175 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240209-5293
Бюджет
353100 гривень
Проєкт подано
10 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240210-5307
Бюджет
711150 гривень
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4866
Бюджет
710000 гривень
Проєкт подано
11 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240211-5342
Бюджет
505830 гривень
Проєкт подано
11 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240211-5333
Бюджет
131164 гривень
Проєкт подано
30 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240107-4157
Бюджет
712500 гривень
Проєкт подано
08 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240130-4647
Бюджет
708600 гривень
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240129-4564
Бюджет
384100 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4849
Бюджет
635070 гривень
Проєкт подано
01 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240201-4739
Бюджет
695887.5 гривень
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240131-4680
Бюджет
730000 гривень
Проєкт подано
29 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240123-4417
Бюджет
659258 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5042
Бюджет
672400 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240201-4720
Бюджет
295490 гривень
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4799
Бюджет
288000 гривень
Проєкт подано
29 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240112-4253
Бюджет
705810 гривень
Проєкт подано
31 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240130-4641
Бюджет
718100 гривень
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240131-4699
Бюджет
619981.56 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240126-4534
Бюджет
599568 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5185
Бюджет
718650 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240130-4637
Бюджет
536920 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-4992
Бюджет
437554 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-4998
Бюджет
588400 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5198
Бюджет
731996 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240125-4475
Бюджет
698371.6 гривень
Проєкт подано
11 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240131-4698
Бюджет
499965 гривень
Проєкт подано
31 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240125-4481
Бюджет
690672 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5145
Бюджет
423518 гривень
Проєкт подано
08 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240208-5244
Бюджет
659420 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5057
Бюджет
275000 гривень
Проєкт подано
12 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240212-5378
Бюджет
557000 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5159
Бюджет
164469 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240112-4245
Бюджет
549106 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5147
Бюджет
851690 гривень
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240203-4904
Бюджет
1573600 гривень
Проєкт подано
12 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240208-5259
Бюджет
621778 гривень
Проєкт подано
08 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240207-5238
Бюджет
690020 гривень
Проєкт подано
02 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4852
Бюджет
738288.12 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240129-4603
Бюджет
838531.31 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240209-5295
Бюджет
709770 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5171
Бюджет
699375 гривень
Проєкт подано
11 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240211-5330
Бюджет
546849.9 гривень
Проєкт подано
01 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240131-4708
Бюджет
450090 гривень
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240203-4887
Бюджет
405136 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240204-4929
Бюджет
702420 гривень
Проєкт подано
09 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240209-5290
Бюджет
706189 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5128
Бюджет
698682.68 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5129
Бюджет
141715 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5070
Бюджет
706763.29 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5084
Бюджет
293100 гривень
Проєкт подано
05 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240105-4116
Бюджет
602690 гривень
Проєкт подано
20 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240116-4299
Бюджет
325050 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4830
Бюджет
669300 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240204-4969
Бюджет
204640 гривень
Проєкт подано
30 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240128-4543
Бюджет
361740 гривень
Проєкт подано
28 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240124-4440
Бюджет
236010 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240204-4983
Бюджет
345004 гривень
Проєкт подано
26 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240125-4494
Бюджет
511056 гривень
«УПА talks»
Переможець
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5150
Бюджет
309000 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4868
Бюджет
715200 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240131-4682
Бюджет
715280 гривень
Проєкт подано
01 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240201-4769
Бюджет
609000 гривень
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240203-4883
Бюджет
534133.6 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240203-4900
Бюджет
420126 гривень
Terra Cosaccorum
Переможець
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240126-4518
Бюджет
352830 гривень
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240125-4496
Бюджет
132316 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240203-4870
Бюджет
314240 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5153
Бюджет
575394 гривень
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240122-4384
Бюджет
356493 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5051
Бюджет
205110 гривень
Проєкт подано
05 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240205-5048
Бюджет
567140 гривень
Проєкт подано
21 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20240120-4363
Бюджет
627677.8 гривень
Проєкт подано
12 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240212-5385
Бюджет
712476 гривень
Проєкт подано
29 січня 2024 року
Номер проєкту
№ 20230912-4000
Бюджет
310925 гривень
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4859
Бюджет
447600 гривень
Проєкт подано
03 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240202-4838
Бюджет
621339.1 гривень
Проєкт подано
01 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240201-4730
Бюджет
221000 гривень
Проєкт подано
04 лютого 2024 року
Номер проєкту
№ 20240204-4915
Бюджет
695880 гривень
Переможці конкурсу
Місце в рейтингу
1
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
165
Бюджет
221000 гривень
Місце в рейтингу
2
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
164
Бюджет
325050 гривень
Місце в рейтингу
3
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СУСПІЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ"
Кількість балів
159
Бюджет
310925 гривень
Місце в рейтингу
4
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
158
Бюджет
361740 гривень
Місце в рейтингу
5
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА"
Кількість балів
157
Бюджет
345004 гривень
Місце в рейтингу
6
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНИЙ КЛУБ "ФОРПОСТ""
Кількість балів
154
Бюджет
534133.6 гривень
Місце в рейтингу
7
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
154
Бюджет
236010 гривень
Місце в рейтингу
8
ІГС
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
Кількість балів
153
Бюджет
447600 гривень
Місце в рейтингу
9
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД МОЛОДІЖНИХ ІНІЦІАТИВ "КРИЛА"
Кількість балів
153
Бюджет
356493 гривень
Місце в рейтингу
10
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
152
Бюджет
696000 гривень
Місце в рейтингу
11
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДИЙ НАРОДНИЙ РУХ"
Кількість балів
151
Бюджет
602690 гривень
Місце в рейтингу
12
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВА МОЛОДЬ"
Кількість балів
148
Бюджет
715280 гривень
Місце в рейтингу
13
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ"
Кількість балів
148
Бюджет
132316 гривень
«УПА talks»
Переможець
Місце в рейтингу
14
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВОЛИНСЬКА ФУНДАЦІЯ"
Кількість балів
147
Бюджет
309000 гривень
Місце в рейтингу
15
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДЬ-МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ"
Кількість балів
146
Бюджет
695880 гривень
Місце в рейтингу
16
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНА ІНКОГНІТА"
Кількість балів
145
Бюджет
669300 гривень
Місце в рейтингу
17
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ"
Кількість балів
145
Бюджет
420126 гривень
Місце в рейтингу
18
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРО 100 МОЛОДЬ"
Кількість балів
145
Бюджет
204640 гривень
Місце в рейтингу
19
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РІВНЕНСЬКА ГОРИНЬ"
Кількість балів
144
Бюджет
205110 гривень
Місце в рейтингу
20
ІГС
МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАСТ-НАЦІОНАЛЬНА СКАУТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ"
Кількість балів
143
Бюджет
609000 гривень
Місце в рейтингу
21
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАХИСТ ПРАВ МОЛОДІ ТА РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД"
Кількість балів
142
Бюджет
621339.1 гривень
Місце в рейтингу
22
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА ІНІЦІАТИВНОЇ МОЛОДІ ЗАКАРПАТТЯ"
Кількість балів
142
Бюджет
314240 гривень
Місце в рейтингу
23
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Луцька міська федерація українського рукопашу гопак"
Кількість балів
141
Бюджет
511056 гривень
Місце в рейтингу
24
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПОРТИВНО-ПАТРІОТИЧНЕ ТОВАРИСТВО "ШКВАЛ"
Кількість балів
141
Бюджет
575394 гривень
Місце в рейтингу
25
ІГС
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ-ХРИСТОВІ"
Кількість балів
140
Бюджет
567140 гривень
Terra Cosaccorum
Переможець
Місце в рейтингу
26
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ"
Кількість балів
139
Бюджет
352830 гривень
Місце в рейтингу
27
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВА МОЛОДЬ"
Кількість балів
138
Бюджет
715200 гривень
Місце в рейтингу
28
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СИЛА ГРОМАДИ"
Кількість балів
135
Бюджет
712476 гривень
Місце в рейтингу
29
ІГС
ВСЕУКРАЇНСЬКА МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНЕ КРИЛО "ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (ДЕРЖАВНИКІВ)"
Кількість балів
131
Бюджет
627677.8 гривень
Місце в рейтингу
30
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДЕСАНТНО-КОЗАЦЬКИЙ РІЙ"
Кількість балів
130
Бюджет
403470 гривень
Місце в рейтингу
31
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АУРА ДОБРА"
Кількість балів
129
Бюджет
698371.6 гривень
Місце в рейтингу
32
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВА МОЛОДЬ"
Кількість балів
129
Бюджет
549106 гривень
Місце в рейтингу
33
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ (ТСО УКРАЇНИ)"
Кількість балів
125
Бюджет
437554 гривень
Місце в рейтингу
34
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВА МОЛОДЬ"
Кількість балів
124
Бюджет
659420 гривень
Місце в рейтингу
35
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА ГУМАНІТАРНА ПЛАТФОРМА"
Кількість балів
122
Бюджет
635070 гривень
Місце в рейтингу
36
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ"
Кількість балів
121
Бюджет
293100 гривень
Місце в рейтингу
37
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ (ТСО УКРАЇНИ)"
Кількість балів
120
Бюджет
164469 гривень
Місце в рейтингу
38
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАХИСТ ПРАВ МОЛОДІ ТА РЕЛІГІЙНИХ ГРОМАД"
Кількість балів
120
Бюджет
659258 гривень
Місце в рейтингу
39
ІГС
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "АСОЦІАЦІЯ ДИТЯЧОГО ТА МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ"
Кількість балів
120
Бюджет
536920 гривень
Місце в рейтингу
40
ІГС
"СТАНИЦЯ ДРОГОБИЧ ПЛАСТУ-НАЦІОНАЛЬНОЇ СКАУТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ"
Кількість балів
117
Бюджет
405136 гривень
Місце в рейтингу
41
ІГС
ЗНАМ'ЯНСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ
Кількість балів
115
Бюджет
295490 гривень
Місце в рейтингу
42
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАРОДНИЙ ДІМ ГЛИБОЧЧИНИ"
Кількість балів
111
Бюджет
499965 гривень
Місце в рейтингу
43
ІГС
"МІСЬКА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТАНИЦЯ ВІННИЦЯ ПЛАСТУ - НАЦІОНАЛЬНОЇ СКАУТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ"
Кількість балів
109
Бюджет
546849.9 гривень
Місце в рейтингу
44
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "7 ГРУДНЯ"
Кількість балів
107
Бюджет
575000 гривень
Місце в рейтингу
45
ІГС
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЛУХИХ "НАШЕ ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ"
Кількість балів
106
Бюджет
275000 гривень
Місце в рейтингу
46
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОСВІТА ІНВЕСТ"
Кількість балів
106
Бюджет
588400 гривень
Місце в рейтингу
47
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВА МОЛОДЬ"
Кількість балів
106
Бюджет
690020 гривень
Місце в рейтингу
48
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТАКТИЧНА ГРУПА 4.5.0"
Кількість балів
106
Бюджет
619981.56 гривень
Місце в рейтингу
49
ІГС
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ТВОРЧЕ ПАТРІОТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МУЗИЧНИЙ БАТАЛЬЙОН"
Кількість балів
105
Бюджет
384100 гривень
Місце в рейтингу
50
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ "ЛЕГІОН-2022"
Кількість балів
105
Бюджет
557000 гривень
Місце в рейтингу
51
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СИЛЬНА ЄДИНА НАЦІЯ"
Кількість балів
103
Бюджет
1573600 гривень
Місце в рейтингу
52
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХОТИНСЬКА ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ"
Кількість балів
101
Бюджет
141715 гривень
Місце в рейтингу
53
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІННОВАЦІЙНІ ОБРІЇ УКРАЇНИ"
Кількість балів
101
Бюджет
705810 гривень
Місце в рейтингу
54
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ КУЛЬТУР "ЄДНАННЯ"
Кількість балів
101
Бюджет
672400 гривень
Місце в рейтингу
55
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВА МОЛОДЬ"
Кількість балів
100
Бюджет
731996 гривень
Місце в рейтингу
56
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТРАТЕГІЯ МАЙБУТНЬОГО"
Кількість балів
99
Бюджет
621778 гривень
Місце в рейтингу
57
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВЕТЕРАНСЬКИЙ ОФІС "ЄДНАННЯ"
Кількість балів
97
Бюджет
718100 гривень
Місце в рейтингу
58
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВА МОЛОДЬ"
Кількість балів
95
Бюджет
423518 гривень
Місце в рейтингу
59
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ"
Кількість балів
93
Бюджет
718650 гривень
Місце в рейтингу
61
ІГС
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "ТВОРЧЕ ПАТРІОТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "МУЗИЧНИЙ БАТАЛЬЙОН"
Кількість балів
89
Бюджет
288000 гривень
Місце в рейтингу
62
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІСТОРИЧНА ПЛАТФОРМА"
Кількість балів
89
Бюджет
577120 гривень
Місце в рейтингу
63
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "ЗВИТЯГА НЕСКОРЕНИХ"
Кількість балів
84
Бюджет
695887.5 гривень
Місце в рейтингу
64
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Толока Н"
Кількість балів
83
Бюджет
730000 гривень
Місце в рейтингу
65
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРСЕНАЛ-ЛЬВІВ"
Кількість балів
82
Бюджет
738288.12 гривень
Місце в рейтингу
66
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЕЗПЕЧНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР"
Кількість балів
78
Бюджет
699375 гривень
Місце в рейтингу
67
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВЕРХОВИНА-КВІТКА КАРПАТ"
Кількість балів
77
Бюджет
599568 гривень
Місце в рейтингу
68
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО "СПАРТАК"
Кількість балів
74
Бюджет
709770 гривень
Місце в рейтингу
69
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СИНЕРГІЯ ДУХОВНОСТІ І ДОБРА"
Кількість балів
73
Бюджет
698682.68 гривень
Місце в рейтингу
70
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛАБОРАТОРІЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ"
Кількість балів
72
Бюджет
450090 гривень
Місце в рейтингу
71
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЛАБОРАТОРІЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ"
Кількість балів
72
Бюджет
690672 гривень
Місце в рейтингу
72
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ СВОБОДИ СЛОВА"
Кількість балів
71
Бюджет
851690 гривень
Місце в рейтингу
73
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЕ ТОВАРИСТВО "СПАРТАК"
Кількість балів
71
Бюджет
706189 гривень
Місце в рейтингу
74
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДЬ ТА ДІТИ ЗА САМОВРЯДУВАННЯ"
Кількість балів
69
Бюджет
702420 гривень
Місце в рейтингу
75
ІГС
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АРСЕНАЛ-ЛЬВІВ"
Кількість балів
67
Бюджет
706763.29 гривень
Місце в рейтингу
76
ІГС
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ (ТСО УКРАЇНИ)" В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Кількість балів
64
Бюджет
838531.31 гривень
Простір електронних конкурсів працює в режимі дослідної експлуатації
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Завантажити
Доступний тільки з Windows 10
Доступно для
 • Windows
6.5%
людей використовує
цей браузер
Apple Safari
Завантажити
Доступний тільки з macOS
Доступно для
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux